UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ERHAN AYDIN

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ
YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2005 - 2010

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Lisans-ÇiftAnadal

  2007 - 2011

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
 • Lisans

  2007 - 2012

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2010 - 2013

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNGİLİZCE İŞLETME YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
  The effect of individual creativity on ecopreneurship
 • Doktora

  2013 - 2017

  Brunel University Brunel Business School
  Understanding the role of NGOs for legitimising Inclusion of Sexual Minorities in Turkey and the UK: An Institutional Perspective
 • Doktora

  2016 - 2017

  University of Oxford Said Business School
  Understanding the role of NGOs for Legitimising inclusion of sexual minorities in Turkey and the UK: An
 • IELTS - İngilizce

  2012 - Güz

  İngilizce - 6.5
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 93.75
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Yönetim ve Strateji

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - IPAG Business School Paris

  2018 -

  - Management and Organization -
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 -

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İŞLETME BÖLÜMÜ - YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2018

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İŞLETME BÖLÜMÜ - YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Üniversite Kalite Koordinatör Yardımcısı

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mevlana Koordinatör Yardımcısı

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatör Yardımcısı

  2018 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bologna Bölüm Koordinatörü

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bologna Bölüm Koordinatörü

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bologna Fakülte Koordinatörü

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bologna Bölüm Koordinatörü

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Deri Tekstil ve Seramik İhtisaslaşma Koordinasyon Kurul Üyeliği

  2017 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2012 - 2013

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Doktora, 2018-2019
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Stratejik Yönetim Uygulamaları 1 - Lisans, 2018-2019
 • Stratejik Yönetim Araştırmaları 1 - Lisans, 2018-2019
 • Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi - Lisans, 2018-2019
 • KÜLTÜREL FARKLILIK YÖNETİMİ - Lisans, 2018-2019
 • KÜLTÜREL FARKLILIK YÖNETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2017-2018
 • Stratejik Yönetim - Lisans, 2017-2018
 • İşletme Yönetimi - Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Yabancı Dil 1 - Lisans, 2017-2018
 • İşletmelerin Güncel Konuları - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli, BULUT ÇAĞRI,GENÇTÜRK SELİN,Nazlı Murat,KAHRAMAN SERPİL,AYDIN ERHAN, The Relationship Between Employee Attitudes and Innovation Types: A Managerial Perspective, Polish Journal of Management Studies
 • Ulusal Hakemli, Rahman Mushfiqur,AYDIN ERHAN, ORGANISATIONAL CHALLENGES AND BENEFITS OF E- HRM IMPLEMENTATIONS IN GOVERNMENTAL ORGANISATIONS: THEORETICAL SHIFT FROM TOE MODEL, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
 • Ulusal Hakemli, AYDIN ERHAN,ÖZEREN EMİR, AKADEMİDE İŞE YABANCILAŞMA OLGUSU: ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ALAN ÇALIŞMASI, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
 • Ulusal Hakemli, AYDIN ERHAN,ÖZEREN EMİR, Rethinking Workforce Diversity Research Through Critical Perspectives: Emerging Patters and Research Agenda, Business and Management Studies: An International Journal
 • Ulusal Hakemli, Rahman Mushfiqur,AYDIN ERHAN, Political Benefits, Barriers, and Risks of E-HRM Implementations in Bangladesh Public Sector Organisations: An Institutional Perspective, Business and Management Studies: An International Journal
 • Uluslararası Hakemli, ÖZEREN EMİR,Saatçioğlu Ömür Yaşar,AYDIN ERHAN, Creating social value through orchestration processes in innovation networks: The case of ”Garbage Ladies” as a social entrepreneurial venture, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT
 • Uluslararası Hakemli, Ul Haque Adnan,AYDIN ERHAN,UYSAL ELİF, A Comparison of Effectiveness of Global Leaders and DomesticLeaders in Electronic Retail Industry, Global Journal of Management and Business Research: Interdisciplinary
 • Uluslararası Hakemli, AYDIN ERHAN,Rahman Mushfiqur, Theoretical Perspectives to Diversity in ManagementResearch, Journal of Management Research
 • Uluslararası Hakemli, AYDIN ERHAN, Interrogating Women s Leadership and Empowerment, Gender in Management: An International Journal
 • Uluslararası Hakemli, AYDIN ERHAN,GÖRMÜŞ ALPARSLAN ŞAHİN, Does organizational forgetting matter Organizational survival for life coaching companies, The Learning Organization
 • Ulusal Hakemli, ÇAKAR ULAŞ,AYDIN ERHAN, Ekogirişimcilik ve Yaratıcılık İlişkisi Geri Dönüşüm Sektörü Üzerinde Bir Araştırma, YÖNETİM VE EKONOMİ
 • Uluslararası Hakemli, ARSLAN RAMAZAN,GÜLVEREN HAKAN,AYDIN ERHAN, A Research on Critical Thinking Tendencies and Factors that AffectCritical Thinking of Higher Education Students, International Journal of Business and Management
 • Uluslararası Hakemli, AYDIN ERHAN,ÇAKAR ULAŞ, Girişimcilik ve Ekolojinin Bütünleşmesi Ekogirişimcilik, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
 • Ulusal Hakemli, ARSLAN RAMAZAN,EFE DİLEK,AYDIN ERHAN, Duygusal Zeka ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, ARSLAN RAMAZAN,AYDIN ERHAN, System Of Special Opportunity Of Tolarance Change Progress For University s Administrative Members, International Journal of Education and Research
 • Ulusal Hakemli, ARSLAN RAMAZAN,MAZAN İLKNUR,AYDIN ERHAN, Yönetimde Değişen Duygu Zeka İlişkisi Ve Yöneticilerin Duygusal Zeka Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, SOBA MUSTAFA,AYDIN ERHAN, The Role of Income Level on Sensitivity Levels for Similar Product: A Purchasing Behavior Study, International Journal of Humanities and Social Science
 • Uluslararası Hakemli, ARSLAN RAMAZAN,AYDIN ERHAN, Complexity of Organizational Culture and Necessity of Change for Emerging Universities in Turkey, International Journal of Arts and Commerce
 • Uluslararası Hakemli, SOBA MUSTAFA,AYDIN ERHAN, Ethical Approach to Fast Food Product Contents and Their Advertisement Strategies, International Journal of Business and Social Science
 • Ulusal Hakemli, KAHRAMAN SERPİL,BULUT ÇAĞRI,AYDIN ERHAN, İşyerlerinde Engelli Erişimi: Türkiye Üzerine Bir Araştırma, Business and Economics Research Journal
 • Uluslararası Hakemli, Rahman Mushfiqur,AYDIN ERHAN, Benefits, Barriers and Risks- The Role of Technology in e-HRM Implementations in Public Sector Organisations: Evidence from Bangladesh, International Journal of Human Resources Development and Management
 • 29.06.2016, Uluslararası, Gender, Work & Organization Conference 2016, AYDIN ERHAN, Non Governmental Organisations of sexual orientation minorities in the context of Turkey and theUK A documentary analysis, Özet bildiri
 • 29.06.2016, Uluslararası, Gender, Work & Organization Conference 2016, Rumens Nick,AYDIN ERHAN,Brower Todd, LGBT and Queer Workplace Activism in the New Millennium, Özet bildiri
 • 28.06.2017, Uluslararası, 10th EDI CONFERENCE, AYDIN ERHAN,ÖZEREN EMİR, Inclusion and Exclusion of Sexual Minorities at Organisations: Evidence from LGBT NGOs in Turkey and the UK, Özet bildiri
 • 28.06.2017, Uluslararası, 10th EDI CONFERENCE, AYDIN ERHAN,Colgan Fiona,Holmes IV Oscar, LGBT Research in Management and Institutions: Broadening the Lens., Özet bildiri
 • 26.06.2015, Uluslararası, European Business Ethics Network, Uygur Selçuk,AYDIN ERHAN,Özbilgin Mustafa, POLITICS AND RELIGIOUS DISCRIMINATION AT WORKPLACE THE CASE OF TURKEY, Tam metin bildiri
 • 23.06.2011, Ulusal, XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, ARSLAN RAMAZAN, AYDIN ERHAN, ŞEN SABİRE, ERGİN GÜLFİZ, Örgütlerde Öğrenme ve Bilgiyi Paylaşma Kavramlarının Kollektivistik ve Bireyselci Kültür Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, 1st International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences, AYDIN ERHAN,EREM IŞIL, Religion and Finance The role of Islamic Banking for Religious Employees in Organisational Image, Tam metin bildiri
 • 17.06.2015, Uluslararası, EUROPEAN ACADEMY OF MANAGEMENT CONFERENCE, Uygur Selçuk,AYDIN ERHAN, POLITICS AND RELIGIOUS DISCRIMINATION AT WORKPLACE, Tam metin bildiri
 • 13.09.2013, Uluslararası, 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, AYDIN SERDAR,CEYLAN HASAN HÜSEYİN,AYDIN ERHAN, A Research on Reference Behavior Trend According to Horney’xxs Personality Types, Tam metin bildiri
 • 12.09.2018, Uluslararası, Business and Organization Research Conference, AYDIN ERHAN,ÖZEREN EMİR, Eşit Fırsatlardan Farklılık Yönetimine: Farklılık Yaklaşımlarında Teorik Gelişmeler, Tam metin bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, “Küreselleşmenin Ekonomik ve Sosyal Etkileri” üzerine 3.Uluslararası Konferans Çağrısı, AYDIN ERHAN,UYSAL ELİF,EREM IŞIL, Women Silence at Work: The Case of Ceramic Industry, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, “Küreselleşmenin Ekonomik ve Sosyal Etkileri” üzerine 3.Uluslararası Konferans Çağrısı, AYDIN ERHAN,EREM IŞIL,UYSAL ELİF, Exploring the Role of Cultural and Regional Differencesfor Exclusion of Perceived Disadvantaged Groups inHigher Education, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, “Küreselleşmenin Ekonomik ve Sosyal Etkileri” üzerine 3.Uluslararası Konferans Çağrısı, AYDIN ERHAN,ERGİN DEMİRDAĞ GÜLFİZ,ÇAKAR ULAŞ, Sosyal Bilimler Alanındaki Araştırma Görevlilerinin Akademiye Yabancılaşması: Türkiye Örneği, Özet bildiri
 • 04.03.2015, Uluslararası, Brunel University Doctoral Symposium, AYDIN ERHAN, Sexual Orientation Minorities in the Context of Turkey and the UK, Özet bildiri
 • 01.03.2016, Uluslararası, Doctoral Symposium (Brunel Business School, Brunel University London), AYDIN ERHAN, Understanding the role of Non Governmental Organizations inManaging Sexual Orientation Diversity in Turkey and UK, Özet bildiri
 • , Uluslararası, 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, CEYLAN HASAN HÜSEYİN, AYDIN SERDAR, AYDIN ERHAN, A Research on Reference Behavior Trend According to Horney s Personality Types, Tam metin bildiri
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, Uygur Selçuk,AYDIN ERHAN, Managing Diversity and Inclusion: An International Perspective, 2019, Sage, 9781526458896
 • Uluslararası, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, AYDIN ERHAN,İnal Cavlan Gözde,Forson Cynthia,Özbilgin Mustafa, Handbook of Research on Elderly Entrepreneurship, 2019, Springer, 9783030133337
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, AYDIN ERHAN,Özbilgin Mustafa, LGBT Studies in Turkey,, 2019, Transnational Press London, 978-1-912997-11-4
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, AYDIN ERHAN, Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations, 2017, IGI GLOBAL,
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, ÖZEREN EMİR,AYDIN ERHAN, Research Handbook of International and Comparative Perspectives on Diversity Management, 2016, Edward Elgar,
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, UYGUR SELCUK,AYDIN ERHAN, Managing Diversity and Inclusion An International Perspective, 2015, Sage Publication House, 9781446294642
 • Ulusal, Ders Kitabı, ARSLAN RAMAZAN, AYDIN ERHAN, Davranış Bilimleri, 2014, Lisans Yayıncılık, 978-605-5044-10-7
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, AYDIN ERHAN, The Effect of Individual Creativity on Ecopreneurship, 2013, Lambert Academic Publishing, 978-3659437922
GENDER WORK AND ORGANIZATION , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
PERSONNEL REVIEW , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Gender in Management: An International Journal , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Journal of Organizational Change Management , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
 • Diğer

  2016

  Recognized PhD Student with waiving tuition fee
  Oxford Üniversitesi Said Business School tarafından, yapmış olduğum doktora çalışmalarımdan dolayı başvurmuş olduğum “Recognized PhD Student” statüsüne kabul edilmiş olup çalışmalarımda ki başarılarımdan ötürü 5500 sterlin olan bu statü ücreti tarafımdan "ödül olarak" talep edilmemiş ve burs kapsamında değerlendirilmiştir.
  University of Oxford
 • Diğer

  2015

  VC Travel Prize- Brunel University
  Alanında önde gelen uluslararası konferanslarda bildiri kabulünün alınması.
  Brunel University London
 • Çalışma Ödülü

  2015

  Shortlist Award: The best book of the year for "Management and Leadership"
  İngiltere'de bulunan Chartered Management Institute, 2015 yılın en iyi "Yönetim ve Liderlik" kitabına, kendiminde kitap bölümü yazmış olduğu Jawad Syed ve Mustafa Özbilgin editörlüğünde Sage tarafından basılan "Managing Diversity and Inclusion: An International Perspective" adlı kitabı aday gösterme ile "Shortlist award" ödülünü verdi.
  Chartered Management Institute - UK
 • Proje Ödülü

  2014

  Research Grant
  Üniversitenin kendi içerisinde verdiği araştırma fon ödülü.
  Brunel University London- Brunel Business School
 • Diğer

  2013

  Yurt Dışı Doktora Bursu
  Brunel University London'da doktora yapmak üzere alınan burs.
  YÖK