UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ERHAN AYDIN

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ
YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2005 - 2010

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Lisans

  2007 - 2011

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
 • Lisans

  2007 - 2012

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2010 - 2013

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNGİLİZCE İŞLETME YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
  The effect of individual creativity on ecopreneurship
 • Doktora

  2013 - 2017

  Brunel University London Yönetim ve Organizasyon
  Understanding the role of NGOs for legitimising inclusion of sexual minorities in Turkey and the UK: An institutional perspective
 • YÖKDİL - İngilizce

  2019 -

  İngilizce - 93.75
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Yönetim ve Strateji

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2020 -

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İŞLETME BÖLÜMÜ - YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - IPAG Business School Paris

  2018 -

  - Management and Organization -
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 - 2020

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İŞLETME BÖLÜMÜ - YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2018

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İŞLETME BÖLÜMÜ - YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2020 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Üniversite Kalite Koordinatör Yardımcısı

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Deri Tekstil ve Seramik İhtisaslaşma Koordinasyon Kurul Üyeliği

  2017 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2012 - 2013

 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Nitel Araştırma Tasarımı - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Kültürel Farklılıkların Yönetimi - Lisans, 2019-2020
 • Stratejik Yönetim Araştırmaları 1 - Lisans, 2019-2020
 • İşletmelerin Güncel Konuları - Lisans, 2019-2020
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Stratejik Yönetim Uygulamaları 2 - Lisans, 2018-2019
 • Stratejik Yönetim Araştırmaları 2 - Lisans, 2018-2019
 • Örgüt Kültürü ve Örgütsel Öğrenme - Lisans, 2018-2019
 • Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası - Lisans, 2018-2019
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Doktora, 2018-2019
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Stratejik Yönetim Uygulamaları 1 - Lisans, 2018-2019
 • Stratejik Yönetim Araştırmaları 1 - Lisans, 2018-2019
 • Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi - Lisans, 2018-2019
 • Kültürel Farklılıkların Yönetimi - Lisans, 2018-2019
 • Kültürel Farklılıkların Yönetimi - Lisans, 2017-2018
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2017-2018
 • Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası - Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Yabancı Dil 1 - Lisans, 2017-2018
 • İşletmelerin Güncel Konuları - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli 2020, Rahman Mushfiqur,Kamal Mohammad Mustafa,AYDIN ERHAN,Haque Adnan Ul, Impact of Industry 4.0 drivers on the performance of the service sector: comparative study of cargo logistic firms in developed and developing regions, PRODUCTION PLANNING CONTROL
 • Uluslararası Hakemli 2020, Rahman Mushfiqur,AYDIN ERHAN,Haffar Mohamed,Nwagbara Uzoechi, The role of social media in e-recruitment process: empirical evidence from developing countries in social network theory, Journal of Enterprise Information Management
 • Uluslararası Hakemli 2020, AYDIN ERHAN,ÖZEREN EMİR, Inclusion and exclusion of sexual minorities at organisations: Evidence from LGBT NGOs in Turkey and the UK, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT
 • Uluslararası Hakemli 2020, Rahman Mushfiqur,AYDIN ERHAN, Benefits, barriers and risks – the role of technology in e-HRM implementations in public sector organisations: evidence from Bangladesh, International Journal of Human Resources Development and Management
 • Ulusal Hakemli 2019, Rahman Mushfiqur,AYDIN ERHAN, ORGANISATIONAL CHALLENGES AND BENEFITS OF E- HRM IMPLEMENTATIONS IN GOVERNMENTAL ORGANISATIONS: THEORETICAL SHIFT FROM TOE MODEL, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, AYDIN ERHAN,ÖZEREN EMİR, AKADEMİDE İŞE YABANCILAŞMA OLGUSU: ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ALAN ÇALIŞMASI, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, BULUT ÇAĞRI,GENÇTÜRK SELİN,Nazlı Murat,KAHRAMAN SERPİL,AYDIN ERHAN, The Relationship Between Employee Attitudes and Innovation Types: A Managerial Perspective, Polish Journal of Management Studies
 • Ulusal Hakemli 2019, KAHRAMAN SERPİL,BULUT ÇAĞRI,AYDIN ERHAN, İşyerlerinde Engelli Erişimi: Türkiye Üzerine Bir Araştırma, Business and Economics Research Journal
 • Ulusal Hakemli 2019, UĞUR UĞUR,AYDIN ERHAN,UĞUR SEVTAP, GİRİŞİMCİ PAZARLAMA BOYUTLARI İLE FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETİK LİDERLİK TARZLARININ MODERATÖR ETKİSİ, Turkish Studies Economics, Finance, Politics
 • Ulusal Hakemli 2019, AYDIN ERHAN,DEMİRAL GÜLTEN, İşgücü Farklılığını Dikkate Alarak Endüstri 4.0’ın Zorlukları ve Yararları: Kavramsal Bir Çerçeve, İşletme Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, AYDIN ERHAN, Göçmen Kadın Çalışanların İş Yaşam Dengesine Kavramsal Bir Yaklaşım, Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÖZEREN EMİR,Saatçioğlu Ömür Yaşar,AYDIN ERHAN, Creating social value through orchestration processes in innovation networks: The case of ”Garbage Ladies” as a social entrepreneurial venture, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT
 • Ulusal Hakemli 2018, AYDIN ERHAN,ÖZEREN EMİR, Rethinking Workforce Diversity Research Through Critical Perspectives: Emerging Patters and Research Agenda, Business and Management Studies: An International Journal
 • Ulusal Hakemli 2018, Rahman Mushfiqur,AYDIN ERHAN, Political Benefits, Barriers, and Risks of E-HRM Implementations in Bangladesh Public Sector Organisations: An Institutional Perspective, Business and Management Studies: An International Journal
 • Uluslararası Hakemli 2017, AYDIN ERHAN,Rahman Mushfiqur, Theoretical Perspectives to Diversity in Management Research, Journal of Management Research
 • Uluslararası Hakemli 2017, Ul Haque Adnan,AYDIN ERHAN,UYSAL ELİF, A Comparison of Effectiveness of Global Leaders and DomesticLeaders in Electronic Retail Industry, Global Journal of Management and Business Research: Interdisciplinary
 • Uluslararası Hakemli 2016, AYDIN ERHAN, Interrogating Women s Leadership and Empowerment, Gender in Management: An International Journal
 • Uluslararası Hakemli 2015, AYDIN ERHAN,GÖRMÜŞ ALPARSLAN ŞAHİN, Does organizational forgetting matter Organizational survival for life coaching companies, The Learning Organization
 • Uluslararası Hakemli 2014, ARSLAN RAMAZAN,GÜLVEREN HAKAN,AYDIN ERHAN, A Research on Critical Thinking Tendencies and Factors that AffectCritical Thinking of Higher Education Students, International Journal of Business and Management
 • Ulusal Hakemli 2014, ÇAKAR ULAŞ,AYDIN ERHAN, Ekogirişimcilik ve Yaratıcılık İlişkisi Geri Dönüşüm Sektörü Üzerinde Bir Araştırma, YÖNETİM VE EKONOMİ
 • Uluslararası Hakemli 2013, AYDIN ERHAN,ÇAKAR ULAŞ, Girişimcilik ve Ekolojinin Bütünleşmesi Ekogirişimcilik, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, ARSLAN RAMAZAN,MAZAN İLKNUR,AYDIN ERHAN, Yönetimde Değişen Duygu Zeka İlişkisi Ve Yöneticilerin Duygusal Zeka Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, ARSLAN RAMAZAN,EFE DİLEK,AYDIN ERHAN, Duygusal Zeka ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, ARSLAN RAMAZAN,AYDIN ERHAN, System Of Special Opportunity Of Tolarance Change Progress For University s Administrative Members, International Journal of Education and Research
 • Uluslararası Hakemli 2012, ARSLAN RAMAZAN,AYDIN ERHAN, Complexity of Organizational Culture and Necessity of Change for Emerging Universities in Turkey, International Journal of Arts and Commerce
 • Uluslararası Hakemli 2012, SOBA MUSTAFA,AYDIN ERHAN, The Role of Income Level on Sensitivity Levels for Similar Product: A Purchasing Behavior Study, International Journal of Humanities and Social Science
 • Uluslararası Hakemli 2011, SOBA MUSTAFA,AYDIN ERHAN, Ethical Approach to Fast Food Product Contents and Their Advertisement Strategies, International Journal of Business and Social Science
 • 29.06.2016, Uluslararası, Gender, Work Organization Conference 2016, AYDIN ERHAN, Non Governmental Organisations of sexual orientation minorities in the context of Turkey and theUK A documentary analysis, Özet bildiri
 • 28.06.2017, Uluslararası, 10th EDI CONFERENCE, AYDIN ERHAN,ÖZEREN EMİR, Inclusion and Exclusion of Sexual Minorities at Organisations: Evidence from LGBT NGOs in Turkey and the UK, Tam metin bildiri
 • 24.10.2014, Uluslararası, The 9th International Conference on Business and Management Research, AYDIN ERHAN, Sexual Orientation Positioning As an Invisible Diversity Across the Europe, Tam metin bildiri
 • 23.06.2011, Ulusal, XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, ARSLAN RAMAZAN,AYDIN ERHAN,Şen Sabire,ERGİN DEMİRDAĞ GÜLFİZ, Örgütlerde Öğrenme ve Bilgiyi Paylaşma Kavramlarının Kollektivistik ve Bireyselci Kültür Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, 1st International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences, AYDIN ERHAN,EREM IŞIL, Religion and Finance The role of Islamic Banking for Religious Employees in Organisational Image, Tam metin bildiri
 • 22.07.2019, Uluslararası, Equality, Diversity Inclusion Conference 2019, Kaygalak Celebi Sonay,ÖZEREN EMİR,AYDIN ERHAN, Let’s Have a Party with Politics: A Qualitative Research on Amsterdam Pride, Tam metin bildiri
 • 22.05.2014, Ulusal, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, AYDIN ERHAN,ÇAKAR ULAŞ, Geri Dönüşüm Sektöründe Ekogirişimcilik ve Yaratıcılık İlişkisi, Tam metin bildiri
 • 18.04.2019, Ulusal, 27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, AYDIN ERHAN,ÖZEREN EMİR, Araştırma Görevlileri Gözünden Akademide Yabancılaşma Olgusu: Nitel Bir Alan Araştırması, Tam metin bildiri
 • 17.06.2015, Uluslararası, EUROPEAN ACADEMY OF MANAGEMENT CONFERENCE, Uygur Selçuk,AYDIN ERHAN, POLITICS AND RELIGIOUS DISCRIMINATION AT WORKPLACE, Özet bildiri
 • 13.09.2013, Uluslararası, 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, CEYLAN HASAN HÜSEYİN,AYDIN SERDAR,AYDIN ERHAN, A Research on Reference Behavior Trend According to Horney s Personality Types, Tam metin bildiri
 • 12.09.2018, Uluslararası, Business and Organization Research Conference 2018, Rahman Mushfiqur,AYDIN ERHAN, Benefits, Barriers and Risks - The Role of Technology in e-HRM Implementations in Public Sector Organisations: Evidence from Bangladesh, Özet bildiri
 • 12.09.2018, Uluslararası, Business and Organization Research Conference 2018, AYDIN ERHAN, Managing Change Process in Uncertainty: An Evidence from A Regional Specialization Program in Turkey, Özet bildiri
 • 12.09.2018, Uluslararası, Business and Organization Research Conference, AYDIN ERHAN,ÖZEREN EMİR, Eşit Fırsatlardan Farklılık Yönetimine: Farklılık Yaklaşımlarında Teorik Gelişmeler, Tam metin bildiri
 • 12.09.2018, Uluslararası, Business and Organisation Research Conference, KÜÇÜKALTAN BERK,ÖZEREN EMİR,AYDIN ERHAN, Developing a Sustainable Balanced Scorecard (SBSC) Model for the Tourism Industry, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, “Küreselleşmenin Ekonomik ve Sosyal Etkileri” üzerine 3.Uluslararası Konferans Çağrısı, AYDIN ERHAN,UYSAL ELİF,EREM IŞIL, Women Silence at Work: The Case of Ceramic Industry, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, “Küreselleşmenin Ekonomik ve Sosyal Etkileri” üzerine 3.Uluslararası Konferans Çağrısı, AYDIN ERHAN,EREM IŞIL,UYSAL ELİF, Exploring the Role of Cultural and Regional Differencesfor Exclusion of Perceived Disadvantaged Groups inHigher Education, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, “Küreselleşmenin Ekonomik ve Sosyal Etkileri” üzerine 3.Uluslararası Konferans Çağrısı, AYDIN ERHAN,ERGİN DEMİRDAĞ GÜLFİZ,ÇAKAR ULAŞ, Sosyal Bilimler Alanındaki Araştırma Görevlilerinin Akademiye Yabancılaşması: Türkiye Örneği, Özet bildiri
 • 04.09.2019, Uluslararası, Business and Organization Research Conference 2019, AYDIN ERHAN, Senior Women Entrepreneurship and Work Life Balance: A Qualitative Approach, Özet bildiri
 • 04.09.2019, Uluslararası, Business and Organization Research Conference 2019, UĞUR UĞUR,AYDIN ERHAN,UĞUR SEVTAP, Girişimci Pazarlama Boyutları ile Firma Performansı Arasındaki İlişki ve Etik Liderlik Tarzlarının Moderatör Etkisi, Özet bildiri
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, AYDIN ERHAN,İnal Cavlan Gözde,Forson Cynthia,Özbilgin Mustafa, Handbook of Research on Elderly Entrepreneurship, 2019, Springer, 9783030133337
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, AYDIN ERHAN, İşletmelerde Dijital Dönşümün Yansımaları, 2019, Detay Yayıncılık, 978-605-254-156-2
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, AYDIN ERHAN,BALCI EMRE VADİ, Diversity Management Und Seine Kontexte- Celebrate Diversity, 2019, Verlag Barbara Budrich, 978-3-8474-2214-3
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, AYDIN ERHAN,Özbilgin Mustafa, LGBT Studies in Turkey,, 2019, Transnational Press London, 978-1-912997-11-4
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, AYDIN ERHAN, Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations, 2017, IGI GLOBAL, 9781522507314
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, ÖZEREN EMİR,AYDIN ERHAN, Research Handbook of International and Comparative Perspectives on Diversity Management, 2016, Edward Elgar, 978 1 78471 968 5
 • Uluslararası 2015, Bilimsel Kitap, UYGUR SELCUK,AYDIN ERHAN, Managing Diversity and Inclusion An International Perspective, 2015, Sage Publication House, 9781446294642
 • Ulusal 2014, Ders Kitabı, ARSLAN RAMAZAN, AYDIN ERHAN, Davranış Bilimleri, 2014, Lisans Yayıncılık, 978-605-5044-10-7
 • Uluslararası 2013, Bilimsel Kitap, AYDIN ERHAN, The Effect of Individual Creativity on Ecopreneurship, 2013, Lambert Academic Publishing, 978-3659437922
GENDER WORK AND ORGANIZATION , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
PERSONNEL REVIEW , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Gender in Management: An International Journal , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Journal of Organizational Change Management , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
 • Diğer

  2016

  Recognized PhD Student with waiving tuition fee
  Oxford Üniversitesi Said Business School tarafından, yapmış olduğum doktora çalışmalarımdan dolayı başvurmuş olduğum “Recognized PhD Student” statüsüne kabul edilmiş olup çalışmalarımda ki başarılarımdan ötürü 5500 sterlin olan bu statü ücreti tarafımdan "ödül olarak" talep edilmemiş ve burs kapsamında değerlendirilmiştir.
  University of Oxford
 • Diğer

  2015

  VC Travel Prize- Brunel University
  Alanında önde gelen uluslararası konferanslarda bildiri kabulünün alınması.
  Brunel University London
 • Çalışma Ödülü

  2015

  Shortlist Award: The best book of the year for "Management and Leadership"
  İngiltere'de bulunan Chartered Management Institute, 2015 yılın en iyi "Yönetim ve Liderlik" kitabına, kendiminde kitap bölümü yazmış olduğu Jawad Syed ve Mustafa Özbilgin editörlüğünde Sage tarafından basılan "Managing Diversity and Inclusion: An International Perspective" adlı kitabı aday gösterme ile "Shortlist award" ödülünü verdi.
  Chartered Management Institute - UK
 • Proje Ödülü

  2014

  Research Grant
  Üniversitenin kendi içerisinde verdiği araştırma fon ödülü.
  Brunel University London- Brunel Business School
 • Diğer

  2013

  Yurt Dışı Doktora Bursu
  Brunel University London'da doktora yapmak üzere alınan burs.
  YÖK
 • Religious Diversity in the Workplace

  31.03.2014 - 14.10.2014

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 30000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar - Tamamlandı
 • Yükseköğretim Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilim ve Düzeyleri ile Eleştirel Düşünmeyi Etkileyen Faktörler

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 8220 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  BAP - Tamamlandı