UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
VELİ ERDİNÇ ÖREN

BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR.
 • Lisans

  1997 - 2001

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2002 - 2005

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (YL) (TEZLİ)
  Otel işletmelerinde getiri yönetimi (yield management) ve Antalya bölgesindeki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma
 • Doktora

  2005 - 2011

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (DR)
  Müşteri karlılık analizinde faaliyet tabanlı ile zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi: Seyahat acentası örnek olayı
 • ÜDS - İngilizce

  2001 - Güz

  İngilizce - 61,25
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 73.75
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Turizm

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 -

  BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU - OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ - TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR.
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2011

  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2015 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  2012 - 2015

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2012 -

 • 2019

  Yüksek Lisans - HİLAL KAVAK
  Üretim ve hizmet işletmeleri kapsamında çalışanlara uygulanan motivasyon araçlarının kıyaslanması: Uşak ili örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI - Önlisans, 2019-2020
 • İHTİSAS MUHASEBELERİ II - Lisans, 2019-2020
 • İHTİSAS MUHASEBELERİ - Lisans, 2019-2020
 • KARAYOLU TAŞIMACILIĞI - Lisans, 2019-2020
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2019-2020
 • TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTEL YÖNETİMİ - Önlisans, 2019-2020
 • ÖNBÜRO YÖNETİMİ - Önlisans, 2019-2020
 • GENEL TURİZM - Önlisans, 2019-2020
 • KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI - Önlisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • İHTİSAS MUHASEBELERİ II - Lisans, 2018-2019
 • İHTİSAS MUHASEBELERİ - Lisans, 2018-2019
 • MALİYET MUHASEBESİ - Lisans, 2018-2019
 • KARAYOLU TAŞIMACILIĞI - Lisans, 2018-2019
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2018-2019
 • ÖNBÜRO YÖNETİMİ - Önlisans, 2018-2019
 • GENEL TURİZM - Önlisans, 2018-2019
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • MALİYET MUHASEBESİ - Lisans, 2018-2019
 • İHTİSAS MUHASEBELERİ I - Lisans, 2018-2019
 • KARAYOLU TAŞIMACILIĞI - Lisans, 2018-2019
 • KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI - Önlisans, 2018-2019
 • ÖNBÜRO YÖNETİMİ - Önlisans, 2018-2019
 • GENEL TURİZM - Önlisans, 2018-2019
 • KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI - Önlisans, 2017-2018
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İHTİSAS MUHASEBELERİ - Lisans, 2017-2018
 • KARAYOLU TAŞIMACILIĞI - Lisans, 2017-2018
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2017-2018
 • TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTEL YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • ÖNBÜRO YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • GENEL TURİZM - Önlisans, 2017-2018
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ - Lisans, 2017-2018
 • DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ - Önlisans, 2017-2018
 • KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI - Önlisans, 2017-2018
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2017-2018
 • KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI - Önlisans, 2016-2017
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2016-2017
 • TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTEL YÖNETİMİ - Önlisans, 2016-2017
 • ÖNBÜRO YÖNETİMİ - Önlisans, 2016-2017
 • GENEL TURİZM - Önlisans, 2016-2017
 • DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ - Önlisans, 2016-2017
 • GENEL TURİZM - Önlisans, 2016-2017
 • Ders Danışmanlığı - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Mesleki Uygulamalar - Önlisans, 2016-2017
 • Lojistik Yönetimi - Lisans, 2016-2017
 • KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI - Önlisans, 2016-2017
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2016-2017
 • İhtisas Muhasebeleri - Lisans, 2016-2017
 • Meslek Eğitimi - Önlisans, 2016-2017
 • Karayolu Taşımacılığı - Lisans, 2016-2017
 • ÖNBÜRO YÖNETİMİ - Önlisans, 2016-2017
 • KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI - Önlisans, 2015-2016
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2015-2016
 • TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTEL YÖNETİMİ - Önlisans, 2015-2016
 • ÖNBÜRO YÖNETİMİ - Önlisans, 2015-2016
 • GENEL TURİZM - Önlisans, 2015-2016
 • KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI - Önlisans, 2015-2016
 • OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I - Önlisans, 2015-2016
 • FİNANSAL YÖNETİM - Önlisans, 2015-2016
 • KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI - Önlisans, 2014-2015
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2014-2015
 • TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTEL YÖNETİMİ - Önlisans, 2014-2015
 • ÖNBÜRO YÖNETİMİ - Önlisans, 2014-2015
 • GENEL TURİZM - Önlisans, 2014-2015
 • Danışmanlık - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI - Önlisans, 2014-2015
 • ÖNBÜRO YÖNETİMİ - Önlisans, 2014-2015
 • OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I - Önlisans, 2014-2015
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2014-2015
 • FİNANSAL YÖNETİM - Önlisans, 2014-2015
 • Finansal Yönetim - Önlisans, 2014-2015
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2013-2014
 • TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTEL YÖNETİMİ - Önlisans, 2013-2014
 • ÖNBÜRO YÖNETİMİ - Önlisans, 2013-2014
 • GENEL TURİZM - Önlisans, 2013-2014
 • Yönetim Muhasebesi - Önlisans, 2013-2014
 • Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri - Önlisans, 2013-2014
 • Turizm ve Çevre - Önlisans, 2013-2014
 • Sürdürülebilir Turizm - Önlisans, 2013-2014
 • Otelcilik Otomasyon Sistemleri II - Önlisans, 2013-2014
 • Turizm İşletmeciliği ve Otel Yönetimi - Önlisans, 2013-2014
 • Maliyet Muhasebesi - Önlisans, 2013-2014
 • Genel Muhasebe - Önlisans, 2013-2014
 • Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları - Önlisans, 2013-2014
 • Otelcilik Otomasyon Sistemleri I - Önlisans, 2013-2014
 • Önbüro Yönetimi - Önlisans, 2013-2014
 • Genel Turizm - Önlisans, 2013-2014
 • TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTEL YÖNETİMİ - Önlisans, 2012-2013
 • Yönetim Muhasebesi - Önlisans, 2012-2013
 • Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri - Önlisans, 2012-2013
 • Turizm İşletmeciliği ve Otel Yönetimi - Önlisans, 2012-2013
 • Finansal Yönetim - Önlisans, 2012-2013
 • Genel Muhasebe - Önlisans, 2012-2013
 • Önbüro Yönetimi - Önlisans, 2012-2013
 • Genel Turizm - Önlisans, 2012-2013
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÖREN VELİ ERDİNÇ,ŞAHİN ÖREN TUBA, GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: EBEM KÖFTESİ ÖRNEĞİ, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2018, ŞAHİN ÖREN TUBA,ÖREN VELİ ERDİNÇ, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 31 Eğitim Modelinden Tatmin Derecelerinin Belirlenmesi: Banaz Meslek Yüksekokulu Örneği, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ŞAHİN ÖREN TUBA,ÖREN VELİ ERDİNÇ, 3 1 Eğitim Modelinden Beklentiler Banaz Meslek Yüksekokulu Örneği, Yükseköğretim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, YÜZBAŞIOĞLU NEDİM,ÖREN VELİ ERDİNÇ,ŞAHİN ÖREN TUBA, Turizm Kümelenmesi Uşak İli Turizm Kümelenme Potansiyeli, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÖREN VELİ ERDİNÇ,ŞAHİN ÖREN TUBA, Investigation of curriculum of associate level in tourism and hospitality programs Turkey case study, SHS Web of Conferences
 • Uluslararası Hakemli 2014, ÖREN Veli Erdinç, ŞAHİN Tuba, Alternatif Turizm Kapsamında Uşak Ulubey Kanyonu nun SWOT Analizi, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2012, ÖREN Veli Erdinç, TETİK Nilüfer, Zaman Etkenli Faaliyet Tabanlı Maliyet Yöntemi İle Müşteri Karlılık Analizi Seyahat Acentası Örnek Olayı, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, EKİN Yakın, ÖREN Veli Erdinç, Turizm Paydaşlarının Turizm Deneyiminden Tatmin Düzeyleri ve Turizme Yönelik Genel Tutumları Üzerine Betimleyici Bir Araştırma Antalya Örneği, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2010, TETİK Nilüfer, ÖREN Veli Erdinç, Entelektüel Sermaye Ölçümünde Tobin Q Yöntemi İMKB de İşlem Gören Turizm İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2008, KINAY Fatma, TETİK Nilüfer, ÖREN Veli Erdinç, Türkiye de Muhasebe Finans Öğretim Elemanlarının Ortak Yazarlı Çalışmalara İlişkin Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2007, TETİK Nilüfer, ÖREN Veli Erdinç, Dış Kaynak Kullanımı Outsourcing Antalya Yöresindeki 5 Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2004, AKSU A Akın, ÖREN Veli Erdinç, SİNAN Volkan, ÖZCAN Canan, Evaluation of Congress Tourism Development in the World and in Turkey, Tourism Review
 • 31.05.2012, Uluslararası, 1.Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu (ISAF 2012), ÖREN Veli Erdinç, TETİK Nilüfer, Konaklama İşletmelerinin Lisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminden Beklentileri Antalya Örneği, Tam metin bildiri
 • 29.04.2006, Ulusal, Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, AKTAŞ Aylin, ÖREN Veli Erdinç, Batı Akdeniz Bölgesi Kapsamında Sürdürülebilir Turizm, Tam metin bildiri
 • 27.04.2017, Uluslararası, 3rd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research (ICTTR), ÖREN VELİ ERDİNÇ,ARMAN ADEM,ŞAHİN ÖREN TUBA, Investigation of Kitchen Managers’ Motivational Tools Used In Their Managerial Activities and Leadership Style, Özet bildiri
 • 27.03.2014, Uluslararası, Belgrade International Tourism Conference 2014 (BITCO 2014), ŞAHİN TUBA,ÖREN VELİ ERDİNÇ, Canyon Tourism within the Scope of Alternative Tourism, Tam metin bildiri
 • 27.03.2014, Uluslararası, Belgrade International Tourism Conference 2014 (BITCO 2014), ÖREN VELİ ERDİNÇ,ŞAHİN TUBA, A Study To Evaluate Thematic Hotels Web Sites in Turkey, Tam metin bildiri
 • 26.10.2019, Uluslararası, 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, KAVAK HİLAL,ÖREN VELİ ERDİNÇ, TURİZM İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARINA UYGULANAN MOTİVASYON ARAÇLARI: UŞAK İLİ ÖRNEĞİ, Özet bildiri
 • 25.05.2006, Ulusal, III.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, İÇİGEN Ebru, ÖREN Veli Erdinç, İş Bulma Sürecinde İnternetin Önemi Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 23.08.2017, Uluslararası, XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, ÖREN VELİ ERDİNÇ,ŞAHİN ÖREN TUBA,EKİN YAKIN, The attitudes of instructors towards innovation in gastronomy education: The example of Turkey, Özet bildiri
 • 21.10.2009, Ulusal, 10. Ulusal Turizm Kongresi, ÖREN Veli Erdinç, TETİK Nilüfer, ARSLAN Hacer, Dış Kaynak Kullanımı Outsourcing Van Bölgesi nde Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (IASOS), KAVAK HİLAL,ÖREN VELİ ERDİNÇ, Identifying the Personality Traits of Employees in Tourism Sector: A Case of Uşak Province, Özet bildiri
 • 21.05.2015, Uluslararası, 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, ŞAHİN TUBA,ÖREN VELİ ERDİNÇ, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim Aldıkları Bölümü Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi Banaz Meslek Yüksekokulu Örneği, Tam metin bildiri
 • 21.05.2015, Uluslararası, 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, ÖREN VELİ ERDİNÇ, Yükseköğretim Kurum Yöneticilerinin Yönetsel Stres Kaynaklarını Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırma Meslek Yüksekokulları Örneği, Tam metin bildiri
 • 20.11.2006, Uluslararası, New Perspectives and Values in World Tourism & Tourism Management in the Future, Turk-Kazakh International Tourism Conference, DEMİREL UTKU Burcu, ÖREN Veli Erdinç, İÇİGEN Ebru, Burnout Syndrome Examination of Professional Burnout in the Teachers of Vocational High Schools of Tourism, Tam metin bildiri
 • 20.11.2006, Uluslararası, New Perspectives and Values in World Tourism & Tourism Management in the Future, Turk-Kazakh International Tourism Conference, ÖREN Veli Erdinç, DEMİREL UTKU Burcu, AKTAŞ Aylin, An Emprical Research Determining The Managerial Stress sources of Directors of Higher Education Establishments, Tam metin bildiri
 • 20.05.2005, Uluslararası, The binomial poverty - wealth and Romania's integration in the European Union, ÖREN Veli Erdinç, ALTINTAŞ Volkan, TETİK Nilüfer, KINAY Fatma, Yield Management In Hotels A Case Study In Antalya Turkey, Tam metin bildiri
 • 19.05.2004, Ulusal, II.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, ÖREN VELİ ERDİNÇ, Konaklama İşletmelerinde Getiri Yönetimi ve Antalya daki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma, Özet bildiri
 • 17.10.2008, Ulusal, III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, ÖREN Veli Erdinç, İÇİGEN Ebru, Türkiye deki Üniversitelerin Lisans Eğitimi Veren Turizm Okullarının Web Sitelerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma, Tam metin bildiri
 • 11.04.2018, Uluslararası, 1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, ÖREN VELİ ERDİNÇ,ŞAHİN ÖREN TUBA, Comparison of Expectations and Satisfaction of VocationalStudents from Training Model, Özet bildiri
 • 11.04.2018, Uluslararası, 1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, ŞAHİN ÖREN TUBA,ÖREN VELİ ERDİNÇ, Sustainability Within The Context of Gastronomy Tourism: The Case of Ebem Köftesi, Özet bildiri
 • 08.03.2007, Uluslararası, The Balkan Countries' 1st International Conference on Accounting and Auditing, TETİK Nilüfer, ÖREN Veli Erdinç, Bartering System As A Financial Tool A Research On The 5 Star Hotels In Antalya Region, Tam metin bildiri
 • 04.11.2016, Uluslararası, 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, ÖREN VELİ ERDİNÇ,ŞAHİN ÖREN TUBA,EKİN YAKIN, The Impact of Wi Fi Internet Connection To The Customer Satisfaction In Accommodation Establishments A 5 Star Hotel Business Case, Özet bildiri
 • 04.06.2015, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education 2015, ŞAHİN TUBA,ÖREN VELİ ERDİNÇ, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 3 1 Eğitim Modelinden Beklentilerinin İncelenmesi Banaz MYO Örneği, Özet bildiri
 • 04.06.2015, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education 2015, ÖREN VELİ ERDİNÇ,ŞAHİN TUBA, Ön Lisans Seviyesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarının Ders Planlarının İncelenmesi Türkiye Örneği, Tam metin bildiri
 • 01.09.2014, Uluslararası, 12th International Academic Conference, ÖREN VELİ ERDİNÇ,TETİK MERİH, Accountant Professionals Perception Of International Financial Reporting Standards Uşak Case Study, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, ŞAHİN ÖREN TUBA,EKİN YAKIN,ÖREN VELİ ERDİNÇ, Research on Education, 2017, E-BWN, 978-83-948896-3-0
 • Uluslararası 2005, Bilimsel Kitap, AKSU A Akın, ÖREN Veli Erdinç, SİNAN Volkan, ÖZCAN Canan, Tourism Environment and Ecology, 2005, Shree Publishers & Distributors, 81-8329-067-1
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bölgesel Çalışmalar
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ekonometri