UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
ERCÜMENT OSMAN SARIHAN

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1990 - 1994

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1994 - 1997

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)
  Farklı Hasat ve Dikim Zamanlarının Kardelen’in (Galanthus elwesii Hook.) Bazı Özelliklerine Etkisi
 • Doktora

  1997 - 2004

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ (DR)
  Haşhaş (Papaver somniferum L.) bitkisinin verimi ve bazı özellikleri üzerine gibberellik asitin (GA3) farklı doz ve uygulama zamanlarının etkisi
 • ÜDS - İngilizce

  2000 - Güz

  İngilizce - 78
 • Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
  Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ - ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2013

  ZİRAAT FAKÜLTESİ - TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ - TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2007

  ZİRAAT FAKÜLTESİ - TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ - TIBBİ BİTKİLER ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2004

  ZİRAAT FAKÜLTESİ - TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 2000

  ZİRAAT FAKÜLTESİ - TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ - TIBBİ BİTKİLER ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2013 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2013 - 2016

 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2012 - 2013

 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2008 - 2010

 • 2014

  Yüksek Lisans - ZEYNEP MÜGE TOKLUCU
  Farklı soğan kesme yöntemleri ve dikim derinliğinin Crocus kotschyanus spp. kotschyanus türünün bazı özellikleri üzerine etkisi
  Mustafa Kemal Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - ERKAN FEVZİOĞLU
  Çiğdem (Crocus kotschyanus subsp. kotschyanus) türü üzerinde bazı morfolojik ve agronomik araştırmalar
  Mustafa Kemal Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Enerji Bitkileri - Lisans, 2015-2016
 • Tarımsal Yayım ve İletişim - Lisans, 2015-2016
 • Mesleki Uygulama 2 - Lisans, 2015-2016
 • Mesleki Uygulama 1 - Lisans, 2015-2016
 • Herboloji - Lisans, 2015-2016
 • Bitkisel Gen Kaynakları - Lisans, 2015-2016
 • Lif Bitkileri - Lisans, 2015-2016
 • Tarım Tarihi ve Deontolojisi - Lisans, 2015-2016
 • Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği - Lisans, 2015-2016
 • Tarla Bitkileri - Lisans, 2014-2015
 • Tarla Tarımı - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası Hakemli, DURU ASUMAN,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,BULDUK İBRAHİM, Determination of Ensiling Possibilities of Plantago Lanceolata L., International Journal of Agriculture, Forestry and Life Science
 • Uluslararası Hakemli, HAJYZADEH MORTAZA,ASİL HASAN,YILDIRIM MEHMET UĞUR,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,AYANOĞLU FİLİZ,KHAWAR KHALİD MAMOOD, Evaluating effects of corm circumference and storage temperatures on yield and yield components of saffron at different elevations, Acta Horticulturae
 • Ulusal Hakemli, YILDIRIM MEHMET UĞUR,ASİL HASAN,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Farklı Söküm Süresi ve Dikim Derinliğinin Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Gelişimine ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin Üzerine Etkisi, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, YILDIRIM MEHMET UĞUR,ASİL HASAN,HAJYZADEH MORTAZA,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,Khawar KM, Effect of changes in planting depths of saffron ( Crocus sativus L.) corms and determining their agronomic characteristics under warm and temperate (Csa) climatic conditions of Turkish province of Hatay, Acta Horticulturae
 • Ulusal Hakemli, YILDIRIM MEHMET UĞUR,HAJYZADEH MORTAZA,Küçük Gözde,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Farklı Hayvansal Gübrelerinin Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Gelişimine ve Bazı Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli, HAJYZADEH MORTAZA,YILDIRIM MEHMET UĞUR,Karagöz İsmail,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Farklı Yaşlardaki Anason (Pimpinella anisum L.) Tohumlarının Çimlenmesine Gibberellik Asitin (GA3) Etkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli, YILDIRIM MEHMET UĞUR,DEMİRCAN MESUT,ÖZDEMİR FETHİ AHMET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, İklim Değişikliğinin Haşhaş Üretim Alanlarına Etkisi, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Herbage yield and essential oil composition of sweet basil Ocimum basilicum L under the influence of different mulching materials and fertilizers, Turkish Journal of Agriculture and forestry
 • Uluslararası Hakemli, SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Micropropagation of endemic Scutellaria orientalis L subsp bicolor using modifi ed MS medium TDZ, Emirates Journal of Food and Agriculture
 • Uluslararası Hakemli, ÖKSÜZ ABDULLAH,BAHADIRLI N, PELİN,YILDIRIM MEHMET UĞUR,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Farklı keten tür ve çeşitlerinin besin bileşenleri yağ asitleri ve mineral içeriklerinin karşılaştırılması, Journal of Food and Health Science
 • Ulusal Hakemli, SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,DURU ASUMAN,PARLAKAY OĞUZ, Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğrenci Profili ve Sosyo Ekonomik Yapısı, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University
 • Ulusal Hakemli, TEKELİ YENER,DANAHALİLOĞLU H,YAKAR Y,BUCAK S,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Yayladağı ve Safranbolu da Yetişen Safran Bitkisinin Crocus sativus L Antioksidan Özellikleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, UZUN SATI,PARMAKSIZ İSKENDER,URANBEY SERKAN,MİRİCİ SEMRA,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,İPEK ARİF,KAYA MEHMET DEMİR,GÜRBÜZ BİLAL,ARSLAN NEŞET,SANCAK CENGİZ,KHAWAR KM,ÖZCAN SEBAHATTİN, In vitro micropropagation from immature embryosof the endemic and endangered Muscari muscarimi Medik, Turkısh Jornal of Biology
 • Ulusal Hakemli, SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,ASİL HASAN, Hatay Yöresinin Bazı Geofit Türleri ve Bunların Karşı Karşıya Olduğu Tehditler, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Gibberellik Asitin Çiğdem Crocus kotschyanus subsp kotschyanus Bitkisi Tohumlarının Çıkışına Etkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, ARSLAN NEŞET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,İPEK ARİF,GÜMÜŞÇÜ AHMET, Türkiye deki Yabani Haşhaşların Değerlendirilebilme İmkanları, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, İPEK ARİF,ARSLAN NEŞET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Effects of Different Planting Depth and Bulb Sizes on Yield and YieldComponents of Saffron Crocus sativus L, TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
 • Uluslararası Hakemli, GÜRBÜZ BİLAL,ARSLAN NEŞET,KHAWAR KM,İPEK ARİF,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,ÖZCAN SEBAHATTİN,PARMAKSIZ İSKENDER,MİRİCİ SEMRA, Adaptation of endemic mediterranean Sternbergia candida Mathew Et T Baytop in the continental climate of central anatolia, ScientiaHorticulturae
 • Uluslararası Hakemli, İPEK ARİF,ARSLAN NEŞET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Farklı Dikim Derinliklerinin ve Soğan Boylarının Safranın Crocus sativus L Verim ve Verim Kriterlerine Etkisi, A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, GÜMÜŞÇÜ AHMET,ARSLAN NEŞET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Evaluation of selected poppy Papaver somniferum L lines by their morphine and other alkaloids contents, European Food Research and Technology
 • Uluslararası Hakemli, İPEK ARİF,GÜRBÜZ BİLAL,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,DURAN AHMET,KENDİR HAYRETTİN, Essential oil composition of Salvia aucheri Bentham var canescens Boiss Heldr described endemic species from Turkey, Journal of Applied Biological Sciences
 • Uluslararası Hakemli, ARSLAN NEŞET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,İPEK ARİF, Farklı soğan kesme yöntemlerinin Fritillaria persica L nin bazı özellikleri üzerine etkisi, A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, GÜMÜŞÇÜ AHMET,İPEK ARİF,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,GÜRBÜZ BİLAL,KAYA MEHMET DEMİR,ARSLAN NEŞET, Effect of Diurnal and Ontogenetic Variability on Essential Oil Composition of Oregano Origanum vulgare var hirtum, Asian Journal of Chemistry,
 • Uluslararası Hakemli, GÜMÜŞÇÜ AHMET,İPEK ARİF,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,GÜRBÜZ BİLAL,KAYA MEHMET DEMİR,ARSLAN NEŞET, Effects of diurnal and ontogenetic variability on essential oilcomposition of oregano Origanum vulgare var hirtum, ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
 • Uluslararası Hakemli, ARSLAN NEŞET,GÜRBÜZ BİLAL,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,ÖZCAN SEBAHATTİN,DANESİEN A,M,,MOGHADASSİ M,S, The Effect of Corm Size and Different Harvesting Time on Saffron Crocus sativus L Regeneration, Acta-Horticulturae
 • Uluslararası Hakemli, KARAOĞLU C,ÇÖÇÜ SATI,İPEK ARİF,PARMAKSIZ İSKENDER,URANBEY SERKAN,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,ARSLAN NEŞET,KAYA MEHMET DEMİR,SANCAK CENGİZ,ÖZCAN SEBAHATTİN,GÜRBÜZ BİLAL,MİRİCİ SEMRA,ER CELAL,KHAWAR KM, In Vitro Micropropagation of Saffron, Acta Horticulturae
 • Uluslararası Hakemli, BAŞALMA DİLEK,GÜRBÜZ BİLAL,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,İPEK ARİF,ARSLAN NEŞET,DURAN AHMET,KENDİR HAYRETTİN, Essential oil composition of Salvia heldreichiana Boiss Ex Bentham described endemic species from Turkey, Asian Journal of Chemistry
 • Uluslararası Hakemli, GÜRBÜZ BİLAL,İPEK ARİF,BAŞALMA DİLEK,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,SANCAK CENGİZ,ÖZCAN SEBAHATTİN, Effect of Diurnal Variability on Essential Oil Composition of Sweet Basil Ocimum basilicum L, Asian Journal of Chemistry
 • Uluslararası Hakemli, SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,İPEK ARİF,GÜRBÜZ BİLAL,ARSLAN NEŞET, Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerin Kekik Origanum vulgare var hirtum de Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,İPEK ARİF,ARSLAN NEŞET,GÜRBÜZ BİLAL, The effect of different plant densities on the yield and yield components of Origanum vulgare var hirtum Farklı sıra arası ve sıra üzeri mesafelerinin kekik Origanum vulgare subsp hirtum de verim ve verim öğeleri üzerine etkisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, KHAWAR KM,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,SEVİMAY CAFER SIRRI,ÇÖÇÜ SATI,PARMAKSIZ İSKENDER,URANBEY SERKAN,İPEK ARİF,KAYA MEHMET DEMİR,SANCAK CENGİZ,ÖZCAN SEBAHATTİN, Adventitious shoot regeneration and micropropagation of Plantago lanceolata L, Periodicum Biologorum
 • Uluslararası Hakemli, HOŞAFCI HÜLYA,ARSLAN NEŞET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Researches on propagation of rose hip Rosa canina L by seed, Acta Horticulturae
 • Uluslararası Hakemli, KHAWAR KM,ÇÖÇÜ SATI,PARMAKSIZ İSKENDER,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,SANCAK CENGİZ,ÖZCAN SEBAHATTİN, Mass proliferation of Madona Lilly Lilium candidum L under in vitro conditions, Pakistan Journal of Botany.
 • Uluslararası Hakemli, MİRİCİ SEMRA,PARMAKSIZ İSKENDER,ÖZCAN SEBAHATTİN,SANCAK CENGİZ,URANBEY SERKAN,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,GÜMÜŞÇÜ AHMET,GÜRBÜZ BİLAL,NEŞET ARSLAN, Efficient in vitro bulblet regeneration from immature embryos of endangered Sternbegia fischeriana, Plant Cell, Tissue and Organ Culture
 • Uluslararası Hakemli, HOŞAFÇI HÜLYA,ARSLAN NEŞET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Researches on propagation of rose hip Rosa canina L by softwood cuttings, Acta Horticulturae
 • Uluslararası Hakemli, ÖZCAN SEBAHATTİN,PARMAKSIZ İSKENDER,MİRİCİ SEMRA,ÇÖÇÜ SATI,SANCAK CENGİZ,URANBEY SERKAN,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,İPEK ARİF,KAYA MEHMET DEMİR,GÜRBÜZ BİLAL,ARSLAN NEŞET, In vitro Micropropagation and Cultivation of Endemic and Endangered Geophytes of Turkey, Journal of Biotechnology
 • Uluslararası Hakemli, İPEK ARİF,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,GÜRBÜZ BİLAL, Relationship between seed age and germination rate in great burdock Arctium lappa, İndian Journal of Agricultural Sciences
 • Uluslararası Hakemli, SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,ÖZTÜRK MERYEM,BAŞALMA DİLEK,KHAWAR KM,PARMAKSIZ İSKENDER,ÖZCAN SEBAHATTİN, Prolific Adventitious Shoot Regeneration From Black Psyllium Plantago afra L, İnternational Journal of Agriculture & Biology
 • Uluslararası Hakemli, SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,İPEK ARİF,KHAWAR KM,ATAK MEHMET,GÜRBÜZ BİLAL, Role of GA3 and KNO3 İn İmproving the Frequency of Seed Germination in Plantago lanceolata L, Pakistan Journal of Botany
 • Uluslararası Hakemli, SEVİMAY CAFER SIRRI,KHAWAR KM,PARMAKSIZ İSKENDER,ÇÖÇÜ SATI,SANCAK CENGİZ,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,ÖZCAN SEBAHATTİN, Prolific In vitro bulblet formation from bulb scales of Meadow Lily Lilium candidum L, Periodicum Biologorum
 • Uluslararası Hakemli, ARSLAN NEŞET,GÜRBÜZ BİLAL,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,BAYRAK ALİ,GÜMÜŞÇÜ AHMET, Variation in essential oil content and composition in Turkish anise Pimpinella anisum L populations, Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 • Uluslararası Hakemli, ÇÖÇÜ SATI,URANBEY SERKAN,İPEK ARİF,KHAWAR KM,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,KAYA MEHMET DEMİR,PARMAKSIZ İSKENDER,ÖZCAN SEBAHATTİN, Adventitious shoot regeneration and micropropagation in Calendula officinalis L, Biologia Plantarum
 • 31.08.2005, Ulusal, 14. Biyoteknoloji Kongresi., PARMAKSIZ İSKENDER,ÇÖÇÜ SATI,URANBEY SERKAN,MİRİCİ SEMRA,ÖZCAN SEBAHATTİN,SANCAK CENGİZ,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,İPEK ARİF,KAYA MEHMET DEMİR,ARSLAN NEŞET, Tehlike altındaki endemik Muscari muscarimi türünde olgunlaşmamış Embriyolardan İn vitro Hızlı Soğancık üretimi, Özet bildiri
 • 30.10.2008, Ulusal, 15.Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, PARMAKSIZ İSKENDER,MİRİCİ SEMRA,ÇÖÇÜ SATI,KARAOĞLU C,SANCAK CENGİZ,URANBEY SERKAN,GÜRLEK D,GÜRBÜZ BİLAL,İPEK ARİF,DOĞAN KALYONCU D,,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,ARSLAN NEŞET,KHAWAR KM,ÖZCAN SEBAHATTİN, Endemik ve Tehlike Altındaki Geofitlerin In Vitro Çoğaltımı, Özet bildiri
 • 29.09.2004, Uluslararası, 4th Intenational Agro-Environ 2004, URANBEY SERKAN,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,AKDOĞAN GÜRAY, Influence of Sucrose Concentrations on In Vitro Microtuberization of Potato, Özet bildiri
 • 29.05.2002, Ulusal, 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı 2002, ARSLAN NEŞET,GÜRBÜZ BİLAL,GÜMÜŞÇÜ AHMET,İPEK ARİF,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,ÖZCAN SEBAHATTİN,MİRİCİ SEMRA,PARMAKSIZ İSKENDER, Sternbergia candida Mathew et Baytop Türünün Kültüre Alınması Üzerine Araştırmalar, Tam metin bildiri
 • 28.10.2006, Uluslararası, II. International Symposium on Saffron: Proceedings of the 2nd InternationalSymposium on Saffron Biology and Technology, ARSLAN NEŞET,GÜRBÜZ BİLAL,İPEK ARİF,ÖZCAN SEBAHATTİN,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,DAESHİAN EE,MOGHADASSİ AM, The effect of corm size and different harvesting times on Saffron (Crocus sativus L.) regeneration, Tam metin bildiri
 • 28.06.1999, Ulusal, II Ulusal Patates Kongresi, ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,MERT MEHMET,GÜNEL EROL,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Farklı Olgunlaşma Grubuna Giren Bazı Patates Çeşitlerinin Hatay Ekolojik Koşullarında Büyüme Analizi ve Yumru Verimlerinin Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 28.03.2012, Uluslararası, XI. International Symposium on Flower and Herbaceous Perennials, ÖZCAN SEBAHATTİN,KARAOĞLU C,,GÜRLEK D,,PARMAKSIZ İSKENDER,İPEK ARİF,MİRİCİ SEMRA,ÇÖÇÜ SATI,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,GÜMÜŞÇÜ AHMET,URANBEY SERKAN,GÜRBÜZ BİLAL,ARSLAN NEŞET, In vitro Micropropagation of Endemic and Endangered Flower Bulbs of Turkey, Özet bildiri
 • 27.10.2011, Ulusal, 19. İlaç Hammaddeleri Toplantısı, ARSLAN NESET,İPEK ARİF,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Farklı Soğan Boylarının Tunceli Sarmısağının Allium tuncelianum Verim ve Bazı Özelliklerine Etkisi, Tam metin bildiri
 • 27.10.2010, Ulusal, 19. İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiriler Kitabı, ARSLAN NEŞET,İPEK ARİF,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,PARMAKSIZ İSKENDER,GÜMÜŞÇÜ AHMET, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde Papaver cinsi ile Yapılan çalışmalar, Tam metin bildiri
 • 27.04.2011, Ulusal, 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, ARSLAN NEŞET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,İPEK ARİF, Soğan Yaralamanın Safranın Crocus sativus L Soğan Verimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Özet bildiri
 • 26.08.2006, Ulusal, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi., PARMAKSIZ İSKENDER,ÇÖÇÜ SATI,MİRİCİ SEMRA,KHAWAR K,M,,URANBEY SERKAN,İPEK ARİF,KAYA MEHMET DEMİR,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,ÖZCAN SEBAHATTİN,SANCAK CENGİZ,GÜRBÜZ BİLAL,ARSLAN NEŞET, Risk Altında Bulunan ve Ekonomik Olarak Önemli Olan Bazı Geofitlerin In Vitro Çoğaltım Teknikleri, Özet bildiri
 • 25.08.2003, Ulusal, XIII. Biyoteknoloji Kongresi, MİRİCİ SEMRA,PARMAKSIZ İSKENDER,ÖZCAN SEBAHATTİN,URANBEY SERKAN,SANCAK CENGİZ,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,GÜMÜŞÇÜ AHMET,GÜRBÜZ BİLAL,ARSLAN NEŞET, İhracat Potansiyeli Yüksek Olan Endemik Soğanlı Bitkilerin İn vitro Hızlı Çoğaltımı ve Kültüre Alınması, Tam metin bildiri
 • 25.06.2007, Ulusal, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, ARSLAN NEŞET,İPEK ARİF,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,PARMAKSIZ İSKENDER,GÜMÜŞÇÜ AHMET,TANRIVERDİ M,Ö,, Milthantha meconidium seksiyonundaki bazı yabani haşhaşların alkaloitleri üzerine araştırmalar, Tam metin bildiri
 • 25.06.2007, Ulusal, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, İPEK ARİF,ARSLAN NEŞET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Farklı ortamların Tunceli Sarımsağı Allium tuncelianum tohumlarında çıkış ve fide gelişimine etkisi, Tam metin bildiri
 • 25.05.2006, Uluslararası, İnternational Symposium, Chemistry Pharmacology and Bıosynthesis of Alkaloids, ARSLAN NEŞET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,TANRIVERDİ M,Ö, Temporal and spatial diversity of wild poppy species in section Oxytona in Turkey and determination of their thebaine contents, Özet bildiri
 • 23.09.2014, Ulusal, II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, ARSLAN NEŞET,İPEK ARİF,GÜMÜŞÇÜ AHMET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,PARMAKSIZ İSKENDER,TANRIVERDİ M,Ö,, Niğde İlinde Doğal Olarak Yetişen Papaver pseudo orientale Fedde Medw Türünün Bazı Özellikleri ve Alkaloid Oranı Üzerine Araştırmalar, Tam metin bildiri
 • 23.04.2017, Uluslararası, Advances in Lamiaceae Science Symposium, AYANOĞLU FİLİZ,KAYA DURMUŞ ALPASLAN,MERT AHMET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Determination of ontogenetic variability on herb yield, essential oil content and components of Salvia tomentosa Mill. genotypes, Özet bildiri
 • 22.10.2002, Ulusal, II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi,, ARSLAN NEŞET,ÖZCAN SEBAHATTİN,GÜRBÜZ BİLAL,PARMAKSIZ İSKENDER,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,MİRİCİ SEMRA,İPEK ARİF,GÜMÜŞÇÜ AHMET, Sternbergia fisheriana Herbert rupr türünün kültüre alınması üzerinde araştırmalar, Tam metin bildiri
 • 22.10.2002, Ulusal, II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, ARSLAN NEŞET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Türkiye nin Fritillaria Türleri ve Bunların Tarımı Konusunda Yapılan Çalışmalar, Tam metin bildiri
 • 22.10.2002, Ulusal, II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, ARSLAN NEŞET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,GÜMÜŞÇÜ AHMET, Farklı Yörelerden Toplanan Kardelenlerin Galanthus elwesii Hook Kültüre Elverişliliği Üzerinde Araştırmalar, Tam metin bildiri
 • 21.11.2016, Uluslararası, 5th International Saffron Symposium, YILDIRIM MEHMET UĞUR,ASİL HASAN,MORTAZA HAJZADEH,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,KHAWAR KHALİD MAHMOOD, Effect of changes in different planting depths of saffron Crocus sativus L corms and determining their agronomic characteristics under conditions of Turkish province of Hatay, Özet bildiri
 • 21.11.2016, Uluslararası, 5th International Saffron Symposium, HAJYZADEH MORTAZA,ASİL HASAN,YILDIRIM MEHMET UĞUR,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,AYANOĞLU FİLİZ,KHAWAR KHALİD MAHMOOD, Evaluating effects of corm circumfrence and storage temperatures on yield and yield components of saffron at diffrent elevations, Özet bildiri
 • 20.10.2010, Ulusal, IV Süs Bitkileri Kongresi, ARSLAN NEŞET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,İPEK ARİF, Farklı Yörelere Ait Kardelen Galanthus elwesii Hook Bitkilerinin Ankara Koşullarında Yetiştirilmesi Üzerine Araştırmalar, Tam metin bildiri
 • 20.10.2010, Ulusal, IV Süs Bitkileri Kongresi, ARSLAN NEŞET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Papaver haşhaş Türlerinin Süs Bitkisi Olarak Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 20.10.2010, Ulusal, IV Süs Bitkileri Kongresi, ASİL HASAN,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Türkiye deki Doğal Çiçek Soğanları Üretimi Değerlendirilmesi ve Ticareti, Tam metin bildiri
 • 20.10.2004, Uluslararası, Agroenviron 2004, ÖZCAN SEBAHATTİN,MİRİCİ SEMRA,PARMAKSIZ İSKENDER,URANBEY SERKAN,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,GÜMÜŞÇÜ AHMET,GÜRBÜZ BİLAL,SANCAK CENGİZ,ARSLAN NEŞET, In vitro Micropropagation and Cultivation of Endemic and Endangered Flowerbulbs Geophytes, Özet bildiri
 • 20.05.1998, Uluslararası, Proceedings of XII th International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, ARSLAN NEŞET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,GÜMÜŞÇÜ AHMET, Gibberellik Asidin Datura spp Tohumlarının Çimlenmesine Etkisi Gibberellic acid effect on Germination of Datura spp Seeds, Tam metin bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, European Conference on Science, Art Culture (ECSAC), ŞAHİNLER NURAY,Alpala Demirhan Sibel,ŞAHİNLER SUAT,İSLAMOĞLU MAHMUT,Türk Mehmet Uygar,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Use of Plants on Varroa Parasitis in Organic Bees, Özet bildiri
 • 19.10.2009, Ulusal, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi,, ARSLAN NEŞET,İPEK ARİF,GÜMÜŞÇÜ AHMET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,PARMAKSIZ İSKENDER, Oxytona Seksiyonundaki Yabani Haşhaşların Tebain Yönünden Araştırması, Tam metin bildiri
 • 19.10.2009, Ulusal, VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, ARSLAN MEHMET,ÜREMİŞ İLHAN,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,MERT AHMET, Doğu Akdeniz koşullarında yetiştirilen reyhan çeşitlerinin Ocimum basilicum L herba verimi uçucu yağ oranı ve bileşenleri, Tam metin bildiri
 • 19.10.2009, Ulusal, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, DAĞISTAN ERDAL,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Hatay iline özgü bir lezzet Zahter, Tam metin bildiri
 • 15.11.1999, Ulusal, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, AYANOĞLU FİLİZ,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,KAYA DURMUŞ ALPASLAN, Kumzambağı Pancratium maritimum L Tohumlarının Çimlenme Yeteneklerinin Belirlenmesi ve Farklı Yetiştirme Ortamlarının Çıkış Üzerine Etkileri, Tam metin bildiri
 • 15.11.1999, Ulusal, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,MERT MEHMET,GÜNEL EROL,İŞLER NECMİ,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Farklı Kökenli Tatlıpatates Ipomoea batatas L Lam Genotiplerinin Hatay Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Bir Çalışma, Tam metin bildiri
 • 13.10.2003, Ulusal, 5. Ulusal Tarla Bitkileri kongresi, SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,İPEK ARİF,ARSLAN NEŞET, Mecanköşk Origanum vulgare bitkisinin çeliklerinin köklenmesi üzerine indol bütirik asitin IBA etkisinin belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 13.08.2006, Uluslararası, The İnternational Association for plant tissue culture and biotechnology, ÖZCAN SEBAHATTİN,PARMAKSIZ İSKENDER,MİRİCİ SEMRA,ÇÖÇÜ SATI,URANBEY SERKAN,İPEK ARİF,SANCAK CENGİZ,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,GÜRBÜZ BİLAL,SEVİMAY CAFER SIRRI,ARSLAN NEŞET, Efficient In Vitro Bublet regeneration from immature embryos of endemic and endangered geophyte species in Sternbergia Muscari and Fritillaria genera, Özet bildiri
 • 13.04.2017, Uluslararası, MESMAP-3, AYANOĞLU FİLİZ,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,YILDIRIM MEHMET UĞUR, Effect Of Gibberellic Acid (GA3) On The Germination OfSome Native Grown Sage Species (Salvia spp.) Seeds, Özet bildiri
 • 12.09.2017, Ulusal, 12. Tarla Bitkileri Kongres,i Kahramanmaraş, YILDIRIM MEHMET UĞUR,teke yusuf,HAJYZADEH MORTAZA,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Geçmişten Günümüze Uşak Şeker Fabrikası ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri., Özet bildiri
 • 12.09.2017, Ulusal, 12. Tarla Bitkileri Kongresi, ASİL HASAN,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,YILDIRIM MEHMET UĞUR, Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerin Meryemana Dikeni (Silybum marianum (L.) Gaertner) Bitkisinin Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi., Tam metin bildiri
 • 12.09.2017, Ulusal, 12. Tarla Bitkileri Kongresi, YILDIRIM MEHMET UĞUR,RUKİYE GÜL ÖNCÜ,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Tütün (Nicotiana sp.) Bitkisinin Sigara Üretimi Dışında Kullanım Alanları., Tam metin bildiri
 • 12.09.2017, Ulusal, 12. Tarla Bitkileri Kongresi, YILDIRIM MEHMET UĞUR,HAJYZADEH MORTAZA,aslan sabri,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Osmanlı’dan Günümüze Unutulan Şerbetler ve İçeriklerindeki Tıbbi Bitkiler, Tam metin bildiri
 • 12.09.2004, Uluslararası, 5th International symposium on in vitro culture and horticultural breeding; Biotechnology as theory and practise in horticulture, KHAWAR KM,GENÇ AYŞE,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,SANCAK CENGİZ,ÖZCAN SEBAHATTİN, In Vitro somatic embryogenesis of Lavandula angustifoila Miller from seedlings, Özet bildiri
 • 10.10.2012, Ulusal, XX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, ARSLAN NEŞET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,İPEK ARİF,PARMAKSIZ İSKENDER,RAHİMİ A,, Türkiye deki Yayılış Gösteren Oxytona Seksiyonuna Ait Yabani Haşhaş Türlerinin Bazı Özelliklerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar, Özet bildiri
 • 10.09.2013, Ulusal, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, ENGİN N,P,,KAYA DURMUŞ ALPASLAN,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,AYANOĞLU FİLİZ, Mercanköşk Origanum majorana diurnal varyabilite, Tam metin bildiri
 • 10.09.2013, Ulusal, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, ARSLAN NEŞET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Haşhaşta Papaver somniferum L yabancı döllenme oranın tespiti üzerine bir araştırma, Tam metin bildiri
 • 07.09.2015, Ulusal, 11. Tarla Bitkileri Kongresi, YILDIRIM MEHMET UĞUR,DEMİRCAN MESUT,ÖZDEMİR FETHİ AHMET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, İklim Değişikliğinin Haşhaş Papaver somniferum L Üretim Alanlarına Etkisi, Özet bildiri
 • 07.09.2015, Ulusal, 11. Tarla Bitkileri Kongresi, YILDIRIM MEHMET UĞUR,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Uşak İlinin Türkiye Haşhaş Tarımındaki Yeri ve İlde Haşhaş Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Sorunlar, Özet bildiri
 • 07.09.2015, Ulusal, 11. Tarla Bitkileri Kongresi, TOKLUCU ZEYNEP MÜGE,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Farklı Korm Kesme Yöntemleri ve Dikim Derinliğinin Crocus kotschyanus subsp kotschyanus Türünün Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi, Özet bildiri
 • 07.09.2003, Uluslararası, 5th İnternational Symposium in theSeries “Recent Advances in Plant Biotechnology, MİRİCİ SEMRA,PARMAKSIZ İSKENDER,ÖZCAN SEBAHATTİN,SANCAK CENGİZ,URANBEY SERKAN,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,GÜMÜŞÇÜ AHMET,GÜRBÜZ BİLAL,ARSLAN NEŞET, Large scale in vitro bulblet production from immatureembryos of endangered Sternbergia fisheriana, Özet bildiri
 • 06.10.2004, Uluslararası, XV. Herbal Pharmaceutical Raw Materials Meeting, SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,İPEK ARİF,GÜRBÜZ BİLAL,ARSLAN NEŞET, The effect of different nitrojen doses on basil Ocimum basilicum L herbages yield and essential oil content, Tam metin bildiri
 • 06.10.2004, Ulusal, XV. Bitkisel ilaç hammaddeleri toplantısı, ARSLAN NEŞET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,TANRIVERDİ M,Ö,, Oxytona seksiyonuna ait yabani haşhaş türlerinin Türkiye deki yayılış yerlerinin belirlenmesi ve kültüre alınması üzerine araştırmalar, Tam metin bildiri
 • 06.10.2004, Ulusal, XV. Bitkisel ilaç hammaddeleri toplantısı, SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,İPEK ARİF,ARSLAN NEŞET, İzmir kekiği Origanum onites L nde uçucu yağın diurnal ve ontogenetik varyabilitesinin belirlenmesi üzerine bir araştırma, Tam metin bildiri
 • 06.10.2004, Ulusal, XV. Bitkisel ilaç hammaddeleri toplantısı, SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,İPEK ARİF,GÜRBÜZ BİLAL,ARSLAN NEŞET, Farklı azot dozlarının fesleğen Ocimum basilicum L de herba verimi ve uçucu yağ oranı üzerine etkileri, Tam metin bildiri
 • 06.10.1998, Ulusal, 1. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, ARSLAN NEŞET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,GÜMÜŞÇÜ AHMET, Farklı Yörelerden Temin Edilen Kardelenlerin Galanthus elwesii Hook Kültüre Elverişliliği Üzerine Ön Çalışma, Tam metin bildiri
 • 06.10.1998, Ulusal, 1. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,ARSLAN NEŞET, Farklı Hasat ve Dikim Zamanlarının Kardelen in Galanthus elwesii Hook Bazı Özelliklerine Etkisi, Tam metin bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants (REYHAN 2017),, Akçin Besim,Ahmed Hussein Abdullah Ahmed,URANBEY SERKAN,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, The Effect Of Different Planting Depth And GA3 Applications On Agricultural Characteristics And Tuber Yield Of Arum Italicum Miller, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, International Symposium on Medicinal Aromatic and Dye plants (REYHAN 2017),, Arslan Harun,Ahmed Hussein Abdullah Ahmed,URANBEY SERKAN,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Adventitious Shoot Regeneration of Medicinal Plant Hypericum Perforatum L., Özet bildiri
 • 05.09.2005, Ulusal, Türkiye VI. TarlaBitkileri Kongresi, MİRİCİ SEMRA,PARMAKSIZ İSKENDER,ÖZCAN SEBAHATTİN,SANCAK CENGİZ,URANBEY SERKAN,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,GÜMÜŞÇÜ AHMET,GÜRBÜZ BİLAL,ARSLAN NEŞET, Tehlike Altındaki Endemik ve Nadir Sternbergia candidave S fischeriana Türlerinde In Vitro Hızlı Soğancık Üretimi, Özet bildiri
 • 05.09.2005, Ulusal, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, ARSLAN MEHMET,AYANOĞLU FİLİZ,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Farklı Kekik Origanum Türlerininin Doğu Akdeniz Koşullarında Herba Verimleri Eterik Yağ Oranları ve Yağ Bileşenlerİ, Tam metin bildiri
 • 05.09.2005, Ulusal, VI. Tarla Bitkileri Kongresi, KOLSARICI ÖZER,KAYA MEHMET DEMİR,ÜSTÜNER N,D,,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Farklı NaCl Konsantrasyonlarının Bazı Yağ Bitkileri Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkileri, Tam metin bildiri
 • 05.09.2005, Ulusal, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, İPEK ARİF,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,GÜRBÜZ BİLAL,KAYA MEHMET DEMİR,ARSLAN NEŞET, Bazı Çörekotu Nigella sativa L Populasyonlarının Ankara Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 05.07.2017, Uluslararası, The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, YILDIRIM MEHMET UĞUR,HAJYZADEH MORTAZA,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,Khawar Khalid Mahmood,ÖZDEMİR FETHİ AHMET, Successful Breaking Seed Dormancy of Imatture Seeds of Charismatic and Endemic Hyacinthella lineata L. Under In vitro Conditions, Özet bildiri
 • 05.07.2017, Uluslararası, The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, HAJYZADEH MORTAZA,YILDIRIM MEHMET UĞUR,Khawar Khalid Mahmood,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,ÖZDEMİR FETHİ AHMET, Germination of Scarified Seeds of Mediterranean Star of Bethlehem (Ornithogalum ulophyllum L.) Under In vitro Conditions, Özet bildiri
 • 05.07.2017, Uluslararası, The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, HAJYZADEH MORTAZA,YILDIRIM MEHMET UĞUR,KHAWAR KHALİD MAHMOOD,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,ÖZDEMİR FETHİ AHMET, Germination of Scarified Seeds of Mediterranean Star of Bethlehem (Ornithogalum ulophyllum L.) Under In vitro Conditions, Özet bildiri
 • 05.07.2017, Uluslararası, The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, YILDIRIM MEHMET UĞUR,HAJYZADEH MORTAZA,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,KHAWAR KHALİD MAHMOOD,ÖZDEMİR FETHİ AHMET, Successful Breaking Seed Dormancy of Immature Seeds of Charismatic and Endemic Hyacinthella lineata L. Under In Vitro Conditions, Özet bildiri
 • 05.06.2005, Uluslararası, Society for in vitro Biology. In Vitro Biology Meeting, ÖZCAN SEBAHATTİN,PARMAKSIZ İSKENDER,MİRİCİ SEMRA,ÇÖÇÜ SATI,SANCAK CENGİZ,URANBEY SERKAN,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,GÜRBÜZ BİLAL,SEVİMAY CAFER SIRRI,ARSLAN NEŞET, Large scale in vitro bulblet production in Endemic and endangered Flowerbulbs Sternbergia candida and Muscari muscarimi, Özet bildiri
 • , Uluslararası, Proceedings of 14th Meeting of PlantOriginated Drugs, ARSLAN NEŞET,GÜRBÜZ BİLAL,GÜMÜŞÇÜ AHMET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,İPEK ARİF,ÖZCAN SEBAHATTİN,MİRİCİ SEMRA,PARMAKSIZ İSKENDER, Researches on cultivation of Sternbergia candida Mathewet Baytop, Özet bildiri
 • , Ulusal, 9. Tarla Bitkileri Kongresi, ARSLAN NESET,İPEK ARİF,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,PARMAKSIZ İSKENDER,GÜMÜŞÇÜ AHMET,TANRIVERDİ M,Ö,, Erzincan İlinde Bulunan Oxytona Seksiyonundaki Papaver Türlerinin Tebain Yönünden Değerlendirilmesi Üzerine Çalışmalar, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, Türkiye III. Tohumculuk kongresi, ARSLAN NEŞET,İPEK ARİF,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Farklı ortamların Allium akaka S G Gmelin tohumlarının çıkışı üzerine etkisi, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, Agro Environ 2006, Agricultural Constraints in the Soil-Plant-Atmosphere Contınuum, Proceedings of the international symposium, URANBEY SERKAN,PARMAKSIZ İSKENDER,ÇÖÇÜ SATI,ÖZCAN SEBAHATTİN,MİRİCİ SEMRA,SANCAK CENGİZ,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,İPEK ARİF,KAYA MEHMET DEMİR,GÜRBÜZ BİLAL,ARSLAN NEŞET,KHAWAR K,M, In Vitro Micropropagation of Endemic and Endangered Muscari muscarimi, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, 4th Intenational Agro-Environ 2004, PARMAKSIZ İSKENDER,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,ÖZCAN SEBAHATTİN, Genetic Variations between Species in Oxytona section of Papaver genus revealed by Morphological and RAPD markers, Özet bildiri
Journal of Applied Biological Science , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Turkısh Journal of Agr. and Forestry , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Dergisi , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Emirates Journal of Food and Agriculture. , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
 • 2008

  yayın teşvik ödülü

  TÜBİTAK