UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
EMİNE BERRİN YÜKSEL

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1990 - 1996

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP PR.
 • Doktora

  2001 - 2005

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  Graves oftalmopatili olguların orbita fibroadipöz bağ dokusunda siklooksijenaz- 2 enzim ifadelenmesinin klinik ve moleküler patolojik açıdan değerlendirilmesi
 • ÜDS - İngilizce

  2001 - Diğer

  İngilizce - 90
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Tıbbi Genetik

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  TIP FAKÜLTESİ - DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - UFUK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  TIP FAKÜLTESİ - -
 • YARDIMCI DOÇENT - UFUK ÜNİVERSİTESİ

  2009 -

  TIP FAKÜLTESİ - DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2017 -

 • UFUK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2011 -

 • 2012

  Tıpta Uzmanlık - AŞKIN ŞEN
  İkinci ve üçüncü trimester gebelik kayıplarında fıx padua mutasyonunun etkisi
  Ufuk Üniversitesi - Tıp Fakültesi
 • TIBBİ GENETİK - Lisans, 2013-2014
 • TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK - Lisans, 2013-2014
 • TIBBİ GENETİK - Lisans, 2012-2013
 • TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK - Lisans, 2012-2013
 • TIBBİ GENETİK - Lisans, 2011-2012
 • TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK - Lisans, 2011-2012
 • Uluslararası Hakemli 2018, Turacli Irem Dogan,ÇANDAR TUBA,YÜKSEL EMİNE BERRİN,Demirtas Selda, Role of metformin on base excision repair pathway in p53 wild-type H2009 and HepG2 cancer cells, HUMAN EXPERIMENTAL TOXICOLOGY
 • Uluslararası Hakemli 2018, Turacli Irem Dogan,ÇANDAR TUBA,YÜKSEL EMİNE BERRİN,KALAY ŞEBNEM,OĞUZ ALİ KEMAL,Demirtaş Selda, Potential effects of metformin in DNA BER system based on oxidative status in type 2 diabetes, BIOCHIMIE
 • Uluslararası Hakemli 2018, DOĞAN TURAÇLI İREM,ÇANDAR TUBA,YÜKSEL EMİNE BERRİN,KALAY ŞEBNEM,OĞUZ ALİ KEMAL,demirtaş selda, Potential effects of metformin in DNA BER system based on oxidativestatus in type 2 diabetes, BIOCHIMIE
 • Uluslararası Hakemli 2017, DOĞAN TURAÇLI İREM,ÇANDAR TUBA,YÜKSEL EMİNE BERRİN,demirtaş selda, Role of metformin on base excision repair pathway in p53 wild-type H2009 and HepG2 cancer cells, Human Experimental Toxicology
 • Uluslararası Hakemli 2015, YÜKSEL EMİNE BERRİN,ATAMAN ŞEBNEM,EVCİK FATMA DENİZ,AY SAİME,ET AL ET AL,ET AL ET AL, Is There An Association Between Two STAT4 Gene Polymorphisms and Rheumatoid Arthrirtis in Turkish Population, ARCHIVES OF RHEUMATOLOGY
 • Uluslararası Hakemli 2011, sırmacı a,et al et al,YÜKSEL EMİNE BERRİN,et al et al, Mutations in ANKRD11 cause KBG syndrome characterized by intellectual disability skeletal malformations and macrodontia, Am J Hum Genet.
 • Uluslararası Hakemli 2011, KONUK O,AKTAŞ ZEYNEP,ERDEM ÖZLEM,YÜKSEL EMİNE BERRİN,ET AL ET AL,ET AL ET AL, Primer ve Nüks Pterjiyumda Siklooksijenaz 2 ve Ki 67 Ekspresyonu, J Med Sci
 • Uluslararası Hakemli 2010, balcı s,YÜKSEL EMİNE BERRİN,et al et al, Partial Deletion of the Long Arm of Chromosome 13 q32q33 2 Associated with Mental Retardation Choanal Atresia and Fish Mouth, Genetic Counseling
 • Ulusal Hakemli 2009, YÜKSEL EMİNE BERRİN,taner yı,BALTACI VOLKAN, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Genetik, Türkiye'de Psikiyatri
 • Ulusal Hakemli 2009, YÜKSEL EMİNE BERRİN,et al et al, A New Sox9 Gene Mutation in a Case of Campomelic Dysplasia, Türkiye Klinikleri Journal of Pediatrics
 • Uluslararası Hakemli 2009, tekin m,sırmacı a,YÜKSEL EMİNE BERRİN,et al et al, A complex TFAP2A allele is associated with branchio oculo facial syndrome and inner ear malformation in a deaf child, American Journal of Medical Genetics
 • Uluslararası Hakemli 2009, Hucthagowder v,morava e,kornak u,et al et al,YÜKSEL EMİNE BERRİN,et al et al, Loss of function mutations in ATP6V0A2 impair vesicular trafficking tropoelastin secretion and cell survival, Human Molecular Genetics
 • Uluslararası Hakemli 2009, YÜKSEL EMİNE BERRİN,BALTACI VOLKAN, Current Advances in the Genetic Basis of Rheumatoid Arthritis, Turkish Journal of Rheumatology
 • Uluslararası Hakemli 2009, YÜKSEL EMİNE BERRİN,sırmaca a,ayten ge,et al et al, Homozygous mutations in the 15 hydroxyprostaglandin dehydrogenase gene in patients with primary hypertrophic osteoarthropathy, Rheumatology International
 • Uluslararası Hakemli 2009, sırmacı a,duman d,öztürkmen akay h,erbek s,İNCESULU ŞAZİYE ARMAĞAN,öztürk hişmi burcu,arici zs,YÜKSEL EMİNE BERRİN,et al et al, Mutations in TMC1 contribute significantly to nonsyndromic autosomal recessive sensorineural hearing loss a report of five novel mutations, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
 • Uluslararası Hakemli 2008, TEBER SERAP,sezer t,kafalı m,chiara manzini m,YÜKSEL EMİNE BERRİN,et al et al, Severe muscle eye brain disease is associated with a homozygous mutation in the POMGnT1 gene, European Journal of Paediatric Neurology
 • Uluslararası Hakemli 2008, tekin m,hişmi bo,fitöz s,birnbaum s,cengiz fb,sirmacı a,idil aslan,inceoglu b,YÜKSEL EMİNE BERRİN,hasanefendioglu bayrak a,et al et al, Homozygous FGF3 mutations result in congenital deafness with inner ear agenesis microtia and microdontia, Clinical Genetics
 • Uluslararası Hakemli 2008, Balci S, Ergün MA, YükselKonuk EB, Balci S, Ergün MA, Yüksel-Konuk EB, Bartsch O, Rubinstein Taybi syndrome with normal FISH result and CREBBP gene analysis a case report, Turkish Journal of Pediatrics
 • Uluslararası Hakemli 2007, doganc t,YÜKSEL EMİNE BERRİN,alpan n,konuk o,hamaleinen rh, A novel mutation in TRIM37 is associated with mulibrey nanism in a Turkish boy, Clinical Dysmorphology
 • Uluslararası Hakemli 2007, TEKİN M, HİŞMİ BO, FİTÖZ S, Tekin M, Hişmi BO, Fitoz S, Ozdağ H, Cengiz FB, Sirmaci A, Aslan I, Inceoğlu B, YükselKonuk EB, Yilmaz ST, Yasun O, Akar N, Homozygous mutations in fibroblast growth factor 3 are associated with a new form of syndromic deafness characterized by inner ear agenesis microtia and microdontia, The American Journal of Human Genetics
 • Uluslararası Hakemli 2006, KONUK EB, KONUK O, MISIRLIOGLU M, Menevse A, Unal M, Expression of cyclooxygenase 2 in orbital fibroadipose connective tissues of Graves ophthalmopathy patients, European Journal of Endocrinology
 • , Ulusal, Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, YÜKSEL EMİNE BERRİN,başak cengiz filiz,fitöz s,tekin m, Kampomelik Displazi ile ilişkili yeni bir SOX9 mutasyonu, Poster
 • , Ulusal, 8.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, YÜKSEL EMİNE BERRİN,yurtçu erkan,ergun mehmet ali,KONUK ONUR,et al et al, Graves Oftalmopatide Retroorbital Dokuda İzlenen Apoptozis, Poster
 • , Ulusal, V.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, dursun i,YÜKSEL EMİNE BERRİN,BİDECİ AYSUN,et al et al, 45 X 46 XY Karyotipe sahip bir mozaik Turner sendromu olgusu, Poster
 • , Ulusal, Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, şen a,YÜKSEL EMİNE BERRİN,atik f, MCB Konfirme 7q31 1Delesyon Vakasında Multisistemik Bulgular, Poster
 • , Ulusal, 41. TOD Ulusal Kongresi, KONUK ONUR,aktaş z,ERDEM ÖZLEM,YÜKSEL EMİNE BERRİN,ünal m, Primer ve nüks pterjiyum dokusunda siklooksijenaz 2 ve Ki 67 ifadelenmesi, Poster
 • , Ulusal, 40. Türk Pediatri Kongresi konferansı, balcı sevim,ergun mehmet ali,YÜKSEL EMİNE BERRİN,bartsch oliver, 6 yaşında tipik Rubinstein Taybi sendromlu RTS normal 16P13 3 olan bir vakanın takdimi, Poster
 • , Uluslararası, 9th National Medical Genetics Congress of Turkish Medical Genetics Society with International Participation, balcı s,şen a,özer l,YÜKSEL EMİNE BERRİN,BALTACI VOLKAN, A severe mental and motor retarded patient at 11 years old with 18 p deletion associated with late diagnosed hypothyroidism The importance of early chromosome analysis for defective children, Poster
 • , Uluslararası, The American Society of Human Genetics 58th Annual Meeting, tekin m,sırmacı aslı,et al et al,YÜKSEL EMİNE BERRİN,et al et al, Mutations in TMC1 are Relatively Frequent Among Families with Nonsyndromic Autosomal Recessive Deafness in Turkey, Poster
 • , Uluslararası, Abstracts of the 6th European Cytogenetics Conference, YÜKSEL EMİNE BERRİN,sırmacı aslı,orhon filiz şimşek,et al et al, Trisomy 9 mosaicism in an infant with failure to thrive, Poster
 • , Uluslararası, 25th European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery Meeting, KONUK ONUR,aktaş z,ERDEM ÖZLEM,YÜKSEL EMİNE BERRİN,ünal m, Expression of cyclooxygenase 2 and Ki 67 in primary and recurrent pterygium, Poster
 • Ulusal 2009, , YÜKSEL KONUK EMİNE BERRİN, OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİ KLİNİSYEN REHBERİ, 2009, VERİ MEDİKAL YAYINCILIK, 978-0-323-01897-5
turkish journal of medical sciences , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Genetik
archives of rheumatology , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Genetik
Turkish Journal of Rheumatology , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Genetik
 • 2010

  European Diploma Of Molecular Cytogenetics Bursu

  The European Cytogeneticists Association (ECA)
 • TÜBİTAK Projesi, Proje No: 115S015 (Araştırmacı). Bir antidiyabetik ve potansiyel antikanser ajan olan metforminin tip 2 diyabet hastaları ve oksidatif stres indüklenmiş kanser hücre hatlarında DNA baz kesip çıkarma (BER) onarımına etkisi.

  01.05.2015 - 01.12.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 18
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • 108S067

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Uzman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 7000
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • gazi üniversitesi rektörlüğü bilimsel araştırma projeleri

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Uzman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı :
  Projenin Bütçesi : 7000
  Proje Teşvik Puanı :
  DİĞER - Tamamlandı