UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ELİF TOP

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2002 - 2007

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2010 - 2012

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL)
  İlköğretimde okuyan 08-12 yaş grubu kız ve erkek çocukların bruininks-oseretsky ve TGMD-ıı testlerine göre motor gelişme düzeylerinin araştırılması
 • Doktora

  2012 - 2015

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)
  12 haftalık yüzme egzersizinin zihinsel engelli bireylerin fiziksel uygunluk düzeylerine etkisinin incelenmesi
 • ÜDS - İngilizce

  2011 -

  İngilizce - 73.750
 • Spor Bilimleri Temel Alanı
  Spor Bilimleri

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2019 -

  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2016

  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013

  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU - BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Engelli Birim Sorumlusu

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2016 - 2019

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2016 - 2019

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2016 -

 • 2019

  Yüksek Lisans - SEVDA KORKUSUZ
  Fiziksel etkinlik ve dikkat eğitimi uygulamalarının zihinsel engelli öğrencilerin motor beceri, görsel bellek, algı ve dikkat düzeylerine etkisi
  Uşak Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - BAHAR ALP
  8-10 yaş grubu çocukların motor performans düzeyleri ile yaşam kaliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Tenis-IV - Lisans, 2017-2018
 • Tenis-II - Lisans, 2017-2018
 • Tenis-III - Lisans, 2017-2018
 • Tenis-I - Lisans, 2017-2018
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2017-2018
 • Kayak (Kış Kampı) - Lisans, 2017-2018
 • Engellilerde Hareket Eğitimi ve Spor Uygulamaları - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Motor Gelişim ve Performans Testleri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Engellilerde Fiziksel Uygunluk ve Adaptasyon - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Beden Eğitiminde İstatistik Uygulamaları - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Engellilerde Hareket Eğitimi ve Spor - Lisans, 2017-2018
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2017-2018
 • Tenis - Lisans, 2017-2018
 • Badminton - Lisans, 2017-2018
 • Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor - Lisans, 2017-2018
 • Beceri Öğrenimi - Lisans, 2017-2018
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2017-2018
 • Özel Eğitim - Lisans, 2017-2018
 • Psikomotor Gelişim - Lisans, 2017-2018
 • Engelli Sporları ve Organizasyonu - Lisans, 2017-2018
 • Sporda Beceri Eğitimi - Lisans, 2016-2017
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2016-2017
 • Araştırma Projesi - Lisans, 2016-2017
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2016-2017
 • Beceri Öğrenimi - Lisans, 2016-2017
 • Özel Eğitim - Lisans, 2016-2017
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2016-2017
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Engellilerde Fiziksel Uygunluk ve Adaptasyon - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Beden Eğitiminde İstatistik Uygulamaları - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Motor Gelişim ve Performans Testleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Engellilerde Hareket Eğitimi ve Spor Uygulamaları - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Psikomotor Gelişim - Lisans, 2016-2017
 • Kayak (Kış Kampı) - Lisans, 2016-2017
 • Tenis - Lisans, 2016-2017
 • Badminton - Lisans, 2016-2017
 • Engellilerde Hareket Eğitimi ve Spor - Lisans, 2016-2017
 • Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor - Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası Hakemli 2020, TOP ELİF,Kıbrıs Ayşe,Kargı Metehan, Effects of Turkey’s folk dance on the manual and bodycoordination among children of 6–7 years of age (AHCI), RESEARCH IN DANCE EDUCATION
 • Uluslararası Hakemli 2019, AKIL MUSTAFA,TOP ELİF,YILDIZ SERKAN, Investigation of the Nutritional Attitudes and Behaviors of the Adolescents of the Age Group of 16-18 Who are Engaged in Sports and the Ones Who do not (SCI-Expanded), Progress in Nutrition
 • Uluslararası Hakemli 2019, AKIL MUSTAFA,TOP ELİF, Obesity Awareness and Nutrition Behavior of School Children in Uşak Province, Republic of Turkey (ESCI), JURNAL GIZI DAN PANGAN
 • Uluslararası Hakemli 2018, TOP ELİF,AKIL MUSTAFA,AKYÜZ MURAT, INVESTIGATION OF THE CHILDREN’S MOTIVES FOR PARTICIPATING IN SPORTS AND THE DIFFICULTIES THEY EXPERIENCE (ESCI), ACTA KINESIOLOGICA International scientific journal of kinesiology
 • Uluslararası Hakemli 2018, TOP ELİF,AKIL MUSTAFA, Effects of a 3-month recreative exercise applied to individuals with intellectual disability on their electromyogram (EMG) variations and balance performance (SSCI), International Journal of Developmental Disabilities
 • Uluslararası Hakemli 2018, AKTUĞ ZAİT BURAK,İRİ RÜÇHAN,TOP ELİF, The Investigation of the Relationship between Children’s 50m Freestyle Swimming Performances and Motor Performances (ERIC), Asian Journal of Education and Training
 • Uluslararası Hakemli 2018, TOP ELİF,AKIL MUSTAFA,AYDIN NUR, The effects of the taekwondo training on children’s strength-agility and body coordination levels (ERIC), The Journal, Teaching, Research, and Media in Kinesiology (JTRM)
 • Uluslararası Hakemli 2018, TOP ELİF,ÇELENK ÇAĞRI,MARANGOZ İRFAN,AKTUĞ ZAİT BURAK,YILMAZ TANER,AKIL MUSTAFA, The Effect of Somatotype Characteristics of Athletes on the BalancePerformance (ERIC), Journal of Education and Learning
 • Ulusal Hakemli 2018, TOP ELİF, 14 HAFTALIK ÖZEL EĞİTİM DERSİ UYGULAMASININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM VE ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ (TR DİZİN), Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, TOP ELİF,AKIL MUSTAFA, Effects of the Sports on the Personality Traits and the Domains of Creativity (ERIC), World Journal of Education
 • Ulusal Hakemli 2017, TOP ELİF,YILDIZ MEHMET, 11-14 Yaş Grubu Çocukların Sosyo-Demografik Özellikleri, Motor Performans Düzeyleriyle Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (ULUSAL), Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, TOP ELİF, The effect of fatigue exercise on the electromyogram (EMG) and balance performance of individuals with mental disability (SCI-Expanded), Biomedical Research
 • Ulusal Hakemli 2017, TOP ELİF,AKIL MUSTAFA, 10 Haftalık Yüzme Egzersizinin Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Bireyler ve Ailelerinin Yaşam kalitelerine Etkisi (TR DİZİN ULUSAL), Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, TOP ELİF,ACET MEHMET,KALKAVAN ARSLAN,ÖZTÜRK DEMET, Investigation Personality Traits of Teachers Who Work Mainstream Schools and in Schools for Children with Learning Difficulties/Disabilities According to Some Variables, International Journal of Social Sciences and Education
 • Ulusal Hakemli 2016, TOP ELİF, Farklı Fakültelerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilim ve Engelli Bireylere Karşı Tutumlarının İncelenmesi (ULUSAL), Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, TOP ELİF, Evaluating The Personality Traits and Learned Resourcefulness Level of Students Studying in Different Faculties of University, International Journal of Social Science Education
 • Uluslararası Hakemli 2016, MARANGOZ İRFAN,AKTUĞ ZAİT BURAK,ÇELENK ÇAĞRI,TOP ELİF,EROĞLU HÜSEYİN,AKIL MUSTAFA, The comparison of the pulmonary functions of the individuals having regular exercises and sedentary individuals (SCI-Expanded), Biomedical Research
 • Uluslararası Hakemli 2016, YILMAZ TANER,TOP ELİF,AKIL MUSTAFA, Determination and Evaluation of the Self Compassion Levels of the Students Studying in the Sport Sciences Faculties of Universities, Journal of Sport Science
 • Uluslararası Hakemli 2016, YILMAZ TANER,TOP ELİF,AKIL MUSTAFA, Levels of approaching and avoiding emotional situations of the students studying in the faculties of sport sciences, Journal of Physical Education and Sport ® (JPES)
 • Uluslararası Hakemli 2016, AKIL MUSTAFA,ÇELENK ÇAĞRI,AKTUĞ ZAİT BURAK,MARANGOZ İRFAN,YILMAZ TANER,TOP ELİF, The effect of lower extremity masses and volumes on the balance performance of athletes (SCI-Expanded), Biomedical Research
 • Uluslararası Hakemli 2016, TOP ELİF, Determination of the empathic tendencies and attitudes of the students who study at the sport sciences faculties towards persons with disabilities, Turkish Online Journal of Educational Technology
 • Uluslararası Hakemli 2015, YILMAZ TANER,TOP ELİF,ÇELENK ÇAĞRI,AKIL MUSTAFA,KARA ERSAN, Evaluating the Self-confidence Levels of Teams and Individual Athletes at the Age of 14-16 According to Several Variables (SSCI), Studies on Ethno-Medicine
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÇELENK ÇAĞRI,MARANGOZ İRFAN,AKTUĞ ZAİT BURAK,TOP ELİF,AKIL MUSTAFA, The Effect of Quadriceps Femoris and Hamstring Muscular Force on Static and Dynamic Balance Performance, International Journal of Physical Education, Sports and Health
 • Uluslararası Hakemli 2015, TOP ELİF,AKKOYUNLU YAĞMUR,AKIL MUSTAFA, Analysis of the influence of a twelve-month swimming exercise on mentally disabled individuals’ physical fitness level, International Journal of Physical Education, Sports and Health
 • Uluslararası Hakemli 2015, GÖRAL MEHMET,ÖZTÜRK DEMET,TOP ELİF, Investigation of Students Assertiveness Level of Vocational School, International Journal of New Technology and Research (IJNTR)
 • Uluslararası Hakemli 2015, TOP ELİF,ACET MEHMET,KALKAVAN ARSLAN,KARAKOÇ BİLAL, Investigation of Learned Resourcefulness Level of Teachers According to Some Variables (SCI-Expanded), Anthropologist
 • Uluslararası Hakemli 2015, TOP ELİF, The Effect of Swimming Exercise on Motor Development Level in Adolescents with Intellectual Disabilities, American Journal of Sports Science and Medicine
 • Uluslararası Hakemli 2014, TOP ELİF,KALKAVAN ARSLAN, An Investigation of Balance Skill Levels in Children with Hearing-Impaired according to BMI and Gender, Annals of ”Dunarea De Jos” University of Galati
 • Uluslararası Hakemli 2014, ŞİMŞEK EMRE,AKTUĞ ZAİT BURAK,ÇELENK ÇAĞRI,YILMAZ TANER,TOP ELİF,KARA ERSAN, The Evaluation of the Physical Characteristics of Football Players at the Age of 9 15 In Accordance With Age Variables, International Journal of Science Culture and Sport
 • Uluslararası Hakemli 2014, TOP ELİF,KALKAVAN ARSLAN, The Investigation of Motor Development Levels in 08-12 Year Old Groups of Girls and Boys Who Study in Primary School, Annals of “Dunarea De Jos” University of Galati
 • Uluslararası Hakemli 2014, ÖZTÜRK DEMET,ACET MEHMET,TOP ELİF,Bişgin Halil, Investigation Of Eating Attitude And Self -Esteem Properties Between Physical Education And Sports Science Collage And Other Department Students, International Interdisciplinary Journal of Scientific Research
 • Uluslararası Hakemli 2013, TOP ELİF,KALKAVAN ARSLAN, An Investigation of Balance Levels in Children with Hearing-Impaired, Annals of ”Dunarea De Jos” University of Galati
 • Uluslararası Hakemli , TOP ELİF,AKIL MUSTAFA, The effect of families’ alexithymic status and social skill levels on directing their children with intellectual disabilities to sports (SSCI), International Journal of Developmental Disabilities
 • 29.09.2014, Uluslararası, European Congress of Adapted Physical Activity, TOP ELİF,KALKAVAN ARSLAN, An Investigation of Balance Skill Levels in Children with Hearing-Impaired according to BMI and Gender, Özet bildiri
 • 25.04.2019, Uluslararası, 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, KORKUSUZ Sevda,TOP ELİF, The Effects of Activities Based on Improving Attention on Visual Retention, Perception and Attention Levels of Children with Intellectual Disabilities, Tam metin bildiri
 • 25.04.2019, Uluslararası, 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, KORKUSUZ Sevda,TOP ELİF, The Effect of Physical Activity Applications on Fine and Gross Motor Skill Levels of Children with Mild Intellectual Disabilities, Tam metin bildiri
 • 25.04.2018, Uluslararası, 6th International Conference on Science Culture and Sport, TOP ELİF,AKIL MUSTAFA,AKYÜZ MURAT, Çocukların Spora Katılım Güdüleri ile Yaşadıkları Güçlüklerin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 24.06.2015, Uluslararası, 20th Annual Congress of the European College of Sport Science, AKIL MUSTAFA,ÇELENK ÇAĞRI,AKTUĞ ZAİT BURAK,MARANGOZ İRFAN,YILMAZ TANER,TOP ELİF, The Effect of Lower Extremity Masses and Volumes on the Balance Performance of Athletes, Özet bildiri
 • 24.06.2015, Uluslararası, 20th Annual Congress of the European College of Sport Science, TOP ELİF,ÇELENK ÇAĞRI,MARANGOZ İRFAN,AKTUĞ ZAİT BURAK,YILMAZ TANER,AKIL MUSTAFA, The Effect of Somatotype Characteristics of Atheletes on the Balance Performance, Özet bildiri
 • 24.05.2014, Uluslararası, 3rd International Conference Science Culture and Sport, ŞİMŞEK EMRE,AKTUĞ ZAİT BURAK,ÇELENK ÇAĞRI,YILMAZ TANER,TOP ELİF,KARA ERSAN, The Evaluation of the Physical Characteristics of Football Players at the Age of 9 15 In Accordance With Age Variables, Özet bildiri
 • 24.05.2014, Uluslararası, 3rd International Conference on Science Culture and Sport, YILMAZ TANER,ÇELENK ÇAĞRI,TOP ELİF,KARA ERSAN,AKIL MUSTAFA, Evaluating the Self-Confidence Levels of Teams and Individual Athletes at the Age of 14 16 According to Several Variables, Özet bildiri
 • 23.11.2017, Uluslararası, World Congress of Sport Sciences Researches, TOP ELİF,AKIL MUSTAFA,Aydın Nur, 7-10 Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Taekwondo Eğitiminin Güç-Çeviklik ve Vücut Koordinasyon Düzeylerine Etkisi, Özet bildiri
 • 22.05.2015, Uluslararası, 4th International Conference on Science Culture and Sport, KARABULUT NURİ,ÇELENK ÇAĞRI,TOP ELİF,ÖZER MUHAMMET,AKIL MUSTAFA, Determination and Evaluation of the Knowledge Level of Physical Education Teachers and Students of Sport Sciences Faculty About Cardiovascular Risk Factors, Özet bildiri
 • 22.05.2015, Uluslararası, 4th International Conference on Science Culture and Sport, MARANGOZ İRFAN,AKTUĞ ZAİT BURAK,ÇELENK ÇAĞRI,TOP ELİF,EROĞLU HÜSEYİN,AKIL MUSTAFA, An Evaluation on Lung Functions of Elite Level Athletes and Sedentary Individuals, Özet bildiri
 • 22.05.2015, Uluslararası, 4th International Conference on Science Culture and Sport, ÇELENK ÇAĞRI,MARANGOZ İRFAN,AKTUĞ ZAİT BURAK,TOP ELİF,AKIL MUSTAFA, Investigating the Effect of Quadriceps Femoris and Hamstring Muscular Force on Static and Dynamic Balance Performance, Özet bildiri
 • 22.05.2015, Uluslararası, 4th International Conference on Science Culture and Sport, GÖRAL MEHMET,ÖZTÜRK DEMET,TOP ELİF, Investigation of Students Assertivite Level of Vocational School, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 9th International Physical Education Teachers and Sports Instructors Congress, TOP ELİF,KIBRIS AYŞE,KARGI METEHAN, Effects of Folk Dances on the Manual and Body Coordination among Children of 6-7 Years of Age, Özet bildiri
 • 19.07.2013, Uluslararası, 19th International Symposium of Adapted Physical Activity, TOP ELİF,KALKAVAN ARSLAN, An Investigation of Balance Levels in Children with Hearing-Impaired, Özet bildiri
 • 15.11.2017, Uluslararası, 15th International Sport Sciences Congress, TOP ELİF,AKIL MUSTAFA, Farklı Spor Branşlarının Çocukların Motor Performans ve Yaşam Kalitelerine Etkisi, Özet bildiri
 • 15.11.2017, Uluslararası, 15th International Sport Sciences Congress, YOKA KEZİBAN,AKIL MUSTAFA,TOP ELİF, Futbolcu ve Sedanter Bireylere Pilates Topu ile Uygulanan 10 Haftalık Core Antrenmanın Denge Performanslarına Etkisi, Özet bildiri
 • 15.06.2016, Uluslararası, European Congress of Adapted Physical Activities, TOP ELİF,AKIL MUSTAFA, The Effects of 3 Month Recreative Exercises Applied to Individuals with Mental Disabilitiy on Their Electromyogram Emg Changes and Balance Performance, Özet bildiri
 • 13.07.2016, Uluslararası, International Conference On New Horizons In Education, TOP ELİF, Determination of the Empathic Tendencies and Attitudes of the Students Who Study at the Sport Sciences Faculties Towards Persons with Disabilities, Tam metin bildiri
 • 10.11.2010, Uluslararası, 11th International Sport Science Congress, ACET MEHMET,ÜNVEREN ALPARSLAN,KALKAVAN ARSLAN,GÜLAÇ MERYEM,ALTINOK BETÜL,HARMANDAR DEMİREL DUYGU,TOP ELİF, Expectations of Athletes from Their Trainers Who are Competing in ınter-University Cross Competitions, Özet bildiri
 • 10.11.2010, Uluslararası, 11th International Sport Science Congress, ŞENTÜRK AYDIN,KALKAVAN ARSLAN,ALTINOK BETÜL,GÜLAÇ MERYEM,TOP ELİF, The Reasons Why Athletes to the Aggression According to Cross-Country Runners who Participated in Interuniversity Championship, Özet bildiri
 • 10.11.2010, Uluslararası, 11th International Sport Sciencess Congress, GÜLAÇ MERYEM,KALKAVAN ARSLAN,ALTINOK BETÜL,ŞENTÜRK AYDIN,TOP ELİF, The Investigation of Sportmen’s Point of View Who Has Attended the ınteruniversity Muay Thai Championship of Turkey Regarding the Aggresive Attitude in Sport, Özet bildiri
 • 10.11.2010, Uluslararası, 11th International Sport Science Congress, ÜNVEREN ALPARSLAN,ACET MEHMET,KALKAVAN ARSLAN,ALTINOK BETÜL,HARMANDAR DEMİREL DUYGU,GÜLAÇ MERYEM,TOP ELİF, Expectations of Sportman from Their Trainers Who Participated Muay Thai Turkey Championship, Özet bildiri
 • 10.05.2018, Uluslararası, Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, AKIL MUSTAFA,TOP ELİF,YILDIZ SERKAN, 16-18 Yaş Grubu Aktif Spor Yapan ve Yapmayan Adölesanların Beslenme Egzersiz Tutumları İle Beslenme Egzersiz Davranışlarının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 06.09.2018, Uluslararası, International Learning Teaching and Educational Research Congress, AKIL MUSTAFA,TOP ELİF,YILMAZ NUMAN, Cocukların Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Kalp Sağlığı Tutumlarına Etkisi, Özet bildiri
 • 05.04.2018, Uluslararası, Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, TOP ELİF,AKIL MUSTAFA, Sporun Kişilik Özellikleri ile Yaratıcılık Alanlarına Etkisi, Özet bildiri
 • 03.04.2014, Uluslararası, International Congress on Early Childhood Intervention, TOP ELİF,KALKAVAN ARSLAN, The Investigation of Motor Development Levels in 08-12 Year Old Groups of Girls and Boys Who Study in Primary School, Özet bildiri
 • 01.11.2016, Uluslararası, 14. International Sport Sciences Congress, TOP ELİF, The Effect of a 14 Week Implementation of Special Education Course on the Empathic Tendencies of University Students and Their Attitudes towards Disabled Individuals, Özet bildiri
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, TOP ELİF,AKKOYUNLU YAĞMUR, Zihinsel Engelli Bireylerde Yüzme Egzersizi ve Fiziksel Uygunluk, 2018, LAP LAMBERT Academic Publishing, 978-613-9-87131-5
The International Journal of Medicine and Medical Sciences , Dergi, Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
International Journal of Developmental Disabilities , Dergi, Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri