UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
EKREM SAVAŞ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ
ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1975 - 1980

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1981 - 1983

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ (YL) (TEZLİ)
 • Doktora

  1983 - 1986

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ (DR)
 • Doçentlik Merkezi Yabancı Dil Sınavı - İngilizce

  1987 - Bahar

  İngilizce -
 • KPDS - İngilizce

  1991 - Bahar

  İngilizce - 70
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
  Matematik

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 -

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - MATEMATİK BÖLÜMÜ - ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI
 • PROFESÖR - YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  1993 - 2007

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  1989 - 1993

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - -
 • YARDIMCI DOÇENT - FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  1986 - 1988

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  1981 - 1986

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Rektör

  2017 -

 • İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2010 - 2013

 • İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2008 - 2009

 • YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  1993 - 1999

 • YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  1993 - 2007

 • FIRAT ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  1990 - 1993

 • 2013

  Yüksek Lisans - MELEK KUTLU
  Topolojik uzaylarda istatistiksel yakınsaklık
  İstanbul Ticaret Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2009

  Doktora - MUSTAFA OBAY
  Problem çözme yoluyla eleştirel düşünme becerilerinin gelişim sürecinin incelenmesi
  Gazi Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - HACER ÖZALPER
  Matematik ve demokrasi ilişkisinin değerlendirilmesi
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - FADIL KARAMAN
  Birleştirilmiş sınıflarda matematik dersindeki başarı düzeyi ile normal sınıflardaki başarı düzeyinin karşılaştırılması
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - BAYRAM ÖZDEMİR
  Devlet okulları ve özel okullarda ilköğretim matematik dersi öğretim amaçlarının gerçekleştirilme düzeylerinin karşılştırılması
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - HAMİYET ÖZEN
  Türkiye'de etkili matematik öğrertimi için 1968-2005 yılları arsında geliştirilen ilköğretim (1-5) matematik programlarının incelenmesi
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2005

  Doktora - HAMDULLAH ŞEVLİ
  Mutlak toplanabilme metotları
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2005

  Yüksek Lisans - SELMA TAŞ
  İlköğretim 6-7-8.sınıflarda matematik öğretiminde başarıya etki eden etmenler
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2002

  Yüksek Lisans - ADEM DURU
  Van ilindeki lise birinci sınıflarda cinsiyet farklılığının matematik başarısı üzerindeki etkisinin araştırılması
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2002

  Yüksek Lisans - ERCAN BOZKUŞ
  İlköğretim ikinci aşamasında matematik öğretiminde bilgisayar kullanımının öğrenci başarısı üzerine yansımaları
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2002

  Yüksek Lisans - MUSTAFA OBAY
  Matematik öğretiminde klasik öğretim metodu ile etkinliklerle öğretimin mukayesesi üzerine bir çalışma
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2002

  Doktora - VATAN KARAKAYA
  Bazı yeni dizi uzayları ve matris dönüşümleri
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 1999

  Yüksek Lisans - ABDULLAH ŞEVLİ
  Kuvvetli ve mutlak hemen hemen yakınsaklığın bazı genelleştirilmesi
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 1997

  Yüksek Lisans - MEHMET KARAKAŞ
  Fonksiyonel banach limitleri üzerine
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 1997

  Yüksek Lisans - DİLEK ÖZTÜRK
  Hemen hemen yakınsaklık ve sonsuz matrisler
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 1997

  Yüksek Lisans - MAHMUT İHTİYAROĞLU
  Yarı konveks dizi uzaylarının genelleştirilmesi ve trigonometrik serilere uygulanışı
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 1996

  Yüksek Lisans - VATAN KARAKAYA
  Değiştirilmiş ortalamalar
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 1996

  Yüksek Lisans - MUSTAFA DOĞAN
  Konservatif matrislerin bir sınıfı
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 1995

  Doktora - ŞEMSETTİN DURSUN
  Sonsuz matrisler yardımıyla tanımlanmış nonarchimedean dizi uzayları ve matris dönüşümleri
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 1992

  Doktora - FATİH NURAY
  Modulas fonksiyonu yardımıyla tanımlanmış bazı yeni dizi uzayları ve matris dönüşümleri
  Fırat Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Iraksak Seriler - Doktora, 2014-2015
 • Analizde seçme konular - Lisans, 2014-2015
 • Matris Dönüşümleri - Doktora, 2014-2015
 • Matematil Analiz -II(Bilgisayar) - Lisans, 2014-2015
 • Matematik Analiz-II(Endüstri Müh) - Lisans, 2014-2015
 • Matematik (mimarlık) - Lisans, 2014-2015
 • Matematik Analiz -I ( Endüstri Müh) - Lisans, 2014-2015
 • Reel Analiz - Doktora, 2013-2014
 • Topoloji_I - Doktora, 2013-2014
 • Analiz- II - Doktora, 2013-2014
 • Analiz_I - Doktora, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2019, Ma Zhenhua,Hussain Azhar,Adeel Muhammad,Hussain Nawab,SAVAŞ EKREM, Best Proximity Point Results for Generalized Θ-Contractions and Application to Matrix Equations, Symmetry
 • Uluslararası Hakemli 2019, SAVAŞ EKREM, On asymptotically lacunary statistical equivalent functions via ideals, Journal of Mathematics and Computer Science
 • Uluslararası Hakemli 2019, Kanwal Tanzeela,Hussain Azhar,Kumam Poom,SAVAŞ EKREM, Weak Partial b-Metric Spaces and Nadler’s Theorem, Mathematics
 • Uluslararası Hakemli 2019, SAVAŞ EKREM,Zeltser Mi, Matrix Transformations Involving Generalized Almost Convergent Sequences, Analysis Mathematica
 • Uluslararası Hakemli 2019, SAVAŞ EKREM,YAMANCI ULAŞ, On Filter Convergence of Nets in Uniform Spaces, Filomat
 • Uluslararası Hakemli 2019, ADİLOĞLU ANAR,SAVAŞ EKREM,GÜRDAL MEHMET, Statistically Localized Sequences in Metric Spaces, Journal of Applied Analysis and Computation
 • Uluslararası Hakemli 2018, KİŞİ ÖMER,GÜMÜŞ HAFİZE,SAVAŞ EKREM, New Definitions about AI-Statistical Convergencewith Respect to a Sequence of Modulus Functions andLacunary Sequence, Axioms
 • Uluslararası Hakemli 2018, KİŞİ ÖMER,GÜMÜŞ HAFİZE,SAVAŞ EKREM, New Definitions about AI-Statistical Convergence with Respect to a Sequence of Modulus Functions and Lacunary Sequences, Axioms
 • Uluslararası Hakemli 2018, KİŞİ ÖMER,GÜMÜŞ HAFİZE,SAVAŞ EKREM, New Definitions about A I -Statistical Convergence with Respect to a Sequence of Modulus Functions and Lacunary Sequences, Axioms
 • Uluslararası Hakemli 2018, Srivastava H M,SAVAŞ EKREM,Patterson Richard, Inclusion theorems associated with a certain new family of asymptotically and statistically equivalent functions, Journal of Nonlinear Sciences and Applications
 • Uluslararası Hakemli 2018, SAVAŞ EKREM, On lacunary p-summable convergence of weight g for fuzzy numbers via ideal, JOURNAL OF INTELLIGENT FUZZY SYSTEMS
 • Uluslararası Hakemli 2018, SAVAŞ EKREM, On the Lacunary (A, φ)-Statistical Convergence of Double Sequences, Ukrainian Mathematical Journal
 • Uluslararası Hakemli 2018, SAVAŞ EKREM, Double ideal lacunary statistical convergence in topological groups, Advanced Studies in Contemporary Mathematics
 • Uluslararası Hakemli 2018, SAVAŞ EKREM, Bazı yeni dizi uzayları üzerine, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, SAVAŞ EKREM, On I -lacunary statistical convergence of weight g of fuzzy numbers, Journal of Intelligent Fuzzy Systems
 • Uluslararası Hakemli 2017, SAVAŞ EKREM, A GENERALIZED STATISTICAL CONVERGENT FUNCTIONS VIA IDEALS IN INTUITIONISTIC FUZZY NORMED SPACES, Applied and Computational Mathematics
 • Uluslararası Hakemli 2017, Ismailov Vugar,SAVAŞ EKREM, Measure Theoretic Results for Approximation by Neural Networks with Limited Weights, Numerical Functional Analysis and Optimization
 • Uluslararası Hakemli 2017, SAVAŞ EKREM, Asymptotically I-Lacunary statistical equivalent of order \alpha for sequences of sets, The Journal of Nonlinear Sciences and Applications
 • Uluslararası Hakemli 2017, Das Pratulananda,SAVAŞ EKREM, On certain generalized matrix methods of convergence in (ℓ)-groups, Mathematica Slovaca
 • Uluslararası Hakemli 2017, Das Pratulananda,SAVAŞ EKREM, On Generalized Statistical and Ideal Convergence ofMetric-Valued Sequences, UKRAINIAN MATHEMATICAL JOURNAL
 • Uluslararası Hakemli 2017, SAVAŞ EKREM, Iλ-double statistical convergence of order α in topological groups., Ukraïn. Mat. Zh
 • Uluslararası Hakemli 2017, SAVAŞ EKREM, Generalized Asymptotically I-Lacunary Statistical Equivalent of Order alpha for Sequences of Sets, filomat
 • Uluslararası Hakemli 2017, SAVAŞ EKREM, I-Lacunary Summability Function of Order alpha, filomat
 • Uluslararası Hakemli 2017, SAVAŞ EKREM, I-lambda-Statistically Convergent Functions of Order alpha, filomat
 • Uluslararası Hakemli 2017, GÜRDAL MEHMET,SAVAŞ EKREM, A Cluster Points Via İdeals, UKRAINIAN MATHEMATICAL JOURNAL
 • Uluslararası Hakemli 2017, GÜRDAL MEHMET,SAVAŞ EKREM, A-Cluster Points Via Ideals, Ukrainian Mathematical Journal
 • Uluslararası Hakemli 2016, ulusu ugur,SAVAŞ EKREM,NURAY FATİH, A generalization of asymptotically I-lacunary statistical equivalence of sequences of sets., Math. Sci. Appl. E-Notes
 • Uluslararası Hakemli 2016, SAVAŞ EKREM, A generalization on I-asymptotically lacunary statistical equivalent sequences., Thai J. Math
 • Uluslararası Hakemli 2016, Borgohain, stuti,SAVAŞ EKREM, On strongly almost lacunary statistical A-convergence defined by a Musielak-Orlicz function. Filomat, Filomat
 • Uluslararası Hakemli 2016, savas rahmet,SAVAŞ ekrem, Double lacunary statistical convergence of order α, Indian J. Math.
 • Uluslararası Hakemli 2016, SAVAŞ EKREM, On generalized double statistical convergence in locally solid Riesz spaces., Miskolc Math. Notes
 • Uluslararası Hakemli 2016, SAVAŞ EKREM, On certain double A-summability methods., Filomat
 • Uluslararası Hakemli 2016, SAVAŞ EKREM,GÜRDAL MEHMET, Ideal convergent function sequences in random 2-normed spaces., Filomat
 • Uluslararası Hakemli 2016, konca sukran,SAVAŞ EKREM,ekin selman, Double weighted lacunary almost statistical convergence of order α., Rom. J. Math. Comput. Sci.
 • Uluslararası Hakemli 2016, das pratulananda,SAVAŞ EKREM, Some further results on ideal summability of nets in (ℓ) groups., Positivity
 • Uluslararası Hakemli 2016, savas rahmet,SAVAŞ EKREM, On double sequence spaces defined by an Orlicz function on a seminormed space., Filomat
 • Uluslararası Hakemli 2016, das pratulananda,SAVAŞ EKREM, On IKτ-convergence of nets in locally solid Riesz spaces., Mat. Vesnik
 • Uluslararası Hakemli 2015, SAVAŞ EKREM,GÜRDAL MEHMET, I-STATISTICAL CONVERGENCE IN PROBABILISTIC NORMED SPACES, UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN-SERIES A-APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS
 • Uluslararası Hakemli 2015, SAVAŞ EKREM, Iθ-statistically convergent sequences in topological groups, Mat. Bilten
 • Uluslararası Hakemli 2015, pratulananda das,SAVAŞ EKREM, On Iλ -statistical convergence in locally solid Riesz spaces, Math. Slovaca
 • Uluslararası Hakemli 2015, GÜRDAL MEHMET,SAVAŞ EKREM, I-statistical convergence in probabilistic normed spaces, Politehn. Univ. Bucharest Sci. Bull. Ser. A Appl. Math. Phys
 • Uluslararası Hakemli 2015, SAVAŞ EKREM,ESİ AYHAN, On lacunary statistically convergent triple sequences in probabilistic normed space, Appl. Math. Inf. Sci.
 • Uluslararası Hakemli 2015, SAVAŞ EKREM,ET MİKAİL, On (Δmλ,I)-statistical convergence of order α, Period. Math. Hungar.
 • Uluslararası Hakemli 2015, SAVAŞ EKREM, On Iθ-statistical convergence of order α in intuitionistic fuzzy normed spaces, Proc. Rom. Acad. Ser. A Math. Phys. Tech. Sci. Inf. Sci
 • Uluslararası Hakemli 2015, SAVAŞ EKREM, On I-lacunary statistical convergence of order α for sequences of sets, Filomat
 • Uluslararası Hakemli 2015, Connor Jeff,SAVAŞ EKREM, Lacunary statistical and sliding window convergence for measurable functions, ACTA MATHEMATICA HUNGARICA
 • Uluslararası Hakemli 2015, SAVAŞ EKREM, On convergent double sequence spaces of fuzzy numbers defined by ideal and Orlicz function, Journal of intelligent & fuzzy systems
 • Uluslararası Hakemli 2015, SAVAŞ EKREM, On generalized sequence spaces via modulus function, Journal of inequalities and applications
 • Uluslararası Hakemli 2015, SAVAŞ EKREM, On some summability methods using ideals and fuzzy numbers, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems
 • Uluslararası Hakemli 2015, SAVAŞ EKREM, statistical convergence in intuitionistic fuzzy 2 normed space, Appl. Math. Inf. Sci
 • Uluslararası Hakemli 2015, SAVAŞ EKREM, Four Dimensional Matrix of Geometrically Dominated Double Series, Numer. Funct. Anal. Optim
 • Uluslararası Hakemli 2014, Das Pratulananda,SAVAŞ EKREM, ON I-STATISTICALLY PRE-CAUCHY SEQUENCES, Taiwanese Journal of Mathematics
 • Uluslararası Hakemli 2014, Das P.,SAVAŞ EKREM, ON I-STATISTICAL AND I-LACUNARY STATISTICAL CONVERGENCE OF ORDER alpha, BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY
 • Uluslararası Hakemli 2014, SAVAŞ EKREM, On double sequences of continuous functions having continuous P limits, Publ. Math. Debrecen
 • Uluslararası Hakemli 2014, SAVAŞ EKREM, Lacunary statistical convergence of double sequences in topological groups Journal of inequalities and applications, Journal of inequalities and applications
 • Uluslararası Hakemli 2014, SAVAŞ EKREM, Certain summability methods in intuitionistic fuzzy normed spaces, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems
 • Uluslararası Hakemli 2014, SAVAŞ EKREM, Generalized statistically convergent sequences of functions in fuzzy 2 normed spaces, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems
 • Uluslararası Hakemli 2014, SAVAŞ EKREM, On I statistically pre Cauchy sequences, Taiwanese journal of mathematics
 • Uluslararası Hakemli 2014, SAVAŞ EKREM, An extension of asymptotically lacunary statistical equivalence set sequences, Journal of inequalities and applications Article Number
 • Uluslararası Hakemli 2014, SAVAŞ EKREM, On I statistical and I lacunary statistical convergence of order alpha, , Bulletin of the iranian Mathematical Society
 • Uluslararası Hakemli 2014, SAVAŞ EKREM, Generalized statistical convergence in intuitionistic fuzzy 2 normed space, Appl. Math. Inf. Sci.
 • Uluslararası Hakemli 2013, SAVAŞ EKREM, Some I convergent sequence spaces of fuzzy numbers defined by infinite matrix, Math. Comput. Appl.
 • Uluslararası Hakemli 2013, SAVAŞ EKREM, A generalization on I asymptotically lacunary statistical equivalent sequences J Inequal Appl, J. Inequal. Appl.
 • Uluslararası Hakemli 2013, SAVAŞ EKREM, On some new matrix transformations, J. Inequal. Appl.
 • Uluslararası Hakemli 2013, SAVAŞ EKREM, statistical convergence in n normed spaces, An. Ştiinţ. Univ. "Ovidius'' Constanţa Ser. Mat.
 • Uluslararası Hakemli 2013, SAVAŞ EKREM, Some paranormed Euler sequence spaces of difference sequences of order m, Math. Slovaca
 • Uluslararası Hakemli 2013, SAVAŞ EKREM, On two valued measure and double statistical convergence in 2 normed spaces, J. Inequal. Appl
 • Uluslararası Hakemli 2013, SAVAŞ EKREM, Savas Ekrem Matrix characterization of P limit theorems and complete P convergence, Appl. Comput. Math
 • Uluslararası Hakemli 2013, SAVAŞ EKREM, Characterization of asymptotic statistical equivalent double and single sequences, . Appl. Math. Comput.
 • Uluslararası Hakemli 2013, SAVAŞ EKREM, Double almost statistical convergence of order, Adv. Difference Equ
 • Uluslararası Hakemli 2013, SAVAŞ EKREM, Lacunary double statistical convergence in locally solid Riesz spaces, J. Inequal. Appl
 • Uluslararası Hakemli 2013, SAVAŞ EKREM, Some further extensions of absolute Cesàro summability for double series, J. Inequal. Appl
 • Uluslararası Hakemli 2013, SAVAŞ EKREM, On I asymptotically lacunary statistical equivalent sequences Adv Difference Equ, Adv. Difference Equ.
 • Uluslararası Hakemli 2013, SAVAŞ EKREM, On Geometrical Properties of Some Banach Spaces, Applied Mathematics & Information sciences
 • Uluslararası Hakemli 2013, SAVAŞ EKREM, On lacunary double statistical convergence in locally solid Riesz spaces, Journal of inequalıtıes and applıcatıons
 • Uluslararası Hakemli 2012, SAVAŞ EKREM,Mohiuddine S. A., lambda-STATISTICALLY CONVERGENT DOUBLE SEQUENCES IN PROBABILISTIC NORMED SPACES, MATHEMATICA SLOVACA
 • Uluslararası Hakemli 2012, SAVAŞ EKREM, On generalized statistical convergence in random 2-normed space, IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE
 • Uluslararası Hakemli 2011, SAVAŞ EKREM,Patterson Richard F., Double sequence spaces defined by a modulus, MATHEMATICA SLOVACA
 • Uluslararası Hakemli 2011, Das Pratulananda,SAVAŞ EKREM,Ghosal Sanjoy Kr, On generalizations of certain summability methods using ideals, APPLIED MATHEMATICS LETTERS
 • Uluslararası Hakemli 2011, Patterson Richard,SAVAŞ EKREM, A category theorem for double sequences, Applied Mathematics Letters
 • Uluslararası Hakemli 2011, SAVAŞ EKREM, A generalized statistical convergence via ideals, Applied mathematics letters
 • Ulusal Hakemli 2011, SAVAŞ EKREM,Taş Selma,DURU ADEM, Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2007, SAVAŞ EKREM,Rhoades Billy E, Double summability factor theorems and applications, Mathematical Inequalities Applications
 • Uluslararası Hakemli 2007, SAVAŞ EKREM,Rhoades Billy E, A note on vertical bar A vertical bar(k) summability factors, Nonlinear Analysis: Theory, Methods Applications
 • Uluslararası Hakemli 2007, SAVAŞ EKREM, On some new double sequence spaces defined by a modulus, Applied Mathematics and Computation
 • Uluslararası Hakemli 2007, patterson richard,SAVAŞ EKREM, Uniformly summable double sequences, Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica
 • Uluslararası Hakemli 2007, SAVAŞ EKREM, ON ASYMPTOTICALLY λ-STATISTICAL EQUIVALENT SEQUENCES OF FUZZY NUMBERS, New Mathematics and Natural Computation
 • Uluslararası Hakemli 2006, SAVAŞ EKREM,patterson richard f, Lacunary statistical convergence of multiple sequences, Applied Mathematics Letters
 • Uluslararası Hakemli 2006, SAVAŞ EKREM,patterson richard f, σ-asymptotically lacunary statistical equivalent sequences, Central European Journal of Mathematics
 • Uluslararası Hakemli 2006, SAVAŞ EKREM,patterson richard f, Some σ-double sequence spaces defined by Orlicz function, Journal of Mathematical Analysis and Applications
 • Uluslararası Hakemli 2005, SAVAŞ EKREM,DURU ADEM, Gender differences in mathematics achievement and attitude towards mathematics among first grade of high school, Eurasian Journal of Educational Research
 • Ulusal Hakemli 2005, DURU ADEM,SAVAŞ EKREM, MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE CİNSİYET FARKLILIĞI, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2005, patterson richard f,SAVAŞ EKREM, Lacunary statistical convergence of doublesequences, MATHEMATICAL COMMUNICATIONS
 • Uluslararası Hakemli 2004, Eberhard Malkowsky,SAVAŞ EKREM, Matrix transformations between sequence spaces of generalized weighted means, Applied Mathematics and Computation
 • Uluslararası Hakemli 2004, SAVAŞ EKREM, On statistically convergent double sequences of fuzzy numbers, Information Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2003, Mursaleen Mohammad,SAVAŞ EKREM, Almost regular matrices for double sequences, Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica
 • Uluslararası Hakemli 2002, SAVAŞ EKREM,Rhoades Billy E, ON SOME NEW SEQUENCE SPACES OF INVARIANTMEANS DEFINED BY ORLICZ FUNCTIONS, Mathematical Inequalities Applications
 • Uluslararası Hakemli 2000, SAVAŞ EKREM, A note on sequence of fuzzy numbers, Information Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2000, SAVAŞ EKREM, Strong almost convergence and almost λ-statistical convergence, Hokkaido Mathematical Journal
 • Uluslararası Hakemli 2000, SAVAŞ EKREM, On strongly λ-summable sequences of fuzzy numbers, Information Sciences
 • Uluslararası Hakemli 1999, SAVAŞ EKREM, On some generalized sequence spaces defined by a modulus, INDIAN JOURNAL OF PURE APPLIED MATHEMATICS
 • Uluslararası Hakemli 1996, SAVAŞ EKREM, A note on double sequences of fuzzy numbers, Tr. J. of Mathematics
 • Uluslararası Hakemli 1995, NURAY FATİH,SAVAŞ EKREM, Statistical convergence of sequences of fuzzy numbers, Mathematica Slovaca
 • Uluslararası Hakemli 1994, NURAY FATİH,SAVAŞ EKREM, Invariant statistical convergence and A-invariant statistical convergence, Indian Journal of Pure and Applied Mathematics
 • Ulusal Hakemli 1993, SAVAŞ EKREM, MATRIX TRANSFORMATIONS IN SOME SEQUENCE SPACES, Istanbul University Science Faculty the Journal of Mathematics
 • Uluslararası Hakemli 1993, SAVAŞ EKREM,NURAY FATİH, On sigma -statistically convergence and lacunary sigma -statistically convergence, Mathematica Slovaca
 • Uluslararası Hakemli 1993, NURAY FATİH,SAVAŞ EKREM, some new sequence spaces defined by a modulus function, Indian Journal of Pure and Applied Mathematics
 • Uluslararası Hakemli 1992, SAVAŞ EKREM, On strong almost A-summability with respect to a modulus and statistical convergence, INDIAN JOURNAL OF PURE APPLIED MATHEMATICS
 • Uluslararası Hakemli 1990, SAVAŞ EKREM, On lacunary strong σ-convergence, INDIAN JOURNAL OF PURE APPLIED MATHEMATICS
 • 31.07.2018, Uluslararası, INTERNATIONAL CONFERENCE OF MATHEMATICAL SCIENCES (ICMS 2018), ÇAKALLI HÜSEYİN,Kocinac LDR,Harte Robin,Jao Jone,SAVAŞ EKREM,Ersan S, On the double lacunary (A, phi)- sequence spaces of order alpha, Tam metin bildiri
 • 26.10.2018, Uluslararası, International Conference of PureApplied Mathematics and Related Areas 2018, SAVAŞ EKREM, On some new sequence spaces of order α, Tam metin bildiri
 • 23.07.2018, Uluslararası, 5Th INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES IN PURE AND APPLIED MATHEMATICS (ICRAPAM 2018), Awais Asif,SAVAŞ EKREM,Waqas Ahmad,Muhammad Arshad, Some Fixed Point Theorems in Generalized b-metric Spaces, Tam metin bildiri
 • 23.07.2018, Uluslararası, 5Th INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES IN PURE AND APPLIED MATHEMATICS (ICRAPAM 2018), SAVAŞ EKREM, Spaces of Strongly λ - Invariant Summable Sequences, Tam metin bildiri
 • 13.10.2017, Uluslararası, 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS, SAVAŞ EKREM, On Sequence Spaces Of Order Alpha and (A, Fi) Statistical Convergence of Order Alpha, Özet bildiri
 • 12.07.2017, Uluslararası, The 30th International Conference of The Jangjeon Mathematical Society (ICJMS2017, SAVAŞ EKREM, LACUNARY STATISTICAL CONVERGENCE OF DOUBLESEQUENCES IN TOPOLOGICAL GROUPS, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 4th International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, SAVAŞ EKREM,YAMANCI ULAŞ, On filter convergence of nets in uniform spaces Kuşadası, Aydın., Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 4th Internatıonal Conference On Recent Advances in Pure and Applıed Mathematıcs, (ICRAPAM 2017), GÜMÜŞ HAFİZE,KİŞİ ÖMER,SAVAŞ EKREM, Some Results about ΔI-Statistically Pre-Cauchy Sequences with an Orlicz Function, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES IN PURE AND APPLIED MATHEMATICS, SAVAŞ EKREM, SOME NEW SEQUENCE SPACES DEFINED BY BOUNDED VARIATION, Özet bildiri
 • 10.11.2017, Uluslararası, 3rd International Conference on Pure and Applied Mathematics, SAVAŞ EKREM, Double Lacunary Statistical Convergence ofOrder ® in Topological Groups via Ideal, Tam metin bildiri
 • 10.10.2017, Uluslararası, THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON PURE AND APPLIED MATHEMATICS, SAVAŞ EKREM, Double Lacunary Statistical Convergence of Order alpa in Topologiacal Groups Via İdeal, Özet bildiri
 • 09.01.2018, Uluslararası, Iθ-Statistical Convergence of Weight g in Topological Groups, SAVAŞ EKREM, Iθ-Statistical Convergence of Weight g in Topological Groups, Tam metin bildiri
 • 09.01.2018, Uluslararası, Mathematics and Computing. ICMC 2018, SAVAŞ EKREM,Savaş Rabia, An Extension Asymptotically λ-Statistical Equivalent Sequences via Ideals, Tam metin bildiri
 • 09.01.2018, Uluslararası, International Conference on Mathematics and Computing ICMC 2018, SAVAŞ EKREM,GÜRDAL MEHMET, Generalized Statistical Convergence for Sequences of Function in Random 2-Normed Spaces, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2005, , SAVAŞ EKREM, Çözümlü Matematik Problemleri, 2005, Meridyen yayıncılık, 9757616117
 • 2008

  teşvik
  Bu güne kadar Matematik Alanında yapmış olduğu buluşlardan dolayı
  istanbul Ticaret Odası