UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
DUYGU RECEN

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2007 - 2012

  KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ PR.
 • Tıpta Uzmanlık

  2012 - 2015

  EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
  Direkt ve İndirekt Yöntemle Yapılan Kompozit Laminate Veneer Restorasyonların Klinik Olarak Bir Spektrofotometre Aracılığı İle Değerlendirilmesi
 • YDS - İngilizce

  2014 - Güz

  İngilizce - 77.50
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 90
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Restoratif Diş Tedavisi

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

  2019 -

  DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - -
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2017

  DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ - DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - EGE ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2016

  DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ - RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
 • RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ - Lisans, 2019-2020
 • RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ - Lisans, 2018-2019
 • DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ - Lisans, 2018-2019
 • RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ - Lisans, 2018-2019
 • DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ - Lisans, 2017-2018
 • Restoratif Diş Tedavisi - Lisans, 2017-2018
 • DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ - Lisans, 2016-2017
 • DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ - Lisans, 2015-2016
 • Uluslararası Hakemli 2019, YILDIRIM BENGİSU,RECEN DUYGU,PAKEN GAMZE, Effects of Self-etching ceramic primer on the bond strength of feldspathic porcelain repair, Journal of Adhesion Science and Technology
 • Uluslararası Hakemli 2019, RECEN DUYGU,TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM,ÖNAL BANU, Clinical evaluation of direct vs indirect resin composite veneer restorations: 1 year report., Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, RECEN DUYGU,KAKİ GÜLTER DEVRİM,KAKİ BARIŞ, The knowledge and attitude of Turkish pre-clinic and clinic dental students towards the dental treatment of patients with human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS), J Oral Health Oral Epidemiol
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÇÖKÜK NESLİHAN,KAKİ GÜLTER DEVRİM,RECEN DUYGU,TÜRK GÜLNUR IŞIL,KARA EMİNE, The Effects of pH Changes on the Microhardness of Three Fluoride ReleasingRestorative Materials: An In Vitro Study, EC Dental Science
 • Uluslararası Hakemli 2018, KAKİ GÜLTER DEVRİM,RECEN DUYGU,kolcu başer inci,GÜVENÇ PINAR, Dual Rinse HEDP Kök Kanala Yıkama Solüsyonunun Koronal Dentinin Adezyonuna Etkisi, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, KAKİ GÜLTER DEVRİM,RECEN DUYGU,BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ,GÜVENÇ PINAR, Effect of Dual Rinse® HEDP Root Canal Irrigation Solution On Coronal Dentin Adhesion, Med J SDU / SDÜ Tıp Fak Derg
 • Ulusal Hakemli 2016, RECEN DUYGU,ÖNAL BANU,TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM, Deneyimin kompozit rezinlerin renk seçimi üzerineetkisinin bir spektrofotometre kullanılarak değerlendirilmesi, Acta Odontol Turc
 • Ulusal Hakemli 2016, ÖNAL BANU,RECEN DUYGU,TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM, Restoratif Diş Hekimliğinde Renk Seçimi, Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi Özel Dergisi
 • 27.09.2018, Uluslararası, TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, RECEN DUYGU,ÖNAL BANU,TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM, DİREKT VE İNDİREKT YÖNTEMLE YAPILAN KOMPOZİT LAMİNATE VENEER RESTORASYONLARIN KLİNİK OLARAK BİR SPEKTROFOTOMETRE ARACILIĞI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, Tam metin bildiri
 • 19.09.2019, Uluslararası, CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress, PEŞKERSOY CEM,RECEN DUYGU, Finite Element Analysis and Fracture Resistance Testing of Multilayered Woven Fiber and Sonically Inserted Resin Composites., Özet bildiri
 • 15.10.2015, Uluslararası, 47. CED-IADR Uluslararası Bilimsel Kongresi, RECEN DUYGU,ÖNAL BANU,TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM, Composite Veneers with Different Techniques, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, Uluslararası Endodonti Sempozyumu, YILDIRIM BENGİSU,KAKİ GÜLTER DEVRİM,PAKEN GAMZE,ÇELİKKOL BERK,RECEN DUYGU, Maksiller Keser Dişlerde Travma Sonrası Oluşan Komplike Kron Kırığı Olgularının Estetik Rehabilitasyonu: İki Vaka Sunumu, Özet bildiri
 • 09.11.2018, Uluslararası, İZDO 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, RECEN DUYGU,YILDIRIM BENGİSU,PAKEN GAMZE, Abfraksiyonlu Dişlerde Estetik Rehabilitasyon: Olgu Serisi, Tam metin bildiri
 • 09.11.2018, Uluslararası, izdo 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, RECEN DUYGU, UŞAK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’xxNE BAŞVURAN HASTALARIN DENTAL ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ, Tam metin bildiri
 • 07.02.2019, Uluslararası, 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi, RECEN DUYGU, Farklı İçeceklerde Bekletilen Restoratif Materyallerinin Renk Stabilitelerinin Karşılaştırılması., Özet bildiri
 • 06.12.2019, Uluslararası, İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Tıp Kongresi, RECEN DUYGU,YILDIRIM BENGİSU, Farklı Beyazlatıcı Gargaraların Bir Nanohibrid Kompozitin Renk Değişimine Etkisi: In Vitro Çalışma, Tam metin bildiri
 • 04.09.2019, Uluslararası, Türk Diş hekimleri Birliği 25. Uluslararası Diş hekimliği Kongresi, TEKELİ AYSILA,YILDIRIM BENGİSU,RECEN DUYGU,YÜKSEL HALİL TOLGA, Farklı Yapıştırma Simanlarının Radyoopasitelerinin Karşılaştırılması., Tam metin bildiri
 • 04.09.2019, Uluslararası, Türk Diş hekimleri Birliği 25. Uluslararası Diş hekimliği Kongresi, RECEN DUYGU,KESGİN BUSE, Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin kaygı ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesi., Özet bildiri
 • 03.05.2019, Uluslararası, American Association of Orthodontics 2019 Annual Session,, RECEN DUYGU,YILDIRIM BENGİSU,othman eman,aras ışıl, Bond Strength of Metal Brackets to Feldspathic Ceramic Using Different Surface Treatment Methods: An in vitro Study., Özet bildiri
 • 01.03.2015, Uluslararası, ConsEuro 2015 Uluslararası Bilimsel Kongresi, RECEN DUYGU,ÖNAL BANU,TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM, Comparision of Conventional vs Spectrophotometric Methods of Shade Selection Regarding Experience, Tam metin bildiri
 • 01.03.2013, Uluslararası, Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 2014, ÖZTÜRK MUTLU ZELİHA,RECEN DUYGU,PİŞKİN BEYSER,ÖNAL BANU, Perfore internal kök rezorpsiyonunun tedavisi, Özet bildiri
 • 01.03.2013, Uluslararası, FDI, Dünya Diş Hekimliği Kongresi 2013 İstanbul., PEŞKERSOY CEM,PAMİR TİJEN,ERGÜCÜ ZEYNEP,ÖNAL BANU,RECEN DUYGU, Microshear Bond Strength of a Self Adhering Flowable Resin Composite to Dentin, Özet bildiri