UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
DİLŞEN ONSEKİZ

 • Lisans

  1996 - 2001

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2001 - 2003

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
  Kentsel ölçekte eğlence mekanları ile konut alanları ilişkisi Ankara kenti örneği
 • Doktora

  2003 - 2007

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
  Orta büyüklükteki kentlerde sanayi çalışanlarının konut/konut alanı talebi farklılaşması-Kayseri kenti örneği
 • - İngilizce

  -

  İngilizce -
 • Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı
  Şehir ve Bölge Planlama

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ - ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2020 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2019 - 2019

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

  2017 - 2019

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2017 - 2019

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2017 - 2019

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2017 - 2019

 • 2019

  Yüksek Lisans - BARIŞ BAYRAKTAR
  KIYI KENTLERDE YEREL HALKIN LİMANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ - İZMİR LİMANI ÖRNEĞİ
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - CEREN YILDIRIM
  Koruma - Kullanma - Sürdürülebilirlik Bağlamında Tarihi Uşak Evlerinin İncelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - DİLEK KUMRU
  Afet riski altındaki Muratlar Köyü'nde yer değiştirme/ değiştirememe sürecinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - KÜBRA BULCA
  Gecekondu bölgelerinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanıcıların yaşadığı sosyo-mekansal sorunlar – Kadifekale örneği
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Doktora - MUSTAFA TOSUN
  6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İL ÖZEL İDARELERİN DÖNÜŞÜMÜ: YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Kentsel Coğrafya - Lisans, 2018-2019
 • Konut Finanman Modelleri - Lisans, 2018-2019
 • Peyzaj Planlama - Lisans, 2018-2019
 • Şehircilik Projesi IV - Lisans, 2018-2019
 • Tez Çalışması II - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Tez Çalışması I - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Planlama Kuram ve Teknikleri - Lisans, 2018-2019
 • Kentsel Dönüşüm Prensipleri ve Hukuku - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Kentsel Dönüşüm - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Kent ve Bölge Planlama - Lisans, 2017-2018
 • Tez Çalışması II - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Tez Çalışması I - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Çevre ve İnsan - Lisans, 2017-2018
 • Kentsel Dönüşüm Prensipleri ve Hukuku - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Kentsel Dönüşüm - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Kentsel Coğrafya - Lisans, 2017-2018
 • Kent ve Bölge Planlama - Lisans, 2016-2017
 • Kentsel Dönüşüm Prensipleri ve Hukuku - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Kentsel Dönüşüm - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası Hakemli 2020, ONSEKİZ DİLŞEN, KUMRU Dilek, AFET/AFET RİSKİ BAĞLAMINDA KÖY YERLEŞİMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUATIN İNCELENMESİ, Journal of International Social Research
 • Uluslararası Hakemli 2018, ONSEKİZ DİLŞEN, ÖĞRENCİLEŞEN KENTLERİN YENİ KONUT SUNUM BİÇİMİ “APART”: UŞAK ÜNİVERSİTESİ VEUŞAK KENTİ ÖRNEĞİ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ONSEKİZ DİLŞEN, UŞAK URBAN PERCEPTION OF THE STUDENTS AT UŞAK UNIVERSITY, SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL
 • Uluslararası Hakemli 2018, ONSEKİZ DİLŞEN, Üniversitelerin Anadolu Kentlerine Etkileri: Bir Literatür Taraması, Uluslararası Sosyal araştırmalar dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ONSEKİZ DİLŞEN, Kayseri Kentinin Sanayileşme Süreçlerinde Sanayi-Göç-Konut Etkileşimi, Uluslararası Sosyal araştırmalar
 • Ulusal Hakemli 2010, ONSEKİZ DİLŞEN,Kuntay Orhan, Sanayi Çalışanlarının Konut/Konut Alanı Özellikleri ve Yeni YerSeçme Eğilimleri”, İTÜ Dergisi/a, Mimarlık, Planlama ve Tasarım
 • Ulusal Hakemli 2009, ONSEKİZ DİLŞEN,Sezer Onur, Kumarlı Semt Parkında Tasarım Özelliklerinin Değerlendirilmesi, İTÜDergisi Mimarlık, Planlama ve Tasarım Serisi
 • Uluslararası Hakemli 2009, ONSEKİZ DİLŞEN, Melikgazi İlçesinde Parkların Sınıflandırılması ve Kullanım Varlığı Analizi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2008, ONSEKİZ DİLŞEN,EMÜR SEMİH HALİL, Kent Parklarında Kullanıcı Tercihleri ve Değerlendirme ÖlçütlerininBelirlenmesi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2007, EMÜR SEMİH HALİL,ONSEKİZ DİLŞEN, Kentsel Yaşam Kalitesi Bileşenleri Arasında Açık ve Yeşil AlanlarınÖnemi Kayseri/Kocasinan İlçesi Park Alanları Analizi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2007, ONSEKİZ DİLŞEN, Determination of Housing/Housing Area Demand Indicators of Industrial Employees In Kayseri City, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2005, ONSEKİZ DİLŞEN, ANKARA KENTİNDE EĞLENCE MEKANLARININ OLUŞUMU VE YER SEÇİMİ, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
 • 21.02.2020, Uluslararası, 4. ÇUKUROVA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, ONSEKİZ DİLŞEN,AYDIN ÇOLAKOĞLU FEYZA, İLÇE YERLEŞKELERDE ÇALIŞAN ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN MERKEZ İLÇEDE İKAMET TERCİH NEDENLERİ VE GÖSTERGELERİ RESIDENCE REASONS AND INDICATORS OF UNIVERSITY PERSONNEL WORKING IN DISTRICT CAMPUSES, Özet bildiri
 • 20.12.2017, Ulusal, Batı Anadolu Toroslar Platformu ŞBP Bölüm Başkanları Toplantısı-I, POLAT ERKAN,ÖZBEK OĞUZ,ONSEKİZ DİLŞEN,eryılmaz semiha sultan, SDÜ ve Isparta Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün Durumu, Tam metin bildiri
 • 20.10.2016, Uluslararası, 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, 20-22 Ekim 2016, İstanbul, Türkiye, Oturum IX A, Kentsel Hizmetler ve Kalkınma, ONSEKİZ DİLŞEN,ATMACA İLKER, Öğrencileşen Kentlerde Konut Sorununun Yeniden Tanımlanması: Uşak Kenti Örneği, Tam metin bildiri
 • 12.06.2018, Uluslararası, 6 th International Conference on Heritage and Sustainable Development, ÖZODABAŞ AYLİN,ONSEKİZ DİLŞEN, The History of Gediz Houses, Survey Work, and Restoration Projects, Tam metin bildiri
 • 07.06.2006, Uluslararası, Kent ve Sağlık Sempozyumu, 07/09 Haziran 2006, ÇABUK SUAT,ONSEKİZ DİLŞEN, “Türkiye’de Sağlık Tesislerinin Mekansal Planlamasında Neoliberal Dönüşümler”,, Özet bildiri
 • 07.06.2006, Uluslararası, Kent ve Sağlık Sempozyumu, 07/09 Haziran 2006,, ÇABUK SUAT,DEMİR KEMAL,ONSEKİZ DİLŞEN,ŞİMŞEK SULTAN, “Rekabet Ortamında Kentsel Sağlık Tesislerinin Mekanda Yeniden Biçimlenmesi Kayseri Örneği”,, Özet bildiri
 • 02.12.2011, Ulusal, Mimarlık ve Kent Sempozyumu 2011, 02-03 Aralık 2011,, TUZTAŞI UĞUR,ATMACA İLKER,ONSEKİZ DİLŞEN, “Kentsel Kimlik Öğeleri Olarak Tarihi Yapıların Yapılı Çevrede Kaybolan İzdüşümleri: Yozgat Kenti Örneği”,, Özet bildiri
 • 01.12.2011, Uluslararası, 2. Toplu Ulaşım Haftası TRANSİST 2011, IV. Ulaşım Sempozyumu ve Sergisi,, ATMACA İLKER,ONSEKİZ DİLŞEN, The Evaluation of Access Externalities Between Campus and City Created By The Location of Bozok University, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, ONSEKİZ DİLŞEN, Üniversite Personelinin Konut Talebi ve Kentle Etkileşimi, 2020, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, 978-605-258-607-8
 • Ulusal 2012, Ansiklopedi Maddesi, ONSEKİZ DİLŞEN, Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük”, 2012, NİNOVA YAYINLARI,
 • Ulusal 2012, Ansiklopedi Maddesi, ONSEKİZ DİLŞEN, Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, 2012, NİNOVA YAYINCILIK,
 • AFET RİSKİ ALTINDAKİ MURATLAR KÖYÜNDE YER DEĞİŞTİRME/DEĞİŞTİREMEME SÜRECİNİN İNCELENMESİ

  15.09.2017 - 15.03.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 5950 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı
 • GECEKONDU BÖLGELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA KULLANICILARIN YAŞADIĞI SOSYO-MEKANSAL SORUNLAR - KADİFEKALE ÖRNEĞİ

  15.09.2017 - 15.03.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 5959 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı
 • “Üniversite Personelinin Konut Talebi ve Kentle Etkileşimi - Uşak Üniversitesi Örneği”

  13.07.2017 - 12.01.2020

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 4000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı