UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
DERYA ÖĞÜT YAVUZ

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2000 - 2004

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
  Zeytin Karasuyunun Bazı Yabancı Otlar ve Kültür Bitkilerine Olan Etkileri
 • Yüksek Lisans

  2004 - 2007

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA (YL) (TEZLİ)
  Aydın ili fidanlıklarında sorun olan yabancı otların saptanması ve bazı uygulamaların incir fidanlığındaki yabancı otlara etkinliğinin belirlenmesi
 • Doktora

  2007 - 1950

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA (DR)
  Buğday ekim alanlarında sorun olan bazı geniş yapraklı yabancı otların kimyasal mücadelesinin optimizasyonu
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 67.5
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 75.0
 • Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
  Bitki Koruma

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ - FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2013

  SİVASLI MESLEK YÜKSEKOKULU - -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2012

  ZİRAAT FAKÜLTESİ - BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ - FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Üyeliği

  2013 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2013 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2013 -

 • 2018

  Yüksek Lisans - OĞUZHAN CERİT
  Uşak İli Şeker Pancarı (Beta vulgaris L.) Alanlarında Sorun Olan Geniş Yapraklı Yabancı Otların Mücadelesinde Bazı Herbisitlerin ve Uygulamaların Etkinliklerinin Belirlenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ALİ OSMAN LÖKÇÜ
  BUĞDAYIN FARKLI FENOLOJİK DÖNEMLERİNDE BAZI HERBİSİTLERİN YABANCI OTLARA KARŞI ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ABDULLAH AKAR
  Uşak İli Şeker Pancarı (Beta vulgaris L.) Ekim Alanlarında Farklı Gelişme Dönemlerinde Sorun Oluşturan Yabancı Otların Belirlenmesi ve Bazı Yabancı Otların Mücadelesine Yönelik Çalışmalar
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - DERYA KÖKTAŞ
  Uşak İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Belirlenmesi ve Bazı Yabancı Otlara Karşı Herbisitlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • MESLEKİ UYGULAMA II - Lisans, 2017-2018
 • Tarımsal Savaş Yöntemleri - Lisans, 2017-2018
 • Herbisitler - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Bitirme Çalışması II - Lisans, 2017-2018
 • Yabancı Ot Sistematiği - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Tarımda Çevre Kirliliği - Lisans, 2017-2018
 • Herboloji - Lisans, 2017-2018
 • Pestisitler - Lisans, 2017-2018
 • Bitki Koruma ve Çevre - Lisans, 2017-2018
 • BİTİRME ÇALIŞMASI I - Lisans, 2017-2018
 • Yabancı Otlar Ve Mücadelesi - Lisans, 2017-2018
 • Herboloji - Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Uygulama I - Lisans, 2017-2018
 • Herbolojide Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Alternatif Yabancı Ot Mücadele Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • BİTKİ SİSTEMATİĞİ - Lisans, 2017-2018
 • BİTİRME ÇALIŞMASI II - Lisans, 2016-2017
 • HERBOLOJİ - Lisans, 2016-2017
 • PESTİSİTLER - Lisans, 2016-2017
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ - Lisans, 2016-2017
 • MESLEKİ UYGULAMA I - Lisans, 2016-2017
 • MESLEKİ UYGULAMA II - Lisans, 2016-2017
 • HERBİSİTLER - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • ORGANİK TARIMDA YABANCI OT YÖNETİMİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • ORGANİK TARIMDA KULLANILAN PESTİSİTLER - Lisans, 2016-2017
 • PESTİSİT KALINTILARI VE DAYANIKLILIK - Lisans, 2016-2017
 • TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ - Lisans, 2016-2017
 • TARIMSAL SAVAŞ YÖNTEMLERİ - Lisans, 2016-2017
 • Alternatif Yabancı ot mücadele yöntemleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Herbolojide araştırma yöntemleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Bitirme çalışması I - Lisans, 2016-2017
 • Bitki Sistematiği - Lisans, 2016-2017
 • Bitki Coğrafyası - Lisans, 2016-2017
 • HERBOLOJİ - Lisans, 2016-2017
 • BİTKİ SİSTEMATİĞİ - Lisans, 2015-2016
 • YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ - Lisans, 2015-2016
 • Yabancı Otlar ve Mücadelesi - Önlisans, 2013-2014
 • Yabancı Otlar ve Mücadelesi - Önlisans, 2012-2013
 • Uluslararası Hakemli, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,KÖKTAŞ DERYA, Nohut Ekim Alanlarında Sorun Olan Sinapis arvensis L. (Yabani hardal)Mücadelesinde Aclonifen Etkinliği, Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi,
 • Uluslararası Hakemli, TOPAL NURDOĞAN,ÖĞÜT YAVUZ DERYA,ATEŞ MUHAMMET SONER, Aşılı (Rhizobium ciceri) ve Aşısız Toprak Koşullarında Linuron EtkiliMaddeli Herbisitin Farklı Nohut Çeşitlerine Etkileri, Academia Journal of Engineering and Applied Sciences, ICAE - IWCB 2017 Special Issue.
 • Uluslararası Hakemli, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,TOPAL NURDOĞAN,cerit oğuzhan,çetin osman, Aclonifen Etkili Maddeli Herbisitin Nohut Cicer arietinum L. Gelişimine Olan Etkileri, Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi,
 • Uluslararası Hakemli, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,BOZ ÖZHAN, An Evaluation of the Effectiveness of Different Methods for Weeds in Fig Nurseries, International Journal of Agriculture and Forestry
 • Uluslararası Hakemli, Özhan BOZDerya ÖĞÜT Mehmet Nedim DOĞAN, Derya ÖĞÜT, Mehmet Nedim DOĞAN, The phytotoxicity potential of olive processing waste on selected weeds and crop plants, Phytoparasitica
 • Uluslararası Hakemli, Özhan BOZDerya ÖĞÜT Kamil KIRMehmet Nedim DOĞAN Kamil KIR Derya ÖĞÜT, Derya ÖĞÜT, Kamil KIR, Mehmet Nedim DOĞAN, Olive Processing Waste as a Method of Weed Control for Okra Faba Bean and Onion, Weed Technology
 • Uluslararası Hakemli, Mehmet Nedim DOĞAN Aydın ÜNAYÖzhan BOZ Derya ÖĞÜT, Aydın ÜNAY, Özhan BOZ, Derya ÖĞÜT, Effect of pre sowing and pre emergence glyphosate applications on weeds in stale seedbed cotton, Crop Protection
 • Uluslararası Hakemli, Özhan BOZMehmet Nedim DOĞAN Derya ÖĞÜT Kamil KIR Derya ÖĞÜT, Mehmet Nedim DOĞAN, Derya ÖĞÜT, Kamil KIR, Occurrence of Weeds in Greenhouse Tomato in Aegean Region of Turkey with Special Emphasis on Orobanche spp, Journal of Plant Diseases and Protection
 • Ulusal Hakemli, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,BOZ ÖZHAN, Aydın ili fidan üretim alanlarında yabancı otların yaygınlık ve yoğunluklarının belirlenmesi, Türkiye Herboloji Dergisi
 • 29.09.2013, Uluslararası, The Scientific Programme of the Joint Workshop of the EWRS Working Groups: Novel and Sustainable Weed Management in Arid and Semi-Arid Agro-Ecosystems and Weed Mapping is now available., BOZ ÖZHAN,DOĞAN MEHMET NEDİM,ÖĞÜT YAVUZ DERYA, Determination of the frequencies and densities of broomrape and other weed species occurring in field tomato, sunflower and tobacco fields in Denizli Province of Turkey. (Poster presentations), Özet bildiri
 • 29.09.2013, Uluslararası, The Scientific Programme of the Joint Workshop of the EWRS Working Groups: Novel and Sustainable Weed Management in Arid and Semi-Arid Agro-Ecosystems and Weed Mapping is now available. Crete, Greece, 2013, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,BOZ ÖZHAN,DOĞAN MEHMET NEDİM, Determination of the effect of different additives on the performance of 2,4-D amine, Özet bildiri
 • 28.06.2011, Ulusal, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,DOĞAN MEHMET NEDİM,BOZ ÖZHAN, Farklı püskürtme hacmi ve su kalitesinin 2,4-D amin performansına etkisinin belirlenmesi, Özet bildiri
 • 28.06.2011, Ulusal, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, BOZ ÖZHAN,ÖĞÜT YAVUZ DERYA,ÜNAY AYDIN,SARIKAYA NURHAN, Hatalı herbisit uygulamalarının kültür bitkisinde oluşturacağı zararın azaltılmasına yönelik araştırmalar, Özet bildiri
 • 28.06.2011, Ulusal, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi,, DOĞAN MEHMET NEDİM,ÖĞÜT YAVUZ DERYA,MÜLLER N,BOZ ÖZHAN, Kullanılan Su Kalitesi İle Glyphosate Etkinliği Arasındaki İlişkilerinBelirlenmesi, Özet bildiri
 • 28.06.2011, Ulusal, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, aksoy EDA,BOZ ÖZHAN,DOĞAN MEHMET NEDİM,ÖĞÜT YAVUZ DERYA, Türkiye’de canavar otu türlerinin (Orobanche spp.) dağılımlarının haritalanmasıyla ilgili araştırmalar., Özet bildiri
 • 27.07.2007, Ulusal, Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,BOZ ÖZHAN, İncir fidanlığındaki bazı uygulamaların yabancı otlara etkinliğinin belirlenmesi., Özet bildiri
 • 27.07.2007, Ulusal, Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi,, DOĞAN MEHMET NEDİM,BOZ ÖZHAN,ÜNAY AYDIN,ÖĞÜT YAVUZ DERYA,KIR KAMİL, Pamukta ekim ve çıkış öncesinde yapılan glyphosate uygulamalarının pamuk ve yabancı otlar üzerine etkinliğinin araştırılması, Özet bildiri
 • 27.07.2007, Ulusal, Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi,, BOZ ÖZHAN,ÖĞÜT YAVUZ DERYA,DOĞAN MEHMET NEDİM,KIR KAMİL, Zeytin karasuyunun herbisit olarak kullanılma olanaklarının araştırılması., Özet bildiri
 • 26.10.2016, Uluslararası, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,Arıcı Bahattin, Uşak İli Örtüaltı Üretim Alanlarında Yetiştirilen Bazı Sebzelerde Görülen Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi, Özet bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, International congress on engineering and life science, Kastamonu, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,KENANOĞLU BURCU BEGÜM,köktaş Derya,Lökçü ali osman, The effect of Some plant materials on Weeds in Onion Cultivation., Özet bildiri
 • 24.06.2013, Uluslararası, 16th European Weed Research Society Symposium. (24-27 June), Samsun, Turkey, aksoy EDA,ÖĞÜT YAVUZ DERYA,BOZ ÖZHAN,DOĞAN MEHMET NEDİM, Significant outputs of national Orobanche Project, Özet bildiri
 • 24.06.2013, Uluslararası, 16th European Weed Research Society Symposium,, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,BOZ ÖZHAN, An evaluation of the effectiveness of different methods for controlling weeds in fig, Özet bildiri
 • 24.06.2013, Uluslararası, 16th European Weed Research Society Symposium, BOZ ÖZHAN,ÖĞÜT YAVUZ DERYA,MERT M, Determination of weed seed contamination of wheat grain, Özet bildiri
 • 24.06.2013, Uluslararası, 16th European Weed Research Society Symposium., DOĞAN MEHMET NEDİM,ÖĞÜT YAVUZ DERYA,BOZ ÖZHAN,MÜLLER N,IV Brants, Effect of growth stage on the efficacy of glyphosate on some important weed species in Turkey, Özet bildiri
 • 24.06.2013, Uluslararası, 16th European Weed Research Society Symposium, DOĞAN MEHMET NEDİM,BOZ ÖZHAN,ÖĞÜT YAVUZ DERYA,ERBAŞ FİLİZ, Effect of temperature, CO2 and water conditions on the growth of some important weeds, Özet bildiri
 • 23.10.2014, Uluslararası, V International Agricultural Symposium ”Agrosym 2014”. Bosnia and Herzegovina, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,DOĞAN MEHMET NEDİM,BOZ ÖZHAN,AKÇAY SELİN MURADİYE,BAŞAL HÜSEYİN,ÜNAY AYDIN, Influence Of Different Irrigation Levels on the Growth of Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus L.) and Jimsonweed (Datura stramonium L.) Under Different Competition Conditions. Book of proceedings, Tam metin bildiri
 • 20.09.2017, Uluslararası, Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,BOZ ÖZHAN,DOĞAN MEHMET NEDİM, EFFECT OF DIFFERENT NOZZLE TYPE ON DICAMBA TRIASULFURON PERFORMANCE, Tam metin bildiri
 • 19.06.2016, Uluslararası, 7TH INTERNATIONALWEED SCIENCE CONGRESS, DOĞAN MEHMET NEDİM,ÖĞÜT YAVUZ DERYA,BOZ ÖZHAN, The effect of weed competition on cotton growthas affected by temperature and carbon dioxide conditions, Özet bildiri
 • 16.11.2017, Uluslararası, 3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, TOPAL NURDOĞAN,ÖĞÜT YAVUZ DERYA,Ateş Muhammet Soner, Aşılı (Rhizobium ciceri) ve Aşısız Toprak Koşullarında Linuron Etkili Maddeli Herbisitin Farklı Nohut Çeşitlerine Etkileri, Özet bildiri
 • 16.11.2017, Uluslararası, 3rd ASM International Congress Of Agrciculture and Environment, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,TOPAL NURDOĞAN,Cerit Oğuzhan,Çetin Osman, Aclonifen Etkili Maddeli Herbisitin Nohut Cicer arietinum L. Gelişimine Olan Etkileri, Özet bildiri
 • 16.11.2017, Uluslararası, 3.rd ASM İnternational Congress of Agriculture and Environment, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,Köktaş Derya, Nohut Ekim Alanlarında Sorun Olan Sinapis arvensis L. (Yabani hardal)Mücadelesinde Aclonifen Etkinliği, Özet bildiri
 • 15.07.2009, Ulusal, Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,DOĞAN MEHMET NEDİM,EİNHORN GERHARD, Chenopodium album L. mücadelesinde fitopatojen fungus türleri ve azaltılmış herbisit dozları kombinasyonlarının uygulanması, Özet bildiri
 • 15.05.2017, Uluslararası, International Conferance on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,KENANOĞLU BURCU BEGÜM,YAVLAK Melda, Farklı Yıllara Ait Yabancı Ot Tohumlarının Çimlenme Kapasitelerinin Belirlenmesi, Özet bildiri
 • 15.05.2017, Uluslararası, International Conference, Agriculture, Forest, Food Sciences and technologies, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,DİNLER HAVVA,Akar Abdullah, Bazı Yabancı Ot Su Ekstraktlarının Alternaria spp. Üzerine Antifungal Etkileri, Özet bildiri
 • 13.03.2012, Uluslararası, 25th German Conference on Weed Biology and Weed Control, Ögüt. DERYA, Einhorn. G, Doğan. MN, Investigations on the control of Chenopodium album L utilizing two plant pathogenic fungi in combination with reduced doses of nicosulfuron, Tam metin bildiri
 • 13.03.2012, Uluslararası, 25th German Conference on Weed Biology and Weed Control, Dogan. MN, Öğüt.D, Mülleder. N,, Boz, Ö., Brants, I., Voegler, W., Effect of water volume and water quality on the effectiveness of glyphosate on some important weed species in Turkey, Tam metin bildiri
 • 13.03.2012, Uluslararası, 25th German Conference on Weed Biology and Weed Control, Boz. Ö, Doğan.MN,, Öğüt. D, Effect of duration of solarization on controlling branched broomrape Phelipanche ramosa L and some weed species 25th German Conference on Weed Biology and Weed Control, Tam metin bildiri
 • 09.05.2017, Uluslararası, International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: “Natural and Healthy Life”, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,KENANOĞLU BURCU BEGÜM,KÖKTAŞ Derya, The Effect of Essential Oıls On Germination Rate Of Some Summery and Wıntery Weed Species Seeds, Özet bildiri
 • 08.06.2009, Uluslararası, 10th World Congress of Parasitic Plants, ÖĞÜT YAVUZ DERYA, National broomrape project in Turkey, Özet bildiri
 • 06.10.2016, Uluslararası, VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", ÖĞÜT YAVUZ DERYA,BOZ ÖZHAN,DOĞAN MEHMET NEDİM, DETERMINING EFFICIENCY OF ADDITIVE ADDITION ON PERFORMANCE OF GRANSTAR, Özet bildiri
 • 05.09.2016, Uluslararası, Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,KENANOĞLU BURCU BEGÜM,Dilek Burhan, Domates Alanlarında Yabancı Ot Kontrolü ve Domatese Etkisi, Özet bildiri
 • 05.09.2016, Uluslararası, Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,BOZ ÖZHAN,DOĞAN MEHMET NEDİM, Meme Tipi Seçiminin Tribenuron Methyl Performansı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, Özet bildiri
 • 05.09.2016, Uluslararası, Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,BOZ ÖZHAN,DOĞAN MEHMET NEDİM, Tribenuron Methyl Performansı Üzerine Püskürtme Hacmi ve Su Kalitesinin Etkisi, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, I.International Academic Research Congress, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,BOZ ÖZHAN,DOĞAN MEHMET NEDİM, Meme Tipi Seçiminin Tribenuron Methyl Performansı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, International Academic Research congress (INES 2016), KENANOĞLU BURCU BEGÜM,ÖĞÜT YAVUZ DERYA,DİLEK BURHAN, Farklı malç uygulamalarının domates bitki ve meyve gelişimi ile yabancı ot populasyonuna etkisi, Tam metin bildiri
Turkish Journal of science , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma
Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma