UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
CENGİZ TÜYSÜZ

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1994 - 1998

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1999 - 2002

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  İnteraktif Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisine Bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı
 • Lisans

  2002 - 2003

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 • Doktora

  2002 - 2005

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ (DR)
  İlköğretim Fen Bilgisi/Kimya Konularıyla İlgili Web Tabanlı Materyal Geliştirme ve Fen Bilgisi Öğretimine Uygulanması
 • Önlisans

  2017 - 2019

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ
 • ÜDS - İngilizce

  2004 - Güz

  İngilizce - 67,5
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2015

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2011

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2014 - 2015

 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2011 - 2015

 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2011 - 2015

 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2008 - 2010

 • 2019

  Yüksek Lisans - ÇİĞDEM BALIKÇI
  3. sınıf fen bilimleri öğretim programının CIPP modeline göre değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - ABDULKADİR TUNCAY
  Enderun mektebi ile bilim ve sanat merkezlerindeki üstün yetenekli öğrencilere verilen fen bilimleri eğitiminin karşılaştırılması
  Mustafa Kemal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - OZAN EMRE DEMİREL
  Probleme dayalı öğrenme ve argümantasyona dayalı öğrenmenin öğrencilerin kimya dersi başarılarına, bilimsel süreç becerilerine ve bilimsel muhakeme yeteneklerine etkilerinin incelenmesi
  Mustafa Kemal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - AHMET ELBİSTANLI
  Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının 11.sınıf öğrencilerinin kimyasal denge konusundaki başarı, tutum ve bilimsel süreç becerilerine etkisinin incelenmesi
  Mustafa Kemal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - MURAT EFE
  İşbirlikli öğrenme yönteminin, öğrenci takımları başarı bölümleri ve küme destekli bireyselleştirme tekniklerinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik dersi ?istatistik ve olasılık? ünitesindeki başarılarına, tutumlarına ve motivasyonlarına etkisi
  Mustafa Kemal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010

  Yüksek Lisans - FATİH BALAMAN
  Hibrit öğrenme modelinin öğrencilerin fen ve teknoloji dersindeki başarılarına, tutumlarına ve motivasyonlarına etkisinin incelenmesi
  Mustafa Kemal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010

  Yüksek Lisans - MESUT KUŞDEMİR
  Probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin başarı, tutum ve motivasyonlarına etkisinin incelenmesi
  Mustafa Kemal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Uluslararası Hakemli 2019, Yu Mingquan,Solveig Kendra,TÜYSÜZ CENGİZ,TÜYSÜZ Harun, Selective acid leaching: a simple way to engineer cobalt oxide nanostructures for the electrochemical oxygen evolution reaction, Journal of Materials Chemistry A
 • Uluslararası Hakemli 2017, HAKKARİ FİDAN,YELOĞLU TURGUT,TÜYSÜZ CENGİZ,İLHAN NAİL, Development of an Instructional Material for an Enriched Book Relating to ”Interactions between Chemical Types” Unit in The Ninth Grade Chemistry Curriculum and Investigation Its Effects, TED EĞİTİM VE BİLİM
 • Uluslararası Hakemli 2016, CEYLAN ERHAN,TÜYSÜZ CENGİZ,TATAR ERDAL, Prospective Teachers Opinions about Using Gems Activities in Science Education, Bartin University Journal of Faculty of Education
 • Uluslararası Hakemli 2016, TATAR ERDAL,TÜYSÜZ CENGİZ,TOSUN CEMAL,İLHAN NAİL, Investigation of Factors Affecting Students Science Achievement According to Prospective Science Teachers, International Journal of Instruction
 • Ulusal Hakemli 2016, TÜYSÜZ CENGİZ,Çümen Veli, Eba Ders Web Sitesine İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, TÜYSÜZ CENGİZ,BALIKÇI ÇİĞDEM, Sınıf Öğretmenlerinin 3 Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, HAKKARİ FİDAN,ATALAR TARIK,TÜYSÜZ CENGİZ, Öğretmenlerin Bilgisayar Yeterlikleri Ve Öğretimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, TÜYSÜZ CENGİZ,AKTAŞ İDRİS,AHMET ELBİSTANLI, Kimyasal Denge Konusundaki Başarı Tutum Ve Bilimsel Süreç Becerilerine Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Etkisi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, TATAR ERDAL,TOSUN CEMAL,TÜYSÜZ CENGİZ,İLHAN NAİL,KARAKUYU YUNUS, Öğrencilerin Fen Bilimleri Derslerindeki Başarılarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçeğin Geliştirilmesi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, TOSUN CEMAL,İLHAN NAİL,TATAR ERDAL,TÜYSÜZ CENGİZ,KARAKUYU YUNUS, Ortaokul Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Fen Başarısı Belirleyicileri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, TÜYSÜZ CENGİZ,YILDIRIM BİLAL,ozan emre demirel, The Effects of Argumentation Problem and Laboratory Based Learning Methods in Chemistry Lectures on Pre Service Primary Teachers Scientific Process and Critical Thinking Skills, PENSEE
 • Uluslararası Hakemli 2014, TÜYSÜZ CENGİZ, Determination of Pre Service Teachers Self Confidence Levels Towards Technology Subdimension of Technological Pedagogical Content Knowledge, International Journal of Academic Research Part B,
 • Uluslararası Hakemli 2013, ÖZER BAYRAM,TÜYSÜZ CENGİZ,BOZKURT NECATİ,ÖZDEMİR SELDA, Branş Değişikliği İle Yan Alanlarına Geçen Sınıf Öğretmenlerin Yaşadıkları Bu Değişime İlişkin Görüşleri Hatay İl Örneği, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, TÜYSÜZ CENGİZ, Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözme Becerisine Yönelik Üstbiliş Düzeylerinin Belirlenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, kuşdemir mesut,AY YUSUF,TÜYSÜZ CENGİZ, An Analysis of the Effect of Problem Based Learning Model on the 10th Grade Students Achievement Attitude and Motivation in the Unit of Mixtures, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED)
 • Ulusal Hakemli 2013, TÜYSÜZ CENGİZ, Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Durum Çalışması Kahramanmaraş İl Örneği, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED)
 • Uluslararası Hakemli 2013, Tüysüz C, Demirel O, E, Yildirim B, Investigating the Effect of Argumentation Problem and Laboratory Based Instruction Approach on Pre Service Teachers Achievement Concerning the Concept of Acid and Base, Procedia-Social and Behavioral Sciences
 • Ulusal Hakemli 2012, BALAMAN FATİH,TÜYSÜZ CENGİZ,ATALAR TARIK, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Kullanım Amaçlarının Belirlenmesi, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, TATAR ERDAL,KARAKUYU YUNUS,TÜYSÜZ CENGİZ, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğası Kavramları Teori Yasa ve Hipotez, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, BALAMAN FATİH,TÜYSÜZ CENGİZ, Harmanlanmış Öğrenme Modelinin 7 Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarılarına Tutumlarına ve Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED)
 • Ulusal Hakemli 2011, KARAKUYU YUNUS,TÜYSÜZ CENGİZ, Elektrik Konusunda Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim Yaklaşımı, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, TATAR ERDAL,KARAKUYU YUNUS,TÜYSÜZ CENGİZ, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğası Kavramları Hakkındaki Yanlış Anlamaları, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2010, TÜYSÜZ CENGİZ, The Effect of the Virtual Laboratory on Students Achievement and Attitude in Chemistry, International online Journal of Educational Sciences
 • Ulusal Hakemli 2010, TÜYSÜZ CENGİZ,TATAR ERDAL,Mesut Kuşdemir, Probleme Dayalı Öğrenmenin Kimya Dersinde Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2010, TÜYSÜZ CENGİZ,KARAKUYU YUNUS,TATAR ERDAL, Fen ve Teknoloji Dersindeki Performans Görevlerine Yönelik Veli Tutumlarının Belirlenmesi, . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2009, TÜYSÜZ CENGİZ,AYDIN HALİL, İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Görüşleri, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2009, TÜYSÜZ CENGİZ, Effect of the Computer Based Game on Pre Service Teachers Achievement Attitudes Metacognition and Motivation in Chemistry, Scientific Research and Essay
 • Uluslararası Hakemli 2009, TÜYSÜZ CENGİZ, Development of Two Tier Diagnostic Instrument and assess students Understanding in Chemistry, Scientific Research and Essay
 • Ulusal Hakemli 2009, TATAR ERDAL,OKTAY MÜNİR,TÜYSÜZ CENGİZ, Kimya Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Avantaj ve Dezavantajları Bir Durum Çalışması, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2009, Kansu Y, Tüysüz C, Atık Pillerle İlgili Ortaöğretim Öğrencilerinde Çevre Bilimcinin Oluşturulması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2008, BARIŞ DEMİRDAĞ,KARTAL MEHMET,TÜYSÜZ CENGİZ, Developing A Computer Assisted Education Material Related To Thermochemistry, Journal of Turkish Science Education
 • Ulusal Hakemli 2008, TÜYSÜZ CENGİZ,TATAR ERDAL, Öğretmen adaylarının Öğrenme Stillerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum ve Başarılarına Etkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, Hüsamettin Akçay,TÜYSÜZ CENGİZ,FEYZİOĞLU BURAK,BÜLENT OĞUZ, Bilgisayar Tabanlı ve Bilgisayar Destekli Kimya Öğretiminin Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, TÜYSÜZ CENGİZ,KARAKUYU YUNUS,BİLGİN İBRAHİM, Öğretmen Adaylarının Üst Biliş Düzeylerinin Belirlenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, TATAR ERDAL,TÜYSÜZ CENGİZ,İLHAN NAİL, Kimya Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarılarıyla İlişkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2007, TÜYSÜZ CENGİZ,AYDIN HALİL, Web Tabanlı Öğrenmenin İlköğretim Okulu Düzeyindeki Öğrencilerin Tutumuna Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2007, Akçay Hüsamettin,TÜYSÜZ CENGİZ,FEYZİOĞLU BURAK,Uçar volkan, Bilgisayar Destekli Kimya Öğretiminin Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisine Bir Örnek Radyoaktivite, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2006, HÜSAMETTİN AKÇAY,ASLI DURMAZ,TÜYSÜZ CENGİZ,FEYZİOĞLU BURAK, Effect of Computer Based Learning on Students Attitudes and Achievements towards Analytical Chemistry, The Turkish Online Journal of Educational Technology
 • Uluslararası Hakemli 2005, TÜYSÜZ CENGİZ,HÜSAMETTİN AKÇAY,AYDIN HALİL, The Effect of the Hybrid Model on the 7th and 8th Year Turkish Students Success Related to the Chemistry Subjects, Journal of Baltic Science Education
 • Uluslararası Hakemli 2003, HÜSAMETTİN AKÇAY,FEYZİOĞLU BURAK,TÜYSÜZ CENGİZ, The Effect of Computer Simulations on Students Success and Attitudes in Teaching Chemistry, Educational Sciences: Theory & Practice
 • Uluslararası Hakemli 2003, HÜSAMETTİN AKÇAY,TÜYSÜZ CENGİZ,FEYZİOĞLU BURAK, Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine Bir Örnek Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı, The Turkish Online Journal of Educational Technology
 • 23.08.2004, Uluslararası, XVIIIth International Chemistry Conference, Akçay Hüsamettin,TÜYSÜZ CENGİZ,FEYZİOĞLU BURAK,Oğuz Bülent, The Effect of Computer Aided Learning on Students Success: Atom Theory and Its Structure, Özet bildiri
 • 23.08.2004, Uluslararası, XVIIIth International Chemistry Conference, Akçay Hüsamettin,TÜYSÜZ CENGİZ,FEYZİOĞLU BURAK, Developing and Using a Web Based Material for Teaching Science In Primary School, Özet bildiri
 • 22.10.2015, Uluslararası, The 3rd International, Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum, Studies in Higher Education, KUZU SEKVAN,GÜLERYÜZ GAMZE,TÜYSÜZ CENGİZ,CEYLAN ERHAN,CANPOLAT MURAT, An Investigation of the Achievements of Science Process Scills Curriculum in Science Course at 3rd and 4th Grade Primary School, Özet bildiri
 • 21.08.2016, Uluslararası, 67th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, SARIÇAYIR HAKAN,TÜYSÜZ CENGİZ,KOCA ATIF, Spectroelectrochemistry of Metallophthalocyanines Having Redox Active Metal Centers, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, 1rd International Academic Research Congress, ÇANKAYA NEVİN,TÜYSÜZ CENGİZ, Lise öğrencilerinin Polimerler İle İlgili Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, 1st International Academic Research Congress, ÇANKAYA NEVİN,TÜYSÜZ CENGİZ, Lise Öğrencilerinin Polimerler ile İlgili Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2019, Ders Kitabı, KOCA ATIF,KAYA OSMAN NAFİZ,TÜYSÜZ CENGİZ,YÜRÜMEZOĞLU KEMAL,ÖZSEVGEÇ TUNCAY,SELVİ MERYEM,BALIM ALİ GÜNAY,ERDOĞAN MEHMET,KÜÇÜKÖZER HÜSEYİN,SARIÇAYIR HAKAN,ŞAHİN MEHMET,BENLİ ÖZDEMİR ESRA,AKSU ÖZLEM,KELEŞ ÖZGÜL,ÇETİN ABDULLAH,GÜLÇİÇEK NİLGÜN,ERTUĞRUL NURCAN,ŞAHİN SEDA,KOCABAŞ SEVİLAY,AKYÜZ FATİH,ÜNAL AYÇİN,ÇELİKÖZ YILDIZ ÖZLEM, Milli Eğitim Bakanlığı 6. Sınıf, Fen Bilimleri Dersi Kitabı., 2019, Mill Eğitim bakanlığı, 978-975-11-3904-7
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, KOCA ATIF,KAYA OSMAN NAFİZ,TÜYSÜZ CENGİZ,YÜRÜMEZOĞLU KEMAL,ÖZSEVGEÇ TUNCAY,SELVİ MERYEM,BALIM ALİ GÜNAY,ERDOĞAN MEHMET,KÜÇÜKÖZER HÜSEYİN,SARIÇAYIR HAKAN,ŞAHİN MEHMET,BENLİ ÖZDEMİR ESRA,AKSU ÖZLEM,KELEŞ ÖZGÜL,ÇETİN ABDULLAH,GÜLÇİÇEK NİLGÜN,ERTUĞRUL NURCAN,ŞAHİN SEDA,KOCABAŞ SEVİLAY,AKYÜZ FATİH,ÜNAL AYÇİN, Ortaokul Fen Bilimleri 6 sınıf, 2016, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 978-975-11-3904-7
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, KAYA OSMAN NAFİZ,KOCA ATIF,ÜNSAL YASİN,TÜYSÜZ CENGİZ,ÖZSEVGEÇ TUNCAY,YÜRÜMEZOĞLU KEMAL,SELVİ MERYEM,BALIM ALİ GÜNAY,KÜÇÜKÖZER HÜSEYİN,SARIÇAYIR HAKAN,ŞAHİN MEHMET,erdoğan mehmet,KELEŞ ÖZGÜL,aksu özlem,Benli Özdemir Esra,Ertuğrul Nurcan,Güiçiçek Nilgün,Çetin Abdullah,Çeliköz YIldız Özlem,Şahin Seda,Kocabaş Sevilay,Ünal Ayçin, İlkokul Fen Bilimleri 3 Sınıf Ders Kitabı, 2016, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 978-975-11-4064-7
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, KOCA ATIF,KAYA OSMAN NAFİZ,ÜNSAL YASİN,TÜYSÜZ CENGİZ,YÜRÜMEZOĞLU KEMAL,ÖZSEVGEÇ TUNCAY,SELVİ MERYEM,EREZ MEHMET EMRE,Benli Özdemir Esra,Aksu Özlem,Çetin Abdullah,Gülçiçek Nilgün,Ertuğrul Nurcan, İlkokul Fen Bilimleri 4 Sınıf Ders Kitabı, 2016, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 978-975-11-4065-4
 • Ulusal 2015, Ders Kitabı, KOCA ATIF,KAYA OSMAN NAFİZ,TÜYSÜZ CENGİZ,YÜRÜMEZOĞLU KEMAL,ÖZSEVGEÇ TUNCAY, Ortaokul 6 Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı, 2015, Devlet Kitapları, MEB, 978-975-11-3904-7
 • Ulusal 2014, Ders Kitabı, TÜYSÜZ CENGİZ, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 2014, Nobel,
Western Anatolia Journal of Educational Science , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Türk Fen eğitimi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Uşak üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
world Journal of Environmental Research , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
 • Diğer

  2016

  Teşekkür Belgesi
  Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri konulu seminer için
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • Diğer

  2016

  Teşekkür Belgesi
  Çalışanlara verieln eğitim nedeniyle
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI