UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
CANAN YÖRÜK

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
TOPLUMSAL GELİŞME VE SOSYAL POLİTİKA ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2004 - 2008

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2009 - 2012

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (YL) (TEZLİ)
  Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Düzeyleri ile Aile İşlevlerinin İncelenmesi
 • Doktora

  2013 -

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)
 • Doktora

  2013 - 2018

  EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADDE BAĞIMLILIĞI (DR)
  Üniversite öğrencilerinin sigara içme durumlarına göre algıladıkları stres, çok boyutlu sosyal destek ve öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi
 • KPDS - İngilizce

  2008 -

  İngilizce - 68
 • YDS - İngilizce

  2014 -

  İngilizce - 65.00000
 • YÖKDİL - İngilizce

  2014 -

  İngilizce - 73.75
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2008 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Farabi Koordinatörü

  2016 -

 • Kurum Deneyimi - Lisans, 2018-2019
 • Test Dışı Teknikler - Lisans, 2018-2019
 • İnsan İlişkileri ve İletişim - Lisans, 2018-2019
 • Okullarda Gözlem - Lisans, 2018-2019
 • Psikolojik Testler - Lisans, 2018-2019
 • Psikolojik Testler - Lisans, 2017-2018
 • Kurum Deneyimi - Lisans, 2017-2018
 • Okullarda Gözlem - Lisans, 2017-2018
 • Ulusal Hakemli 2018, BAKALIM ORKİDE,YÖRÜK CANAN,ŞENSOY GÖZDE, Psikodrama Grup Yaşantısının Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Öz-Duyarlık Düzeylerine Etkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, TAŞDELEN KARÇKAY ARZU,BAKALIM ORKİDE,YÖRÜK CANAN, İş-Aile Çatışmasını Yönetme Öz-Yeterliği Ölçeği:Türk Örneklemi İçin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, İKİZ FATMA EBRU,SAVCI MUSTAFA,ASICI ESRA,YÖRÜK CANAN, Investigation of Relationship Between Problematic Internet Use and Psychological Symptoms of University Students, International Journal of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2015, İKİZ FATMA EBRU,ASICI ESRA,SAVCI MUSTAFA,YÖRÜK CANAN, Problemli İnternet Kullanımı İle Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisi, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, İKİZ FATMA EBRU,YÖRÜK CANAN,ASICI ESRA,TANRIKULU MUSTAFA,CEYLAN İBRAHİM,ÖZTÜRK BARIŞ, Yaratıcılık, Girişimcilik ve Psikolojik Danışma, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, İKİZ FATMA EBRU,YÖRÜK CANAN, Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Düzeyleri ile Aile İşlevlerinin İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 26.10.2015, Uluslararası, Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı,, İKİZ FATMA EBRU,ASICI ESRA,YÖRÜK CANAN,TANRIKULU MUSTAFA,CEYLAN İBRAHİM,ÖZTÜRK BARIŞ, Psikolojik Danışmada Yenilikçi Yaklaşımlar, Özet bildiri
 • 09.05.2018, Uluslararası, 8. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, YÖRÜK CANAN,YARARBAŞ GÖRKEM, Üniversite Öğrencilerinin Sosyodemografik Özelliklerine Göre Sigara Kullanımlarının İncelenmesi., Özet bildiri
 • 09.05.2018, Uluslararası, 8. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, YÖRÜK CANAN,İKİZ FATMA EBRU, Duyarlılık Odaklı Grup Rehberliği Uygulaması: Empati ve Öz-Duyarlık Üzerine Etkisi, Özet bildiri
 • 07.10.2015, Ulusal, 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongres, TAŞDELEN KARÇKAY ARZU,BAKALIM ORKİDE,YÖRÜK CANAN, İş-Aile Çatışmasını Yönetme Öz-Yeterliği Ölçeği: Türk Örneklemi için Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi., Özet bildiri
 • 04.10.2018, Uluslararası, ISPTID 14. Annual Conference, YÖRÜK CANAN,YARARBAŞ GÖRKEM, A Study on Nicotine Dependency Levels of Smoking University Students Depending on Socio-Demographic Features and Smoking Habits, Özet bildiri
 • 04.09.2014, Ulusal, 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı,, İKİZ FATMA EBRU,SAVCI MUSTAFA,YÖRÜK CANAN,ASICI ESRA, Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Belirtileri İle Problemli İnternet Kullanımının İncelenmes, Özet bildiri
 • 04.09.2014, Ulusal, 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İKİZ FATMA EBRU,ASICI ESRA,SAVCI MUSTAFA,YÖRÜK CANAN, Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı İle Üniversite Yaşamına Uyumlarının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 04.05.2018, Uluslararası, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ASICI ESRA,İKİZ FATMA EBRU,YÖRÜK CANAN, Genel Öz-Yeterliğin Bireysel Yenilikçiliği Yordayıcı Rolünün İncelenmesi, Özet bildiri
 • Uluslararası 2016, Kitap Tercümesi, YÖRÜK CANAN, Psikoloji ve Çağdaş Yaşam, 2016, Nobel Akademi,
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, İKİZ FATMA EBRU,ASICI ESRA,YÖRÜK CANAN,TANRIKULU MUSTAFA,CEYLAN İBRAHİM,ÖZTÜRK BARIŞ, Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Kuramlar ve Yenilikçi Yaklaşımlar, 2016, Nobel Akademi, 9786053204015