UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
CANAN KANDİLLİ

 • Lisans

  1995 - 1999

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1999 - 2002

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  Ortaöğretim fizik dersi mekanik (II) konuları öğretim programı geliştirme üzerine bir çalışma (yeryüzünde hareket, iş-enerji, itme ve momentum
 • Doktora

  2003 - 2007

  EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENERJİ (DR)
  Günışığı ile çalışan aktif hibrit aydınlatma sisteminin tasarımı, kurulumu, testi ve performansa etki eden parametrelerin araştırılması
 • ÜDS - İngilizce

  2002 - Güz

  İngilizce - 70
 • KPDS - İngilizce

  2002 - Güz

  İngilizce - 78
 • YDS - İngilizce

  2015 - Güz

  İngilizce - 80.00000
 • Mühendislik Temel Alanı
  Makine Mühendisliği

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - ENERJİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2014

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - ENERJİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2008

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - ENERJİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ -

  2003 - 2007

  - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Enstitü Müdür Yardımcısı

  2011 - 2014

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  2011 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2009 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2009 - 2012

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2009 -

 • 2021

  Yüksek Lisans - MERT ÜZEL
  Doğal zeolit plakası ile bütünleştirilmiş fotovoltaik termal sistemin (PVT) deneysel olarak performansının incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - BURAK MERTOĞLU
  Isı depolayıcı malzemeler ile bütünleştirilmiş PVT sistemlerin modellemesi, tasarım ve işletim parametrelerinin optimizasyonu
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - AHMET YILMAZ
  Bir jeotermal santralde atık ısının termoelektrik jeneratörlerle geri kazanılması, sistem kurulması ve performansının değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - GÜRHAN KÜLAHLI
  Spektral olarak ayrıştırılan yoğunlaştırılmış güneş enerjisi ile stirling motorda güç üretimi ve performans değerlendirmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - OZAN MURAT AYNA
  Hidrojenle zenginleştirilmiş yakma sistemleri ve seramik sektörü uygulaması
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - AYTAÇ KOÇLU
  Tekstil endüstrisinde plakalı ısı değiştiricilerle atık ısı geri kazanım sistemi ve performansının değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Bitirme Projesi - Lisans, 2017-2018
 • Makine Proje - Lisans, 2017-2018
 • Enerji Yönetimi - Lisans, 2017-2018
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları - Lisans, 2017-2018
 • Isı ve Kütle Geçişi - Lisans, 2017-2018
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Güneş Enerjili Kurutma Sistemleri - Doktora, 2017-2018
 • Bileşik Isı-Güç Sistemleri - Doktora, 2017-2018
 • Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Optimizasyon - Doktora, 2017-2018
 • Atık Isı Geri Kazanımı - Doktora, 2017-2018
 • Yapılarda ve Sanayide Enerji Verimliliği - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Güneş Enerjisinin Temelleri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Enerji ve Ekserji Analizi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İleri Güneş Enerjisi Uyulamaları - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Uygulamalı Enerji Dönüşümleri - Lisans, 2017-2018
 • Fizik - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli 2021, KANDİLLİ CANAN, Uzel Mert, Exergoeconomic analysis of photovoltaic thermal systems based on phase change materials and natural zeolites for thermal management, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
 • Uluslararası Hakemli 2020, USTAOĞLU ABİD,KANDİLLİ CANAN,Cakmak Mustafa,TORLAKLI Hande, Experimental and economical performance investigation of V-trough concentrator with different reflectance characteristic in photovoltaic applications, JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
 • Uluslararası Hakemli 2020, KANDİLLİ CANAN,Uzel Mert, Evaluation of annual performance of a photovoltaicthermal system integrated with natural zeolites, he International Journal of Research on Engineering Structures and Materials
 • Uluslararası Hakemli 2020, Mertoğlu Burak,KANDİLLİ CANAN, Optimisation design and operation parameters of a photovoltaic thermal system integrated with natural zeolite, Int. J. Hydromechatronics
 • Uluslararası Hakemli 2019, KANDİLLİ CANAN, Energy, exergy, and economical analyses of a photovoltaic thermal system integrated with the natural zeolites for heat management, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH
 • Uluslararası Hakemli 2019, KANDİLLİ CANAN, A comparative study on the energetic- exergetic and economical performance of a photovoltaic thermal system, The International Journal of Research on Engineering Structures and Materials
 • Uluslararası Hakemli 2017, KANDİLLİ CANAN,Kulahli Gurhan, Performance analysis of a concentrated solar energy for lighting-power generation combined system based on spectral beam splitting, Renewable Energy
 • Uluslararası Hakemli 2016, KANDİLLİ CANAN, Exergoeconomic analysis of a novel concentrated solar energy for lighting power generation combined system based on spectral beam splitting, International Journal of Exergy
 • Uluslararası Hakemli 2015, KANDİLLİ CANAN,Ayna Ozan Murat,ŞAHİN MÜKERREM, Evaluation of the performance of a hydrogen enriched combustion system for ceramic sector, International Journal of Hydrogen Energy
 • Uluslararası Hakemli 2015, KANDİLLİ CANAN, Preface to the special section on The 7th International Ege Energy Symposium and Exhibition IEESE7, International Journal of Hydrogen Energy
 • Uluslararası Hakemli 2013, KANDİLLİ CANAN, Performance analysis of a novel concentrating photovoltaic combined system, Energy Conversion and Management
 • Uluslararası Hakemli 2011, KANDİLLİ CANAN,Aytaç Koçlu, Assessment of the optimum operation conditions of a plate heat exchanger for waste heat recovery in textile industry, Renewable and Sustainable Energy Reviews
 • Uluslararası Hakemli 2009, KANDİLLİ CANAN,ÜLGEN KORAY,TÜRKOĞLU ABDULLAH KAMURAN, Transmission performance of fibre optic bundle for solar lighting, International Journal of Energy Research
 • Uluslararası Hakemli 2009, KANDİLLİ CANAN,ÜLGEN KORAY, Review and modelling the systems of transmission concentrated solar energy via optical fibres, Renewable and Sustainable Energy Reviews
 • Uluslararası Hakemli 2008, KANDİLLİ CANAN,ÜLGEN KORAY, Exergetic assessment of transmission concentrated solar energy systems via optical fibres for building applications, Energy and Buildings
 • Uluslararası Hakemli 2008, KANDİLLİ CANAN,ÜLGEN KORAY, Solar Illumination and Estimating Daylight Availability of Global Solar Irradiance, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects
 • 28.06.2012, Uluslararası, 6. International Ege Energy Symposium Exhibition, Külahlı Gürhan,KANDİLLİ CANAN, A comparative study on the energetic and exergetic performance of a photovoltaic thermal (PVT) system, Tam metin bildiri
 • 19.04.2017, Ulusal, TESKON 2017, KANDİLLİ CANAN, FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELERLE BÜTÜNLEŞTİRİLENFOTOVOLTAİK TERMAL SİSTEMLERİN (PVT)TERMODİNAMİK VE EKONOMİK PERFORMANSININİNCELENMESİ, Tam metin bildiri
 • 18.06.2014, Uluslararası, 7th International Ege Energy Symposium (IEESE7), ŞAHİN MÜKERREM,KANDİLLİ CANAN,Ayna Ozan M, Application and Thermodynamic Analysis of a Hydrogen Enriched Combustion System for Ceramic Sector, Tam metin bildiri
 • 11.11.2012, Uluslararası, st International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), KANDİLLİ CANAN,Külahlı Gürhan, Investigation of Spectrally Decomposed Concentrated Solar Energy Systems, Tam metin bildiri
 • 11.09.2019, Ulusal, 22.Congress of Thermal Science and Technology, KANDİLLİ CANAN,Uzel Mert, FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELER ve DOĞAL ZEOLİTLERLE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ FOTOVOLTAİK TERMAL (PVT) SİSTEMLERİN EKSERGOEKONOMİK ANALİZİ, Tam metin bildiri
 • 11.05.2016, Uluslararası, 8.International Ege Energy Symposium, KANDİLLİ CANAN, Annual Performance of a Photovoltaic Thermal System Integrated with Phase Change Materials, Tam metin bildiri
 • 11.05.2016, Uluslararası, 8. International Ege Energy Symposium, Çağlayan Hasan,YILDIZ ABDULLAH,KANDİLLİ CANAN, Exergoeconomic Analysis of a Waste Heat Recovery System for Ceramic Industry, Tam metin bildiri
 • 07.11.2018, Uluslararası, ICFD2018-Fifteenth International Conference on Flow Dynamics, USTAOĞLU ABİD,Özbey Umut,KANDİLLİ CANAN, An Experimental Evaluation of Temperature Effect on Performance of PV-CPV System, Tam metin bildiri
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Journal of Cleaner Production , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
RENEWABLE SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Energy , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Applied Energy , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Solar Energy , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
International Journal of Exergy , Dergi, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
 • Proje Ödülü

  2008

  Sanayiye Uygulanabilir Lisansüstü Proje Yarışması
  Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM), Sanayiye Uygulanabilir Lisansüstü Proje Yarışması (Ulusal) 3. lük Ödülü
  EGE ÜNİVERSİTESİ
 • DOGAL ZEOLIT ile BÜTÜNLESTIRILMIS FOTOVOLTAIK TERMAL SISTEM TR 2018 04810 Y

  2020

  Patent Başvuru Sahipleri : Canan Kandilli
  Patent Buluş Sahipleri : Canan Kandilli
  UŞAK ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENERJİ ANABİLİM DALI - SECTION F - MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEAT - Ulusal - Faydalı Model
 • SPEKTRAL OLARAK AYRIŞTIRILAN YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE GÜÇ ÜRETİM SİSTEMİ 11411

  2015

  Patent Başvuru Sahipleri : Canan Kandilli
  Patent Buluş Sahipleri : Canan Kandilli
  UŞAK ÜNİVERSİTESİ - SECTION F - MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEAT - Ulusal - Faydalı Model
 • Özgün Bir Birleşik Parabolik Yoğunlaştırıcı-Fotovoltaik Termal Sistem (Pvt-Cpc) Tasarımı, Kurulumu Ve Performansının Değerlendirilmesi

  01.05.2017 - 29.05.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Danışman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 93195 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  -Tübitak 3001 - Tamamlandı
 • Fotovoltaik Termal Sistemlerde PVT Isıl Amaçlı Kullanılabilecek Malzemelerin İncelenmesi ve Sistem Performansına Etkilerinin Değerlendirilmesi

  15.05.2015 - 19.01.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 16560 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 22.5
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Güneş Enerjili Işık Borulu Aydınlatma Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulaması

  16.09.2007 - 18.09.2011

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 7500 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı
 • Günışığı İle Çalışan Hibrit Aydınlatma Sisteminin Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi

  15.09.2004 - 16.09.2007

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 5400 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı
 • Fresnel Mercekle Bütünleştirilmiş YoğunlaştırıcıFotovoltaik Sistem CPV Tasarımı vePerformansının Test Edilmesi

  16.06.2013 - 15.06.2014

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Aydınlatma ve Güç Üretimi Birleşik Sistem Tasarımı Test Edilmesi ve Performansının Değerlendirilmesi

  01.12.2010 - 02.06.2013

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 151200 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Yoğunlaştırıcı Fotovoltaik Bileşik Sistem YFBS Tasarımı ve Performansının Değerlendirilmesi

  01.04.2010 - 01.04.2011

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 24000
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Doğal Zeolit ile Bütünleştirilmiş Özgün Fotovoltaik Termal Sistem (PVT) Tasarımı, Üretimi ve Optimizasyonu

  01.03.2019 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 325139 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  -Tübitak 1505 - Devam Ediyor
 • Doğal Zeolit ile Bütünleştirilmiş Özgün Fotovoltaik Termal Sistem (PVT) Tasarımı, Üretimi ve Optimizasyonu

  01.03.2019 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 325.139 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  -Tübitak 1505 - Devam Ediyor