UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
RAMAZAN BULUT

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2000 - 2004

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2010

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)
  Din eğitiminin toplumsal temeli ve fonksiyonları
 • Doktora

  2011 - 2015

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR)
  İslami kesimdeki değişimi romanlardan (2000 - 2010) okumak
 • ÜDS - İngilizce

  2008 -

  İngilizce - 66.250
 • İlahiyat Temel Alanı
  Felsefe ve Din Bilimleri

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ - FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2016 - 2019

 • 2020

  Yüksek Lisans - AZAD GÖK
  İranlı göçmenlerin din değiştirmesinde etkili olan sosyal ve psikolojik faktörler: İzmir örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - HAYRİYE COŞKUN
  Türkiye'de yaşlılık olgusu ve din: Uşak örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Sosyolojik Düşünce Tarihi - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Bitirme Ödevi - Lisans, 2019-2020
 • Toplumsal Değişme ve Din - Lisans, 2019-2020
 • Din Sosyolojisi - Lisans, 2019-2020
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi - Lisans, 2018-2019
 • Bitirme Ödevi - Lisans, 2017-2018
 • Dini Gruplar - Lisans, 2017-2018
 • Toplumsal Değişme ve Din - Lisans, 2017-2018
 • Din Sosyolojisi - Lisans, 2017-2018
 • Dini Gruplar - Lisans, 2016-2017
 • Sosyolojik Düşünce Tarihi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Felsefe ve Din Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2016-2017
 • Toplumsal Değişme ve Din - Lisans, 2016-2017
 • Din Sosyolojisi - Lisans, 2016-2017
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2015-2016
 • Din Sosyolojisi - Lisans, 2015-2016
 • Din Sosyolojisi - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası Hakemli 2020, YÜCEL Mehmet,BULUT RAMAZAN, Bedensel Engellilerin Din Hizmetlerine Erişimlerinde Yaşadığı Sorunlar:Alaşehir Örneği, Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, Gök Azad,BULUT RAMAZAN, İranlı Göçmenlerin Din Değiştirmesinde Etkili Olan Sosyal ve Psikolojik Faktörler:İzmir Örneği, The Journal of International Social Research
 • Uluslararası Hakemli 2020, BULUT RAMAZAN, İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Dini Gruplar Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, BULUT RAMAZAN, Yüksek Din Öğrenimi Gören Uluslararası Öğrencilerin Türkiye Algısı, Türkiye’xxyi Tercih Nedenleri ve Yüksek Din Eğitimi Beklentileri Üzerine Nitel Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, BULUT RAMAZAN, Türkiye’xxde İslami Kimliğin Oluşumu ve Değişimini Edebi Metinlerden Okumak”, uluslararası sosyal araştırmalar dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, BULUT RAMAZAN, Örtünmenin Anlamı ve Tüketim Kültürü Etkisinde Dönüşüm: Tesettürde Moda, U. Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, BULUT RAMAZAN, Okulda Din Öğretiminin Toplumsal Temel ve İşlevleri, Uşak Üni.Sosyal Bilimler Dergisi
 • 22.10.2018, Uluslararası, 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, KOCABIYIK HALİL İBRAHİM,BULUT RAMAZAN, Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Sorunları: Uşak Üniversitesi İslami İlimler FakültesiÖrneği, Özet bildiri
 • 22.10.2018, Uluslararası, 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, KOCABIYIK HALİL İBRAHİM,BULUT RAMAZAN, Uluslararası Öğrencilerin İslami İlimler Fakültelerini Tercih Nedenleri: Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Örneği, Özet bildiri
 • 17.03.2016, Uluslararası, Uluslararası Turgutlu Sempozyumu, BULUT RAMAZAN, Değişim, Kimlik ve Mekan Bağlamında Aleviler: Turgutlu Selvilitepe Mahallesi Örneği, Tam metin bildiri
 • 10.05.2018, Uluslararası, Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, BULUT RAMAZAN, Toplumsal Değişim, Ötekilik ve Dinsel Kimlik: Turgutlu Caferileri Üzerine Bir Araştırma, Özet bildiri
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, KÖZLEME OLGUN,BULUT RAMAZAN,ÇAKI FAHRİ,ONAY AHMET,MAZMAN İBRAHİM,BABAHAN ALİ,SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN,HABERLİ MEHMET,ŞEN HASAN, Din Sosyolojisi, 2017, Lisans Yayıncılık, 978-605-9498-04-3