UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
BUKET ŞEN

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2004 - 2008

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2008 - 2018

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyumları ve hizmet içi eğitim ihtiyaçları üzerine bir araştırma (Uşak ili örneği)
 • Doktora

  2014 -

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (DR)
  OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARI TARAFINDAN İZLENEN ÇİZGİ FİLMLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ
 • KPDS - İngilizce

  2010 - Bahar

  İngilizce - 63
 • YDS - İngilizce

  2013 -

  İngilizce - 62.50000
 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2009 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • Ulusal Hakemli, BEK HAFIZ,ŞEN BUKET, İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN REHBERLİK GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, AKAN DURDAĞI,ŞENER Nurcan Üstündağ,ŞEN BUKET,BAŞAR MURAT, SINIF ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN OKUL YÖNETİCİSİ GÖRÜŞLERİNE GÖREDEĞERLENDİRİLMESİ, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, ŞENER Nurcan Üstündağ,BAŞAR MURAT,ŞEN BUKET,GÖNCÜ AHMET, Öğretmen Görüşlerine Göre Öğrencilerin Zorba Davranışlara Başvurma Düzeyleri ve Öğrenme Ortamlarının İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Dergisi
 • 23.11.2011, Uluslararası, New Trends On Global Education Conference- GEC 2011, BEK HAFIZ, GÜLVEREN HAKAN, ŞEN BUKET, Otistik Çocuğa Sahip Ebeveynlerle Normal Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Atılganlık Suçluluk Ve Utanç Düzeyleri Bakımından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1st INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH ANDTEACHER EDUCATION CONGRESS, ŞEN BUKET, OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARINA YÖNELİK ÇİZGİ FİLMLERDE TOPLUMSALCİNSİYET ARAŞTIRMALARI, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1st. International Education Research and Teacher Education Congress, ŞEN BUKET,YAVUZ Mervan, Okul öncesi dönemde sanat eğitimi kapsamında müze ziyaretleri üzerine bir araştırma, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1st. International Education Research and Teacher Education Congress, ŞEN BUKET,Arar Betül, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Özet bildiri
 • 07.10.2009, Uluslararası, Uluslar arası katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitim Kongresi Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk., ŞEN BUKET, Anne Baba Tutumları ve Çocukların Televizyon Programları Tercihleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Poster
 • Uluslararası, Kitap Tercümesi, BEK HAFIZ,ŞEN BUKET, İlk ve Orta Öğretim Okullarında Rehberlik ve Danışmanlık Uygulamalı Yaklaşım, 2016, Eğitim Yayınevi, 978-605-9831-27-7
 • Ulusal, Ders Kitabı, BEK HAFIZ,ŞEN BUKET, Kişisel Gelişim ve İnsan İlişkileri, 2015, Eğiten Kitap, 978-605-9254-18-2
 • Ulusal, Ders Kitabı, BEK HAFIZ,ŞEN BUKET, Öğrenme Güçlükleri, 2012, Eğiten Kitap, 978-605-5472-78-8