UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
BUKET ŞEN

EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2004 - 2008

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2008 - 2011

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyumları ve hizmet içi eğitim ihtiyaçları üzerine bir araştırma (Uşak ili örneği)
 • Doktora

  2014 - 2020

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (DR)
  Okul öncesi dönem çocukları tarafından izlenen çizgi filmlerin toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi
 • KPDS - İngilizce

  2010 - Bahar

  İngilizce - 63
 • YDS - İngilizce

  2013 -

  İngilizce - 62.50000
 • YÖKDİL - İngilizce

  2019 -

  İngilizce - 71.25000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2016

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Üyeliği

  2020 -

 • Okuma Yazmaya Hazırlık - Lisans, 2020-2021
 • Okul Öncesinde Görsel Sanatlar Eğitimi - Lisans, 2020-2021
 • Psikolojiye Giriş - Lisans, 2020-2021
 • Çocukta Davranış Yönetimi - Lisans, 2020-2021
 • Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme - Lisans, 2020-2021
 • Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi - Lisans, 2020-2021
 • Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım Eğitimi - Lisans, 2020-2021
 • Çocuk Psikolojisi - Lisans, 2020-2021
 • ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ - Lisans, 2019-2020
 • TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇOCUK VE EĞİTİM - Lisans, 2019-2020
 • SEÇMELİ: OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE GÜNCEL SORUNLAR - Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - Lisans, 2019-2020
 • ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME - Lisans, 2019-2020
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - Lisans, 2019-2020
 • TÜRK KÜLTÜRÜNDE AİLE VE ÇOCUK - Lisans, 2019-2020
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2019-2020
 • Öğretmenlik Uygulaması I - Lisans, 2019-2020
 • SEÇMELİ: ÇOCUK VE MÜZE - Lisans, 2019-2020
 • SEÇMELİ: Okul Öncesi Dönemde Sosyal-Duygusal Gelişim - Lisans, 2019-2020
 • SEÇMELİ: TARİHSEL SÜREÇTE ÇOCUK - Lisans, 2018-2019
 • Öğretmenlik Uygulaması II - Lisans, 2018-2019
 • ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME - Lisans, 2018-2019
 • AİLE EĞİTİMİ - Lisans, 2018-2019
 • SEÇMELİ: OKUL ÖNCESİNDE ARAÇ YAPIMI - Lisans, 2018-2019
 • BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM - Lisans, 2018-2019
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2018-2019
 • Öğretmenlik Uygulaması I - Lisans, 2018-2019
 • SEÇMELİ: ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU - Lisans, 2017-2018
 • Öğretmenlik Uyuglaması II - Lisans, 2017-2018
 • Öğretmenlik Uygulaması I - Lisans, 2017-2018
 • SEÇMELİ: Okul Öncesi Dönemde Sosyal-Duygusal Gelişim - Lisans, 2017-2018
 • Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme - Lisans, 2016-2017
 • SEÇMELİ: Okul Öncesi Dönemde Sosyal-Duygusal Gelişim - Lisans, 2016-2017
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2016-2017
 • Öğretmenlik Uygulaması II - Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası Hakemli 2019, ŞEN BUKET,DENİZ ÜMİT, OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ İZLEDİĞİ RAFADAN TAYFA ÇİZGİ FİLMİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ, Turkish Studies-Social Sciences
 • Ulusal Hakemli 2018, BEK HAFIZ,ŞEN BUKET, İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN REHBERLİK GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, AKAN Durdağı, ŞENER Nurcan Üstündağ, BAŞAR MURAT, ŞEN BUKET, SINIF ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN OKUL YÖNETİCİSİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, ÜSTÜNDAĞ ŞENER Nurcan, BAŞAR Murat, ŞEN Buket, GÖNCÜ Ahmet, Öğretmen Görüşlerine Göre Öğrencilerin Zorba Davranışlara Başvurma Düzeyleri ve Öğrenme Ortamlarının İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2012, BEK HAFIZ,GÜLVEREN HAKAN,ŞEN BUKET, OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERLE NORMAL ÇOCUĞASAHİP OLAN EBEVEYNLERİN ATILGANLIK, SUÇLULUK VEUTANÇ DÜZEYLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ, Turkish International Journal of Special Education and Guidance Counceling
 • 26.12.2020, Uluslararası, 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, ŞEN BUKET, Okul Öncesi Eğitim Çocuklarının Uzaktan Eğitim Sürecinde Evdeki Fiziksel ve Motor Etkinliklerine Yönelik Anne Baba Görüşleri, Özet bildiri
 • 26.12.2020, Uluslararası, 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, ŞEN BUKET, DENİZ ÜMİT, Kral Şakir: Toplumsal Cinsiyet Konusunda Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Fısıltıları , Tam metin bildiri
 • 14.11.2020, Uluslararası, International Conference on Research in Education and Social Sciences (ICRESS 2020), ŞEN BUKET, Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Anne Babaların Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1st. International Education Research and Teacher Education Congress, ŞEN BUKET,YAVUZ Mervan, OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE SANAT EĞİTİMİ KAPSAMINDA MÜZE ZİYARETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1st INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH AND TEACHER EDUCATION CONGRESS, ŞEN BUKET, OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARINA YÖNELİK ÇİZGİ FİLMLERDE TOPLUMSALCİNSİYET ARAŞTIRMALARI, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1st. International Education Research and Teacher Education Congress, ŞEN BUKET,Arar Betül, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Özet bildiri
 • 13.06.2019, Uluslararası, 6th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social, ŞEN BUKET, DENİZ Ümit, OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ İZLEDİĞİKELOĞLAN ÇİZGİ FİLMİNİN TOPLUMSAL CİNSİYETAÇISINDAN İNCELENMESİ, Tam metin bildiri
 • 07.10.2009, Uluslararası, Uluslar arası katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitim Kongresi Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk., ŞEN BUKET, Anne Baba Tutumları ve Çocukların Televizyon Programları Tercihleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Poster
 • Uluslararası 2016, Kitap Tercümesi, BEK HAFIZ,ŞEN BUKET, İlk ve Orta Öğretim Okullarında Rehberlik ve Danışmanlık Uygulamalı Yaklaşım, 2016, Eğitim Yayınevi, 978-605-9831-27-7
 • Ulusal 2015, Ders Kitabı, BEK HAFIZ,ŞEN BUKET, Kişisel Gelişim ve İnsan İlişkileri, 2015, Eğiten Kitap, 978-605-9254-18-2
 • Ulusal 2012, Ders Kitabı, BEK HAFIZ,ŞEN BUKET, Öğrenme Güçlükleri, 2012, Eğiten Kitap, 978-605-5472-78-8
 • Uşak’ta Gelecek Okul Öncesi Eğitimle Şekillenecek

  24.12.2010 - 30.11.2011

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Uzman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 84800 EURO
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Tamamlandı
 • Uzlaşı Eğitimi

  22.06.2018 - 20.12.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 2
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı