UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
BUKET ÇELEN

SİVASLI MESLEK YÜKSEKOKULU
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
ORGANİK TARIM PR.
 • Lisans

  1987 - 1991

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1991 - 1995

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)
  Aşağı Seyhan Ovası’xxndaki tarım kredi kooperatiflerinin ve ortaklarının sorunlarının kuruluş ve ortaklar açısından değerlendirilmesi
 • Doktora

  2018 -

  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ (DR)
 • YDS - İngilizce

  2015 -

  İngilizce - 58.75000
 • Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
  Tarım Ekonomisi

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  SİVASLI MESLEK YÜKSEKOKULU - -
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2010 -

  ÖZALP MESLEK YÜKSEKOKULU - MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2017 -

 • EŞYA HUKUKU-I - Önlisans, 2018-2019
 • BORÇLAR HUKUKU - Önlisans, 2018-2019
 • HUKUKUN GENEL ESASLARI - Önlisans, 2018-2019
 • TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM - Lisans, 2018-2019
 • MİRAS HUKUKU - Önlisans, 2018-2019
 • İSTATİSTİK - Önlisans, 2018-2019
 • MEDENİ HUKUK - Önlisans, 2018-2019
 • EŞYA HUKUKU-II - Önlisans, 2018-2019
 • DÜNYA EKONOMİSİ UYGULAMALARI - Lisans, 2017-2018
 • DÜNYA EKONOMİSİ ARAŞTIRMALARI - Lisans, 2017-2018
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II - Önlisans, 2017-2018
 • GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • ÜRETİM YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (SEÇ.) - Önlisans, 2017-2018
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 1 - Önlisans, 2017-2018
 • TİCARET HUKUK BİLGİSİ - Önlisans, 2017-2018
 • TİCARİ MATEMATİK - Önlisans, 2017-2018
 • MAKRO İKTİSAT - Önlisans, 2017-2018
 • İSTATİSTİK - Önlisans, 2017-2018
 • İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI - Önlisans, 2017-2018
 • DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ - Önlisans, 2017-2018
 • MİRAS HUKUKU - Önlisans, 2017-2018
 • EŞYA HUKUKU-II - Önlisans, 2017-2018
 • EŞYA HUKUKU-II - Önlisans, 2017-2018
 • MEDENİ HUKUK - Önlisans, 2017-2018
 • İLETİŞİM - Önlisans, 2017-2018
 • BORÇLAR HUKUKU - Önlisans, 2017-2018
 • EŞYA HUKUKU-I - Önlisans, 2017-2018
 • TARIM EKONOMİSİ(SEÇMELİ) - Lisans, 2017-2018
 • ÜRETİM YÖNETİM UYGULAMALARI-I(SEÇMELİ) - Lisans, 2017-2018
 • ÜRETİM YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI I (SEÇMELİ) - Lisans, 2017-2018
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ (SEÇMELİ) - Lisans, 2017-2018
 • MALİYET MUHASEBESİ (SEÇ.) - Önlisans, 2017-2018
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 2 - Önlisans, 2017-2018
 • FİNANSAL YÖNETİM - Önlisans, 2017-2018
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • GENEL HUKUK BİLGİSİ - Önlisans, 2017-2018
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2017-2018
 • MATEMATİK - Önlisans, 2017-2018
 • İKTİSADA GİRİŞ - Önlisans, 2017-2018
 • BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ - Önlisans, 2017-2018
 • GENEL İŞLETME - Önlisans, 2017-2018
 • BORÇLAR HUKUKU - Önlisans, 2017-2018
 • HUKUKUN GENEL ESASLARI - Önlisans, 2017-2018
 • TÜRKİYE EKONOMİSİ - Lisans, 2017-2018
 • TARIM EKONOMİSİ - Lisans, 2016-2017
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (SEÇ.) - Önlisans, 2016-2017
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 1 - Önlisans, 2016-2017
 • SATIŞ YÖNETİMİ - Önlisans, 2016-2017
 • DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ - Önlisans, 2016-2017
 • İSTATİSTİK - Önlisans, 2016-2017
 • TİCARET HUKUK BİLGİSİ - Önlisans, 2016-2017
 • TİCARİ MATEMATİK - Önlisans, 2016-2017
 • MAKRO İKTİSAT - Önlisans, 2016-2017
 • İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI - Önlisans, 2016-2017
 • MEDENİ HUKUK - Önlisans, 2016-2017
 • İLETİŞİM - Önlisans, 2016-2017
 • FİNANSAL YÖNETİM - Önlisans, 2016-2017
 • YÖNETİM ORGANİZASYON - Önlisans, 2016-2017
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Önlisans, 2016-2017
 • GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ (SEÇ.) - Önlisans, 2016-2017
 • PAZARLAMA İLKELERİ - Önlisans, 2016-2017
 • GENEL HUKUK BİLGİSİ - Önlisans, 2016-2017
 • İKTİSATA GİRİŞ - Önlisans, 2016-2017
 • BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ (SEÇ.) - Önlisans, 2016-2017
 • İKTİSADA GİRİŞ - Önlisans, 2016-2017
 • GENEL İŞLETME - Önlisans, 2016-2017
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2016-2017
 • HUKUKUN GENEL ESASLARI - Önlisans, 2016-2017
 • GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON-I - Lisans, 2016-2017
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Lisans, 2016-2017
 • GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON-I - Lisans, 2016-2017
 • BORÇLAR HUKUKU - Önlisans, 2015-2016
 • FİNANSAL YÖNETİM II - Lisans, 2015-2016
 • FİNANSAL YÖNETİM - Lisans, 2015-2016
 • SATIŞ YÖNETİMİ - Önlisans, 2015-2016
 • TİCARET HUKUK BİLGİSİ - Önlisans, 2015-2016
 • DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ - Önlisans, 2015-2016
 • İSTATİSTİK - Önlisans, 2015-2016
 • MAKRO İKTİSAT - Önlisans, 2015-2016
 • DÖNEM SONU MUHASEBE - Önlisans, 2015-2016
 • Uluslararası Pazarlama - Önlisans, 2013-2014
 • E-Ticaret - Önlisans, 2013-2014
 • Mikro Ekonomi - Önlisans, 2013-2014
 • Makro Ekonomi - Önlisans, 2013-2014
 • İşletme Yönetimi II - Önlisans, 2013-2014
 • İşletme Yönetimi I - Önlisans, 2013-2014
 • İletişim - Önlisans, 2013-2014
 • Finansal Yönetim - Önlisans, 2013-2014
 • Genel İşletme - Önlisans, 2013-2014
 • Hukukun Temel Kavramları - Önlisans, 2013-2014
 • Kalite Yönetim Sistemleri - Önlisans, 2013-2014
 • Maliyet Muhasebesi - Önlisans, 2013-2014
 • Dış Ticaret Muhasebesi - Önlisans, 2013-2014
 • Dış Ticaret İşlemleri - Önlisans, 2013-2014
 • Muhasebe Denetimi - Önlisans, 2013-2014
 • Banka Muhasebesi - Önlisans, 2013-2014
 • Uluslararası Pazarlama - Önlisans, 2012-2013
 • E-Ticaret - Önlisans, 2012-2013
 • Mikro Ekonomi - Önlisans, 2012-2013
 • Makro Ekonomi - Önlisans, 2012-2013
 • İşletme Yönetimi II - Önlisans, 2012-2013
 • İşletme Yönetimi I - Önlisans, 2012-2013
 • İletişim - Önlisans, 2012-2013
 • Kamu Maliyesi - Önlisans, 2012-2013
 • Vergi Hukuku - Önlisans, 2012-2013
 • Ticaret Hukuku - Önlisans, 2012-2013
 • Finansal Yönetim - Önlisans, 2012-2013
 • Genel İşletme - Önlisans, 2012-2013
 • Hukukun Temel Kavramları - Önlisans, 2012-2013
 • Kalite Yönetim Sistemleri - Önlisans, 2012-2013
 • Maliyet Muhasebesi - Önlisans, 2012-2013
 • Dış Ticaret Muhasebesi - Önlisans, 2012-2013
 • Dış Ticaret İşlemleri - Önlisans, 2012-2013
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - Önlisans, 2012-2013
 • Muhasebe Denetimi - Önlisans, 2012-2013
 • Banka Muhasebesi - Önlisans, 2012-2013
 • Banka Muhasebesi - Önlisans, 2011-2012
 • Uluslararası Pazarlama - Önlisans, 2011-2012
 • E-Ticaret - Önlisans, 2011-2012
 • Mikro Ekonomi - Önlisans, 2011-2012
 • Makro Ekonomi - Önlisans, 2011-2012
 • İşletme Yönetimi II - Önlisans, 2011-2012
 • İşletme Yönetimi I - Önlisans, 2011-2012
 • İletişim - Önlisans, 2011-2012
 • Kamu Maliyesi - Önlisans, 2011-2012
 • Vergi Hukuku - Önlisans, 2011-2012
 • Ticaret Hukuku - Önlisans, 2011-2012
 • Finansal Yönetim - Önlisans, 2011-2012
 • Genel İşletme - Önlisans, 2011-2012
 • Hukukun Temel Kavramları - Önlisans, 2011-2012
 • Kalite Yönetim Sistemleri - Önlisans, 2011-2012
 • Maliyet Muhasebesi - Önlisans, 2011-2012
 • Dış Ticaret Muhasebesi - Önlisans, 2011-2012
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - Önlisans, 2011-2012
 • Muhasebe Denetimi - Önlisans, 2011-2012
 • Ticaret Hukuku - Önlisans, 2011-2012
 • Bilgi ve İletişim Teknolojisi - Önlisans, 2011-2012
 • Hukukun Temel Kavramları - Önlisans, 2011-2012
 • Dış Ticaret İşlemleri - Önlisans, 2010-2011
 • Genel Ekonomi - Önlisans, 2010-2011
 • Tarımsal Yayım ve İletişim - Önlisans, 2010-2011
 • Tarım Ekonomisi - Önlisans, 2010-2011
 • Uluslararası Pazarlama - Önlisans, 2010-2011
 • Mikro Ekonomi - Önlisans, 2010-2011
 • Makro Ekonomi - Önlisans, 2010-2011
 • İşletme Yönetimi II - Önlisans, 2010-2011
 • İşletme Yönetimi I - Önlisans, 2010-2011
 • İletişim - Önlisans, 2010-2011
 • Kamu Maliyesi - Önlisans, 2010-2011
 • Vergi Hukuku - Önlisans, 2010-2011
 • Finansal Yönetim - Önlisans, 2010-2011
 • Genel İşletme - Önlisans, 2010-2011
 • Kalite Yönetim Sistemleri - Önlisans, 2010-2011
 • Dış Ticaret Muhasebesi - Önlisans, 2010-2011
 • Dış Ticaret İşlemleri - Önlisans, 2010-2011
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - Önlisans, 2010-2011
 • Muhasebe Denetimi - Önlisans, 2010-2011
 • Banka Muhasebesi - Önlisans, 2010-2011
 • Maliyet Muhasebesi - Önlisans, 2010-2011
 • Ulusal Hakemli 2016, ALAPALA DEMİRHAN SİBEL,ÇELEN BUKET,ÇELEN MEHMET FATİH,ŞAHİNLER NURAY, Hayvancılıkta İş Sağlığı ve Güvenliği, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi
 • 28.04.2015, Ulusal, 2.İç Anadolu Tarım ve Gıda Kongresi, ALAPALA DEMİRHAN SİBEL,ŞAHİNLER NURAY,ÇELEN BUKET, Hayvancılıkta İş Sağlığı ve Güvenliği, Tam metin bildiri
 • 27.09.2015, Uluslararası, 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, ALAPALA DEMİRHAN SİBEL,DEMİRHAN MUHİTTİN FATİH,ÇELEN BUKET, Occupational Health and Safety in Animal Husbandry in Turkey., Tam metin bildiri
 • 15.11.2014, Ulusal, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, IX öğrenci Kurultayı,, ÇELEN MEHMET FATİH,ÇELEN BUKET,tezcan Zübeyir,çetinkaya selçuk, Uşak İli Hayvancılığa Dayalı Sanayi, Tam metin bildiri
 • 08.12.2018, Uluslararası, International Science and Academic Congress’xx18, Ölmez Özkan,ÇELEN MEHMET FATİH,ÇELEN BUKET, AB Uyum Sürecinde IPARD I Uygulamaları: Uşak İli Örneği, Tam metin bildiri