UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
BEYHAN CAN

EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2002 - 2006

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2006 - 2009

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  İlköğretim programının uygulanması sürecine velilerin katılımları ve okula ilişkin tutumları
 • Doktora

  2009 - 2016

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  Öz düzenlemeli strateji geliştirmeye dayalı öğretim modelinin hikâye yazma becerilerini geliştirmeye etkisi
 • KPDS - İngilizce

  2009 - Bahar

  İngilizce - 57
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2016

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2009

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - Lisans, 2018-2019
 • GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ - Lisans, 2018-2019
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2018-2019
 • ÇOCUK EDEBİYATI - Lisans, 2018-2019
 • TÜRKÇE II SÖZLÜ ANLATIM - Lisans, 2018-2019
 • TÜRK DİLİ II - Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I - Lisans, 2018-2019
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2018-2019
 • OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK - Lisans, 2018-2019
 • TÜRK DİLİ I - Lisans, 2018-2019
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2017-2018
 • GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ - Lisans, 2017-2018
 • TÜRKÇE II SÖZLÜ ANLATIM - Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I - Lisans, 2017-2018
 • TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM - Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - Lisans, 2016-2017
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2016-2017
 • GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ - Lisans, 2016-2017
 • TÜRKÇE ÖĞRETİMİ - Lisans, 2016-2017
 • TÜRKÇE I:YAZILI ANLATIM - Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası Hakemli 2017, CAN BEYHAN,GÜNEŞ FİRDEVS, Öz Düzenlemeli Strateji Geliştirmeye Dayalı Öğretim Modelinin Hikâye Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi, International Journal of Language Academy
 • Uluslararası Hakemli 2017, CAN BEYHAN,ALTUNBAŞ SEDA, OKUMA-YAZMA GÜÇLÜĞÜ: KİMİN İÇİN?, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, TERTEMİZ NEŞE,ŞAHİN KALYON DEMET,CAN BEYHAN,düzgün serkan, Views of Primary School Teachers and Students about The Interactive Whiteboard, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • 31.05.2016, Uluslararası, IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, CAN BEYHAN,ALTUNBAŞ SEDA, Okuma Yazma Güçlüğü: Kimin İçin?, Özet bildiri
 • 30.10.2018, Uluslararası, IV. International Academic ResearchCongress (INES), KILINÇCI EMİNE,CAN BEYHAN, Resimli Çocuk Kitaplarindaki Karakterlerin Sosyal ve Duygusal Beceriler Yönünden Incelenmesi, Özet bildiri
 • 29.10.2014, Uluslararası, 5th World Conference On Learnıng, TERTEMİZ NEŞE,ŞAHİN KALYON DEMET,CAN BEYHAN, Views of Primary School Teachers and Students about İnteractive Whiteboard, Özet bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu(USEAS 2018), CAN BEYHAN,DURAN EROL, İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 25.04.2008, Ulusal, III. Eğitim Yönetimi Kongresi, Acat Mehmet Bahaddin,CAN BEYHAN, Velinin Okula İlişkin Tutumunu ve Eğitim Programa Katılım Düzeyini Belirlemeye Dönük Ölçek Geliştirme Çalışması, Özet bildiri
 • 24.04.2017, Uluslararası, I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017, GÜNEŞ FİRDEVS,CAN BEYHAN, 2-4. Sınıflara Yönelik Yazma Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması,, Özet bildiri
 • 24.04.2017, Uluslararası, 1. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS), DURAN EROL,CAN BEYHAN, Sınıf Öğretmenlerinin Süreç Temelli Yazma Modeline Yönelik Görüşleri ve Sınıf İçi Yazma Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, CAN BEYHAN, Sınıf Eğitimi ve Türkçe Eğitimi Alanlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yazma Kaygılarının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 21.05.2009, Ulusal, 8.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Acat Mehmet Bahaddin,CAN BEYHAN, Eğitim Programında Veli Katılımı, Tam metin bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 26. Uuslarası Eğitim Bilimleri Kongresi, CAN BEYHAN, Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünmeyi Destekleme Davranışları İle Kitap Okumaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki, Özet bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 26. Uuslarası Eğitim Bilimleri Kongresi, KOÇAK SEVAL,CAN BEYHAN, Üniversite Yaşam Kalitesi İle Akademik Motivasyon Arasındaki İlişki: Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma, Özet bildiri
 • 11.04.2018, Uluslararası, 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, CAN BEYHAN,SULAK SÜLEYMAN ERKAM, İlkokul Dinleme Metinlerinin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 08.05.2017, Uluslararası, 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2017), CAN BEYHAN, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına ve Yazmaya Yönelik Tutumlarının İncelenme, Özet bildiri
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, CAN BEYHAN, The Skill Approach in Education: From Theory to Practice, 2018, Cambridge Scholars Publishing, 1-5275-1086-7
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, CAN BEYHAN, Kuramdan Uygulamaya Yazma Öğretimi, 2018, PEGEM, 978-605-241-535-1
Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim