UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
BETÜL HAYRULLAHOĞLU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
MALİYE BÖLÜMÜ
MALİYE TEORİSİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2004 - 2008

  CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ
 • Önlisans

  2006 - 2009

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2010 - 2012

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİ HUKUK (YL) (TEZLİ)
  Türk Vergi Yargısında Kıyas Yasağı İlkesi
 • Doktora

  2012 - 2018

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (DR)
  Türkiye’de Vergi İdaresinin Tahsil Yetkisi ve Sınırları
 • Doktora

  2013 -

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (DR) (AFYON KOCATEPE ÜNİV. ORTAK)
 • Önlisans

  2015 -

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
 • KPDS - İngilizce

  2009 - Bahar

  İngilizce - 76
 • YDS - İngilizce

  2015 - Güz

  İngilizce - 66.25000
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 88.75
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Maliye

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2011 -

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - MALİYE BÖLÜMÜ - MALİYE TEORİSİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Kalite Koordinatörlüğü Üyeliği

  2018 -

 • Hukukun Temel Kavramları - Lisans, 2018-2019
 • Vergi Hukuku Araştırmaları I - Lisans, 2018-2019
 • Genel Vergi Hukuku I - Lisans, 2018-2019
 • Türk Vergi Sistemi I - Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası Hakemli, TEKBAŞ ABDULLAH,HAYRULLAHOĞLU BETÜL, Vergi Uyuşmazlıkları Bakımından Makul Sürede Yargılanma Hakkı, Maliye Dergisi
 • Ulusal Hakemli, ODABAŞ HAKKI,HAYRULLAHOĞLU BETÜL, Çevresel Sorunların Çözümünde Motorlu Taşıtlar VergisineBakış: AB Üyesi Ülke Örnekleri, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, HAYRULLAHOĞLU BETÜL, Vergi Yargısında Yeni Kanun Yolu İstinaf, Vergi Raporu
 • Uluslararası Hakemli, HAYRULLAHOĞLU BETÜL, Anayasal İktisat Teorisi Perspektifinden Yerel Mali Özerklik The Local Fiscal Autonomy from The Perspective of Constitutional Economics Theory, Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, HAYRULLAHOĞLU BETÜL, Türkiyede Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Özel Tüketim Vergisinin Başarısı, Journal of Life Economics
 • Uluslararası Hakemli, EGELİ HALUK,HAYRULLAHOĞLU BETÜL, Türkiye ve OECD Ülkelerinde Eğitim Harcamalarının Analizi, Finans Politik Ekonomik Yorumlar
 • Ulusal Hakemli, HAYRULLAHOĞLU BETÜL, Küresel Vergi Sorunu Bağlamında Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Çözüm Arayışları, Vergi Raporu
 • Ulusal Hakemli, HAYRULLAHOĞLU BETÜL, Kamu İcra Hukuku Kapsamında Ödeme Emri İşlemi ve Genel İcra Hukuku ile Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, HAYRULLAHOĞLU BETÜL, Hong Kong Vergi Sistemi ile Türk Vergi Sistemi nin Karşılaştırmalı Analizi, Vergi Sorunları Dergisi
 • Ulusal Hakemli, HAYRULLAHOĞLU BETÜL, Japonya da Yerel Yönetimler ve Yerel Mali Sistem, Vergi Raporu Dergisi
 • Ulusal Hakemli, HAYRULLAHOĞLU BETÜL, Çevresel Sorunlarla Mücadelede Karbon Vergisi, Ekonomi Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli, HEPAKSAZ ENGİN,HAYRULLAHOĞLU BETÜL, E Devlet Kapsamında VEDOP Uygulamaları ve E Haciz, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
 • 27.10.2016, Uluslararası, 3. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, ODABAŞ HAKKI,HAYRULLAHOĞLU BETÜL, Çevresel Sorunların Çözümünde Motorlu Taşıtlar Vergisine Bakış AB Üyesi Ülke Örnekleri, Özet bildiri
 • 27.10.2016, Uluslararası, 3. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, HAYRULLAHOĞLU BETÜL, Türkiye de Vergi İdaresinin Resen Tahsil Yetkisini Kullanımında Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Denetimi, Tam metin bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, International Conferance on Scientific Cooperation for the Future in Social Sciences, YILMAZ NESLİHAN,ÖNEZ ÇETİN ZUHAL,HAYRULLAHOĞLU BETÜL, Local Autonomy Law Effects on Administrative and Financial Structure of Local Governments in Japan, Tam metin bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, TEKBAŞ ABDULLAH,HAYRULLAHOĞLU BETÜL, Vergi Uyuşmazlıkları Bakımından Makul Sürede Yargılanma Hakkı, Özet bildiri
 • 14.11.2013, Uluslararası, II. Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, COŞKUN AHMET,HAYRULLAHOĞLU BETÜL,EREM IŞIL, Zararlı Vergi Rekabetiyle Mücadelede Türkiye ve Almanya nın Rolü, Sözlü Bildiri
 • 08.05.2018, Uluslararası, 33. Uluslararası Maliye Sempozyumu, HAYRULLAHOĞLU BETÜL,GÖK ONUR, Vergi İncelemelerinde Mükellef Hakkı Bağlamında Ayrımcılık Yasağı: Bir Anayasa Mahkemesi Kararı Çerçevesinde İnceleme, Özet bildiri
 • 05.05.2016, Uluslararası, 2. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, HAYRULLAHOĞLU BETÜL, Kamusal Beyaz Fil Sendromu ve Türkiye de Kamusal Beyaz Fil Tartışmaları, Tam metin bildiri
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, HAYRULLAHOĞLU BETÜL,GÖK ONUR, Maliye Araştırmaları-2, 2018, Ekin Yayınevi, 978-605-327-740-8
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, HAYRULLAHOĞLU BETÜL, Kamu Mali Yönetimi Kapsamında Mali Denetim Üzerine Seçme Konular, 2018, Savaş Yayınevi,
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, KILDİŞ YUSUF,HAYRULLAHOĞLU BETÜL, Prof Dr Fevzi DEVRİM e Armağan, 2014, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü,
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, HAYRULLAHOĞLU BETÜL, Prof Dr Naci Birol MUTER e Armağan, 2014, T.C. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü,
 • Bilim - Sanat Ödülleri

  2016

  En İyi Genç Araştırmacı Ödülü
  5 - 7 Mayıs 2016 tarihleri arasında Afganistan Kateb Üniversitesi ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği tarafından müştereken düzenlenmiş olan II. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunmuş olduğum çalışma nedeniyle Kongre Bilim Kurulu tarafından verilmiştir.
  İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği