UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
BENGİSU YILDIRIM

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2003 - 2008

  EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ PR.
 • Doktora

  2009 - 2014

  EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ (DR)
  Zirkonya alt yapıya uygulanan farklı yüzey işlemlerinin zirkonya-siman arasındaki fiziksel bağlanma özelliklerine etkisinin araştırılması
 • ÜDS - İngilizce

  2007 -

  İngilizce - 82.500
 • YDS - İngilizce

  2016 -

  İngilizce - 73.75000
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 88.75
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Protetik Diş Tedavisi

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ - PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
 • Uluslararası Hakemli 2019, YILDIRIM BENGİSU,RECEN DUYGU,PAKEN GAMZE, Effect of self-etching ceramic primer on the bondstrength of feldspathic porcelain repair, JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY
 • Uluslararası Hakemli 2019, KÜMBÜLOĞLU TOMURCUK ÖVÜL,YILDIRIM BENGİSU,Al-Haj Husain Nadin,Özcan Mutlu, Adhesion potential of relining materials to polyamide and PMMA-based denture base materials: effect of surface conditioning methods, JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY
 • Uluslararası Hakemli 2019, YILDIRIM BENGİSU,PAKEN GAMZE, Evaluation of the Marginal and Internal Fit of Implant-Supported Metal Copings Fabricated with 3 Different Techniques: An In Vitro Study, Journal of Prosthodontics
 • Uluslararası Hakemli 2019, YILDIRIM BENGİSU,RECEN DUYGU,PAKEN GAMZE, Effect of self-etching ceramic primer on the bond strength of feldspathic porcelain repair, JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY
 • Uluslararası Hakemli 2019, YILDIRIM BENGİSU,KÜMBÜLOĞLU TOMURCUK ÖVÜL,SARAÇOĞLU AHMET,AlHaj Husain Nadin,özcan mutlu, An investigation of atomic force microscopy, surface topography and adhesion of luting cements to zirconia: effect of silica coating, zirconia primer and laser, JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY
 • Uluslararası Hakemli 2019, YILDIRIM BENGİSU,KÜMBÜLOĞLU TOMURCUK ÖVÜL,SARAÇOĞLU AHMET,HUSAIN NA,Ozcan Mutlu, An investigation of atomic force microscopy, surface topography and adhesion of luting cements to zirconia: effect of silica coating, zirconia primer and laser, JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY
 • Uluslararası Hakemli 2019, KÜMBÜLOĞLU TOMURCUK ÖVÜL,YILDIRIM BENGİSU,HUSAIN NA,Ozcan Mutlu, Adhesion potential of relining materials to polyamide and PMMA-based denture base materials: effect of surface conditioning methods, JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY
 • Uluslararası Hakemli 2019, YILDIRIM BENGİSU,RECEN DUYGU,PAKEN GAMZE, Effects of Self-etching ceramic primer on the bond strength of feldspathic porcelain repair, Journal of Adhesion Science and Technology
 • 28.08.2013, Uluslararası, FDI World Dental Federation, 101st Annual World Dental Congress, KÜMBÜLOĞLU TOMURCUK ÖVÜL,YILDIRIM BENGİSU,SARAÇOĞLU AHMET, Investigation of cement-YTZP bond-strength after different surface treatments, Özet bildiri
 • 25.09.2014, Uluslararası, 38th Annual Conference of European Prosthodontics Associationn (EPA) and 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, KÜMBÜLOĞLU TOMURCUK ÖVÜL,YILDIRIM BENGİSU,SARAÇOĞLU AHMET, Investigatıon of bond strength between polyamid, PMMA denture base materials and varios relining materials after different surface treatment, Özet bildiri
 • 22.11.2017, Ulusal, Uşak Dişhekimleri Odası Bilimsel Toplantısı, YILDIRIM BENGİSU,GÜNGÖR MEHMET ALİ, İmplant Üstü Protezlerde Ölçü,
 • 21.09.2017, Uluslararası, CED-IADR 2017, YILDIRIM BENGİSU,KÜMBÜLOĞLU TOMURCUK ÖVÜL,SARAÇOĞLU AHMET, INVESTIGATION OF CEMENTY-TZP BOND-STRENGTH AFTER DIFFERENT SURFACE TREATMENTS, Özet bildiri
 • 20.03.2013, Uluslararası, 91st General Session Exhibition of the IADR, 42nd Annual Meeting Exhibition of the AADR, 37th Annual Meeting of the CADR, KÜMBÜLOĞLU TOMURCUK ÖVÜL,GÖKÇE BÜLENT,YILDIRIM BENGİSU,ÖZPINAR BİRGÜL, Effects of surface treatment and polymerizatıon type resin-metal bond-strength, Özet bildiri
 • 19.05.2016, Ulusal, TDB 22. Diş hekimliği Kongresi, ŞENGÜN GÜRKAYNAK ECE,PAKEN GAMZE,YILDIRIM BENGİSU, Porselen Lamina Restorasyonları ile Estetik Rehabilitasyonun Sağlanması: Olgu Serisi, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Ulusal, Uluslararası Endodonti Sempozyumu, PAKEN GAMZE,YILDIRIM BENGİSU,ÇELİKKOL BERK, Kanal Tedavili Dişlerin Zirkonya Destekli Restorasyonlar İle Tedavisi: Olgu Sunumu, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, Uluslararası Endodonti Sempozyumu, YILDIRIM BENGİSU,KAKİ GÜLTER DEVRİM,PAKEN GAMZE,ÇELİKKOL BERK,RECEN DUYGU, Maksiller Keser Dişlerde Travma Sonrası Oluşan Komplike Kron Kırığı Olgularının Estetik Rehabilitasyonu: İki Vaka Sunumu, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 11-14 Mayıs 2017,Girne, Kıbrıs, YILDIRIM BENGİSU,KAKİ GÜLTER DEVRİM,PAKEN GAMZE,ÇELİKKOL BERK, Maksı̇ller Keser Dı̇şlerde Travma Sonrası Oluşan Komplı̇ke Kron Kırığı Olgularının Estetı̇k Rehabı̇lı̇tasyonu: İkı̇ Vaka Sunumu, Özet bildiri
 • 10.11.2017, Uluslararası, 24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİİZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI, PAKEN GAMZE,YILDIRIM BENGİSU, SERAMİK BİREYSEL DAYANAK İLE ÇIKIŞ PROFİLİ: OLGU SUNUMU, Özet bildiri
 • 10.11.2017, Uluslararası, 24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİİZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI, YILDIRIM BENGİSU,PAKEN GAMZE, AŞINMIŞ DİŞLERİN HAREKETLİ BÖLÜMLÜ MANDİBULAR OVERLEY PROTEZ İLEREHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU, Özet bildiri
 • 10.11.2017, Uluslararası, 24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİİZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI, YILDIRIM BENGİSU,PAKEN GAMZE, ALVEOLAR KRETİN VERTİCAL AUGMENTASYON VE İMPLANT ÜSTÜ PROTETİKRESTORASYONLAR İLE REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU, Özet bildiri
 • 09.11.2018, Uluslararası, İZDO 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, RECEN DUYGU,YILDIRIM BENGİSU,PAKEN GAMZE, Abfraksiyonlu Dişlerde Estetik Rehabilitasyon: Olgu Serisi, Tam metin bildiri
 • 08.11.2019, Uluslararası, İzmir Diş Hekimleri Odası 26. Uluslararası Bilimsel KOngre ve Sergiso, YILDIRIM BENGİSU,PAKEN GAMZE, Evaluation of the Marginal and Internal Fit of Implant-Supported Metal Copings Fabricated with 3 Different Techniques: An In Vitro Study, Tam metin bildiri
 • 08.11.2019, Uluslararası, İzmir Diş Hekimleri odası 26. Uluslararası Kongre ve Sergisi, YILDIRIM BENGİSU,RECEN DUYGU,KIRARSLAN ÖZGE,KESGİN BUSE, Direkt ve İndirekt Kompozit Rezin İnley Restorasyonlarin Marjinal Uyumunun Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 07.02.2019, Uluslararası, 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi, YILDIRIM BENGİSU, Farklı içeceklerde bekletilen akrilik esaslı yapay dişlerin renk stabilitelerinin karşılaştırılması, Tam metin bildiri
 • 06.12.2019, Uluslararası, İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Tıp Kongresi, RECEN DUYGU,YILDIRIM BENGİSU, Farklı Beyazlatıcı Gargaraların Bir Nanohibrid Kompozitin Renk Değişimine Etkisi: In Vitro Çalışma, Tam metin bildiri
 • 04.09.2019, Uluslararası, Türk Diş hekimleri Birliği 25. Uluslararası Diş hekimliği Kongresi, TEKELİ AYSILA,YILDIRIM BENGİSU,RECEN DUYGU,YÜKSEL HALİL TOLGA, Farklı Yapıştırma Simanlarının Radyoopasitelerinin Karşılaştırılması., Tam metin bildiri
 • 03.05.2019, Uluslararası, american assosication of orthodontics 2019 annula session, RECEN DUYGU,YILDIRIM BENGİSU,aras ışıl,othman eman, Bond Strenght of Metal Brackets to Feldspathic Ceramic Using Different Surface Treatment Methods: An in-vitro study, Tam metin bildiri
 • 03.05.2019, Uluslararası, American Association of Orthodontics 2019 Annual Session,, RECEN DUYGU,YILDIRIM BENGİSU,othman eman,aras ışıl, Bond Strength of Metal Brackets to Feldspathic Ceramic Using Different Surface Treatment Methods: An in vitro Study., Özet bildiri
 • 01.10.2010, Ulusal, 14. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Bilimsel Kongresi, YILDIRIM BENGİSU,KÜMBÜLOĞLU TOMURCUK ÖVÜL,SARAÇOĞLU AHMET, Anterior diş eksikliklerinde konservatif yaklaşım: fiber destekli kompozit köprü olgu sunumu, Özet bildiri
 • 01.03.2010, Ulusal, 14. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Bilimsel Kongresi, YILDIRIM BENGİSU,KÜMBÜLOĞLU TOMURCUK ÖVÜL,SARAÇOĞLU AHMET, Azalmış okluzal dikey boyutun sabit protetik restorasyonla rehabilitasyonu, Özet bildiri