UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
BARIŞ METİN

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1996 - 2000

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2001 - 2003

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  Afyon Basınında Harf İnkılabının Yansımaları
 • Doktora

  2004 - 2007

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI
  Birinci Dünya Savaşında İran Coğrafyasında Etnik Dini ve Siyasi Nüfuz Mücadeleleri
 • ÜDS - İngilizce

  2007 - Güz

  İngilizce - 65
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2015

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2007

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2003

  UŞAK EĞİTİM FAKÜLTESİ - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

  2014 - 2015

 • 2019

  Yüksek Lisans - ANASTASIA UNVER
  4-6 Yaş Arası Down Sendromlu Çocukların Bilişsel Rehabilitasyonun Davranışlarına Etkisi
  Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - HATİCE KÜBRA KIRICI
  Çalışan kadınların ve ev hanımlarının sürekli kaygı ve kişisel kararsızlık düzeylerinin incelenmesi
  Üsküdar Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ŞABAN KARADERİLİ
  Sosyal bilgiler öğretmenlerinin vatanseverlik değerinin kazanımına ilişkin görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Doktora - MEHMET ORAN
  Ortaokul sosyal bilgiler ve Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programlarının Azerbaycan ve Türkmenistan'daki eşdeğer derslerin öğretim programlarıyla karşılaştırılması
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - KISMET TAŞDÖVEN
  Otizm spektrum tanılı çocuğa sahip annelerin zihin teori bozukluklarının araştırılması
  Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - MÜCAHİD ÖZ
  8. sınıf T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi konularının anlatılmasında sözlü tarih metodunun kullanımına yönelik öğretmen görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - NİMET SERT
  Milli Mücadele Dönemi'nde Salihli
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - MEHMET ORAN
  İlköğretim sosyal bilgiler öğretmenlerinin ders içi yerel tarih konusundaki faaliyetleri Uşak ili örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EĞİTİM TARİHİ - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ - Lisans, 2013-2014
 • YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİ - Lisans, 2013-2014
 • TÜRK EĞİTİM TARİHİ 1-2 - Lisans, 2013-2014
 • CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EĞİTİM TARİHİ - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1-2 - Lisans, 2012-2013
 • YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİ - Lisans, 2012-2013
 • Türk Eğitim Tarihi - Lisans, 2012-2013
 • YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİ - Lisans, 2010-2011
 • TÜRK EĞİTİM TARİHİ (Güz ve Bahar Dönemleri) - Lisans, 2010-2011
 • ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ 1-2 - Lisans, 2010-2011
 • Ulusal Hakemli, METİN BARIŞ,UYGUN KAMİL,oran mehmet, Ortaokul Sosyal Bilgiler ve Eşdeğer Derslerin Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan’daki Öğretim Programlarının Yapı Yönünden Karşılaştırılması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli, METİN BARIŞ, ”Türk Basınına Göre Birinci Dünya Savaşı’xxnda Kutü’xxl- Amare Zaferi”, Kutü’xxl Amare Zaferi, Atatürk Araştıma Merkezi
 • Ulusal Hakemli, METİN BARIŞ, ”Çanakkale Savaşlarından Makedonya Cephesi’xxne Balkanlarda Politik Denklem (1914-1918)”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli, METİN BARIŞ,oran mehmet, ”İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ders İçi Yerel Tarih Konusundaki Faaliyetleri Uşak İli Örneği”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s.17. Uşak 2014, s.204-216., Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Ulusal Hakemli, METİN BARIŞ, URMİYE ve HAVALİSİNDE ERMENİ VE NESTURİLERİN FAALİYETLERİ 1917 1918, Gazi Akademik Bakış
 • Ulusal Hakemli, METİN BARIŞ, Rus Konsolos Raporlarına Göre Bağdat ve Havalisinde Büyük Güçlerin Ekonomik ve Ticari Mücadeleleri 1907 1909, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
 • Uluslararası Hakemli, METİN BARIŞ, Veled Çelebi nin Türk Milliyetçiliğinin Doğuş ve Gelişme Sürecindeki Yeri, Karadeniz Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, METİN BARIŞ, Türk İran İlişkilerinde Güney Azerbaycan Meselesi 1918 1938, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli, METİN BARIŞ, Rus Kaynaklarına Göre Anadolu da Demiryolları ve Demiryolu Projeleri Bağdat Demiryolunun Rusya Açısından Önemi 1900 1916, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli, METİN BARIŞ, Sovyet Belgelerine Göre Tataristan da Kiril Alfabesi ne Geçiş 1939, Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli, METİN BARIŞ, Çankırı Halkevleri Başkanları ve Faaliyetleri, Çankırı Araştırmaları
 • Ulusal Hakemli, METİN BARIŞ, Doğu Siyasetinde Türk Alman İhtilâfı ve Hüseyin Rauf Bey Heyet İ Müfrezesi nin Türk Sınırına Çekilmesine Dair Tartışmalar Ağustos 1914 Eylül 1915, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli, METİN BARIŞ, Yunanistan ve Bulgaristan ın Çanakkale Savaşlarına Dair Tutumları ve Bu Konuya Yönelik Türk Makamlarının Değerlendirmeleri, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli, METİN BARIŞ, AFYONKARAHİSAR DA MİLLET MEKTEPLERİNİN AÇILIŞI VE AFYONKARAHİSAR BASININA YANSIMALARI, Afyon Kocatepe Ünivesitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 28.05.2009, Uluslararası, I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, Metin Barış, Uygun Kamil, Köse Ferdal, KENT KONSEYLERİNİN AKTİF VATANDAŞLIĞA ETKİSİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ, Tam metin bildiri
 • 25.03.2009, Uluslararası, VIII. Mejdunarodnuyu nauchno-Prakticheskuyu Konferentsiyu ‘Yazık, Kultura, Mentalitet: Problemı izucheniya vı İnostrannoi auditorii., METİN BARIŞ, , Tam metin bildiri
 • 23.10.2014, Ulusal, Cumhuriyet’xxin İlanının 90’xxıncı Yılında ”Atatürk ve Cumhuriyet” Sempozyumu, METİN BARIŞ, Atatürk Dönemi Kültür Kazanımları, Tam metin bildiri
 • 22.04.2010, Uluslararası, IX.Mejdunarodnuyunauchno-PrakticheskuyuKonferentsiyu ‘Yazık, Kultura, Mentalitet: Problemıizucheniyavıİnostrannoiauditorii.Rosiskiigasudarstvennıipedagogicheskiiuniversitet İm. A. İ. Gertsna, 22-24 Aprelya 2010 goda, METİN BARIŞ, Trapezondnakanune 20 go veka vı Rosiiskihistochnikah SanktPeterburg stranitsa 178 181, Tam metin bildiri
 • 21.10.2017, Uluslararası, Internarional applıed socıal scıences (IASOS) Congress,, METİN BARIŞ, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Uşak’ta Spor Kulüpleri (Gençlerbirliği, Ergenekon, Turan İdman Yurdu,, Özet bildiri
 • 20.05.2009, Ulusal, On İkinci Askeri Tarih Sempozyumu, METİN BARIŞ, TÜRK ORDUSUNUN URMİYE TEBRİZ BAKÜ HAREKÂTI İNGİLİZ ERMENİ VE NESTURİLERE KARŞI MÜCADELESİ 1918, Tam metin bildiri
 • 18.04.2010, Uluslararası, XI. Mejdunarodnuyu nauchno-Prakticheskuyu Konferentsiyu ‘Yazık, Kultura, Mentalitet: Problemı izucheniya vı İnostrannoi auditorii., METİN BARIŞ, 1925 1935, Tam metin bildiri
 • 17.05.2010, Ulusal, II. Genç Bilim Adamları Sempozyumu Bildiriler,, METİN BARIŞ, Sovyetler Birliği ndeki Noviy Vastok Dergisi nin Türk Tarihi Açısından Önemine Dair Bir Değerlendirme, Tam metin bildiri
 • 17.02.2017, Uluslararası, VII Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmişten Günümüze Göç, METİN BARIŞ, Rus Belgelerine Göre Anadolu’dan Kafkasya’ya Ermeni Göçü (1915), Özet bildiri
 • 13.05.2010, Ulusal, II. Uşak Sempozyumu, METİN BARIŞ, Muharip Gazi Şükrü Nail Soysal ve Onun Hatıralarında Uşak Ve Çevresinde Milli Mücadele, Tam metin bildiri
 • 04.10.2017, Uluslararası, TÜRKİYE-ROMANYA İLİŞKİLERİ: GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZULUSLARARASI SEMPOZYUMU, METİN BARIŞ, Türk Basınına Göre Çavuşesku Dönemi Romanya-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Kültürelİlişkileri / According to Turkish Press Political, Economic and Cultural Relations betweenRomania-Turkey in Ceauşesku Period, Özet bildiri
 • 04.04.2007, Ulusal, Onbirinci Askeri Tarih Sempozyumu, METİN BARIŞ, 1917 BOLŞEVİK İHTİLALİ SONRASINDA GÜNEY AZERBAYCAN BÖLGESİNDE ASKERİ VE SİYASİ MÜCADELELER Ekim 1917 Ağustos1918, Tam metin bildiri
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, METİN BARIŞ, Birinci Dünya Savaşında İran Coğrafyasında Etnik Dini ve Siyasi Nüfuz Mücadeleleri, 2012, Berikan Yayınevi, 978-975-267-663-3
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, METİN BARIŞ, Esaaretten Zafere Uşaklı Bir Muharip Gazi Şükrü Nail n Soysal Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Dönemi Hatıraları, 2012, Uşak Akademi Kitap Dağıtım Pazarlama, 978-605-86852-2-2
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Türk Tarih Kurumu AZERBAYCAN DEMOKRAT FIRKASI VE MİLLİ HÜKÜMETİ (1945-1946) , Bildiri Kitabı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİJournal of Social Sciences Institute , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi