UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
BAHAR ATEŞ ÇAKIR

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2000 - 2004

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2006 - 2009

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ REKREASYON (YL) (TEZLİ)
  Ev hanımlarında fiziksel kapasite ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi
 • Doktora

  2010 - 2014

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)
  Kayaklı koşucularda altı haftalık tekerlekli kayakla yapılan interval tırmanış (UPHILL) antrenmanlarının bazı seçilmiş fizyolojik özellikler üzerine etkilerinin incelenmesi
 • YDS - İngilizce

  2016 -

  İngilizce - 73.75000
 • Spor Bilimleri Temel Alanı
  Spor Bilimleri

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR.
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2016 -

 • 2019

  Yüksek Lisans - MUSTAFA HURÜZ
  Sedanter bireylerde statik ve dinamik denge performansı ile antropometrik özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - RAMAZAN YİTİK
  Genç erkek futbolcularda farklı iki dikey sıçrama testi ile sprint ve yön değişim zamanı arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • BADMİNTON III - Lisans, 2019-2020
 • ANTRENMAN BİLGİSİ I - Lisans, 2019-2020
 • SPOR FİZYOLOJİSİ II - Lisans, 2019-2020
 • ANTRENMAN BİLGİSİ III - Lisans, 2019-2020
 • BADMİNTON - Lisans, 2019-2020
 • ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE PROJE I - Lisans, 2019-2020
 • BADMİNTON V - Lisans, 2019-2020
 • ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA VE PROJE II - Lisans, 2019-2020
 • TOPLUMSAL SAĞLIK VE EGZERSİZ - Lisans, 2019-2020
 • SPORDA TEKNİK VE TAKTİK ÖĞRETİMİ - Lisans, 2019-2020
 • FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK - Lisans, 2019-2020
 • EGZERSİZ BİYOKİMYASI II - Lisans, 2019-2020
 • ANTRENMAN BİLGİSİ IV - Lisans, 2018-2019
 • EGZERSİZ BİYOKİMYASI II - Lisans, 2018-2019
 • BADMİNTON - Lisans, 2018-2019
 • BADMİNTON III - Lisans, 2018-2019
 • BADMİNTON I - Lisans, 2018-2019
 • EGZERSİZ BİYOKİMYASI I - Lisans, 2018-2019
 • BADMİNTON IV - Lisans, 2018-2019
 • BADMİNTON II - Lisans, 2018-2019
 • ANTRENMAN BİLGİSİ II - Lisans, 2018-2019
 • KAYAK KIŞ KAMPI - Lisans, 2018-2019
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE PROJE I - Lisans, 2018-2019
 • TEMEL FİZYOLOJİ - Lisans, 2018-2019
 • ANTRENMAN BİLGİSİ III - Lisans, 2018-2019
 • ANTRENMAN BİLGİSİ I - Lisans, 2018-2019
 • ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE PROJE II - Lisans, 2018-2019
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • SPOR FİZYOLOJİSİ I - Lisans, 2018-2019
 • ANTRENMAN BİLGİSİ - Lisans, 2018-2019
 • TOPLUMSAL SAĞLIK VE EGZERSİZ - Lisans, 2018-2019
 • FITNESS UYGULAMALARI II - Lisans, 2017-2018
 • EGZERSİZ BİYOKİMYAS II - Lisans, 2017-2018
 • SPORCU BESLENMESİ - Lisans, 2017-2018
 • EGZERSİZ BİYOKİMYASI I - Lisans, 2017-2018
 • BADMİNTON II - Lisans, 2017-2018
 • ANTRENMAN BİLGİSİ IV - Lisans, 2017-2018
 • ANTRENMAN BİLGİSİ II - Lisans, 2017-2018
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • BADMİNTON I - Lisans, 2017-2018
 • ANTRENMAN BİLGİSİ III - Lisans, 2017-2018
 • SEÇMELİ (KAYAK) - Lisans, 2017-2018
 • SPOR FİZYOLOJİSİ II - Lisans, 2017-2018
 • ANTRENMAN BİLGİSİ I - Lisans, 2017-2018
 • UZMANLIK BADMİNTON I - Lisans, 2016-2017
 • SPORCU BESLENMESİ - Lisans, 2016-2017
 • EGZERSİZ BİYOKİMYASI I - Lisans, 2016-2017
 • EGZERSİZ BİYOKİMYASI II - Lisans, 2016-2017
 • ANTRENMAN BİLGİSİ - Lisans, 2016-2017
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2016-2017
 • ANTROPOMETRİ-SEÇMELİ DERS - Lisans, 2016-2017
 • KADIN VE YAŞLILARDA SPOR-SEÇMELİ DERS - Lisans, 2016-2017
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Lisans, 2016-2017
 • PSİKOMOTOR GELİŞİM - Lisans, 2016-2017
 • ANTRENMAN BİLGİSİ-II - Lisans, 2016-2017
 • BADMİNTON-SEÇMELİ - Lisans, 2016-2017
 • KAYAK(KIŞ KAMPI)-SEÇMELİ - Lisans, 2016-2017
 • ANTRENMAN BİLGİSİ-I - Lisans, 2016-2017
 • BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERS - Lisans, 2015-2016
 • KAYAK KIŞ KAMPI - Lisans, 2015-2016
 • EGZERSİZ BİYOKİMYASI II - Lisans, 2015-2016
 • EGZERSİZ BİYOKİMYASI I - Lisans, 2015-2016
 • HERKES İÇİN SPOR EĞİTİMİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • BADMİNTON-SEÇMELİ - Lisans, 2015-2016
 • PSİKOMOTOR GELİŞİM - Lisans, 2015-2016
 • ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ - Lisans, 2015-2016
 • TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • HERKES İÇİN SPOR - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • UZMANLIK ALANDERSİ-I - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Ulusal Hakemli 2020, YİTİK RAMAZAN,ATEŞ BAHAR, Evaluation of the Relationship between Sprint and Change ofDirection Speed in Youth Male Soccer Players Using Two Vertical Jumping Tests, Gelecek Vizyonlar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, ATEŞ BAHAR, Y Denge Test Performansı ile Hamstring Esnekliği Arasındaki İlişki, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, ATEŞ BAHAR, Dynamic balance performance of professional Turkish soccer players by playing position, Physical Education of Student
 • Ulusal Hakemli 2019, ATEŞ BAHAR,ÖZTÜRK MEHMET ALİ, Düzenli Pilates Egzersizi Yapan Kadınlar ile Sedanter Kadınlarda Y Denge Testi Performansının Karşılaştırılması, Ege Tıp Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ATEŞ BAHAR, Enhanced Body Composition and Physical Fitness in Prepubescent Soccer Players, Pedagogical Research
 • Ulusal Hakemli 2018, YİTİK Ramazan,ATEŞ BAHAR, Foam Roller Kullanılarak Gerçekleştirilen Kendi Kendine Miyofasiyal Gevşetme Egzersizlerinin Esneklik ve Alt Ekstremite Gücü Üzerine Akut Etkisi, CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, ATEŞ BAHAR,ORHAN ÖZLEM,YARIM İMDAT, Residual Effect of Warm-Ups Involving Static or Self-Myofascial-Release Exercises on Dynamic Postural Control, Flexibility and Sprint Performance in Elite Male Combat Athletes, The Online Journal of Recreation and Sport
 • Uluslararası Hakemli 2018, ATEŞ BAHAR, Gender differences in dynamic postural control and lower extremity muscular strength among children, International Journal of Physical Education, Sports and Health
 • Uluslararası Hakemli 2018, ATEŞ BAHAR, Age-related Effects of Speed and Power on Agility Performance of Young Soccer Players, Journal of Education and Learning
 • Uluslararası Hakemli 2017, ATEŞ BAHAR,ÇETİN EBRU, Roller-Ski Aerobic High-Intensity Interval Training Improves the VO2max and Anaerobic Power in Cross-Country Skiers, International Journal of Applied Exercise Physiology
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÇETİN EBRU,YARIM İMDAT,ATEŞ BAHAR, Effect of Aerobic High-Intensity Interval Training on Leg Strength in Cross-Country Skiers, Studies on Ethno-Medicine
 • Ulusal Hakemli 2017, ATEŞ BAHAR, Türk Milli Biatlon Takımı Sporcularının Somatotip, Vücut Kompozisyonu ve Motorik Özelliklerinin İncelenmesi, CBÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli 2017, ATEŞ BAHAR,ÇETİN EBRU, Influence of Vertical Jump Performance on Acceleration, Maximal Speed and Change of Direction Speed in Professional Soccer Players, International Journal of Advanced Research (IJAR)
 • Uluslararası Hakemli 2017, ATEŞ BAHAR, Comparison of Dynamic Postural Control of Collegiate Athletes in Different Sports, International Journal of Advanced Research
 • Ulusal Hakemli 2017, ATEŞ BAHAR, Investıgatıon of Statıc and Dynamıc Balance Performances of Female Student-Athletes and Non-Athletes Between 12 and 14 Years of Age, Nig Uni Journal of Physical Education And Sport Sciences
 • Ulusal Hakemli 2017, ATEŞ BAHAR,ÇETİN EBRU,YARIM İMDAT, Kadın Sporcularda Denge Yeteneği ve Denge Antrenmanları, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, ATEŞ BAHAR,AVCI TÜLAY, Üniversite Öğrencilerinin Okul İçi Etkinliklere Katılım Durumları İle Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki, SPORMETRE
 • Ulusal Hakemli 2017, ATEŞ BAHAR, Bıatlon Sporcularında Atış Performansı Ve Denge Performansı Arasındaki İlişki, GELECEK VİZYONLAR DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli 2016, YARIM İMDAT,ÇETİN EBRU,ATEŞ BAHAR, Effect of Aerobic High-Intensity Interval Training on VO2max and Anaerobic Power in Cross-Country Skiers, Journal of Sports Science
 • Ulusal Hakemli 2015, MUSA MİHRİAY,ATEŞ BAHAR,KARA ERSAN,GÖKYÜREK BELGİN, Comparative Analysis of the Special Talent Exams at School of Physcial Education and Sport of two Universities in Different Countries: Gazi University and Pekin University Samples, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)
 • Ulusal Hakemli 2009, ATEŞ BAHAR,SAYGIN ÖZCAN,ZORBA ERDAL, Evaluation of the physical capacity and the quality of life of the housewifes, International Journal of Human Science
 • 31.10.2018, Uluslararası, 16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, MUGAN Göktuğ,ATEŞ BAHAR,ÇETİN EBRU, Profesyonel 2. Lig Futbolcularda Farklı Protokollerden Elde Edilen Sıçrama Performans Değerlerinin Karşılaştırılması, Tam metin bildiri
 • 25.04.2019, Uluslararası, II. International Conference on Sports for All and Wellness, ATEŞ BAHAR,MEHMET ŞERİF AYDOĞDU, 11 Yaş Grubu Çocuklarda Beden Kitle İndeksi ve Dinamik Denge Arasındaki İlişki, Tam metin bildiri
 • 25.04.2019, Uluslararası, II. International Conference on Sports for All and Wellness, ATEŞ BAHAR,MEHMET ŞERİF AYDOĞDU, Profesyonel Futbolcularda Oyuncu Pozisyonuna Göre Tekrarlı Sprint Yeteneği, Tam metin bildiri
 • 23.11.2017, Uluslararası, Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, ATEŞ BAHAR,HURÜZ MUSTAFA, Sedanter Bireylerde Antropometrik Faktörler ile Statik ve Dinamik DengePerformansı Arasındaki İlişki, Tam metin bildiri
 • 23.11.2017, Uluslararası, Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, ATEŞ BAHAR,YİTİK RAMAZAN, Çocuklarda Dinamik Denge Performansı ve Alt Vücut Kas Kuvvetinde CinsiyetFarklılıklar, Tam metin bildiri
 • 23.11.2017, Uluslararası, Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, ATEŞ BAHAR,YÜCESOY SÜLEYMAN ANIL, Profesyonel Erkek Futbolcularda Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Test Seviye 2 veHızlanma, Maksimum Hız ve Yön Değişim Yeteneği ile İlişkis, Özet bildiri
 • 22.05.2015, Uluslararası, 4 th International Conference on Science Culture and Sport, MUSA MİHRİAY,ATEŞ BAHAR,KARA ERSAN,GÖKYÜREK BELGİN, Comparative Analysis of the Special Talent Exams at School of Physcial Education and Sport of Two Universities in Different Countries: Gazi University and Pekin University Samples, Özet bildiri
 • 22.05.2015, Uluslararası, 4 th International Conference on Science Culture and Sport, ATEŞ BAHAR,AVCI TÜLAY, The Relationship Between the Participation of University Activities and Quality of Life In University Students, Özet bildiri
 • 21.05.2017, Uluslararası, 4th The International Balkan Conference in Sport Sciences, ATEŞ BAHAR,YARIM İMDAT,YILMAZ UMUT, Türk Milli Biatlon Takımı Sporcularının Somatotip, Vücut Kompozisyonu Ve Motorik Özelliklerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 21.05.2017, Uluslararası, ULUSLARARASI BALKAN SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, ATEŞ BAHAR,ÇETİN EBRU,YELKEN MEHMET EMİN, Türk Milli Biatlon Takımı Sporcularında Aerobik Kapasite, Anaerobik Güç, Sıçrama Performansı ve Yarışma Süresi, Tam metin bildiri
 • 21.04.2017, Uluslararası, 4th International Sport Sciences, Tourism and Recreation Congress of Students, ATEŞ BAHAR,ATEŞ PINAR,YELKEN MEHMET EMİN, Elit Biatlon Sporcularında Vücut Kompozisyonu ile Maksimal Oksijen Kapasitesi Arasındaki İlişki, Özet bildiri
 • 21.04.2017, Uluslararası, 4th International Sport Sciences, Tourism and Recreation Congress of Students, ATEŞ BAHAR,ÖZTÜRK MEHMET ALİ,AFAT AYŞEGÜL,ERDOĞAN HAMZA,YAŞAR NAZİFE,LAYIKER FURKAN HAMDİ, Farklı Branşlarda Spor Yapan Çocuklarda Dinamik Denge Yetenek Özellikleri, Özet bildiri
 • 21.03.2019, Uluslararası, II. World Congress of Sport Sciences Researches, ATEŞ BAHAR,YARIM İMDAT, Profesyonel futbolcularda İki Farklı Dikey Sıçrama Yüksekliği İle Maksimal bacak Kuvveti Arasındaki İlişki, Tam metin bildiri
 • 21.03.2019, Uluslararası, II. World Congress of Sport Sciences Researches, ATEŞ BAHAR,ÇETİN EBRU, Profesyonel futbolcularda Sezon öncesi ve Sezon Sonunda Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Test performans Değerleri, Tam metin bildiri
 • 21.03.2019, Uluslararası, II. World Congress of Sport Sciences Researches, MEHMET ŞERİF AYDOĞDU,TÜRKKAN MEHMET,ATEŞ BAHAR, Sedanter Çocuklarda 12 Haftalık Futbol Antrenmanlarınının Sürat, Esneklik ve Çeviklik Değerleri Üzerine Etkisi, Tam metin bildiri
 • 15.11.2017, Uluslararası, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, ATEŞ BAHAR, Influence Of Vertical Jump On Accelaration, Maximal Speed And Change Of Direction inProfessional Soccer Players, Özet bildiri
 • 15.11.2017, Uluslararası, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, ORHAN ÖZLEM,ATEŞ BAHAR,ÇETİN EBRU, The Effect Of Different Warm Up Protocols On Isokinetic Leg Strength in Taekwondo Performers, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE,, AKAY MEHMET FATİH,KARAKOCA MERVE,ATEŞ BAHAR, Support Vector Machines for Predicting Y-Balance Test Performance of Children, Özet bildiri
 • 07.05.2018, Uluslararası, 5. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, YİTİK RAMAZAN,ATEŞ BAHAR, Genç Erkek Futbolcularda Farklı İki Dikey Sıçrama Testi İle Sprınt Ve Yön Değiştirme Zamanı Arasındaki İlişki, Tam metin bildiri
 • 07.05.2018, Uluslararası, 5. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, YİTİK RAMAZAN,ATEŞ BAHAR, Foam Roller Kullanılarak Gerçekleştirilen Kendi Kendine Myofasıal Gevçetme Egzersizlerinin Esneklik Ve Alt Ekstremıte Gücü Üzerine Akut Etkisi, Tam metin bildiri
 • 06.03.2019, Uluslararası, The Sixth International Symposium on Engineering,Artificial Intelligence and Applications (ISEAIA 2019), AKAY MEHMET FATİH,karakoca merve,ATEŞ BAHAR,ÖZÇİLOĞLU MUSTAFA MİKAİL, Prediction of Y-Balance Test Performance Using Generalized Regression Neural Network, Özet bildiri
 • 05.11.2009, Uluslararası, International Sports and Quality Of Life Congress, ATEŞ BAHAR,YARIM İMDAT, The Quality Of Life In Women Of Ankara Sport Center, Özet bildiri
 • 05.04.2018, Uluslararası, Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, YARIM İMDAT,ATEŞ BAHAR, Düzenli Branş Eğitimi Alan Futbol ve Basketbolcu Çocukların Sıçrama Performanslarının Karşılaştırılması, Tam metin bildiri
 • 05.04.2018, Uluslararası, Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, ATEŞ BAHAR,ORHAN ÖZLEM,ÇETİN EBRU,YARIM İMDAT, Elit Erkek Dövüş Sporcularında Foam Roller Kullanılarak Kendi Kendine Gerçekleştirilen Myofasial Gevşetme Egzersizlerinin Dinamik Postüral Kontrol, Esneklik Ve Sprint Performansı Üzerine Artan Etkisi, Özet bildiri
 • 05.04.2018, Uluslararası, Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, ATEŞ BAHAR,ORHAN ÖZLEM,ÇETİN EBRU, Elit Düzeydeki Türk Dövüş Sporcularının Tahmini Güç Esneklik Ve Dinamik Postural Denge Değerlerinin Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 05.04.2018, Uluslararası, Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, ATEŞ BAHAR,ÇETİN EBRU, İp Atlama Egzersizinin Isınma Ve Sıçrama Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 05.04.2018, Uluslararası, Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, ÇETİN EBRU,ATEŞ BAHAR, Farklı Spor Branşıyla İlgilenen Sporcuların Aerobik Kapasitesinin Karşılaştırılması, Tam metin bildiri
 • 03.11.2006, Uluslararası, 9. International Sports Sciences Congress, ATEŞ BAHAR,ÖCAL KUBİLAY,MÜFTÜLER MİNE,YILDIZ FATMA,GÖNÜLATEŞ SÜLEYMAN, Kampüs Rekreasyonu Açısından Üniversite Bölümlerinin Karşılaştırılması, Özet bildiri
 • 03.11.2006, Uluslararası, 9. International Sports Sciences Congress, GÖNÜLATEŞ SÜLEYMAN,ÖCAL KUBİLAY,ATEŞ BAHAR,MÜFTÜLER MİNE, Kamu Personelinin Cinsiyete Göre Rekreatif Eğilimlerinin Karşılaştırılması, Özet bildiri
 • 02.09.2018, Uluslararası, 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFEAND ENGINEERING SCIENCES,, AKAY MEHMET FATİH,ÖZÇİLOĞLU MUSTAFA MİKAİL,ATEŞ BAHAR, Development of Standing Long Jump Distance Prediction Models Using General Regression Neural Network, Özet bildiri
 • 01.11.2016, Uluslararası, 14. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, ATEŞ BAHAR,YILDIRIM DİLŞAT, Variations in Star Excursion Balance Test Performance in Different Sports, Özet bildiri
 • 01.11.2016, Uluslararası, 14. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, ATEŞ BAHAR, Cross country Skiing A Brief Overview, Özet bildiri
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ATEŞ BAHAR,ÖZTÜRK MEHMET ALİ, RESEARCH REVIEWS IN SPORT SCIENCES, 2019, Gece Akademi, 978-605-7631-65-7
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ATEŞ BAHAR,ÇETİN EBRU, Innovative Approaches in Sport Sciences, 2018, GECE KİTAPLIĞI, 978-605-288-806-3
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, ATEŞ BAHAR, 1 KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU EL KİTABI, 2016, AKINCI REKLAM,
ULUSAL SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ , Dergi, Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
CBU Bedeb Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , Dergi, Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
 • Bilim - Sanat Ödülleri

  2018

  Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi

  Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi