UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY

SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PR.
 • Yüksek Lisans

  2010 - 2012

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (YL) (TEZLİ)
  Türk İş Hukukunda esnekliğe ilişkin bir düzenleme: Geçici iş ilişkisi
 • Doktora

  2012 -

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR)
  MUHASEBE VE FİNANSMAN
 • ÜDS - İngilizce

  2008 - Bahar

  İngilizce - 56.250
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 71.25
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Muhasebe

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - -
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2016

  SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU - -
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2015

  KARAHALLI MESLEK YÜKSEKOKULU - YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ - LOJİSTİK PR.
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2016 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2015 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2011 -

 • 2019

  Yüksek Lisans - MELTEM ŞAHİN
  Demografik Faktörlerin Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi:Amasya İli Örneği
  Dumlupınar Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - FATIMA DAĞDEVİREN
  Mersin ilinde faaliyet gösteren lojistik işletmelerinde çalışanların lojistik köylere bakış açılarının değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - FULYA YILMAZ
  ENDÜSTRİ 4.0 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ENTEGRASYONU: İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ÖZKAN KABAK
  BANKACILIK SİSTEMİ VE SERMAYE PİYASASININ FİNANSAL GELİŞME ENDEKSİNDE KULLANILAN DEĞİŞKENLER İLE ANALİZİ (2008-2017 DÖNEMİ)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - TUĞBA ÇEKİCİ
  BANKACILIK SİSTEMİNDE RİSK KAVRAMI, MEVDUAT BANKALARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI UYGULAMALARI
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - İMREN CEYLAN
  FİNANSAL KRİZLERİN REEL SEKTÖRE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ "OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA"
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - GÜLSÜM BAYINDIR
  MSUGT, TMS\TFRS VE BOBİ FRS'DE FİNANSAL ARAÇLAR: Muhasebeleştirme, Ölçüm, Sunum ve Açıklamalar
  Kütahya Dumlupınar Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - RAHIM GASANOV
  Yöneticilerin etik liderlik davranışları ile çalışanların örgütsel sinizm algılamaları arasındaki ilişki: Azerbaycan devlet petrol şirketi (Socar) örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - SÜLEYMAN BİLGİÇ
  Türk bankacılık sektöründe kırılganlık'finansal krizlerin kamu ve özel sermayeli bankalara etkisinin oran analizi ile tespiti ve karşılaştırılması(1990-2015 dönemi)'
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • menkul kıymetler ve sermaye piyasaları - Doktora, 2017-2018
 • genel muhasebe - Lisans, 2017-2018
 • para ve sermaye piyasaları - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Finansal Yönetim - Lisans, 2017-2018
 • finansal yönetim - Lisans, 2016-2017
 • stratejik yönetim muhasebesi - Doktora, 2016-2017
 • para ve sermaye piyasaları - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • genel muhasebe - Lisans, 2016-2017
 • muhasebe denetimi - Lisans, 2015-2016
 • finansal piyasalar ve kurumlar - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • genel muhasebe - Lisans, 2015-2016
 • BANKA MUHASEBESİ - Önlisans, 2013-2014
 • BİLGİSAYARLI MUHASEBE - Önlisans, 2013-2014
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,akıncı sevgi, Sanayi Devriminden 1990’lara Dünyadaki Finansal Yapının Gelişimi ve Bretton WoodsKurumlarının Ortaya Çıkış Süreci, BANKACILIK VE SERMAYE PİYASASI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Sosyal Koruma Harcamalarının Yapay Zeka Değerlendirme TekniklerindenGirdap Optimizasyon Algoritması Aracılığı İle Maliyet Analizi (Cost Analysis ofArtificial Intelligence Assessment Techniques of Social Protection Expenditures byVortex Optimization Algorithm), Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies
 • Uluslararası Hakemli, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,BİLGİÇ SÜLEYMAN, TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KIRILGANLIK, FİNANSALKRİZLERİN KAMU VE ÖZEL SERMAYELİ BANKALARA ETKİSİNİNSERMAYE YETERLİLİĞİ VE AKTİF KALİTESİ RASYOSU İLETESPİTİ VE KARŞILAŞTIRILMASI (1990-2015 DÖNEMİ), Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,AKINCI ÖZDEN SEVGİ, Antik Dönemden Bretton Woods’a Finansal Düzenlemelerin Yolculuğu, FİNANS, POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR
 • Uluslararası Hakemli, MARŞAP BEYHAN,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ,YANIK ZEKİ,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Denetime Ahlak Felsefesi Açısından Bir Bakış, Etik Değerler ve Faydacılık Çatışması Üzerine Bir İnceleme, MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,KAKİ BARIŞ,KESTANE ALİ,SOBA MUSTAFA,DİNÇER Ömer,ŞIK Eser, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜHİSSE SENEDİ DEĞERLERİNE ETKİLERİ, BİSTSÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Tam Öğrenme Modeli İlkeleri Doğrultusunda Geleneksel Muhasebe Eğitiminin Değerlendirilmesi, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Muhasebe Eğitiminin Geleceğine Stratejik Bir Bakış, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Entegre Raporlama ve Sürdürülebilirlik Muhasebesi, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Sustainability Reporting, International Journal of Humanities and Social Science
 • Ulusal Hakemsiz, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Peki Şimdi Ne Olacak Bağımsız Denetleme Yönetmeliğine İlişkin Değerlendirme, zafer kalkınma ajansı
 • Ulusal Hakemli, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,AKSANYAR YAŞAR,MERCAN NURAY, Whistleblowing ve Yolsuzlukla Mücadelede İç Denetimin Değişen ve Gelişen Rolü, SOBİAD
 • Ulusal Hakemli, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Ekonomi Okur Yazarlığına Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Öğr.Gör. Ayşenur ALTINAY, N.MERCAN
 • Ulusal Hakemli, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, İşletme Körlüğü Silo Sendromu ve Çözüm Önerisi Olarak Örgütsel Zeka, Öğr.Gör. Ayşenur ALTINAY, Y.AKSANYARVd. “İşletme Körlüğü, Silo Sendromu ve Çözüm Önerisi Olarak Örgütsel Zeka” Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2012/1 2012
 • Ulusal Hakemli, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Bilgi Yönetimi Sürecinde Bilgi Paylaşımının Duygusal Zeka ile İlişkisine Yönelik, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi,
 • Ulusal Hakemli, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Pazarlasakta mı Satsak Pazarlamasakta mı Satsak Pazarlamada Yeni Bir Boyut De Marketing Pazarlamama Kavramı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi..
 • Uluslararası Hakemli, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Does Flapping of a Butterfly in Amazon Forest Can Cause a Storm in USA Chaos Theory and Discussion in Accordance With Butterfly Effect, The International Journal of Social Sciences and Humanity Studies
 • 29.10.2015, Uluslararası, International Conference on Social Sciences and Education Research, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Relationship Between Morality and Work Ethics of Social Responsibility Principles of Accounting Principles Outlook for Fraud and Audit, Özet bildiri
 • 26.05.2016, Uluslararası, Global İşletme Araştırmaları Kongresi-GİAK 2016, Işık Üniversitesi, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Stratejik Maliyet Yönetiminde Altı Sigma Yaklaşımının Etkileşimi Sosyal Koruma Harcamalarının Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Araştırma, Özet bildiri
 • 24.04.2017, Uluslararası, 4 th 360⁰ With Youth International Student Congress, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,SOBA MUSTAFA,TEMEL ESRA, Faizsiz Finansman Olgusu ve Çağdaş Murabaha, Tam metin bildiri
 • 24.04.2017, Uluslararası, 4. Uluslararası Öğrenci Kongresi gençlerle 360 derece, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Faizsiz Finansman Olgusu ve Çağdaş Murabaha, Tam metin bildiri
 • 23.09.2014, Uluslararası, 9.tourman Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, SAĞLIK TURİZMİNİN BİR TÜREVİ OLARAK İLERİ YAŞ ve YAŞLI TURİZMİNDE MALİYET DAĞITIM TABLOSU OLUŞTURULMASININ ÖNEMİ ÖRNEK OLARAK SAĞLIK KURULUŞU BULUNDURAN BİR JEOTERMAL OTELİN MALİYET UYGULAMASI, Özet bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, II. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS), SOBA MUSTAFA,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,TEMEL ESRA, Katilim Bankalarinda Banka Karliliği ile Bilanço Dışı İşlemler Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Ulusal, 37.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, MARŞAP BEYHAN,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Muhasebenin Değişen Yönünün Muhasebe Eğitimi Üzerine Etkileri, Bağımsız Denetim Üzerine Bir İnceleme, Tam metin bildiri
 • 18.04.2018, Ulusal, XXXVII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Muhasebenin Değişen Yönünün Muhasebe Eğitimi Üzerine Etkileri, Bağımsız Denetim Üzerine Bir İnceleme,
 • 17.05.2017, Uluslararası, EFEOS, ULUSLARARASI EKONOMİ, FİNANS VE EKONOMETRİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Tekstil Teleflerinin Geri Kazanımında Tersine Lojistik Uygulamaları Ve Çevre Muhasebesinin Uygulanabilirliği, Tam metin bildiri
 • 17.05.2017, Uluslararası, EFEOS, ULUSLARARASI EKONOMİ, FİNANS VE EKONOMETRİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Sürdürülebilir Kalkınmada Tasarruf Olgusu Ve Faizsiz Finansal Araçların Rolü, Tam metin bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı, MARŞAP BEYHAN,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ,YANIK ZEKİ,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Denetime Ahlak Felsefesi Penceresinden Bir Bakış: Etik Değerler ve Faydacılık Çatışması Üzerine Bir İnceleme, Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, MODAVICA 2018, MARŞAP BEYHAN,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ,YANIK ZEKİ,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Denetime Ahlak Felsefesi Penceresinden Bir Bakış: Etik Değerler ve Faydacılık Çatışması Üzerine Bir İnceleme 2, Özet bildiri
 • 13.09.2017, Uluslararası, International Symposium for Production Research, TEKİN MAHMUT,SOBA MUSTAFA,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,AKYÜZ FATMA,BAŞ DENİZ, The Importance Of The Integrated Cost Accounting Management With Sustainable Competitive Enterprise Resource Planning ”An Examination On The Ceramic Sector”, Tam metin bildiri
 • 12.10.2017, Uluslararası, III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam Ve Kariyer Kongresi, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Girişimcilere Yönelik Alternatif Finansman Modellerine Yönelik Bir Araştırma, Faizsiz Finansman, Özet bildiri
 • 12.04.2018, Uluslararası, 2. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL KIRILGANLIĞIN DOLARİZASYONAİLİŞKİN KIRILGANLIK DEĞİŞKENLERİ İLE ANALİZİ (2000-2017 DÖNEMİ), Özet bildiri
 • 11.10.2018, Uluslararası, 6 th SCF International Conference on Economic and Social Impacts of Globalization and Liberalization, ERKAN BİROL,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Uşak İlinin Tasarruf ve Kredi Uzmanlaşma Düzeyinin Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yardımıyla Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference on “The Future of the European Union and Turkey-European Union Relations”, ERKAN BİROL,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Competitiveness Analysis of Turkey’s Sukuk Issuance, Tam metin bildiri
 • 10.10.2018, Uluslararası, 22.FİNANS SEMPOZYUMU, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ, TÜRKİYE VE AVRUPA ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARININ CAMELS PERFORMANS DEĞERLEME MODELİ İLE ANALİZİ, Tam metin bildiri
 • 10.06.2015, Ulusal, 20.ulusal pazarlama kongresi, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,SERT SELÇUK, YOKSULLUKLA SÜRDÜRÜLEBİLİR MÜCADELEDE SOSYAL PAZARLAMANIN ROLÜ ve SOSYAL PAZARLAMANIN FİNANSMANI PROJECT RED KAMPANYASI IŞIĞINDA KÜRESEL FON ÖRNEĞİ, Özet bildiri
 • 06.09.2017, Uluslararası, 2nd International Conference on Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences, SOBA MUSTAFA,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,KARAASLAN FATİH,KAKİ BARIŞ,TEMEL ESRA, Üniversite Diş Hekimliği Fakültelerinde Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Uşak Üniversitesi Örneği, Tam metin bildiri
 • 06.09.2017, Uluslararası, Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Küresel Kamusal Bir Mal Olan Sağlığın Sunumunda Katlanılan Maliyetlerin Analizi “Özel Sağlık Kurumları Diyabet Tedavi Hizmeti Örneği, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, 3 rd International Conference of SCF on “Economic and Social Antalya Impacts of Globalization”, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,AKYÜZ FATMA, Toplumsal Değişimin (Kuşak Farkı) Muhasebe Eğitimine Yansımaları ve Bir Yöntem Önerisi “Tutor Desteği Öğretim Yöntemi, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, 3 rd International Conference of SCF on “Economic and Social Antalya Impacts of Globalization, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,AKYÜZ FATMA,SOBA MUSTAFA, Katılım Bankacılığında Türev Finansal Araçlara İlişkin İşlemlerin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 04.05.2015, Uluslararası, I. Uluslar arası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, COŞKUN AHMET,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Bilanço Oyunlarına Hile ve Denetim Gözüyle Bir Bakış, Tam metin bildiri
 • 03.05.2017, Ulusal, 36. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Büyük Veri (Big Data)’nın Öğrenme Süreçlerinde Kullanımı: Bulut Bilişim Uygulamaları İle Desteklenmiş Ters-Yüz Edilmiş Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğrenen Görüşleri, Tam metin bildiri
 • 02.05.2015, Uluslararası, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,COŞKUN AHMET, BİLANÇO OYUNLARINA HİLE VE DENETİM GÖZÜYLE BİR BAKIŞ, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, Arasan B.N. Altınay A. Esneklik Paradigması, Türkiye-Almanya Çalışma İlişkilerinin Karşılaştırılması Türkiye Almanya İlişkieri Sempozyumu- Almanya Würzburg 14-17.10 2013, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Esneklik Paradigması Türkiye Almanya Çalışma İlişkilerinin Karşılaştırılması, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, Türkiye Almanya İlişkieri Sempozyumu- Almanya Würzburg, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Türkiye Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Almanya Etkisi, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, 10. Uluslararası Muhasebe Konferansı- MÖDAV İstanbul, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Panoptikon Metaforu Penceresinden Denetim ve Gözetim Sorunsalı, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, Elitaş, C. Altınay, A. Coşkun A. “New Trends On Publıc Accounting”. III. Uluslararsı Luca Pacioli Muhasebe Tarihi Konferansı. İstanbul., TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, New Trends On Publıc Accounting, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, yebko, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Whistleblowing ve Yolsuzlukla Mücadelede İç Denetimin Değişen ve Gelişen Rolü, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, yebko, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Küresel Büyük Dönüşüm Dünya Nereye Dönüyor, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, beykon, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Research on the Relationship Between Knowledge Sharing and Emotional Intelligence in the Process of Knowledge Management, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, 3. International Symposium on Sustainable Development”, Sarajevo, Bosna and Herzegovina,, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, An Empirical Research on Relation Between Learning Organization and Visionary Leadership in Kutahya Turkey, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, International Conference on Social Sciences (ICSS), TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Altınay A Aksanyar Y ve Mercan N A Study on Crony Capitalism and Necessity of Auditing, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, Uşak Sempozyumu, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Esnek Çalışmanın İstihdam Üzerine Etkileri Uşak İli Sanayi Kuruluşlarında Esnek Çalışmanın Uygulanabilirliği Üzerine Bir Çalışma, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, VII. Ekonomik Yaklaşım Kongresi, Gazi Üniversitesi, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Bölgesel Kalkınmada İstihdam Artışının Rolü İstihdam Artışı Önündeki Engellerden Genç İşsizliği ve Genç İşsizliğinin Önlenebilmesi İçin Çözüm Önerileri, Tam metin bildiri
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS UYGULAMALARI, 2019, GAZİ KİTABEVİ, 978-605-344-907-2
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, the most recent studies in science and art, 2018, gece kitaplığı, 978-605-288-356-3
 • Ulusal, Ders Kitabı, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Finansal Yönetim, Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler, 2017, seçkin yayınevi,
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Türkiye de Muhasebe Eğitimi, 2016, Ekin Yayınevi, 978-605-327-312-7
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Uluslararası Ticaret ve Finansman, 2016, gazi yayınevi, 978-605-344-386-5
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,ALAMUR BAYRAM, örgütsel davranışta güncel konular, 2015, ekin yayınevi, 978-605-327-219-9
optimum ekonomi ve yönetim bilimleri dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
bankacılık ve sermaye piyasası araştırmaları dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
International Journal of Applied Business and Management Studies , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
uşak üniversitesi sosyal bilimler dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
Scientific Cooperation on future (SCF) Congress , Bildiri Kitabı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
researches social sciences , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
uşak üniversitesi sosyal bilimler dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
jafas , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
İktisadi ve İdari Bilimlerde Gelecek için Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı , Bildiri Kitabı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies (JAFAS) , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
optimum ekonomi ve yönetim bilimleri dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji