UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
AYNUR BOZKURT BOSTANCI

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1990 - 1994

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1995 - 1998

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında kariyer planlaması
 • Doktora

  1998 - 2004

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  Türkiye`deki resmi ve özel ilköğretim okullarında öğretmen performans yönetimi
 • KPDS - İngilizce

  2010 - Güz

  İngilizce - 72
 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
  Eğitim Bilimleri

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2014

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - -
 • YARDIMCI DOÇENT - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2012

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - -
 • 2019

  Yüksek Lisans - BETÜL ŞARBAY
  Okullarda öğretmenlerin paylaşılan liderlik algıları ile psikolojik sermayeleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - SEBİLA BÜLBÜL
  Okul müdürlerinin kullandıkları etkileme taktikleri ile öğretmenlerin işe tutkunluk düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ALİ CANKAYA
  OKULLARDAKİ İNFORMEL İLİŞKİ DÜZEYİ İLE ÖĞRETMENLERİN SİNİZM ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ABDULLAH YUSUF ÇAY
  Okul Yöneticilerinin Farklılıkları Yönetme Becerileri ile Öğretmenlerin Psikolojik Sözleşmeye Uyma Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ERGÜN AKSOY
  ÖĞRETMENLERİN OKULLARDAKİ PAYLAŞILAN LİDERLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - HALİL RAY
  Okullarda paylaşılan liderlik uygulamaları ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ŞULE KURT
  Öğretmenlerin politik yetileri ile akademik iyimserlik düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ESMEHAN ÇAVUŞ
  Okulların DNA profilleri ile öğretmenlerin psikolojik sözleşme düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - FİLİZ DİLSİZ
  Öğretmenlerin örgütsel destek algı düzeyleri ile pozitif psikolojik sermaye düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - ÖMER DOĞAN
  Okulların sosyal sermaye düzeyleri ile öğretmenlerin psikolojik sözleşmeleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - YUSUF GİDİŞ
  Öğretmenlerin liderlik kapasitesi algıları ile örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - ALİ TOSUN
  Okulların DNA profilleri ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - ELİF UĞURLU
  Öğretmenlerin politik yetileri ile örgütsel muhalefet düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - AHMET TESKİ
  Okul yöneticilerinin liderlik tarzları ile öğretmenlerin örgütsel muhalefet algıları arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - AYŞEN AY IŞIK
  Okulların örgütsel öğrenme düzeyleri ile öğretmenlerin akademik iyimserlikleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - ALİ AKBAŞ
  Öğretmenlerin örgütsel politika algıları ile duygusal emek düzeyleri arasındaki ilşki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - ÖNDER ARSLAN
  Okul yöneticilerinin paternalist liderlik düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - AHMET YURDAKUL
  Okulların örgütsel narsizm düzeyi ile öğretmenlerin öz yeterlilik algıları arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - HALİL İBRAHİM YÜKSEL
  Okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özellikleri ile öğretmenlerin psikolojik sermayeleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - ALPASLAN AKPINAR
  Okullardaki insan ilişkileri düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - MUSTAFA HAMİ AY
  Okul yöneticilerinin kültürel liderlik düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - MERVE ŞANLI BULUT
  İlköğretim okullarındaki performans yönetimi uygulamaları ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki
  Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - RAFET İŞLEYEN
  İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven düzeyleri ile öğretmen performans yönetimi uygulamaları arasındaki ilişki
  Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2010

  Yüksek Lisans - SERKAN CENGİZ
  İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetim tarzlarının öğretmenleri yıldırma (mobbing) düzeyine etkisi
  Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010

  Yüksek Lisans - SERKAN ÇORBACI
  İlköğretim okullarındaki performans yönetimi uygulamaları ile yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki
  Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2009

  Yüksek Lisans - EMEL KIRÇAN
  İlköğretim okulları yöneticilerinin çatışmayı yönetmede kullandıkları çatışma yönetimi stratejileri
  Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2009

  Yüksek Lisans - EMİN ÇAKICI
  İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretim liderliği davranışlarını gerçekleştirme düzeyi (Sakarya ili örneği)
  Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2007

  Yüksek Lisans - MUSTAFA LALEK
  Resmi ve özel ilköğretim okullarında örgütsel değerler(Sakarya ili örneği)
  Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - ABDULVAHAP GÜLER
  İlköğretim okullarında öğretmen-yönetici ilişkilerinde sorun yaratan konular
  Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Uluslararası Hakemli, Şarbay Betül,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Okullarda Paylaşılan Liderlik Uygulamaları İle Öğretmenlerin Psikolojik Sermayeleri Arasındaki İlişki, Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction
 • Uluslararası Hakemli, KURT Şule,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Öğretmenlerin Politik Yetileri ile Okulların Akademik İyimserlik Düzeyleri Arasındaki İlişki, e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,BÜLBÜL Sebila, Do the teachers’xx organizational trust levels predict their school academic optimism?, Journal of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,GİDİŞ Yusuf,UĞURLU Elif,DİLSİZ FİLİZ, Okullardaki Paylaşılan Liderlik Uygulamaları İle Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeyleri Ve İşe Karşı Olumlu Duygu Durumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Turkish Studies Educational Sciences
 • Uluslararası Hakemli, Uğurlu Elif,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Öğretmenlerin politik yetileri ile örgütsel muhalefet düzeyleri arasındaki ilişki, International Journal of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,ÇELİK KAZIM,KAHRAMAN ÜMİT, Okulların DNA Profilleri ile Öğretmenlerin Psikolojik Sermayeleri Arasındaki İlişki, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, ŞAHAN GÜLSÜN,GÖKSOY SÜLEYMAN,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Analysıs of Teacher Competency Accordıng to Candıdate Teachers, Science Arena Publications Specialty Journal of Humanities and Cultural Science
 • Ulusal Hakemli, DOĞAN Ömer,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Okulların Sosyal Sermaye Düzeyleri ile Öğretmenlerin Psikolojik Sözleşmeleri Arasındaki İlişki, Uşak Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,AKÇADAĞ TUNCAY,kAHRAMAN Ümit,Tosun Ali, Okulların DNA profili ile okul içi politik davranışlar arasındaki ilişki, Journal of Human Sciences
 • Ulusal Hakemli, YURDAKUL Ahmet,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Okulların örgütsel narsizm düzeyine yölik görüşleri ile öz yeterlilik algıları arasındaki ilişki, Kırıkkale Universitesi Ssyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli, Serkan Çorbacı,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Okullarda öğretmenlere yönelik performans yönetimi uygulamaları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, The prediction level of teachers organizational citizenship behaviors on the successful practice of shared leadership, Eurasian Journal of Educational Research
 • Uluslararası Hakemli, HELVACI MEHMET AKİF,ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Eğitim denetmenlerinin görüşlerine göre öğretmenlerin okullarda değişime karşı direnme nedenleri ve düzeyleri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi-Journal of Theoretical Educational Science
 • Uluslararası Hakemli, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, The role of positive emotion towards work as a mediator in the relationship between organizational responsiveness towards teachers and isolation in professional life, Educational Research and Reviews
 • Uluslararası Hakemli, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, The mediator role of perceived administrator support in the relationship between teachers perceptions of organizational justice and organizational support International Journal of Social Science and Education 3 3 823 834, Journal of Social Science and Education,
 • Uluslararası Hakemli, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Evaluation of educational supervisors opinions about families contribution to education costs International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences 3 2 110 124, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences
 • Uluslararası Hakemli, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Administrative responsiveness towards teachers at schools, Mediterranean Journal of Social Sciences
 • Ulusal Hakemli, KIRÇAN Emel,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, İlköğretim okulu yöneticilerinin çatışmayı yönetmede kullandıkları çatışma yönetimi stratejileri Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Ulusal Hakemli, ÇİÇEK SAĞLAM AYCAN,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra örgütleri yönetim pozisyonlarında kadınların temsil edilme düzeyine yönelik yönetici görüşleri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Paylaşılan Liderlik Algısı Ölçeği nin Türkçe uyarlaması, International Journal of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,YOLCU HÜSEYİN, İlköğretim okulları yöneticilerinin öğretmen performansını değerlendirmede etik ilkelere uyma düzeyleri, International Journal of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,Demet Kayaalp, İlköğretim okullarında öğretmen performansının geliştirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi
 • Ulusal Hakemli, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,Merve Şanlı Bulut,ÖZBAY hatice, Öğretmen denetiminde sanatsal denetim yaklaşımının uygulamasına yönelik öğretmen ve denetmen görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim FakültesiDergisi
 • Uluslararası Hakemli, Çetin Nigar,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, İlköğretim okullarında okul yöneticilerinin farklılıkları yönetme durumu, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,YOLCU HÜSEYİN,ŞAP Hatice, Opinions of teachers and administrators towards the implementaton of teacher performance management applications at public and private high schools, International Online Journal of Educational Sciences.
 • Ulusal Hakemli, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Birleştirilmiş sınıf okutan öğretmenlerin sınıf yönetimini gerçekleştirme durumları, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı
 • Ulusal Hakemli, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Türk Eğitim Sisteminde teftiş alt sisteminin değerlendirmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi
 • 31.05.2016, Uluslararası, 3 nd Eurasian Educational Research Congress, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,KURT Şule,ÇANKAYA Ali,KURT Mehmet Fatih, Öğretmenlerin örgütsel destek algıları ile akademik iyimserlikleri arasındaki ilişki 3 nd Eurasian Educational Research Congress, Özet bildiri
 • 30.08.2016, Uluslararası, 4th international Symposium, New Issues in Teacher Education, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,TÜRKMEN LÜTFULLAH, The relationship between the organizational learning levels of schools and teachers teaching leadership behaviors, Özet bildiri
 • 30.08.2016, Uluslararası, 4th international Symposium, New Issues in Teacher Education, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,ÇİMEN Yağmur Cennet, The Correlatıon Between Teachers Organisatıonal Trust And Their Pschological Capital, Özet bildiri
 • 30.05.2016, Uluslararası, 3nd Eurasian Educational Research Congress, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,TOSUN Ali,GİDİŞ Yusuf,KARACA Okan, Öğretmenlerin politik yetileri ile akademik iyimserlikleri ve işe karşı duygu durumları, Özet bildiri
 • 26.01.2017, Uluslararası, AGP Humanities and Social Sciences Conference, ŞAHAN GÜLSÜN,GÖKSOY SÜLEYMAN,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Analysıs of Teacher Competency According to Student Teachers, Özet bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM KONGRESİ International Congress on Science and Education, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,ŞAHAN GÜLSÜN,BÜLBÜL SEBİLA, Öğretmenlerin örgütsel destek algıları ile öz liderlik becerileri arasındaki ilişki durumu, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 8.Uluslararası eğitim Yönetimi Forumu(EYFOR 8), BOZKURT BOSTANCI AYNUR,KALSEN cemal,TOSUN Ali,DOĞAN Ömer, Okul yöneticilerinin öğretmenlere yönelik farklılıkları yönetme becerileri, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 8.Uluslararası eğitim Yönetimi Forumu(EYFOR 8), BOZKURT BOSTANCI AYNUR,DEMİRHAN GÖKHAN,YALIM Sebila,GÜRLER Ece,Yamaner Ahmet, Okul yöneticilerinin öğretmenleri etkilemede kullandıkları yönetsel etki taktikleri, Özet bildiri
 • 19.06.2019, Uluslararası, VIth International EurasianEducational Research Congress, KAHRAMAN ÜMİT,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Korku Kültürü İle Öğretmenlerin Psikolojik Sermayeleri Arasındaki İlişki, Özet bildiri
 • 16.09.2015, Uluslararası, 19th International Academic Conference, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,YURDAKUL Ahmet,KABAR S FULYA, The relation between school directors political skill with self leadership and shared leadership in schools, Özet bildiri
 • 16.09.2015, Uluslararası, 19th International Academic Conference, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,akbaş ali, The relationship between the teachers perception of organizational politics and emotional labour, Özet bildiri
 • 16.09.2015, Uluslararası, 19th International Academic Conference., BOZKURT BOSTANCI AYNUR,arslan önder, The Correlation between school directors Patternalist Leadership level and the teachers organization sinism, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1st International Education Research and Teacher Education Congress, DOĞAN Ömer,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Okulların sosyal sermaye düzeyleri ile öğretmenlerin psikolojik sözleşmeleri arasındaki ilişki, Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, II. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, DİLSİZ Filiz,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algısı ile Pozitif Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki Durumunun İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, II. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, ÇAVUŞ Esmehan,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Okulların DNA Profilleri ile Öğretmenlerin Psikolojik Sözleşme Düzeyleri Arasındaki İlişki, Tam metin bildiri
 • 13.05.2015, Uluslararası, International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), BOZKURT BOSTANCI AYNUR,ÇELİK KAZIM,Ümit Kahraman, The Relationship between the Schools DNA Profile and Teachers Psychological Capital, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, IV. Eurasian Educational Research Congress, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,Gidiş Yusuf, Öğretmenlerin okul liderlik kapasitesi algıları ile örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasındaki ilişki, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, IV. International Eurasian Educational Research Congress, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,TOSUN Ali,DOĞAN Ömer,ÇAVUŞ Esmahan, Okulların DNA Profili İle Öğretmenlerin Akademik İyimserlik Ve Psikolojik Sözleşmeleri Arasındaki, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, IV. International Eurasian Educational Research Congress, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,ÇAY Abdullah Yusuf,AY IŞIK Ayşen,AKSOY Ergün, Çok kültürlü sınıflarda öğretmenlerin sınıf yönetimini gerçekleştirme durumları, Özet bildiri
 • 08.06.2015, Uluslararası, 2 nd Eurasian Educational Research Congress, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,AKÇADAĞ tuncay,Ümit Kahraman,Tosun Ali,Halil Ray, Okulların DNA profili ve okul içi politik davranışlara yönelik öğretmen görüşleri 08 10 Haziran 2015 Hacettepe Üniversitesi Ankara, Özet bildiri
 • 08.06.2015, Uluslararası, 2 nd Eurasian Educational Research Congress, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,filiz Yıldızoğlu,Yalçın Elif,Yusuf Gidiş, 5 Bostancı A B Yıldızoğlu F Yalçın E Gidiş Y 2015 Öğretmenlerin okula yönelik paylaşılan liderlik algıları örgütsel güven düzeyleri ve işe karşı duygu durumları arasındaki ilişki 2 nd Eurasian Educational Research Congress 08 10 Haziran 2015 Hacettepe Üniversitesi Ankara, Özet bildiri
 • 07.05.2015, Ulusal, 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (07-09 Mayıs 2015)., BOZKURT BOSTANCI AYNUR,Tosun Ali,Fulya Kabar,Ümmü Keklik, Okulların öğretmenlere karşı aile dostu olma durumlarının değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 07.01.2015, Ulusal, 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,GİDİŞ Yusuf,YILDIZOĞLU Filiz,YALÇIN Elif, Okul yöneticilerinin atanması ve yetiştirlmesine yönelik paydaş görüşleri, Özet bildiri
 • 04.09.2015, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education 2015, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,YAĞMUR ÇİMEN,S fULYA kABAR, ostancı A B Çimen C Y Kabar S F 2015 The correlation between teachers psychological capital and self leadership level ERPA International Congresses on Education 2015, Özet bildiri
 • 04.06.2015, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education 2015, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,cennet yağmur ÇİMEN,S FULYA KABAR, The correlation between teachers psychological capital and self leadership level 4 7 June 2015 Athens Greece, Özet bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,AYDOĞAN Süleyman Sırrı,ALTINMAKAS Nurseli, Okullarda öğretmen performansını etkileyen örgütsel etkenler, Tam metin bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,TOSUN Ali, Okul yöneticileri ve öğretmenlerin okulda paylaşılan liderliğe yönelik görüşler, Tam metin bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, KOÇAK SEVAL,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Sınıf Yönetiminde Sosyal Adalet, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, V. International EurasianEducational Research Congress, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,BAYRAKCI MUSTAFA,bülbül sebila, Okullarda Takas Kuramının Uygulanması İle Öğretmenlerin Yöneticiye Güven Ve Örgütsel Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, V th International Eurasian Educational Research Congress, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,YURDAKUL AHMET,BÜLBÜL Sebila, Öğretmen Gözüyle Okul Müdürlerinin Yetenek Yönetimi Becerileri, Tam metin bildiri
 • 01.07.2017, Uluslararası, International conference on Management, Business, Economics, Social Sciences And Humanities Research (ICMBESHR), BOZKURT BOSTANCI AYNUR,TOSUN Ali, The Correlation between the Teachers’xx DNA Profile Perceptions for their Schools and Organizational Citizenship Level, Özet bildiri
 • 01.07.2017, Uluslararası, International conference on Management, Business, Economics, Social Sciences And Humanities Research (ICMBESHR, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,UĞURLU Elif, The Relationship Between Teachers’xx Political Skills and Organizational Opposition Levels, Özet bildiri
 • 01.07.2017, Uluslararası, nternational conference on Management , Business, Economics ,Social Sciences And Humanities Research (ICMBESHR),, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,AY IŞIK Ayşen, The Correlation between the Organizational Learning of the Schools and the Academic Optimism of the Teachers, Özet bildiri
 • Ulusal, Ders Kitabı, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Eğitim bilimine giriş, 2017, Anı yayıncılık,
 • Ulusal, Ders Kitabı, GÜLŞEN CELAL,BOZKURT BOSTANCI AYNUR,AKAN DURDAĞI,YOLCU HÜSEYİN,AYDOĞAN İSMAİL,HELVACI MEHMET AKİF,AKBAŞLI SAİT,GÖKYER NECMİ, Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi, 2017, Anı yayıncılık, 978-605-170-061-8
 • Ulusal, Ders Kitabı, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,Yurdakul Ahmet,Kahraman Ümit, Eğitimde Denetim ve Değerlendirme, 2017, PEGEM AKADEMİ, 978-605-318-744-8
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,YURDAKUL AHMET,AKBAŞ ALİ, Ziya Bursalıoğlu na Armagan, 2016, Ankara Üniversitesi yayınları,
 • Uluslararası, Ders Kitabı, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Türk Eğitim Sistemi ve okul yönetimi Hasan Basri Memduhoğlu Kürşat Yılmaz Ankara Pegem Yayıncılık, 2015, Pegem Yayıncılık.,
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Yönetimde Çağdaş yaklaşımlar Uygulamalar ve Sorunlar, 2014, Anı yayıncılık, 978-605-5213-04-6
 • Ulusal, Ders Kitabı, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi, 2011, Anı Yayıncılık.,
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Yönetimde Çağdaş yaklaşımlar Uygulamalar ve Sorunlar, 2003, Anı yayıncılık, 975-6959-23-2
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Yönetimde çağdaş yaklaşımlar, 2000, Anı yayıcılık, 975-695623-2
Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Turkish Studies , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
EĞİTİM VE BİLİM , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Kırıkkale Ünversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Bartın EğitimFakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
International Journal of Human Sciences (IJHS) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri