UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
AYHAN OĞUZ ÜNLÜER

 • Lisans

  1977 - 1981

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 • Yüksek Lisans

  1985 - 1988

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BASIN VE YAYIN (YL) (TEZLİ)
  Türkiye’de üniversite ortamında toplumsal kişilik geliştirme kavram ve süreçleri temelinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin boş zaman etkinliklerinde kitle iletişim araçlarının yeri
 • Doktora

  1993 - 1995

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  Televizyon yayıncılığının iletişim ortamı, düzen ve politikaları ile Türkiye`deki uygulamanın gelişim boyutları
 • KPDS - İngilizce

  2000 - Bahar

  İngilizce - 76
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  İletişim Çalışmaları

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2019 -

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ - RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ - İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2019

  AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ - UZAKTAN ÖĞRETİM BÖLÜMÜ - UZAKTAN ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  1996 - 2006

  AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ - UZAKTAN ÖĞRETİM BÖLÜMÜ - UZAKTAN ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2020 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2019 -

 • 2005

  Yüksek Lisans - FİGEN YAZICI
  Türkiye'de yerel televizyonlarda çalışan yayın personelinin mesleki eğitim düzeyi, uygulamaya yansıyan sorunların belirlenmesi ve çözüm önerileri
  Selçuk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Radyo Televizyon Yayıncılığında Güncel Sorunlar - Lisans, 2019-2020
 • Senaryo yazarlığı - Lisans, 2019-2020
 • İletişim Bilimlerine Giriş - Lisans, 2019-2020
 • Stüdyo Uygulamaları - Lisans, 2019-2020
 • Kitle İletişimi - Lisans, 2018-2019
 • KİTLE İLETİŞİMİ - Lisans, 2018-2019
 • Kitle İletişimi - Lisans, 2017-2018
 • KİTLE İLETİŞİMİ - Lisans, 2017-2018
 • Kitle İletişimi - Lisans, 2016-2017
 • Televizyonda Program Yapımı - Lisans, 2016-2017
 • Sinema ve Televizyona Giriş - Lisans, 2016-2017
 • KİTLE İLETİŞİMİ - Lisans, 2016-2017
 • Kitle İletişimi - Lisans, 2015-2016
 • KİTLE İLETİŞİMİ - Lisans, 2015-2016
 • KİTLE İLETİŞİMİ - Lisans, 2014-2015
 • Kitle İletişimi - Lisans, 2013-2014
 • kitle iletişimi - Lisans, 2013-2014
 • kitle iletişimi - Lisans, 2013-2014
 • Kitle İletişimi - Lisans, 2012-2013
 • kitle iletişimi - Lisans, 2012-2013
 • Kitle İletişimi - Lisans, 2011-2012
 • kitle iletişimi - Lisans, 2011-2012
 • kitle iletişimi - Lisans, 2010-2011
 • kitle iletişimi - Lisans, 2009-2010
 • kitle iletişimi - Lisans, 2008-2009
 • kitle iletişimi - Lisans, 2007-2008
 • kitle iletişimi - Lisans, 2006-2007
 • kitle iletişimi - Lisans, 2005-2006
 • kitle iletişimi - Lisans, 2004-2005
 • kitle iletişimi - Lisans, 2003-2004
 • Ulusal Hakemli 2016, ÜNLÜER AYHAN OĞUZ, “Ana Akım Medyada Haberler: Televizyon ve Gazetelerin Haber Seçimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Selçuk İletişim, Journal Of Selcuk Communication
 • Uluslararası Hakemli 2006, ÜNLÜER A.OĞUZ, Medyada Etik Söylem ve Medya Etiğini Biçimleyen Temel Belirleyiciler Üzerine Bir Değerlendirme Küresel İletişim Dergisi Sayı 2 DAÜ, Küresel İletişim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2005, ÜNLÜER AYHAN OĞUZ, Ünlüer, Ayhan Oğuz, (2005) “ Radyo Televizyon Yayıncılığında Küreselleşme ve Ulusal Yayıncılık Üzerindeki Etkileri” Selçuk İletişim, , S.1, ISSN, Konya., Selçuk İletişim
 • Ulusal Hakemli 2000, ÜNLÜER AYHAN OĞUZ, Ünlüer, Ayhan Oğuz, (2000) “3984 Sayılı Radyo Televizyon Yasası Üzerine Bir Değerlendirme ve Bazı Öneriler”, selçuk iletişim
 • 20.04.2017, Uluslararası, 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, IBAD-2017, ÜNLÜER AYHAN OĞUZ, Kararları Işığında Radyo Televizyon Üst Kurulunun Televizyon Yayıncılığına Yaklaşımı; Ulusal Yayın Yapan Televizyon Kuruluşları Örnekleminde Bir İçerik Analizi.Approach of Radio and Television Supreme Council to Television Broadcasting in the light of its Decisions; A Content Analysis in the Case of National Television Broadcasting Organizations., Tam metin bildiri
 • 06.10.2010, Uluslararası, IODL&ICEM International Joint Conference And Media Days, Yüksel Coşgül, Oktay Özlem, Örnek Aynur, İnceelli AyşeÜnlüer Ayhan Oğuz, Yüksel C Oktay Ö Örnek A İnceelli A Ünlüer A O Analysing E Television Programmes That Are One Of The Learning Media In Distance Education System In Terms Of Cognitive Learning Theories A Content Analysis IODL ICEM International Joint Conference And Media Days 6 8 10 2010 Anadolu Üniversitesi Yayını No 2118 Eskişehir, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, International Conference in Communication and Media Studies, Eastern Mediterranean University Faculty of Communication and Media Studies, Northern Cyprus,, ÜNLÜER AYHAN OĞUZ, Ünlüer, Ayhan Oğuz, (2004) “Medyada Etik Söylem ve Medya Etiğini Biçimleyen Temel Belirleyiciler Üzerine Bir Değerlendirme”, Ethics in Communication: Culture, Community, Identity…, International Conference in Communication and Media Studies, Eastern Mediterranean University Faculty of Communication and Media Studies, Northern Cyprus,, Özet bildiri
 • Ulusal 2015, Bilimsel Kitap, ÜNLÜER AYHAN OĞUZ, İletişim Çalışmaları, 2015, Sakarya Üniversitesi TOJCAM, ISBN: 978-605-4735-65-5
 • Ulusal 2014, Bilimsel Kitap, ÜNLÜER AYHAN OĞUZ, Farklı Kanallar Aynı Haberler, 2014, Nisan Kitabevi, ISBN:978-975-6428-74-0
 • Ulusal 2013, Ders Kitabı, ÜNLÜER AYHAN OĞUZ, Ünlüer, Ayhan Oğuz (2013) Medya ve Etik,Anadolu Üniversitesi Yayını,, 2013, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Yayın No:3008
 • Ulusal 2013, Ders Kitabı, ÜNLÜER AYHAN OĞUZ, Ünlüer, Ayhan Oğuz (2013) Film ve Video Kültürü, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2013, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Yayın No: 2771
 • Ulusal 2010, Ders Kitabı, ÜNLÜER AYHAN OĞUZ, Ünlüer, Ayhan Oğuz (2010) Medya Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2010, Anadolu Üniversitesi Basımevi, No:2160
 • Ulusal 2010, Ders Kitabı, ÜNLÜER AYHAN OĞUZ, Ünlüer, Ayhan Oğuz (2010) Medya Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2010, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Yayın no:2160
 • Ulusal 2010, Ders Kitabı, ÜNLÜER AYHAN OĞUZ, (2010), Radyo-Televizyon Yayıncılığı, Anadolu Üniversitesi Yayını No:2170, Eskişehir, 2010, Anadolu Üniversitesi Basımevi,
 • Ulusal 2010, Ders Kitabı, ÜNLÜER AYHAN OĞUZ, (2010) s. 40-56, Radyo-Televizyon Yayıncılığı, ed. Anadolu Üniversitesi Yayını, 2010, Anadolu Üniversitesi Basımevi,
 • Ulusal 2010, Ders Kitabı, ÜNLÜER AYHAN OĞUZ, (2010) Radyo-Televizyon Yayıncılığı, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2010, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Yayın No:2170
 • Ulusal 2010, Ders Kitabı, ÜNLÜER AYHAN OĞUZ, Ünlüer, Ayhan Oğuz (2010) Radyo-Televizyon Yayıncılığı,, Anadolu Üniversitesi Yayını No:2170, Eskişehir, 2010, Anadolu Üniversitesi Basımevi,
 • Ulusal 2005, Bilimsel Kitap, ÜNLÜER A.OĞUZ, Ekranın Öte Yüzü Radyo ve Televizyon Yayıncılığının Dünü Bugünü ve Yarınlara İlişkin Bir Perspektif, 2005, Tablet Kitabevi, ISBN: 975-6346-18-3
AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları