UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ASLI GÜNDOĞAN

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2004 - 2008

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2008 - 2011

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)
  Sınıf öğretmenlerinin sahip oldukları öğrenme stilleri ve kullandıkları bilişüstü öğrenme stratejileri
 • Doktora

  2011 - 2017

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (DR)
  Hayat bilgisi dersinde otantik görev temelli öğrenme ortamlarının öğrencilerin derse yönelik tutumlarına ve öğrenme süreçlerine yansıması
 • KPDS - İngilizce

  2008 - Bahar

  İngilizce - 72
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2018

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2018 -

 • Okul Deneyimi - Lisans, 2018-2019
 • Öğretmenlik Uygulaması II - Lisans, 2018-2019
 • Okula Uyum ve İlkokul Programı - Lisans, 2018-2019
 • Erken Çocukluk Eğitimi - Lisans, 2018-2019
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme - Lisans, 2018-2019
 • Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2018-2019
 • Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II - Lisans, 2018-2019
 • Öğretmenlik Uygulaması I - Lisans, 2018-2019
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2018-2019
 • Hayat Bilgisi Öğretimi - Lisans, 2018-2019
 • Seçmeli: Sosyal Beceri Eğitimi - Lisans, 2018-2019
 • Seçmeli: Eğitimde Program Yaklaşımları - Lisans, 2018-2019
 • Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I - Lisans, 2018-2019
 • Seçmeli: Öğretim Yaklaşımları - Lisans, 2017-2018
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme - Lisans, 2017-2018
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2017-2018
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2017-2018
 • Hayat Bilgisi Öğretimi - Lisans, 2017-2018
 • Eğitimde Program Geliştirme - Lisans, 2017-2018
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2016-2017
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2016-2017
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı - Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜNDOĞAN ASLI, İlkokul Öğrencilerinin Gözünden Hayat Bilgisi Dersi, Anadolu Journal of Educational Sciences International
 • Uluslararası Hakemli 2019, GÜNDOĞAN ASLI,AKAR CÜNEYİT, İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN OKULDA MUTLULUK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, TAY Journal
 • Uluslararası Hakemli 2018, GÜNDOĞAN ASLI,GÜLTEKİN MEHMET, İLKOKUL 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİ“OKUL HEYECANIM” TEMASINDAKİ KAVRAMLARA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARI, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, GÜNDOĞAN ASLI,GÜLTEKİN MEHMET, Hayat bilgisi dersinde otantik görev temelli öğrenme ortamlarının öğrencilerin tutumlarına ve öğrenme süreçlerine yansıması, Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, GÜNDOĞAN ASLI,KOÇAK SEVAL, Öğretmen Adaylarının Okul İklimi Algıları ile Akademik Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Sakarya University Journal of Education
 • Ulusal Hakemli 2017, GÜNDOĞAN ASLI,KILIÇ ZEYNEP, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Liderlik ve Öğretmen Liderliğine İlişkin Görüşleri1, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, GÜNDOĞAN ASLI, 2015 hayat bilgisi öğretim programının sosyal beceriler bağlamında incelenmesi, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, GÜNDOĞAN ÇÖGENLİ ASLI,GÜVEN MERAL, The Predictive Power of Metacognitive Learning Strategies on Achievement of Preservice Teachers., Anadolu Journal of Educational Sciences International
 • Uluslararası Hakemli 2014, GÜLTEKİN Mehmet, GÜNDOĞAN ÇÖGENLİ Aslı, Elementary Pre Service Teachers Metaphorical Perceptions Regarding Life Sciences, Cukurova University Faculty of Education Journal
 • Ulusal Hakemli 2014, GÜNDOĞAN ÇÖGENLİ ASLI,GÜVEN MERAL, Öğretmenlere Yönelik Bilişüstü Öğrenme Stratejileri Belirleme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemsiz 2014, ŞEFİK YAŞAR,GÜNDOĞAN ÇÖGENLİ ASLI, Determining Validity and Reliability of Data Gathering Instruments Used by Program Evaluation Studies in Turkey, Procedia-Social and Behavioral Sciences
 • Ulusal Hakemli 2014, GÜNDOĞAN ÇÖGENLİ Aslı, UÇANSOY Aybüke, Sınıf Öğretmenlerinin Uyum ve Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Görüşleri, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
 • 27.12.2018, Ulusal, 1. Türk Eğitim Kongresi, GÜNDOĞAN ASLI, Milli Değerlerin İçselleştirilmesinde Hayat Bilgisi Dersinin Rolü, Tam metin bildiri
 • 24.05.2012, Ulusal, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, GÜLTEKİN MEHMET,GÜNDOĞAN ÇÖGENLİ ASLI, Sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi dersine ilişkin metaforik algıları, Özet bildiri
 • 23.10.2019, Uluslararası, 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, GÜNDOĞAN ASLI,TAŞDERE AHMET, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine YönelikAlgıları, Özet bildiri
 • 23.10.2019, Uluslararası, 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, GÜNDOĞAN ASLI, Okulöncesi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik DeğerAlgıları İle Toplumsal Cinsiyet Rollerine Bakış Açıları, Özet bildiri
 • 23.05.2013, Uluslararası, 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, GÜNDOĞAN ÇÖGENLİ ASLI,uçansoy baştürk aybüke, Sınıf öğretmenlerinin uyum ve hazırlık çalışmalarına ilişkin görüşleri, Özet bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, GÖZ NUR LEMAN,GÜNDOĞAN ASLI, İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN RESİMLERİNDE TEKNOLOJİ, Özet bildiri
 • 22.06.2011, Uluslararası, 3rd International Conference on Educational Sciences., GÜNDOĞAN ÇÖGENLİ ASLI,GÜVEN MERAL, Öğretmenlere yönelik bilişüstü öğrenme stratejileri belirleme ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Özet bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, GÜNDOĞAN ASLI,GÜLTEKİN MEHMET, Hayat Bilgisi dersinde otantik görev temelli öğrenme ortamları oluşturulmasına yönelik örnek uygulamalar, Özet bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, GÜNDOĞAN ASLI, 2015 Hayat Bilgisi Öğretim Programının sosyal beceriler bağlamında incelenmesi., Özet bildiri
 • 19.10.2009, Ulusal, 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, ÇİFTÇİ ŞERİFE KOZA,DEMİRAY PINAR,GÜNDOĞAN ASLI,TÜRKMEN LÜTFULLAH, Sınıf öğretmenliği yüksek lisans programına farklı alanlardan kabul edilen öğrencilerin adaptasyon sorunları ve alana katkıları, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, 27.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, GÖZ NUR LEMAN,GÜNDOĞAN ASLI,DEMİRHAN GÖKHAN, Sınıf Öğretmenlerinin Çokkültürlü Yeterlik Algıları ve Sınıf İçine Yansımaları, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, 27.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, AKAR CÜNEYİT,GÜNDOĞAN ASLI,METİN ZEYNEP, İlkokul Çocukları Okulda Ne Kadar Mutlu?, Özet bildiri
 • 16.10.2019, Uluslararası, 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, GÜNDOĞAN ASLI,CAN BEYHAN, Sınıf Öğretmenlerinin Tasarım-Beceri Atölyeleri Hakkındaki Görüşleri, Özet bildiri
 • 16.10.2019, Uluslararası, 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, GÜNDOĞAN ASLI,ERBEY Halime Kübra, İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimlerinde Toplumsal Cinsiyet, Özet bildiri
 • 16.09.2010, Ulusal, 19.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı,, DEMİR METİN,AKAR CÜNEYİT,GÜNDOĞAN ASLI,ERMİŞ HİLAL, İlköğretim programlarındaki temel becerilere ilişkin öğretim elemanı ve öğretmen adayı görüşleri., Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1. Ululararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, GÜNDOĞAN ASLI,KILIÇ ZEYNEP, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Liderlik ve Öğretmen Liderliğine İlişkin Görüşleri, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1st INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH AND TEACHER EDUCATION CONGRESS, GÜNDOĞAN ASLI,KOÇAK SEVAL, SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZLİDERLİK EĞİLİMLERİ, Özet bildiri
 • 11.05.2016, Uluslararası, 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, GÜNDOĞAN ASLI,GÜLTEKİN MEHMET, İlkokul 3. sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersi okul heyecanım temasındaki kavramlara ilişkin bilişsel yapıları., Özet bildiri
 • 11.04.2018, Uluslararası, 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, AKAR CÜNEYİT,GÜNDOĞAN ASLI,ÇETİN VİLDAN, İlkokul Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Dersindeki Eğlenme Düzeyleri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Özet bildiri
 • 11.04.2018, Uluslararası, 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, GÜNDOĞAN ASLI, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi Öğretimine Yönelik Tutumları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki, Özet bildiri
 • 07.11.2019, Uluslararası, 8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL STUDIES EDUCATION, GÜNDOĞAN ASLI,BALBAĞ NUR LEMAN,Süner Kübra, SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE SANAT EĞİTİMİ: SINIF ÖĞRETMENLERİ NE DÜŞÜNÜYOR?, Özet bildiri
 • 07.11.2019, Uluslararası, 8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL STUDIES EDUCATION, GÜNDOĞAN ASLI,ERBEY Halime Kübra, SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET, Tam metin bildiri
 • 05.10.2011, Uluslararası, I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi,, GÜNDOĞAN ÇÖGENLİ ASLI, Sınıf öğretmenlerinin kullandıkları bilişüstü öğrenme stratejileri., Özet bildiri
 • 04.05.2017, Uluslararası, 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, GÜNDOĞAN ASLI,GÜLTEKİN MEHMET, Hayat bilgisi dersinde otantik görev temelli öğrenme ortamlarının öğrencilerin derse yönelik tutumlarına ve öğrenme süreçlerine yansıması, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, V th International Eurasian Educational Research Congress, BAŞTÜRK AYBÜKE,GÜNDOĞAN ASLI, Çeşitliliğin Rezonansı: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sesinden Çok Kültürlülük ve Çok Kültürlü Eğitim, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, GÜNDOĞAN ASLI, Milli Eğitim Üzerine Yazılar, 2019, Efe Akademi Yayınları, 978-605-2308-53-0
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, GÜNDOĞAN ASLI, Öğretim İlke ve Yöntemleri: Etkinlik ve Ders Planı Örnekleriyle Zenginleştirilmiş., 2017, Anı Yayıncılık, 978-605-170-187-5
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, GÜNDOĞAN ASLI,GÜLTEKİN MEHMET, Küreselleşen Dünyada Eğitim, 2017, Pegem Akademi, 978-605-318-798-1
Uşak Eğitim Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri