UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
ASEM NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI SİYASET ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1990 - 1995

  Azerbaycan Devlet Üniversitesi
 • Yüksek Lisans

  1996 - 2000

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ)
  AZERBAYCAN VE KAZAKİSTAN PETROLLERİ VE BÖLGESEL POLİTİKAYA ETKİSİ
 • Doktora

  2000 - 2005

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
  DEĞİŞEN ULUSLARARASI İLİŞKİLER SİSTEMİNDE RUSYA FEDERASYONU’NUN YERİ
 • YDS - Rusça

  2014 - Bahar

  Rusça - 86.25000
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Uluslararası İlişkiler

 • PROFESÖR - BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  - ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2014

  - -
 • YARDIMCI DOÇENT - BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  - ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasi Türk-Kazak Üniversitesi

  2007 - 2013

  - Uluslararası İlişkiler Bölümü - Uluslararası İlişkiler
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2020 -

 • BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2019 - 2020

 • BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Komisyon Üyeliği

  2016 - 2018

 • BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2016 - 2019

 • BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

  2015 - 2018

 • BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2014 -

 • BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2014 - 2020

 • BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2014 - 2014

 • BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2013 -

 • BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2013 -

 • Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasi Türk-Kazak Üniversitesi Bölüm Başkanı

  2009 - 2014

 • 2021

  Yüksek Lisans - RAMAZAN MERT
  Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenliği Sağlama Görevine Sahip bir Örgüt olarak BM'nin Tarihsel Gelişimi ve Reform Sorunsalı
  Ege Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ULUSLARARASI HUKUK II - Lisans, 2018-2019
 • TOPLUM BİLİMİ - Lisans, 2018-2019
 • ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Lisans, 2018-2019
 • ETİK - Lisans, 2018-2019
 • ULUSLARARSI HUKUK I - Lisans, 2018-2019
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ - Lisans, 2018-2019
 • ULUSLARARASI POLİTİKA - Lisans, 2018-2019
 • ETİK - Lisans, 2017-2018
 • TOPLUM BİLİMİ - Lisans, 2017-2018
 • ULUSLARARASI İLİŞKİKLERE GİRİŞ - Lisans, 2017-2018
 • SİYASET BİLİMİ - Lisans, 2017-2018
 • ULUSLARARASI FİNANSAL KURULUŞLAR - Lisans, 2016-2017
 • SİYASET BİLİMİ - Lisans, 2016-2017
 • TOPLUM BİLİMİ - Lisans, 2016-2017
 • SİYASET BİLİMİ - Lisans, 2015-2016
 • DAVRANIŞ BİLİMİ - Lisans, 2015-2016
 • DOĞAL KAYNAKLAR - Lisans, 2015-2016
 • TOPLUM BİLİMİ - Lisans, 2015-2016
 • DAVRANIŞ BİLİMİ - Lisans, 2014-2015
 • TOPLUM BİLİMİ - Lisans, 2014-2015
 • ULUSLARARASI FİNANSAL KURULUŞLAR - Lisans, 2013-2014
 • ANAYSA HUKUKU - Lisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2001, NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU ASEM, 21 Yüzyılın Başında BDT nin Sorunları ve Geleceğe Yönelik Senaryolar, Stratejik Analiz
 • Uluslararası Hakemli 2000, NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU ASEM, Yeltsin den Sonra Putin le Yeni Rusya, Stratejik Analiz
 • 29.04.2006, Uluslararası, Орталық Азия елдерінің мемлекетаралық интеграциялық байланыстарын жаңғырту» атты Орта Азия елдерінің ІІ Түркістан интеграциялық форумы, NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU ASEM, Неизбежность и возможностиполитической интеграции вЦентрально- Азиатскихгосударствах (Neizbejnost i Bozmojnosti Politiçeskoy İntagratsii v Tsentralno-Aziatski Gosudartsvah), Tam metin bildiri
 • 27.10.2014, Ulusal, 2. Amasya Türk Dünyası Çalıştayı, NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU ASEM, Rusya’nın Türk Dünyas Politikası, Tam metin bildiri
 • 22.03.2012, Uluslararası, Социокоультуные Традиции Поволжья и Приуралья в Контексте Интегративных Связей. Материалы Международной научно-практической Конференции- Надькинские чтение, NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU ASEM, Политика и МежкультурнаяКоммуникация. ПолитическаяКоммуникация вМногокультурной Среде (Politika i Mejkulturnaya Kommunikatsiya Politiçeskaya Kommunikatsiya v Mnogokulturnoy Srede), Tam metin bildiri
 • 12.05.2016, Uluslararası, TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNİN BÖLGESEL POLİTİKALARA ETKİSİ (19.YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE) ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU ASEM, Rusya Ermenistan İlişkilerinde Türkiyenin Konumuj, Tam metin bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, el Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU ASEM, Çakışan Çıkarlar Kapsamında Rus- İran İlişkileri ve Nükleer Programı, Özet bildiri
 • 10.11.2006, Uluslararası, Қазақстан Республикасының дипломатиялық және саяси өміріндегі Нәзір Төреқұловтың рөлі» Халықаралық ғылыми- практикалық конференция материялдар, NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU ASEM, Жеке тұлғаның халықаралықсаясаты рөлі (Jeke Tulganın Halıkaralık Sayasattagı roli), Tam metin bildiri
 • 07.11.2008, Uluslararası, «Қазақ мемлекеттілігінің хронологиясы, құрылымы және байланыстары» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция, NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU ASEM, Avrupa Guvenlik ve isbirligi Teskilatinin Kurulmasi Kazak Devletinin Kronolojik Kurulumu ve Olusumunun Yasaligi hakkinda Bazı Meseleler, Tam metin bildiri
 • 04.05.2018, Uluslararası, ..II. Uluslararası Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Konferansı, NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU ASEM, Suriyede Küresel Güç Mücadelesi, Özet bildiri
 • 04.05.2018, Uluslararası, ..II. Uluslararası Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Konferansı, NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU ASEM, Rusya-Ukrayna İlişkilerinde Dış Politik Öncelikler, Özet bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, Birinci Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Sempozyumu:Türkiye-Rusya Arasında Bilimsel, Teklnolojik ve Ekonomik İşbirliği., NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU ASEM, Rusya’xxnın Yeni Jeopolitik Strateji Arayış Dönemi, Tam metin bildiri
 • 02.05.2014, Uluslararası, II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU ASEM, Siyasette Kadın Faktörü, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU ASEM, Gobiden Tuna’ya Türk Dünyası İncelemelri, 2018, Nobel Bilimsel Eserlr, 9786052149430
 • Uluslararası 2011, Bilimsel Kitap, NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU ASEM, Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya, 2011, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yayınları,
 • Ulusal 2007, Bilimsel Kitap, NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU ASEM, Rusya nın Dış Politikası I, 2007, Vadi Yayınevi, 975-6768-87-7
 • Ulusal 2002, Bilimsel Kitap, NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU ASEM, Uluslararası Terörizm ve Dış Politika, 2002, Biltek Yayınevi,