UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ALKAN ALKAYA

SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1999 - 2004

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2004 - 2007

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PAZARLAMA (YL) (TEZLİ)
  Mobil Kanallar Yoluyla Pazarlama İletişimi Süreci Ve Üniversite Öğrencilerinin Mobil Pazarlamaya İlişkin Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma
 • Doktora

  2010 - 2016

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR)
  Sosyal Medya Sayfalarının Müşteri Sermayesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
 • ÜDS - Almanca

  2003 - Bahar

  Almanca - 60.000
 • YDS - İngilizce

  2014 - Güz

  İngilizce - 80.00000
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Pazarlama

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 -

  SAĞLIK YÜKSEKOKULU - SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2018

  BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU - PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ - PAZARLAMA PR.
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2016

  BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU - PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ - PAZARLAMA PR.
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2015 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2011 - 2015

 • KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • MAKRO İKTİSAT - Lisans, 2017-2018
 • MÜŞTERİ İLKELERİ YÖNETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • PAZARLAMA İLKELERİ - Lisans, 2017-2018
 • AİLE EKONOMİSİ - Lisans, 2017-2018
 • İNOVASYON VE İNOVASYON YÖNETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • PERAKENDE YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • GENEL İŞLETME - Lisans, 2017-2018
 • HİZMET PAZARLAMASI - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • HİZMET PAZARLAMASI - Lisans, 2017-2018
 • İKTİSADA GİRİŞ - Lisans, 2017-2018
 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Lisans, 2017-2018
 • GENEL İŞLETME - Lisans, 2017-2018
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 2 - Önlisans, 2017-2018
 • İKTİSADA GİRİŞ - Önlisans, 2017-2018
 • ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - Önlisans, 2017-2018
 • PAZARLAMA İLETİŞİM TEKNİKLERİ - Önlisans, 2017-2018
 • ELEKTRONİK PAZARLAMA - Önlisans, 2017-2018
 • GLOBAL PAZARLAMA - Önlisans, 2017-2018
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 1 - Önlisans, 2016-2017
 • PAZARLAMA İLKELERİ - Önlisans, 2016-2017
 • ELEKTRONİK PAZARLAMA - Önlisans, 2016-2017
 • GLOBAL PAZARLAMA - Önlisans, 2016-2017
 • ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - Önlisans, 2016-2017
 • PAZARLAMA İLETİŞİM TEKNİKLERİ - Önlisans, 2016-2017
 • İKTİSADA GİRİŞ - Önlisans, 2016-2017
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞI - Önlisans, 2016-2017
 • PERAKENDECİLİK - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - Lisans, 2016-2017
 • MARKA YÖNETİMİ - Önlisans, 2016-2017
 • MAKRO İKTİSAT - Önlisans, 2016-2017
 • KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI - Önlisans, 2016-2017
 • EKONOMİ - Önlisans, 2016-2017
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 2 - Önlisans, 2015-2016
 • İKTİSADA GİRİŞ - Önlisans, 2015-2016
 • PAZARLAMA İLETİŞİM TEKNİKLERİ - Önlisans, 2015-2016
 • ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - Önlisans, 2015-2016
 • ELEKTRONİK PAZARLAMA - Önlisans, 2015-2016
 • GLOBAL PAZARLAMA - Önlisans, 2015-2016
 • İŞLETME YÖNETİMİ 1 - Önlisans, 2015-2016
 • MESLEKİ UYGULAMALAR - Önlisans, 2015-2016
 • İŞLETME YÖNETİMİ 2 - Önlisans, 2015-2016
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 1 - Önlisans, 2015-2016
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI - Önlisans, 2015-2016
 • PAZARLAMA ARAŞTIRMASI - Önlisans, 2015-2016
 • EKONOMİ - Önlisans, 2015-2016
 • MARKA YÖNETİMİ - Önlisans, 2015-2016
 • MAKRO İKTİSAT - Önlisans, 2015-2016
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 1 - Önlisans, 2014-2015
 • PAZARLAMA İLETİŞİM TEKNİKLERİ - Önlisans, 2014-2015
 • İŞLETME YÖNETİMİ 1 - Önlisans, 2014-2015
 • MARKA YÖNETİMİ - Önlisans, 2014-2015
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 2 - Önlisans, 2014-2015
 • EKONOMİ - Önlisans, 2014-2015
 • MAKRO İKTİSAT - Önlisans, 2014-2015
 • İŞLETME YÖNETİMİ 2 - Önlisans, 2014-2015
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI - Önlisans, 2014-2015
 • İKTİSADA GİRİŞ - Önlisans, 2014-2015
 • ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - Önlisans, 2014-2015
 • ELEKTRONİK PAZARLAMA - Önlisans, 2014-2015
 • GLOBAL PAZARLAMA - Önlisans, 2014-2015
 • MESLEKİ UYGULAMALAR - Önlisans, 2014-2015
 • PAZARLAMA ARAŞTIRMASI - Önlisans, 2014-2015
 • ELEKTRONİK PAZARLAMA - Önlisans, 2013-2014
 • GLOBAL PAZARLAMA - Önlisans, 2013-2014
 • KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - Önlisans, 2013-2014
 • KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI - Önlisans, 2013-2014
 • İŞLETME YÖNETİMİ 2 - Önlisans, 2013-2014
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA - Önlisans, 2013-2014
 • İLETİŞİM - Önlisans, 2013-2014
 • İKTİSADA GİRİŞ - Önlisans, 2013-2014
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI - Önlisans, 2013-2014
 • PAZARLAMA İLETİŞİM TEKNİKLERİ - Önlisans, 2013-2014
 • MARKA YÖNETİMİ - Önlisans, 2013-2014
 • MAKRO İKTİSAT - Önlisans, 2013-2014
 • KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - Önlisans, 2013-2014
 • PAZARLAMA MEVZUATI - Önlisans, 2013-2014
 • ELEKTRONİK PAZARLAMA - Önlisans, 2012-2013
 • GLOBAL PAZARLAMA - Önlisans, 2012-2013
 • KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - Önlisans, 2012-2013
 • KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI - Önlisans, 2012-2013
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 2 - Önlisans, 2012-2013
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 1 - Önlisans, 2012-2013
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Önlisans, 2012-2013
 • İLETİŞİM - Önlisans, 2012-2013
 • İKTİSADA GİRİŞ - Önlisans, 2012-2013
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞI - Önlisans, 2012-2013
 • PAZARLAMA İLETİŞİM TEKNİKLERİ - Önlisans, 2012-2013
 • PAZARLAMA ARAŞTIRMASI - Önlisans, 2012-2013
 • MARKA YÖNETİMİ - Önlisans, 2012-2013
 • MAKRO İKTİSAT - Önlisans, 2012-2013
 • KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - Önlisans, 2012-2013
 • BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ - Önlisans, 2011-2012
 • BİLGİSAYARA GİRİŞ - Önlisans, 2011-2012
 • DIŞ TİCARET. İŞLEMLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2011-2012
 • ELEKTRONİK PAZARLAMA - Önlisans, 2011-2012
 • GENEL İŞLETME - Önlisans, 2011-2012
 • GLOBAL PAZARLAMA - Önlisans, 2011-2012
 • KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI - Önlisans, 2011-2012
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 2 - Önlisans, 2011-2012
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 1 - Önlisans, 2011-2012
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Önlisans, 2011-2012
 • İLETİŞİM - Önlisans, 2011-2012
 • İKTİSADA GİRİŞ - Önlisans, 2011-2012
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON - Önlisans, 2011-2012
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞI - Önlisans, 2011-2012
 • PAZARLAMA İLETİŞİM TEKNİKLERİ - Önlisans, 2011-2012
 • MARKA VE MARKA STRATEJİLERİ - Önlisans, 2011-2012
 • MAKRO İKTİSAT - Önlisans, 2011-2012
 • KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - Önlisans, 2011-2012
 • BİLGİSAYARA GİRİŞ - Önlisans, 2010-2011
 • DIŞ TİCARET. İŞLEMLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2010-2011
 • GENEL İŞLETME - Önlisans, 2010-2011
 • GLOBAL PAZARLAMA - Önlisans, 2010-2011
 • GİRİŞİMCİLİK - Önlisans, 2010-2011
 • HİZMET PAZARLAMASI - Önlisans, 2010-2011
 • İŞLETME YÖNETİMİ 2 - Önlisans, 2010-2011
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 2 - Önlisans, 2010-2011
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 1 - Önlisans, 2010-2011
 • İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI - Önlisans, 2010-2011
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Önlisans, 2010-2011
 • İLETİŞİM - Önlisans, 2010-2011
 • İKTİSADA GİRİŞ - Önlisans, 2010-2011
 • YENİ PAZARLAMA TEKNİKLERİ - Önlisans, 2010-2011
 • TİCARİ BELGELER - Önlisans, 2010-2011
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI - Önlisans, 2010-2011
 • REKLAMCILIK - Önlisans, 2010-2011
 • PAZARLAMA İLETİŞİM TEKNİKLERİ - Önlisans, 2010-2011
 • MARKA VE MARKA STRATEJİLERİ - Önlisans, 2010-2011
 • MAKRO İKTİSAT - Önlisans, 2010-2011
 • PAZARLAMA MEVZUATI - Önlisans, 2010-2011
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİ - Önlisans, 2009-2010
 • BİLGİSAYARA GİRİŞ - Önlisans, 2009-2010
 • DIŞ TİCARET. İŞLEMLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2009-2010
 • DOĞRUDAN PAZARLAMA - Önlisans, 2009-2010
 • GENEL İŞLETME - Önlisans, 2009-2010
 • GLOBAL PAZARLAMA - Önlisans, 2009-2010
 • GİRİŞİMCİLİK - Önlisans, 2009-2010
 • HİZMET PAZARLAMASI - Önlisans, 2009-2010
 • İŞLETME YÖNETİMİ 2 - Önlisans, 2009-2010
 • İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI - Önlisans, 2009-2010
 • İKTİSADA GİRİŞ - Önlisans, 2009-2010
 • YENİ PAZARLAMA TEKNİKLERİ - Önlisans, 2009-2010
 • TİCARİ BELGELER - Önlisans, 2009-2010
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI - Önlisans, 2009-2010
 • REKLAMCILIK - Önlisans, 2009-2010
 • PAZARLAMA İLETİŞİM TEKNİKLERİ - Önlisans, 2009-2010
 • MARKA VE MARKA STRATEJİLERİ - Önlisans, 2009-2010
 • MAKRO İKTİSAT - Önlisans, 2009-2010
 • Uluslararası Hakemli 2019, ŞAHİN FATİH,ALKAYA ALKAN,TAŞKIN ERCAN, Determinants of Users’ Intention to Use Social Media Apps, Afyon Kocatepe University Journal of Social Science
 • Ulusal Hakemli 2018, ALKAYA ALKAN,ŞAHİN FATİH, Bilgi Paylaşımının Teknoloji Kabul Modeli Üzerinden İncelenmesi: Bir Sosyal Ağ Uygulaması, Usak University Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2017, ALKAYA ALKAN,ŞAHİN FATİH, Self Servis Teknolojilerindeki Web Sayfası Kalitesinin Tatmin, Bağlılık, Güven ve Yeniden Satın Alma Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, PESA International Journal of Social Studies
 • Uluslararası Hakemli 2017, ŞAHİN FATİH,ALKAYA ALKAN, Tüketicilerin Çevrimiçi Şikayet Kanallarını Kullanımına Yönelik Davranışlarının Teknoloji Kabul Modeli ve Planlı Davranış Teorisi Bütünleşik Modeli Bakış Açısı ile İncelenmesi, PESA International Journal of Social Studies
 • Uluslararası Hakemli 2017, ALKAYA ALKAN,TAŞKIN ERCAN, The Impact of Social Media Pages on Customer Equity and Purchase Intention An Empirical Study of Mobile Operators, Journal of Business Research - Turk
 • 29.10.2015, Uluslararası, ICSER, ALKAYA ALKAN,TAŞKIN ERCAN, An Examination of Impact Social Media Activities on Brand Equity, Özet bildiri
 • 29.10.2015, Uluslararası, ICSER, ALKAYA ALKAN, The Impact of Social Media Marketing on Customer Equity, Poster
 • 21.12.2016, Uluslararası, INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE ON BUSINESS ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES, ALKAYA ALKAN, EFFECTIVENESS OF SOCIAL MEDIA ACTIVITIES ON VALUE EQUITY A CASE STUDY ON MOBILE OPERATORS, Özet bildiri
 • 21.10.2017, Uluslararası, International Applied Social Sciences Congress (C-IASOS), ALKAYA ALKAN,ŞAHİN FATİH, Rekabet Avantajı Yaratmada Sosyal Medyanın Müşteri Tatmini, Müşteri Bağlılığı ve Müşteriyi Elde Tutma Üzerindeki Etkisinin Incelenmesi, Özet bildiri
 • 21.10.2017, Uluslararası, INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (IASOS), AKKAN ERDEM,ALKAYA ALKAN, Algılanan Mobil Hizmet Kalitesinin Müşteri Tatmini ve Müşteri Bağlılığına Etkisinin Belirlenmesi: Mobil Bankacılığa Yönelik Bir Ön Çalışma, Özet bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, International Applied Social Sciences Congress (C-IASOS), ALKAYA ALKAN,ŞAHİN FATİH, Bilgi Paylaşımının Teknoloji Kabul Modeli Üzerinden İncelenmesi, Özet bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, International Applied Social Sciences Congress (C-IASOS), ŞAHİN FATİH,ALKAYA ALKAN, Users Intention Towards Using Social Media App: Perspective of Psychological Motivations, Innovation Diffusion Theory and Technology Acceptance Model, Özet bildiri
 • 17.06.2012, Uluslararası, International Interdisciplinary Social Inquiry Conference (2012), ALKAYA ALKAN, The New Opportunities in Marketing The Use of Social Media by Businesses, Poster
 • 14.10.2016, Uluslararası, International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, ALKAYA ALKAN, BILGI TOPLUMLARINDA FIKIR LIDERLERININ SATIN ALMA NIYETI ÜZERINE ETKILERININ ARAŞTIRILMASI, Özet bildiri
 • 12.10.2016, Uluslararası, Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, ALKAYA ALKAN, İLİŞKİSEL PAZARLAMA BAĞLAMINDA İLİŞKİ SERMAYESİNİN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ, Tam metin bildiri
 • 11.05.2018, Uluslararası, International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE), ŞAHİN FATİH,ALKAYA ALKAN, Factors That Affecting Customer Knowledge Sharing in Virtual Brand Communities, Özet bildiri
 • 11.05.2018, Uluslararası, International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE), ALKAYA ALKAN,ŞAHİN FATİH, Çevrimiçi Alışverişte E-Tatmin Yaratan Unsurların İncelenmesi, Çevrimiçi Kitap Şirketleri Üzerine Bir Araştırma, Özet bildiri
 • 09.11.2017, Uluslararası, International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), ALKAYA ALKAN,ŞAHİN FATİH, İlişkisel Bağların ve Web Sayfası Kalitesinin Tatmin, Bağlılık, Güven ve Yeniden Satın Alma Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, Özet bildiri
 • 09.11.2017, Uluslararası, International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), ŞAHİN FATİH,ALKAYA ALKAN, Tüketicilerin Çevrimiçi Şikayet Kanallarını Kullanımına Yönelik Davranışlarının: Teknoloji Kabul Modeli ve Planlı Davranış Teorisi Bütünleşik Modeli Bakış Açısı ile İncelenmesi, Özet bildiri
 • 07.12.2017, Uluslararası, International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), ALKAYA ALKAN, Eğitimde Kalite Bağlamında Algılanan Hizmet Kalitesinin Hedperf İle Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma, Özet bildiri
 • 04.05.2017, Uluslararası, International Conference on Decision Making for Small and Medium Sized Enterprises, ALKAYA ALKAN,TAŞKIN ERCAN, Effectiveness of Social Media Activities on Value Equity: A Case Study on Mobile Operators, Özet bildiri
 • 01.02.2012, Ulusal, Akademik Bilişim 2012, ALKAYA ALKAN, Üniversite Öğrencileri ve Mobil Pazarlama Uşak Örneği, Özet bildiri