UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ALİ GALİP BALTAOĞLU

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1980 - 1984

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1984 - 1986

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (YL) (TEZLİ)
  Ali İhsan Paşa (hayatı ve faaliyetleri)
 • Doktora

  1988 - 1992

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (DR)
  Atatürk dönemi valileri
 • ÜDS - İngilizce

  2008 -

  İngilizce - 61.250
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  1995 - 2019

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • 2018

  Doktora - ABDULKERİM DİKTAŞ
  Kur'ânî değerler perspektifinde sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlerin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - ABDULKERİM DİKTAŞ
  Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal metinleri anlama düzeyleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Uzmanlık Alan Dersi - Doktora, 2017-2018
 • Tez Hazırlık Çalışması - Doktora, 2017-2018
 • Uzmanlık Alan Dersi - Doktora, 2016-2017
 • Tez Hazırlık Çalışması - Doktora, 2016-2017
 • Tez Hazırlık Çalışması - Doktora, 2015-2016
 • Uzmanlık Alan Dersi - Doktora, 2015-2016
 • Tez Hazırlık Çalışması - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Sosyal Bilgilerde Değer Öğretimi - Doktora, 2015-2016
 • Seminer II - Doktora, 2015-2016
 • Tarih Eğitimi ve Sorunları - Doktora, 2015-2016
 • Küreselleşme ve Türkiye’ye Etkileri - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2014-2015
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II - Lisans, 2014-2015
 • Bilim, Teknooji ve Sosyal Değişme - Lisans, 2014-2015
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2014-2015
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I - Lisans, 2014-2015
 • Seçmeli II - Lisans, 2014-2015
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2014-2015
 • Seçmeli I - Lisans, 2014-2015
 • Temel Dil Becerilerinin Öğretimi - Doktora, 2014-2015
 • Tez Hazırlık Çalışması II - Doktora, 2014-2015
 • Uzmanlık Alan Dersi II - Doktora, 2014-2015
 • Vatandaşlık, İnsan Hakları ve Demokrasi - Doktora, 2014-2015
 • Tez Hazırlık Çalışması - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Türkiye’nin Toplumsal ve Kültürel Tarihi - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Tez Hazırlık Çalışması I - Doktora, 2014-2015
 • Uzmanlık Alan Dersi I - Doktora, 2014-2015
 • Sosyal Bilgilerde Değer Öğretimi - Doktora, 2014-2015
 • Tarih Eğitimi ve Sorunları - Doktora, 2014-2015
 • Tez Hazırlık Çalışması I - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Uzmanlık Alan Dersi I - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Küreselleşme ve Türkiye’ye Etkileri - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Sosyal Bilgilerde Değer Öğretimi - Doktora, 2013-2014
 • Vatandaşlık, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi - Doktora, 2013-2014
 • Türkiye’nin Toplumsal ve Kültürel Tarihi - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Tarih Eğitimi ve Sorunları - Doktora, 2013-2014
 • Küreselleşme ve Türkiye’ye Etkileri - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Ulusal Hakemli 2017, BALTAOĞLU ALİ GALİP,DİKTAŞ ABDULKERİM, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERİN KUR’AN’DA YER ALAN DEĞERLERLE KARŞILAŞTIRILMASI, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2017, BALTAOĞLU ALİ GALİP,DİKTAŞ ABDULKERİM, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda Yer Alan Değerlerin Kur’an’da Yer Alan Değerlerle Karşılaştırılması, Turkish Studies
 • Ulusal Hakemli 2009, BALTAOĞLU ALİ GALİP, Bir Vali Hakkında Atatürk’e Yazılmış Şikayet Mektubu (Dilekçesi) ve Düşündürdükleri, Turkish Studies
 • Ulusal Hakemli 2001, Çalık Ramazan,BALTAOĞLU ALİ GALİP, Alman Kaynaklarında Türk Harf İnkılabı ve Yankıları ( Elçilik Raporları - Basın ve Diğer Kaynaklar), Atatürk Yolu Dergisi
 • Ulusal Hakemli 1997, BALTAOĞLU ALİ GALİP, Örnek Bir Hoca Örnek Bir Şahsiyet: Prof.Dr. Nejat Göyünç, Hayatı ve Bibliyografyası, Ata Dergisi
 • Ulusal Hakemli 1996, BALTAOĞLU ALİ GALİP, Prof.Dr. Hasan Göyünç’ün Bibliyografyası, Anadolu Dil Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 1996, BALTAOĞLU ALİ GALİP, Yılmaz Özakpınar, Mümtaz Turhan ve Batılılaşma Meselesi, Anadolu Dil-Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 1995, BALTAOĞLU ALİ GALİP, Ali Akyıldız: Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform (1836-1856), İstanbul 1993, Eren Yayıncılık, 338 s. 9 Belge, OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES
 • Ulusal Hakemli 1994, BALTAOĞLU ALİ GALİP, Atatürk’ün Seçkin Bir İdarecisi: Ali Cemal Bardakçı, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 1992, BALTAOĞLU ALİ GALİP, Atatürk Dönemi Valilerinden Mithat İzzet Saylam ve Tanınmayan Bir Eseri, Ata Dergisi
 • 29.10.1995, Ulusal, 4.Afyon Karahisar Araştırmaları Sempozyumu, BALTAOĞLU ALİ GALİP, Ali İhsan Paşa’nın Birinci Orduya Ordu Komutanı Olarak Atanması ve Buradaki Faaliyetleri, Tam metin bildiri
 • 24.12.2003, Ulusal, Manisa Kula İlçe Jandarma Komutanlığı KonferansEtkinliği, BALTAOĞLU ALİ GALİP, Tarihsel Süreci İçeinde 1915 Ermeni Olayları,
 • 13.10.2011, Ulusal, II. Uşak Sempozyumu, BALTAOĞLU ALİ GALİP,PEKDEMİR HİLAL, Uşak Üniversitesinde Okuyan Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Uşak İli Hakkındaki Görüşleri, Tam metin bildiri
 • 11.11.2005, Uluslararası, II. Uluslararası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, BALTAOĞLU ALİ GALİP, Atatürk Dönemi Valilerinin Yazın Hayatına Dair Bazı Tespitler, Özet bildiri
 • 09.04.2006, Uluslararası, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, BALTAOĞLU ALİ GALİP, Hilafet’in Kaldırılması Öncesinde Afyon Mebusu Hoca Şükrü Efendinin ”Hilafet-i İslamiye ve Büyük Millet Meclisi” Adlı Risalesine Karşı Yayınlanan ”Hükümet-i Milliye ve Hilafet-i İslamiye” Adlı Reddiye ve Reddiyeye Dair Bazı Düşünceler, Tam metin bildiri
 • 08.12.2003, Uluslararası, Beşinci Uluslararası Atatürk Kongresi, Çalık Ramazan,BALTAOĞLU ALİ GALİP, Alman Kaynaklarında ve Basınında Türk Harf İnkılabının Yankıları, Tam metin bildiri
 • 08.10.2009, Uluslararası, I. Uluslararası Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Türk Alman İlişkileri Sempozyumu, BALTAOĞLU ALİ GALİP, Uşak’a Kesin Dönüş Yapmış Almancıların, Almanya’ya ve Almanlara Bakışı Üzerinden Türk Alman İlişkilerinin Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 02.10.2012, Uluslararası, Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu, BALTAOĞLU ALİ GALİP, 1. Ordu Komutanı Ali İhsan (Sabis) Paşa’nın Büyük Taarruz Öncesi Faaliyetleri Çerçevesinde Büyük Taarruza Katkıları, Özet bildiri
 • Ulusal 2019, Ansiklopedi Maddesi, BALTAOĞLU ALİ GALİP, Konya Ansiklopedisi, 2019, Konya Büyükşehir Belediyesi,
 • Ulusal 2013, Bilimsel Kitap, BALTAOĞLU ALİ GALİP, Tarihçiliğe Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Nejat Göyünç’e Adanmış Bir Armağan, 2013, Selçuk Üniversitesi Matbaası, 978-975-448-201-0
 • Ulusal 1998, Bilimsel Kitap, BALTAOĞLU ALİ GALİP, Atatürk Dönemi Valileri (29 Ekim 1923 - 10 Kasım 1938), 1998, Ocak Yayınları, 975-422-138-3