UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ALİ KARABABA

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2004 - 2008

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2009 - 2012

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (YL) (TEZLİ)
  Psikolojik danışmanlarda olumlu mükemmelliyetçilik ve olumsuz mükemmelliyetçilik düzeylerinin iş doyumu ve yaşam doyumunu yordamadaki rolü
 • Doktora

  2012 - 2016

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)
  Ergenlerde transaksiyonel analiz ego durumları, yaşam pozisyonları ve insani değerler açısından yalnızlık
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2018

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2018 -

 • Uluslararası Hakemli 2019, KARABABA ALİ, Çok Boyutlu Ebeveynlik Stillerini Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇESDÖ) (Ebeveyn Formu) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, KARABABA ALİ,ORAL TUNCAY,ÖZGÜNGÖR SEVGİ, Mediating Role of Goal Orientations in the Relationship betweenParental Attachment and School Life Satisfaction, Egitim ve Bilim-Education and Science
 • Ulusal Hakemli 2018, KARABABA ALİ,MERT ABDULLAH, Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik İyi Olmanın Bir YordayıcısıOlarak Benlik Ayrımlaşması, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
 • Ulusal Hakemli 2018, KARABABA ALİ, Ön Ergenlerin Umut Düzeylerinin Ebeveynlik Stilleri Açısından İncelenmesi, Aile Psikolojik Danışmanlık Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, KARABABA ALİ,ORAL TUNCAY,DİLMAÇ BÜLENT, Ortaokul Öğrencilerinde Okula Bağlılığın Yordanmasında AlgılananSosyal Destek ve Değerin Rolü, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, KARABABA ALİ, The Relationship between Adaptive-Maladaptive Perfectionism and Life Satisfaction among Secondary School Students, Research on Education and Psychology
 • Uluslararası Hakemli 2018, ARSLAN COŞKUN,ORAL TUNCAY,KARABABA ALİ, Ortaokul Öğrencilerinin Umut Düzeylerinin, Kaygı, Depresyon ve Mükemmeliyetçilik Açısından İncelenmesi, Eğitim ve Bilim
 • Uluslararası Hakemli 2016, KARABABA ALİ,DİLMAÇ BÜLENT, TA and Values as the Predictors of Loneliness among Adolescents., Eğitim ve Bilim
 • Ulusal Hakemli 2015, ÖZGÜNGÖR SEVGİ,ORAL TUNCAY,KARABABA ALİ, Ergenlerde Başarı Amaç Yönelimleri, Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Sınıf Düzeyinin Yaşam Doyumunu Yordama Gücü., Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, KARABABA ALİ,DİLMAÇ BÜLENT, Ergenlerde İnsani Değerlerin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Biçimlerini Yordamadaki Rolü., İlköğretim Online Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, KARABABA ALİ,ORAL TUNCAY,DİLMAÇ BÜLENT, Ergenlerin Başarı Amaç Yönelimlerini Yordayan Değişkenlerden Biri Olarak: İnsani Değerler., Değerler Eğitimi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, KARABABA ALİ,ACUN NECLA, Psikolojik Danışmanlarda Olumlu Mükemmelliyetçilik ve Olumsuz Mükemmelliyetçilik Düzeylerinin İş Doyumu ve Yaşam Doyumunu Yordamadaki Rolü., Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
 • 31.10.2013, Ulusal, I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi, KARABABA ALİ, Ergenlerde İnsani Değerlerin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Biçimlerini Yordamadaki Rolü.,
 • 31.05.2016, Uluslararası, . International Eurasian Educational Research Congress, KARABABA ALİ,DİLMAÇ BÜLENT, Öğretmen Adaylarında Değerlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.,
 • 28.04.2018, Uluslararası, International Education and Social Science Congress, KARABABA ALİ, Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunun yordayıcısı olarak yaşam pozisyonları, Özet bildiri
 • 28.04.2018, Uluslararası, International Education and Social Science Congress, KARABABA ALİ, Ortaokul Öğrencilerinde Olumlu-Olumsuz Mükemmelliyetçilik ve Yaşam Doyumu İlişkisi, Özet bildiri
 • 25.10.2018, Uluslararası, 20. Uluslararası Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kongresi, KARABABA ALİ, Ergenlerde Ebeveyne Bağlanma Benlik Saygısı ve Yalnızlık Aarasındaki Doğrudan ve Dolaylı İlişkilerin İncelenmesi: Benlik Saygısının Aracı Rolü,
 • 25.10.2018, Uluslararası, 20. Uluslararası Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kongresi, KARABABA ALİ, Ön Ergenlerin Umut Düzeylerinin Ebeveynlik Stilleri Açısından İncelenmesi,
 • 25.10.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, KARABABA ALİ,MERT ABDULLAH,ÇETİNER PINAR, Ortaokul Öğrencilerinde Okula Bağlılık ile Empati Arasındaki İlişkinin İncelenmesi., Özet bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. International Academic Research Congress, KARABABA ALİ, Transaksiyonel Analiz ego durumları ile gerçek doğum sırası arasındaki ilişki., Özet bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. International Academic Research Congress, KARABABA ALİ, Ortaokul öğrencilerinin yalnızlık düzeylerinin yordayıcısı olarak olumlu-olumsuz mükemmelliyetçilik, Özet bildiri
 • 07.10.2015, Ulusal, 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, ARSLAN COŞKUN,ORAL TUNCAY,KARABABA ALİ, Ortaokul Öğrencilerinin Umut Düzeylerinin, Kaygı, Depresyon ve Mükemmelliyetçilik Açısından İncelenmesi., Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, V th International Eurasian EducationalResearch Congress, KARABABA ALİ, Ev Anahtarlarını Taşıyan Ön Ergenler: Bir Olgubilim Çalışması, Özet bildiri
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, KARABABA ALİ,DİLMAÇ BÜLENT, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, 2018, Nobel Yayıncılık, 978-605-320-965-2
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, DİLMAÇ BÜLENT,KARABABA ALİ, Öğrenme-Öğretme Kuramları ve Uygulamadaki Yansımaları, 2016, Pegem Akademi,
 • Uluslararası 2015, Bilimsel Kitap, KARABABA ALİ,DİLMAÇ BÜLENT, Değerler ve Değerler Psikolojisi, 2015, Pegem Akademi, 9786053648109