UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ALİ KARABABA

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2004 - 2008

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2009 - 2012

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (YL) (TEZLİ)
  Psikolojik danışmanlarda olumlu mükemmelliyetçilik ve olumsuz mükemmelliyetçilik düzeylerinin iş doyumu ve yaşam doyumunu yordamadaki rolü
 • Doktora

  2012 - 2016

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)
  Ergenlerde transaksiyonel analiz ego durumları, yaşam pozisyonları ve insani değerler açısından yalnızlık
 • YDS - İngilizce

  2014 -

  İngilizce - 80.00000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2020 -

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2018 -

 • Rehberlik (Okul Öncesi Öğretmenliği) - Lisans, 2020-2021
 • Rehberlik (Türkçe Öğretmenliği) - Lisans, 2020-2021
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Topluma Hizmet Uygulamaları (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Seçmeli III (okulda Ruh Sağlığı) (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Temel İstatistik (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2020-2021
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2020-2021
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması - Lisans, 2020-2021
 • Temel İstatisitk - Lisans, 2020-2021
 • Seçmeli III (okulda Ruh Sağlığı) - Lisans, 2020-2021
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Rehberlikte Program Geliştirme (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Grupla Psikolojik Danışma (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Psikolojik Danışma Becerileri (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Kurum Deneyimi - Lisans, 2020-2021
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması - Lisans, 2020-2021
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri - Lisans, 2020-2021
 • İstatistik II - Lisans, 2020-2021
 • Rehberlikte Program Geliştirme - Lisans, 2020-2021
 • Grupla Psikolojik Danışma - Lisans, 2020-2021
 • Psikolojik Danışma Becerileri - Lisans, 2020-2021
 • Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları - Lisans, 2020-2021
 • Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma - Lisans, 2020-2021
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Grupla Psikolojik Danışma (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Sosyal Psikoloji (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • İstatistik II (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Kaynak Tarama ve Rapor Yazma (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Topluma Hizmet Uygulamaları (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Rehberlik - Lisans, 2019-2020
 • Topluma Hizmet Uygulamaları (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Kişilik Kuramları (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Okullarda Gözlem (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Ölçme ve Değerlendirme (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • İstatistik I (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Temel İstatistik (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2019-2020
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2019-2020
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması - Lisans, 2019-2020
 • Kişilik Kuramları - Lisans, 2019-2020
 • Okullarda Gözlem - Lisans, 2019-2020
 • Ölçme ve Değerlendirme - Lisans, 2019-2020
 • İstatistik I - Lisans, 2019-2020
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma - Lisans, 2019-2020
 • Temel İstatistik - Lisans, 2019-2020
 • Kurum Deneyimi - Lisans, 2019-2020
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması - Lisans, 2019-2020
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri - Lisans, 2019-2020
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2019-2020
 • Kaynak Tarama ve Rapor Yazma - Lisans, 2019-2020
 • İstatistik II - Lisans, 2019-2020
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2019-2020
 • Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma - Lisans, 2019-2020
 • Grupla Psikolojik Danışma - Lisans, 2019-2020
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Eğitim Örgütlerinde Motivasyon - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Eğitim Örgütlerinde Motivasyon - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Rehberlik - Lisans, 2018-2019
 • Topluma Hizmet Uygulamaları (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Kişilik Kuramları (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2018-2019
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2018-2019
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması - Lisans, 2018-2019
 • Kişilik Kuramları - Lisans, 2018-2019
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma - Lisans, 2018-2019
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Seçmeli: Okulda Ruh Sağlığı (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Grupla Psikolojik Danışma (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • İstatistik II (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Kaynak Tarama ve Rapor Yazma (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Kurum Deneyimi - Lisans, 2018-2019
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması - Lisans, 2018-2019
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri - Lisans, 2018-2019
 • Seçmeli: Okulda Ruh Sağlığı - Lisans, 2018-2019
 • Grupla Psikolojik Danışma - Lisans, 2018-2019
 • İstatistik II - Lisans, 2018-2019
 • Kaynak Tarama ve Rapor Yazma - Lisans, 2018-2019
 • Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma - Lisans, 2018-2019
 • Seçmeli: Krize Müdehale (2. Öğretim) - Lisans, 2017-2018
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması (2. Öğretim) - Lisans, 2017-2018
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri (2. Öğretim) - Lisans, 2017-2018
 • Seçmeli: Okulda Ruh Sağlığı (2. Öğretim) - Lisans, 2017-2018
 • Sosyal Psikoloji (2. Öğretim) - Lisans, 2017-2018
 • İstatistik II (2. Öğretim) - Lisans, 2017-2018
 • Seçmeli: Krize Müdehale - Lisans, 2017-2018
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması - Lisans, 2017-2018
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri - Lisans, 2017-2018
 • Seçmeli: Okulda Ruh Sağlığı - Lisans, 2017-2018
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2017-2018
 • İstatistik II - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli 2021, KARABABA ALİ, Understanding the association between parental attachment and loneliness among adolescents: The mediating role of self-esteem, Current Psychology
 • Uluslararası Hakemli 2020, KARABABA ALİ, The Moderating Role of Hope in the Relationship Between Maladaptive Perfectionism and Anxiety Among Early Adolescents, JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY
 • Uluslararası Hakemli 2020, KARABABA ALİ, The reciprocal relationships between school engagement and self-esteem among Turkish early adolescents: A three-wave cross-lagged model, CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW
 • Uluslararası Hakemli 2020, KARABABA ALİ, The relationship between trait anger and loneliness among early adolescents: The moderating role of emotion regulation, PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES
 • Ulusal Hakemli 2020, ORAL TUNCAY,KARABABA ALİ, Attachment to parents as a predictor of multidimensional life satisfaction among adolescents, Sakarya University Journal of Education
 • Ulusal Hakemli 2020, KARABABA ALİ, Examining internet addiction of early adolescents in terms of parenting styles, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, KARABABA ALİ, Çok boyutlu ebeveynlik stillerini değerlendirme ölçeği’nin (ÇESDÖ) (Ebeveyn Formu) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, KARABABA ALİ, Life positions as predictor of life satisfaction among university students, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, KARABABA ALİ, Ortaokul öğrencilerinde yalnızlığın yordayıcısı olarak olumlu-olumsuz mükemmelliyetçilik, Kastamonu Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, KARABABA ALİ,ORAL TUNCAY,ÖZGÜNGÖR SEVGİ, Mediating role of goal orientations in the relationship between parental attachment and school life satisfaction, Egitim ve Bilim-Education and Science
 • Ulusal Hakemli 2018, KARABABA ALİ,MERT ABDULLAH,ÇETİNER PINAR, Üniversite öğrencilerinde psikolojik iyi olmanın bir yordayıcısı olarak benlik ayrımlaşması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, KARABABA ALİ, Ön ergenlerin umut düzeylerinin ebeveynlik stilleri açısından incelenmesi, Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, KARABABA ALİ, The relationship between adaptive-maladaptive perfectionism and life satisfaction among secondary school students, Research on Education and Psychology
 • Uluslararası Hakemli 2018, ARSLAN COŞKUN,ORAL TUNCAY,KARABABA ALİ, Examination of secondary school students’ hope levels in terms of anxiety, depression and perfectionism, Egitim ve Bilim-Education and Science
 • Ulusal Hakemli 2018, KARABABA ALİ,ORAL TUNCAY,DİLMAÇ BÜLENT, Ortaokul öğrencilerinde okula bağlılığın yordanmasında algılanan sosyal destek ve değerin rolü, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, KARABABA ALİ,DİLMAÇ BÜLENT, TA and values as the predictors of loneliness among adolescents, Egitim ve Bilim-Education and Science
 • Ulusal Hakemli 2015, ÖZGÜNGÖR SEVGİ,ORAL TUNCAY,KARABABA ALİ, Ergenlerde başarı amaç yönelimleri, cinsiyet ve öğrenim görülen sınıf düzeyinin yaşam doyumunu yordama gücü, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, KARABABA ALİ,DİLMAÇ BÜLENT, Ergenlerde insani değerlerin sürekli öfke ve öfke ifade biçimlerini yordamadaki rolü, İlköğretim Online Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, KARABABA ALİ,ORAL TUNCAY,DİLMAÇ BÜLENT, Ergenlerin başarı amaç yönelimlerini yordayan değişkenlerden biri olarak: İnsani değerler, Değerler Eğitimi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, KARABABA ALİ,ACUN NECLA, Psikolojik danışmanlarda olumlu-olumsuz mükemmelliyetçilik düzeylerinin iş ve yaşam doyumunu yordamadaki rolü, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
 • 31.10.2013, Ulusal, I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi, KARABABA ALİ, Ergenlerde insani değerlerin sürekli öfke ve öfke ifade biçimlerini yordamadaki rolü, Özet bildiri
 • 31.05.2016, Uluslararası, International Eurasian Educational Research Congress, KARABABA ALİ,DİLMAÇ BÜLENT, Öğretmen adaylarında değerlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Özet bildiri
 • 28.04.2018, Uluslararası, III. Ines International Education and Social Science Congress, KARABABA ALİ, Ortaokul öğrencilerinde olumlu-olumsuz mükemmelliyetçilik ve yaşam doyumu ilişkisi, Özet bildiri
 • 28.04.2018, Uluslararası, III. Ines International Education and Social Science Congress, KARABABA ALİ, Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunun yordayıcısı olarak yaşam pozisyonları, Özet bildiri
 • 25.10.2018, Uluslararası, 20. Uluslararası Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kongresi, KARABABA ALİ, Investigation of early adolescents’ hope levels in tems of parenting styles, Özet bildiri
 • 25.10.2018, Uluslararası, 20. Uluslararası Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kongresi, KARABABA ALİ, The examining the direct and indirect relationships between parent attachment, self-esteem and loneliness among adolescents: The mediating role of self-esteem, Özet bildiri
 • 25.10.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, KARABABA ALİ,MERT ABDULLAH,ÇETİNER PINAR, Ortaokul öğrencilerinde okula bağlılık ile empati arasındaki ilişkinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. International Academic Research Congress, KARABABA ALİ, Ortaokul öğrencilerinin yalnızlık düzeylerinin yordayıcısı olarak olumlu-olumsuz mükemmelliyetçilik, Özet bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. International Academic Research Congress, KARABABA ALİ, Transaksiyonel Analiz ego durumları ile gerçek doğum sırası arasındaki ilişki., Özet bildiri
 • 18.07.2018, Uluslararası, International Conference On New Horizons In Education, ORAL TUNCAY,KARABABA ALİ, Türkiye’deki ergenlerde çokboyutlu yaşam doyumunun yordayıcısı olarak ebeveyne bağlanma, Özet bildiri
 • 07.10.2015, Ulusal, 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, ARSLAN COŞKUN,ORAL TUNCAY,KARABABA ALİ, Ortaokul öğrencilerinin umut düzeylerinin, kaygı, depresyon ve mükemmelliyetçilik açısından incelenmesi, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, V th International Eurasian Educational Research Congress, KARABABA ALİ, Ev anahtarlarını taşıyan ön ergenler: Bir olgubilim çalışması, Özet bildiri
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, DİLMAÇ BÜLENT,KARABABA ALİ, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, 2018, Nobel Yayıncılık, 978-605-320-965-2
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, DİLMAÇ BÜLENT,KARABABA ALİ, Öğrenme-Öğretme Kuramları ve Uygulamadaki Yansımaları, 2016, Pegem Akademi Yayıncılık, 978-605-318-423-2
 • Ulusal 2014, Bilimsel Kitap, KARABABA ALİ, Değerler ve Değerler Psikolojisi, 2014, Pegem Akademi, 978-605-364-810-9
 • Ergenlerde Transaksiyonel Analiz Ego Durumları, Yaşam Pozisyonları ve İnsani Değerler Açısından Yalnızlık

  14.04.2016 - 14.10.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 1,677 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı