UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
ALİ DENİZ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ
ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1992 - 1997

  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1998 - 2000

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK (YL) (TEZLİ)
  Homojen Olmayan Malzemelerden Oluşan Elastik Silindirik Bir Kabuğun Zamana Bağlı Basınç Yükleri Altındaki Dinamik Stabilitesi
 • Doktora

  2003 - 2007

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR)
  Fonksiyonel değişimli malzemelerden oluşan dairesel konik kabukların zamana bağlı değişen eksenel yük etkisi altında dinamik burkulması
 • KPDS - İngilizce

  1998 - Bahar

  İngilizce - 72
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
  Matematik

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - MATEMATİK BÖLÜMÜ - ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2015

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - MATEMATİK BÖLÜMÜ - ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2008

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - MATEMATİK BÖLÜMÜ - UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  1998 - 2002

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - MATEMATİK BÖLÜMÜ - UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2015 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2015 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Farabi Koordinatörü

  2012 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği

  2012 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2012 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2008 - 2012

 • 2019

  Yüksek Lisans - GAMZE KARAKAŞ
  Bulanık Mantık Metodu ile Titreşim Problemleri Çözümlerinin İncelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - SİBEL ÇELİK AÇIKBAŞ
  GAZ SENSÖRÜ TASARIMI VE YAPAY SİNİR AĞI TABANLI MATEMATİKSEL MODELLEME YAKLAŞIMI
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - EMEL BATTAL
  Zamana bağlı kısmi türevli denklemlerin sınıflandırılması ve nümerik çözümleri
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - SEÇİL ÖZİZMİRLİ
  Eliptik kısmi türevli denklemlerin çözümleri üzerine
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • İleri Mühendislik Matematiği - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • İleri Diferansiyel Denklemler I - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Matematik I - Lisans, 2018-2019
 • Matematik III - Lisans, 2018-2019
 • Matris Teorisi I - Lisans, 2018-2019
 • Nümerik Analiz I - Lisans, 2018-2019
 • Müh. Mat. - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İleri Dif. Denk. I-II - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Matematik I-II-III-IV - Lisans, 2017-2018
 • Uygulamalı Matematik I-II - Lisans, 2017-2018
 • MÜHENDİSLİKTE SAYISAL ANALİZ - Lisans, 2013-2014
 • NÜMERİK ANALİZ - Lisans, 2013-2014
 • KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER - Lisans, 2013-2014
 • NÜMERİK ANALİZ - Lisans, 2012-2013
 • DİFERANSİYEL DENKLEMLER - Lisans, 2012-2013
 • Uluslararası Hakemli, DENİZ ALİ,ZERİN ZİHNİ,KARACA ZEKİ, Winkler Pasternak foundation effect on the frequency parameter of FGM truncated conical shells in the framework of shear deformation theory, Composites Part B: Engineering
 • Uluslararası Hakemli, UÇAR DENİZ,DENİZ ALİ, Generalizations of Hölder s inequalities on time scales, Journal of Mathematical Inequalities
 • Uluslararası Hakemli, SOFİYEV AH,DENİZ ALİ,MECİTOĞLU ZAHİT,ÖZYİĞİT POLAT,PINARLIK Murat, Buckling of Shear Deformable Functionally Graded Orthotropic Cylindrical Shells under a Lateral Pressure, Acta Physica Polonica A
 • Uluslararası Hakemli, Sofiyev A.H., Deniz A., Ozyigit P., Pinarlik M., Stability Analysis of Clamped Nonhomogeneous Shells on the Elastic Foundation, Acta Physica Polonica A
 • Uluslararası Hakemli, DENİZ ALİ, Non linear stability analysis of truncated conical shell with functionally graded composite coatings in the finite deflection, Composites Part B: Engineering
 • Uluslararası Hakemli, DENİZ ALİ,Sofiyev AH, The nonlinear dynamic buckling response of functionally graded truncated conical shells, Journal of Sound and Vibration
 • Uluslararası Hakemli, Sofiyev A.H., Deniz A., Avcar M., Özyigit P., Omurtag M.H., Effects of the Non Homogeneity and Elastic Medium on the Critical Torsional Load of the Orthotropic Cylindrical Shell footnotemark, Acta Physica Polonica A
 • Uluslararası Hakemli, Sofiyev AH, Schnack E, Deniz A, Zerin Z, Avcar M, Stability Analysis of FGM Layered Shells in the Surrounding Medium, Acta Physica Polonica A
 • Uluslararası Hakemli, Sofiyev AH,DENİZ ALİ,AKÇAY İSMAİL HAKKI,YUSUFOĞLU ELÇİN, The vibration and stability of a three layered conical shell containing an FGM layer subjected to axial compressive load, Acta Mechanica
 • Ulusal Hakemli, Sofiyev AH, Birinci F, Zerin Z, Deniz A, Homojen Olmayan Elastik Konik Bir Kabuğun Zamana Bağlı Kuvvet Fonksiyonu Şeklinde Değişen Dış Basınç Yükü Etkisi Altında Dinamik Stabilitesi, Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences
 • Uluslararası Hakemli, Sofiyev A, Zerin Z, Deniz A, Dynamic Stability of a Non Homogenous Orthotropic Elastic Cylindrical Sheel under a Time Dependent Wringing Force, Bulletin of Pure & Applied Sciences (An International Journal of Sciences)
 • 28.09.2016, Uluslararası, Scıentıfıc-Technıcal Conference “Intellectual Technologıes In Mechanıcal Engıneerıng, AVEY ABDULLAH,MAMMADOV ZİRADDİN,ZERİN ZİHNİ,DENİZ ALİ, Vıbration Analysis Of Functionally Graded Orthotropic Plates Considering Transverse Shear Deformations And Rotary İnertıa, Tam metin bildiri
 • 26.04.2012, Uluslararası, APMAS 2012, Advances in Applied Physics and Materials Science Congress, Sofiyev AH, Deniz A, Avcar M, Özyiğit P, Tuğlu M, Omurtag MH, Effects of the non homogeneity and elastic medium on the critical torsional load of the orthotropic cylindrical shell, Özet bildiri
 • 25.11.2004, Uluslararası, 3th FAE Int. Symposium "Creating The Future 2011, Sofiyev AH, Deniz A, Sofiyev Ali, Dynamic Stability of Functionally Graded Shells Under Axial Load, Tam metin bildiri
 • 24.08.2015, Ulusal, XIX. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, AVEY ABDULLAH,DENİZ ALİ,ÖZYİĞİT POLAT,Osmançelebioğlu Erdal,KAPLAN ALİ NADİ,Yılmaz Deniz, KAYMA GERİLMELERİ İÇEREN FDM ÇEKİRDEĞE SAHİP SANDVİÇ SİLİNDİRİK KABUKLARIN EKSENEL BASINÇ YÜKÜ ETKİSİ ALTINDA STABİLİTESİ, Tam metin bildiri
 • 24.05.2000, Ulusal, 3. GAP Mühendislik Kongresi 2000, Sofiyev AH, Zerin Z, Deniz A, Homojen Olmayan Malzemeden Oluşan Silindirik Bir Kabuğun Zamanla Değişen Eksenel Basınç Etkisi Altında Dinamik Stabilitesi, Tam metin bildiri
 • 24.04.2014, Uluslararası, Advances in Applied Physics and Materials Science Congress (APMAS 2014), Sofiyev AH, Deniz A, Mecitoglu Z, Ozyigit P, Pinarlik M, Buckling of shear deformable functionally graded orthotropic cylindrical shells under a lateral pressure, Özet bildiri
 • 24.04.2013, Uluslararası, Advances in Applied Physics and Materials Science Congress APMAS'13, Sofiyev AH, Deniz A, Ozyigit P, Pınarlık M, Stability Analysis of Clamped Nonhomogenous Shells on the Elastic Foundation Abstracts of 3nd Advances in Applied Physics and Materials Science Congress, Özet bildiri
 • 22.11.2012, Ulusal, İnşaat Mühendisliğinde 100.Yıl Teknik Kongresi, Avey A, Zerin Z, Deniz A, Özyiğit P, Betselci U, Burulmaya Maruz Tabakalı Fonksiyonel Değişimli Silindirik Kabukların Stabilitesi, Özet bildiri
 • 22.09.2011, Uluslararası, ISAAM&MIT'11 International Symposium on Advances in Applied Mechanics and Modern Information Technology, Sofiyev AH, Deniz A, Avcar M, Ozyigit P, Tuglu M, On the Vibration of Sandwich Cylindrical Shells with FGM Face Sheets on Elastic Foundations, Tam metin bildiri
 • 22.06.2009, Ulusal, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi (TUMTMK) XVI. Ulusal Mekanik Kongresi, Avey A, Şayev ZŞ, Deniz A, Zerin Z, Ankastre Mesnetli Homojen Olmayan Elastik Kesik Konik Kabuğun Serbest Titreşimi, Tam metin bildiri
 • 17.10.2012, Uluslararası, 10th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2012), Sofiyev AH. Zerin Z, Deniz A, Avcar M, Özyiğit P, Tuğlu M, The Stability Analysis of FGM Metal FGM Layered Cylindrical Shells under a Lateral Pressure, Özet bildiri
 • 17.05.2014, Uluslararası, Internatıional Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians, Sofiyev AH, Deniz A, Ozyigit P, Osmancelebioglu E, Pinarlik M, Taskin M, Kaplan AN, The stability of cylindrical shells with exponentially graded coatings subjected to lateral pressure, Tam metin bildiri
 • 15.05.2014, Ulusal, 13. Matematik Sempozyumu, Sofiyev Abdullah H, Deniz Ali, Fonksiyonel Değişimli Malzeme ile Kaplamalı Silindirik Panelin Sürekli Ortamda Özdeğerlerinin Bulunması, Özet bildiri
 • 13.03.2019, Uluslararası, BRAMAT 2019 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS SCIENCE ENGINEERING, Çelik Açıkbaş Sibel,BÜYÜKKABASAKAL KEMAL,DENİZ ALİ,AÇIKBAŞ YASER,ÇAPAN RİFAT,ERDOĞAN MATEM, OPTICAL SENSOR PROPERTIES AND MATHEMATICAL MODELLING OFGRAPHENE NANO THIN FILMS, Özet bildiri
 • 12.09.2005, Ulusal, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi (TUMTMK) XIV Ulusal Mekanik Kongresi, Avey A, Deniz A, Homojen Olmayan Elastik Konik Bir Kabuğun Eksenel Basınç Yükü Etkisi Altında Stabilitesi, Tam metin bildiri
 • 12.05.2011, Uluslararası, Advances in Applied Physics & Materials Science Congress (APMAS 2011), Sofiyev AH, Schnack E, Deniz A, Zerin Z, Avcar M, Stability analysis of FGM layered shells in the surrounding medium, Özet bildiri
 • 11.10.2006, Uluslararası, 7th International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE 06, Avey A, Valiyev A, Deniz A, Avcar M, Vibration and Stability of Three Layered Cylindrical Shells Containing Si3ni4 Sus304 Fg Layer Under Lateral Pressure, Tam metin bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), AVEY ABDULLAH,DENİZ ALİ,MECİTOĞLU ZAHİT, On The Solution Of Eigenvalue Problem Of Complete Conical Shell With Functionally Graded Coatings And Metal-Rich Core, Özet bildiri
 • 05.10.2010, Uluslararası, International Symposium of Mechanism and Machine Theory, 2010 AzCIFToMM, Sofiyev AH, Schnack E, Deniz A, Avcar M, The Free Vibration of Symmetrically Laminated Conical Shells with Freely Supported Edges, Tam metin bildiri
 • 05.09.2005, Uluslararası, 7th International Conference on Vibration Problems, ICOVP-2005, Sofiyev AH, Deniz A, The stability and vibration of conical shells composed of SI3N4 and SUS304 under axial compressive load, Tam metin bildiri
 • 03.09.2012, Uluslararası, IECMSA-2012 1st International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Ucar D, Deniz A, Generalizations of Hölder s Inequalities on Time Scales, Özet bildiri
 • 03.09.2012, Uluslararası, IECMSA-2012 1st International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Deniz A, Sofiyev AH, On the Solution of Vibration Eigenvalue Problem of Ceramic Cylindrical Shells with FG Coatings, Özet bildiri
 • 03.09.2007, Ulusal, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi (TUMTMK) XV. Ulusal Mekanik Kongresi, Avey A, Zerin Z, Deniz A, Usal MR, Homojen Olmayan Elastik Konik Bir Kabuğun Üniform Olmayan Yanal Dış Basınç Yükü Etkisi Altında Stabilitesi, Tam metin bildiri
 • Ulusal, Kitap Tercümesi, Kolman. Hill, UYGULAMALI LİNEER CEBİR, 2010, PALME YAYINCILIK, 978-605-5829-87-2
INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES , Dergi, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , Dergi, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2014

  2013 Yılı Fen Bilimleri Alanı Bilimsel Yayın Onur Ödülü

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ
 • Bilim - Sanat Ödülleri

  2007

  En iyi Doktora Tezi Çalışması Üçüncülük Ödülü

  Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi (TUMTMK)