UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
AHSEN ARMAĞAN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
GENEL GAZETECİLİK ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1976 - 1980

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Lisans-Yandal

  1977 - 1980

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Yüksek Lisans

  1994 - 1996

  EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK (YL) (TEZLİ)
  Siyasal davranışlar üzerine gazetelerin etkisi
 • Doktora

  1996 - 2000

  EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK (DR)
  Koşulsallık yaklaşımıyla basın işletmelerinde formel yapı ve karar sürecinin incelenmesi
 • ÜDS - İngilizce

  2009 - Güz

  İngilizce - 70
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Gazetecilik ve Medya Çalışmaları

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ - -
 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ - GAZETECİLİK BÖLÜMÜ - GENEL GAZETECİLİK ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - EGE ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ - GAZETECİLİK BÖLÜMÜ - BASIN EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Etik Kurul Üyeliği

  2016 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2015 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2014 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Üyeliği

  2014 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2014 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2013 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk.

  2013 -

 • EGE ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2004 - 2009

 • 2009

  Yüksek Lisans - SETENAY ÖZAYDEMİR
  Küreselleşme ve terör: Basına yansımaları
  Ege Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2009

  Doktora - MURAD KARADUMAN
  Yeni iletişim teknolojileri bağlamında haber üretim süreci ve haberin yapısı: Doğan ve Doğuş Grubu örneği
  Ege Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2018-2019
 • Akademik ve Sosyal Uyum - Lisans, 2018-2019
 • İletişim Bilimlerine Giriş - Lisans, 2018-2019
 • Yeni Medya ve Toplum - Doktora, 2018-2019
 • Eleştirel Kuramlar - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Eleştirel Kuramlar - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Kamuoyu ve İletişim - Doktora, 2018-2019
 • İletişim Kuramları - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • İletişim Kuramları - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Yeni Medya ve Toplum - Doktora, 2017-2018
 • Kamuoyu ve İletişim - Doktora, 2017-2018
 • Eleştirel Yaklaşımlar - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Eleştirel Kuramlar - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İletişim Bilimlerine Giriş - Lisans, 2017-2018
 • İletişim Kuramları - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Yeni Medya ve Toplum - Doktora, 2016-2017
 • Kamuoyu ve İletişim - Doktora, 2016-2017
 • Eleştirel Yaklaşımlar - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • ELEŞTİREL KURAMLAR - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • İLETİŞİM KURAMLARI - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2016-2017
 • İletişim Bilimlerine Giriş - Lisans, 2016-2017
 • Yeni Medya ve Toplum - Doktora, 2015-2016
 • Kamuoyu ve İletişim - Doktora, 2015-2016
 • Eleştirel kuramlar - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • İletişime Kuramsal Yaklaşım - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • İLETİŞİM KURAMLARI - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • İletişim Bilimlerine Giriş - Lisans, 2015-2016
 • Eleştirel Yaklaşımlar - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Eleştirel Kuramlar - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • İletişim Kuramları - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Eleştirel Kuramlar - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • İletişim Kuramları - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • ELEŞTİREL KURAMLAR - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • BASIN İŞLETMELERİNDE DEĞİŞİM VE GELİŞİM - Doktora, 2012-2013
 • BASIN ORGANİZASYONLARI VE DİNAMİKLERİ - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • BASIN İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Kamuoyu ve Araştırmaları - Lisans, 2012-2013
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2012-2013
 • BASIN İŞLETMELERİNDE DEĞİŞİM VE GELİŞİM - Doktora, 2011-2012
 • BASIN ORGANİZASYONLARI VE DİNAMİKLERİ - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • BASIN İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Kamuoyu ve Araştırmaları - Lisans, 2011-2012
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2011-2012
 • BASIN İŞLETMELERİNDE DEĞİŞİM VE GELİŞİM - Doktora, 2010-2011
 • BASIN ORGANİZASYONLARI VE DİNAMİKLERİ - Yüksek Lisans, 2010-2011
 • BASIN İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - Yüksek Lisans, 2010-2011
 • Kamuoyu ve Araştırmaları - Lisans, 2010-2011
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2010-2011
 • BASIN İŞLETMELERİNDE DEĞİŞİM VE GELİŞİM - Doktora, 2009-2010
 • BASIN ORGANİZASYONLARI VE DİNAMİKLERİ - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • BASIN İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • Kamuoyu ve Araştırmaları - Lisans, 2009-2010
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2009-2010
 • BASIN İŞLETMELERİNDE DEĞİŞİM VE GELİŞİM - Doktora, 2008-2009
 • BASIN ORGANİZASYONLARI VE DİNAMİKLERİ - Yüksek Lisans, 2008-2009
 • BASIN İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - Yüksek Lisans, 2008-2009
 • Kamuoyu ve Araştırmaları - Lisans, 2008-2009
 • sosyal psikoloji - Lisans, 2008-2009
 • BASIN ORGANİZASYONLARI VE DİNAMİKLERİ - Yüksek Lisans, 2007-2008
 • BASIN İŞLETMELERİNDE ÖRĞÜTSEL DAVRANIŞ - Yüksek Lisans, 2007-2008
 • Kamuoyu ve Araştırmaları - Lisans, 2007-2008
 • Uluslararası Hakemli 2014, ARMAĞAN AHSEN, Yalnızlık ve Kişilerarası İletişim İlişkisi Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma, The Journal of International Social Research
 • Uluslararası Hakemli 2013, ARMAĞAN AHSEN, Gençlerin Sanal A lanı kullanım Tercihleri, THE journal of International Social Research
 • Uluslararası Hakemli 2013, ARMAĞAN AHSEN, Kimlik YapılarındaDeğişim ve Sanallaşan Kimlikler, AKADEMİK BAKIŞ KIRGIZİSTAN
 • Uluslararası Hakemli 2013, ARMAĞAN AHSEN, Gençlerin Sanal Alan Kullanım Tercihleri ve Kendilerini Sunum Taktikleri Bir Araştırma The Journal of International Social Research Vol 6 Issue 27 Summer 2013 pp 78 92, ’The Journal of International Social Research
 • Uluslararası Hakemli 2013, ARMAĞAN AHSEN, Girişimcilik ve Otonomi İlişkisi E Ü İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Turkışh Studies İnternational Periodical For The Languages ,Literature and History of Turkısh.
 • Uluslararası Hakemli 2012, ARMAĞAN AHSEN, Ahsen Armağan Şadiye Deniz 2012 Çocuk İstismarının Sosyal Paylaşım Platformunda Temsil Biçimleri, The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 5, Issue 7
 • Ulusal Hakemli 2011, ARMAĞAN AHSEN, Klasik ve Alternatif Fİnansal Teknikler, Türkbilim
 • Ulusal Hakemli 2011, ARMAĞAN AHSEN, Basın İşletmelerinde Risk ve Kurumsal Risk Yönetimi, Türkbilim
 • Uluslararası Hakemli 2008, ARMAĞAN AHSEN, Ahsen Armağan 2013 Kimlik Yapılarında Değişim ve Sanallaşan Kimlik Sunumları Bir Araştırma Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Calalabat Kırgızistan, ’’Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, Calalabat Kırgızistan
 • Ulusal Hakemli 2008, ARMAĞAN AHSEN, İktidarın İdeolojik ve Davranışsal Analizi İzmir Yazılı Basın Örgütlerinde Bir Araştırma, Yeni Düşünceler
 • Uluslararası Hakemli 2007, ARMAĞAN AHSEN, Ethics in The Agenda Building Process in Press Organizations A Behavioral Approach, Bilig
 • Ulusal Hakemli 2005, ARMAĞAN AHSEN, Örgütsel Politik Davranışın Analizi İzmir Yazılı Basınında Bir Uygulama, Akademik Fener
 • Uluslararası Hakemli 2004, ARMAĞAN AHSEN, Armağan Ahsen Basın Örgütlerinde Planlı Değişim Süreci ve Gelişme Olgusu, İletişim Dergisi,
 • Uluslararası Hakemli 2004, ARMAĞAN AHSEN, Basın Örgütlerinde Planlı Değişim Süreci ve Gelişme Olgusu, İletişim Dergisi İSTANBUL
 • Uluslararası Hakemli 2003, ARMAĞAN AHSEN, Basın İşgörenleri Arasında Yaşanan Çatışma Olgusuna Analatik Yaklaşım İletişim Fakültesi Dergisi Sayı 16 Sf 99 121 Yıl 2003 İstanbul, iletişim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2003, ARMAĞAN AHSEN, Basın İşletmelerinin Süreç İçinde Çatışma Olgusuna Yaklaşımı, İletişim Dergisi İSTANBUL
 • Uluslararası Hakemli 2003, ARMAĞAN AHSEN, Analatical Approach of Organizational Structures in İzmir News Centers, İletişim Fakültesi Dergis İSTANBUL
 • Uluslararası Hakemli 2002, ARMAĞAN AHSEN, Reflections of Conformity Lavel in Press Enterprises İletişim Fakültesi Dergisi Sayı15 Sf 123 134 Yıl 2002 İstanbul İstanbul Üniversitesi Yayınları, İletişim Fakültesi Dergisi,
 • Uluslararası Hakemli 2002, ARMAĞAN AHSEN, Yazılı Basın Siyasal Katılımı Etkiliyor mu İletişim Fakültesi Dergisi Sayı 12 Sf 101 108 2002 İstanbul İstanbul Üniversitesi Yayınları, İletişim Fakültesi
 • Uluslararası Hakemli 2001, ARMAĞAN AHSEN, Medya ve İzlenim Yönetimi, letişim Fakültesi Dergisİstanbul
 • Ulusal Hakemli 2001, ARMAĞAN AHSEN, İzmir Basın İşletmelerinin Örgütsel Yapılarında Esnekleşme Sorunları, Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dergisi,
 • Uluslararası Hakemli 2000, ARMAĞAN AHSEN, Siyasal Bir İletişim Türü Olarak Propaganda, İletişim Fakültesi Dergisi, İST. Üni yay.
 • Uluslararası Hakemli 2000, ARMAĞAN AHSEN, Basın İşletmelerinde Yükselen Paradigma Takım Çalışması ve Yaratıcılık İletişim Fakültesi Dergisi Sayı 10 Sf 151 157 2000 İstanbul İstanbul Üniversitesi Yayınları, İletişim Fakültesi İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Ulusal Hakemli 1999, ARMAĞAN AHSEN, Kitle İletişim Araçlarının Toplumsal Siyasal Yaşam Üzerine Yönlendirici Etkileri, Düşünceler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 1998, ARMAĞAN AHSEN, Bir Uzmanlık Alanı Olarak Araştırmacı Gazetecilik, İstanbul İletişim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 1998, ARMAĞAN AHSEN, Avrupa İnsan Hak ve Özgürlükleri Hukukunda Türkiye nin Bitmeyen Serüveni, Yeni Türkiye
 • Ulusal Hakemli 1998, ARMAĞAN AHSEN, Ekonomik ve Siyasal Bir Alt Sistem Olarak Çağdaş İşletmelerde Karar Verme Süreci, Düşünceler Dergisi
 • 26.04.2004, Uluslararası, International d’Imagologie, Les Moda lite’s de la Perception dan les representations de l’alterite II, ARMAĞAN AHSEN, Kamuoyunun Oluşum Sürecinde Yazılı Basının İmajı Öğrenciler Üzerine Bir Deneme, Tam metin bildiri
 • 25.11.2011, Uluslararası, Social Rights International Symposium III Kocaeli University, Labour Economics and Industrial Relations Dep.,,25-26, ARMAĞAN AHSEN, Armağan Ahsen Dirik Çiğdem 2011 Basın İşletmelerinde Tekelleşmeye Bağlı Hak İhlallerinin İşgören Üzerindeki Sosyal Psikolojik Etkileri İzmir Basın İşletmeleri Örneği, Tam metin bildiri
 • 22.10.2007, Uluslararası, 4. Çocuk ve İletişim Kongresi, ARMAĞAN AHSEN, Günümüz Popüler Medyasında Çocuk Aktörlerin Yaşamlarında Karşılaştıkları İletişimsel Sorunlar, Tam metin bildiri
 • 20.04.2013, Uluslararası, International Symposium III Protection of Children From Substance Abuse, ARMAĞAN AHSEN, Dirik Çiğdem Armağan Ahsen 2011 Sokak Çocuklarında Madde Bağımlılığı ve Sokak Çocuklarının Yazılı Basında Temsili International Symposium III Protection of Children From Substance Abuse 20 22 April pp 39 61 Yay No 694 TBMM ve Asayiş Dairesi İşbirliği ile TBMM Basımevi Ankara, Tam metin bildiri
 • 19.09.2007, Uluslararası, IV International NGO’s Conferance, Global Poverty, ARMAĞAN AHSEN, Bilgi Toplumunda Sivil Toplum Kuruluşlarının Değişen Misyonu, Tam metin bildiri
 • 19.09.2007, Uluslararası, IV International NGO’s Conferance, Global Poverty,, ARMAĞAN AHSEN, Gladyatör Motivasyonuyla Türkiye de Sivil Toplum Kuruluşları, Tam metin bildiri
 • 16.11.2011, Uluslararası, .1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, ARMAĞAN AHSEN, Çiğdem Dirik Ahsen Armağan 2011 Nevşehir in Basına Yansıyan İmajı ve Markalaşma Sürecinde Nevşehir 1 Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu 16 19 Kasım pp 237 260 Nevşehir Üniversitesi Yayını, Tam metin bildiri
 • 15.11.2007, Uluslararası, International Symposium on Media and Politics, ARMAĞAN AHSEN, Modernleşme Küreselleşme ve Medya Haber Söylemlerinde Biz ve Ötekiler, Tam metin bildiri
 • 15.11.2007, Uluslararası, International Symposium on Media and Politics, ARMAĞAN AHSEN, Basında Türk Ermeni İlişkilerinin Temsili, Tam metin bildiri
 • 15.11.2007, Uluslararası, International Symposium on Media and Politics, ARMAĞAN AHSEN, Uluslar arası Kamuoyunda Bir Marka Oluşturma Yolunda Türkiye, Tam metin bildiri
 • 07.05.2007, Uluslararası, International Symposium, Emotional Intelligence and Communication: On Vision of Perfection in Professional Life, ARMAĞAN AHSEN, Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımı ile Duygusal Zeka Arasındaki İlişkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, Tam metin bildiri
 • 02.04.2013, Uluslararası, International Symposium III Protection of Children From Substance, ARMAĞAN AHSEN, Armağan Ahsen Dirik Çiğdem 2011 Ergen Madde Bağımlılığı ve Sosyal Psikolojik Yaklaşım, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, New Communication Technologies and Social Transformation Symposium III, Manas Üniversitesi, Kırgızistan,, ARMAĞAN AHSEN, Armağan Ahsen Önür Nimet 2012 Küresel Kamuoyunun Yükselişinde İnternet Kullanım Pratikleri Üniversite Gençliğinin Farkındalığı Üzerinde Yapılan Bir Araştırma New Communication Technologies and Social Transformation Symposium III Manas Üniversitesi Kırgızistan Yayın No 157 Symposium Dizisi 25, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, International Symposium Communication in the Millennium-A Dialogue Between Turkish and American Scholars, ARMAĞAN AHSEN, Basın Stres ve Denetim, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, International Symposium on Democracy Education, ARMAĞAN AHSEN, Basının Vatandaşlık Kültürü Oluşturmada İşlevi, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2014, Bilimsel Kitap, ARMAĞAN AHSEN, Two Different Perspectives on Turkeys ınternational Image, 2014, LAMBERT Academic Pub,
 • Ulusal 2011, Bilimsel Kitap, ARMAĞAN AHSEN, Türkiye’xxde Çocukların Yeni İletişim Teknolojilerine Erişim Olanakları ve Kullanım Amaçları, 2011, Ege Üni.İlet. Bil Fak. Yaynı No:43,
 • Ulusal 2007, Bilimsel Kitap, ARMAĞAN AHSEN, Medya Analizleri, 2007, Nobel,
 • Ulusal 2007, Bilimsel Kitap, ARMAĞAN AHSEN, Medya Analizleri, 2007, Nobel,
 • Ulusal 2007, Bilimsel Kitap, ARMAĞAN AHSEN, Ermeni Rum Yahudi Lobileri Örneğinde Lobicilik Kavramlarına Giriş, 2007, Nobel Yayınevi,
Karabük Üni. Sos Bil DER. , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Yeni Düşünceler , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları
The Journal of Academic Social Science Studies , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları
Sosyoloji , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Ordu ÜNİ. Sos Bil Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları
Türkbilim , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları