UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
AHMET TAŞDERE

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2010

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  6., 7. ve 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarına Yansıyan Ölçme Değerlendirme Anlayışının Yeni Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Işığında Değerlendirilmesi.
 • Doktora

  2010 -

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (DR)
  FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ GELİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
 • ÜDS - İngilizce

  2009 - Bahar

  İngilizce - 73.750
 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2010 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Ulusal Hakemli, KAYA MEHMET FATİH,TAŞDERE AHMET, İLKOKUL TÜRKÇE EĞİTİMİ İÇİN ALTERNATİF BİR ÖLÇMEDEĞERLENDİRME TEKNİĞİ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ KİT, Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
 • Ulusal Hakemli, TAŞDERE AHMET,ÖZSEVGEÇ TUNCAY,TÜRKMEN LÜTFULLAH, Bilimin Doğasına Yönelik Tamamlayıcı Bir Ölçme Aracı Kelime İlişkilendirme Testi, Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, TAŞDERE AHMET, SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE YÖNELİK YAŞADIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Turkish Studies
 • Ulusal Hakemli, TAŞDERE Ahmet, KIR Mine, YİĞİT Nevzat, İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli, IŞIKLI MESUT,TAŞDERE AHMET,GÖZ NUR LEMAN, Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Öğretmen Adaylarının Atatürk İlkelerine Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli, ERCAN Feride, TAŞDERE Ahmet, IDENTIFICATION OF TEACHER CANDIDATES SKILLS IN DESIGNING EXPERIMENTS WITH VARIOUS ASSESSMENT TOOLS, Western Anatolıa Journal of Educational Science
 • Ulusal Hakemli, ERCAN FERİDE,TAŞDERE AHMET,Ercan Nilay, Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Bilişsel Yapının ve Kavramsal Değişimin Gözlenmesi, Türk Fen Eğimi Dergisi
 • 28.04.2016, Uluslararası, V. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ, SEZER ADEM,IŞIKLI MESUT,TAŞDERE AHMET, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN COĞRAFYAKONULARININ ZORLUKLARININ BELİRLENMESİ SEBEPLER VE ÇÖZÜMÖNERİLERİ, Sözlü Bildiri
 • 27.06.2012, Ulusal, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, TAŞDERE AHMET,ÖZSEVGEÇ TUNCAY, Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında Strateji Yöntem Teknik Ve Ölçme Değerlendirme Bilgilerinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 27.06.2012, Ulusal, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde (UFBMEK), TÜRKMEN LÜTFULLAH,GÜRSOY SEÇİL,TAŞDERE AHMET, Bilimsel tartışma (argümantasyon) odaklı öğretim yönteminin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin güneş, dünya, ay konusundaki başarı, tutum ve tartışmaya katılma istekleri üzerindeki etkisinin incelenmesi., Özet bildiri
 • 22.08.2016, Uluslararası, EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION-ECER-2016, CEBESOY ÜMRAN BETÜL,TAŞDERE AHMET, Investigation Of Pre Service Primary Teachers Cognitive Structures About Environmental Problems Through Word Association Tests, Sözlü Bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 26th International Conference on Educational Sciences, TAŞDERE AHMET,ÖZSEVGEÇ TUNCAY, Development Of Science Teachers’ Assessment and Evaluation Knowledge About Nature Of Science, Özet bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 26th International Conference on Educational Sciences, Kılıç Mürşide,ERCAN FERİDE,TAŞDERE AHMET, Investigation How Science Teachers Perceive Socio-Scientific Issues, Özet bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, IŞIKLI MESUT,TAŞDERE AHMET, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATATÜRK İLKELERİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI, Özet bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, TAŞDERE AHMET,CEBESOY ÜMRAN BETÜL, FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİK KONUSUNA YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ, Özet bildiri
 • 16.04.2015, Ulusal, 24.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TAŞDERE AHMET,ÖZSEVGEÇ TUNCAY, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşlerinin Gelişimlerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 16.04.2015, Ulusal, 24.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TAŞDERE AHMET,ÖZSEVGEÇ TUNCAY, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Bilişsel Yapılarının Gelişiminin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, IŞIKLI MESUT,TAŞDERE AHMET, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATATÜRK İLKELERİNE YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, Ines International Academic Research Congress 2016, TAŞDERE AHMET, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Evrim Kavramına Yönelik Metaforik Algıları, Sözlü Bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, Ines International Academic Research Congress 2016, TAŞDERE AHMET, Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 03.02.2011, Uluslararası, 3rd World Conference on Educational Sciences, TAŞDERE AHMET,ERCAN FERİDE, An alternative method in identifying misconceptions: structuredcommunication grid, Tam metin bildiri