UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
AHMET GÖNCÜ

 • Lisans

  2004 - 2008

  KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2009 - 2019

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM (YL) (TEZLİ)
  REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK ALGILARI
 • KPDS - Fransızca

  2008 - Güz

  Fransızca - 76
 • ÜDS - Fransızca

  2008 - Güz

  Fransızca - 77,5
 • YÖKDİL - Fransızca

  2019 -

  Fransızca - 77.5
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Özel Eğitim

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2016

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Uluslararası Hakemli 2017, BAŞAR MURAT,GÖNCÜ AHMET, Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesi ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Hacettepe University Journal of Education
 • Uluslararası Hakemli 2017, BAŞAR MURAT,GÖNCÜ AHMET, Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgili KavramYanılgılarının Giderilmesi ve Öğretmen GörüşlerininDeğerlendirilmesi, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, Üstündağ Şener Nurcan,BAŞAR MURAT,ŞEN BUKET,GÖNCÜ AHMET, Öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin zorba davranışlarabaşvurma düzeyleri ve öğrenme ortamlarının incelenmesi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
 • 18.11.2016, Uluslararası, I. Uluslararası Engellilik ve Din Sempozyumu, GÖNCÜ AHMET, Hristiyan Batı Toplumunun Engellilere Yönelik Yaklaşımı (Aveyronlu Vahşi Çocuk Victor Örneği), Tam metin bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, BAŞAR MURAT,GÖNCÜ AHMET, Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesi, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, International Social Sciences, BAŞAR MURAT,GÖNCÜ AHMET, Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, GÖNCÜ AHMET, Türkiye’deki Sınıf Yönetimi Kitaplarının Önleyici Sınıf Yönetimi ve Özel GereksinimliÖğrenci Değişkenleri Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 13.10.2016, Uluslararası, VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, BAŞAR MURAT,GÖNCÜ AHMET, Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgili Kavram Yanılgısının Tespiti ve Giderilmesi,
 • 13.09.2018, Uluslararası, 2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, BAŞAR MURAT,BARAN MUHAMMET SAİT,GÖNCÜ AHMET, Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Sorunlarını Gidermeye Yönelik Bir Eylem Araştırması, Tam metin bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, Erte Congress, BAŞAR MURAT,GÖNCÜ AHMET,BARAN MUHAMMET SAİT, Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Sorunlarını Giedermeye Yönelik Bir Eylem Araştırması, Tam metin bildiri