UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
AHMET ATASOY

TURİZM FAKÜLTESİ
TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ
TURİZM REHBERLİĞİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1992 - 1997

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  Malatya İli'in Nüfus Coğrafyası
 • Yüksek Lisans

  1997 - 2000

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  Elazığ Aksaray Mahallesi’nin Tarihi Gelişimi ve Günümüzdeki Fonksiyonları
 • Doktora

  2004 - 2008

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA (DR)
  Karakoçan İlçesi’nin Coğrafi Etüdü
 • KPDS - Almanca

  1999 - Güz

  Almanca - 69
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Fiziki Coğrafya

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - COĞRAFYA BÖLÜMÜ -
 • DOÇENT - MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - COĞRAFYA BÖLÜMÜ -
 • YARDIMCI DOÇENT - MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2014

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - COĞRAFYA BÖLÜMÜ - TÜRKİYE COĞRAFYASI ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2018 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Üyeliği

  2017 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2016 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2014 - 2018

 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Bilim Dalı Başkanı

  2012 -

 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2011 - 2015

 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2011 - 2014

 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Farabi Koordinatörü

  2010 -

 • 2016

  Yüksek Lisans - HASAN DEMİR
  Kırıkhan ilçesi'nin (Hatay) beşeri ve ekonomik özellikleri
  Mustafa Kemal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI - Lisans, 2016-2017
 • TÜRKİYE BÖLGELER COĞRAFYASI II - Lisans, 2016-2017
 • TÜRKİYE BÖLGELER COĞRAFYASI I - Lisans, 2016-2017
 • Şehir İçi Arazi Kullanımı ve Planlama - Lisans, 2014-2015
 • Türkiye Bölgeler Coğrafyası II - Lisans, 2014-2015
 • Klimatoloji Tatbikatı - Lisans, 2014-2015
 • Klimatoloji II - Lisans, 2014-2015
 • Türkiye Fiziki Coğrafyası - Lisans, 2014-2015
 • Asya ve Okyanusya Coğrafyası - Lisans, 2014-2015
 • Türkiye Bölgeler Coğrafyası I - Lisans, 2014-2015
 • Klimatloji I - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası Hakemli 2018, ATASOY AHMET, UŞAK İLİ’NİN FLUVİSOL TOPRAKLARI, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ATASOY AHMET, UŞAK İLİNİN ESKİ GÖL TABANI ÜZERİNDE OLUŞMUŞ KALSİK KAMBİSOL TOPRAKLARI, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ATASOY AHMET, UŞAK İLİNİN DALGALI YÜZEYLERIN KALSIK KAMBISOLTOPRAKLARI, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, ATASOY AHMET,ÇİTÇİ MUHAMMET DURSUN, KKTC’de Kentleşme, Doğu Coğrafya Dergisi,
 • Ulusal Hakemli 2018, ATASOY AHMET,ÇİTÇİ MUHAMMET DURSUN, Elazığ’ın Su Problemleri Ve Su Kirliliği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ATASOY AHMET,ÇİTÇİ MUHAMMET DURSUN, Karakoçan İlçesi’xxnin (Elazığ) Kaplıcaları, Turkish Studies International Periodical For the Languages
 • Uluslararası Hakemli 2017, ATASOY AHMET, Hassa İlçesi’xxnin (Hatay) Toprak Coğrafyası, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, ATASOY AHMET, ÇATILI SUYU HAVZASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN (HASSA) JEOMORFOLOJİSİ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, ATASOY AHMET, Hassa İlçesi’xxnin (Hatay) İklimi, ASOS JOURNAL
 • Uluslararası Hakemli 2016, ATASOY AHMET, Hassa Hatay Bazalt Platosu nda Öne Çıkan Tipik Volkanik Şekiller İle Lav Akıntısı Yapıları, Turkish Studies International Periodical for the Languages
 • Uluslararası Hakemli 2016, ATASOY AHMET, Hassa Hatay İlçesi nin Vejetasyon Coğrafyası, Turkish Studies International Periodical for the Languages
 • Ulusal Hakemli 2015, ÖZŞAHİN EMRE,ATASOY AHMET, Aşağı Asi Nehri Havzası Toprakları, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Araştırmalar dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, ATASOY AHMET,GEÇEN REŞAT, Reyhanlı İlçesi topraklarında tuzlanma problemi, Türk Coğrafya Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, ÖZŞAHİN EMRE,ATASOY AHMET, Aşağı Asi Nehri Havzası’nda (Hatay) Arazi Kullanımı ve Arazi Örtüsü (AKAÖ) Değişiminin (1990-2011) Erozyon Üzerindeki Etkis, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, ATASOY AHMET, Suriyeli Sığınmacıların Kırıkhan a Hatay Etkileri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, ATASOY AHMET,ÖZŞAHİN EMRE, Yükseltiye Bağlı Olarak Nüfus Değişir mi? HATAY Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, ATASOY AHMET, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Köy Yerleşmelerine Coğrafi Bir Bakış, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, ATASOY AHMET, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Nüfus Coğrafyası, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, ATASOY AHMET, Şehir Coğrafyası Açısından Karakoçan, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2010, ATASOY AHMET,ÇİTÇİ MUHAMMET DURSUN, Karakoçan İlçesi’xxnin (Elazığ) Bitki Örtüsü, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
 • Ulusal Hakemli 2009, ATASOY AHMET,ÇİTÇİ MUHAMMET DURSUN, Değişen İklim Koşullarının Elazığ Ovası ile Yakın Çevresinin Ekosistemine Etkileri, Doğu Coğrafya Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2009, ATASOY AHMET,ÇİTÇİ MUHAMMET DURSUN, Elazığ Şehri’nin Nüfus Özellikleri ve Çevrenin Toplum Sağlığı Üzerindeki Etkisi, Turkish Studies Internatıonal Periodical For The Languages Literature and Turkish or Turkic
 • Ulusal Hakemli 2008, ATASOY AHMET,ÇİTÇİ MUHAMMET DURSUN, Elazığ Şehri’nin Çevre Sorunları, ”, Doğu Coğrafya Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2006, ATASOY AHMET,ÇİTÇİ MUHAMMET DURSUN, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Ekonomik Etkinlikler, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2000, ATASOY AHMET,ÇİTÇİ MUHAMMET DURSUN, Elazığ Şehrinin Bir Semti Olan Aksaray Mahallesi’xxnin Kuruluşu Gelişimi ve Fonksiyonel Özellikleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 28.05.2012, Ulusal, I. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, ATASOY AHMET, Tizin Yöresinde(Hatay) Tarihi Kalıntıların Kullanımına Dair Coğrafi Bir İnceleme, Tam metin bildiri
 • 23.05.2016, Uluslararası, 4th International Geography Symposium - GEOMED 2016, ATASOY AHMET, Dipsiz Cave in Hassa Hatay in Terms of Formation Habitat and Gathering Hassa Hatay Dipsiz Mağara Oluşumu Habitatı Ve Toplayıcılık Yonuyle, Tam metin bildiri
 • 19.06.2018, Uluslararası, Coğrafya Yeni Yüzyılda Fırsatlar ve Tehditler, ATASOY AHMET,GEÇEN REŞAT, Amik Ovası’nda Poligaminin Meskenlere Etkisi, Tam metin bildiri
 • 18.10.2012, Ulusal, Türkiye coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (TÜCAM) VIII. Coğrafya Sempozyumu, ATASOY AHMET,GEÇEN REŞAT, Siyasi Coğrafya Açısından Türkiye (Hatay) – Suriye Sınırı, Ankara Üniversitesi, Tam metin bildiri
 • 15.11.2015, Ulusal, UJES 2015, IV. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, ATASOY AHMET,ŞENGÜN MUSTAFA TANER, Keban (Elazığ) Buzluk Mağarası,
 • 15.10.2015, Ulusal, UJES 2015, IV. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, ATASOY AHMET, Dörtyol İlçesi Karakese Beldesi Taşkını ve Çökek Yaylası Kütle Hareketleri, Tam metin bildiri
 • 15.10.2015, Ulusal, UJES 2015, IV. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu,, ATASOY AHMET, Erzin (Hatay)’de Yanlış Arazi Kullanımına Selin Tepkisi,, Tam metin bildiri
 • 15.10.2012, Ulusal, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Hatay, ATASOY AHMET, Hatay İli’nde Jeomorfolojik Birimler İle Yerleşme Alanları Arasındaki İlişki, Tam metin bildiri
 • 15.05.2013, Uluslararası, Procedia, Social and Behavioral Scienses, Procedia - Social and Behavioral Sciences, ÖZŞAHİN EMRE,ATASOY AHMET, Soil Erosion Estianation In Lower Asi River Catchment Using GIS, Tam metin bildiri
 • 15.05.2013, Uluslararası, Procedia, Social and Behavioral Scienses, Procedia - Social and Behavioral Sciences, ATASOY AHMET,GEÇEN REŞAT, Forest Fires Occurred On Border Between Turkey (Hatay) And Syria, Tam metin bildiri
 • 13.10.2012, Ulusal, UJES 2012, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, ATASOY AHMET,ÖZŞAHİN EMRE, Hatay’da Nüfusun Jeomorfolojik Birimlere göre Dağılışı,, Tam metin bildiri
 • 12.10.2017, Uluslararası, ULUSLAR ARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU, ATASOY AHMET,ACAR DERYA, KARABEYLİ (UŞAK) PERİBACALARININ DOĞAL TURİZM OLANAKLARINA GÖRE PLANLANMASI, Tam metin bildiri
 • 10.10.2011, Ulusal, Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, ATASOY AHMET,ÖZŞAHİN EMRE, Hatay’da Nüfusun Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı), Türk Coğrafya Kurumu, Özet bildiri
 • 10.10.2010, Ulusal, Afyonkocatepe Üniversitesi Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (Prof. Dr. Oğuz Erol Onuruna),, ATASOY AHMET,ÇİTÇİ MUHAMMET DURSUN,BOYRAZ ZEKİ, Karakoçan İlçesi’xxnin Jeomorfolojik Özellikleri”, Tam metin bildiri
 • 04.06.2014, Uluslararası, Uluslararası Coğrafyacılar Kongresi, 4-6 Haziran 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ATASOY AHMET,GEÇEN REŞAT, Reyhanlı İlçesi’nde Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarına İlişkin Analizler, Tam metin bildiri
 • 03.10.2018, Uluslararası, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, ATASOY AHMET, Ulucak (Uşak) Peribacalarının Doğal Ortam Özelikleri, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, ATASOY AHMET, Uşak Atlası, 2017, Tiydem Yayınevi, 978-605-4510-82-5
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, ATASOY AHMET, Hassa İlçesi nin Hatay Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, 2016, Tiydem Yayıncılık, 9786059622103
 • Ulusal 2014, Bilimsel Kitap, ÖZŞAHİN EMRE,ATASOY AHMET, Aşağı Asi Nehri Havzası’xxnın Coğrafi Bilgi sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleriyle Erozyon Analizi, 2014, Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları, 978-975-7989-46-2
 • Ulusal 2012, Bilimsel Kitap, ATASOY AHMET, Reyjanlı İlçesi’xxnin Coğrafyası, 2012, Pegem Yayınevi, 978-975-7989-35-6
 • Hassa’xxnın Duvar Haritaları Sergisi

  24.12.2015 - 26.12.2015

  Düzenleyenler : Mustafa Kemal Üniversitesi, Hassa Kaymakamlığı
  HATAY/HASSA
 • Uşak’ın değişik konularını içeren 22 adet 3 boyutlu duvar haritası

  11.05.2017 - 12.05.2017

  Düzenleyenler : Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi-Uşak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
  Uşak
 • Uşak’ın Çevresel Problemlerine Üniversitenin Bakışı ve Uşak Kültürü

  02.05.2018 - 03.05.2018

  Düzenleyenler : Uşak Üniversitesi Uşak Coğrafya Toplululuğu, Tıp Öğrencileri Topluluğu, Biyolojik Bilimler ve Biyoteknolojileri Topluluğu, Mefkure Kültür, Sanat ve Topluluğu
  UŞAK
 • HASSA İLÇESİNİN NÜFUS VE YERLEŞME ÖZELLİKLERİ

  01.10.2012 - 22.10.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu:
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 5000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Karakoçan İlçesi nin Coğrafi Etüdü

  01.01.2006 - 17.11.2008

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Proje Koordinatörü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 6000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • UŞAK İLİ TOPRAK HARİTASI

  12.02.2017 - 14.05.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Proje Koordinatörü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 62436,25 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer (Ulusal) - Tamamlandı
 • UŞAK İLİ TOPRAK HARİTASI

  12.02.2017 - 14.05.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Proje Koordinatörü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 62436,25 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Kalkınma Bakanlığı - Tamamlandı
 • Selvioğlu Peribacalarının Turizm Olnaklarına Göre Planlnaması

  12.11.2016 - 12.11.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 12.000,00 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı
 • Aşağı Asi Havzası nın Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS ve Uzaktan Algılama UA Yöntemleriyle Erozyon Analizi

  01.03.2012 - 01.11.2013

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 25000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Reyhanlı İlçesi nin Coğrafyası

  01.03.2010 - 01.11.2012

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 12000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı