UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
ADEM SEZER

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1988 - 1993

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • Yüksek Lisans

  1993 - 1996

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  Gümüşhane-Erzurum-Van illerinin iklim özellikleri farklılıklarının belirlenmesi
 • Doktora

  1997 - 2002

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA EĞİTİMİ (DR)
  Orta öğretim kurumlarında coğrafya öğretim teknolojisinin öğrenci başarısına etkisi
 • ÜDS - İngilizce

  2005 - Güz

  İngilizce - 66.250
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2012

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - COĞRAFYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2007

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

  1995 - 2002

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2016 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2012 - 2015

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2011 - 2013

 • ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2009 - 2011

 • NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2004 - 2007

 • 2019

  Doktora - TAHİR TUNCER
  Coğrafya öğretiminde artırılmış gerçeklik uygulamaları: Bir eylem araştırması
  Necmettin Erbakan Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ALİ SEVİNÇ
  Kentsel ve kırsal alanda yaşayan ilkokul öğrencilerinin çevre algılarının incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MUSTAFA ŞENTÜRK
  SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: UŞAK İLİ ÖRNEĞİ
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ÖZLEM KILINÇKAYA
  Sosyal bilgiler öğretmenlerinin Türkiye'deki sosyal bilgiler eğitimine ilişkin görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Doktora - OKAN ÇOBAN
  Sokratik sorgulama yöntemi ile sorumluluk değerinin öğretimi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - ERHAN TOPAL
  Üniversite öğrencilerinin Türk dünyası coğrafyasına ilişkin farkındalık düzeylerinin belirlenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2007

  Yüksek Lisans - EDA USLU
  İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler programının öğretmen ve idareci görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi(Şırnak ili örneği)
  Niğde Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - İSA KARAKOÇ
  İlköğretim II. kademe sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretiminde çoklu zeka kuramı uygulamalarının akademik başarı ve tutuma etkisi
  Niğde Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - NADİR İHSAN AKGÜL
  Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde kullandıkları yöntemler ve karşılaşılan sorunlar (niğde il örneği)
  Niğde Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Uluslararası Hakemli 2018, SEZER ADEM,DENİZ MEHMET,Topuz Mustafa, Uşak Şehrinde Okullara Erişebilirliğin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İle Analizi, Journal of History Culture and Art Research- Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, KARA HASAN,SEZER ADEM,ŞANLI CENNET, Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitaplarında Haritaların Kullanımı, International Journal of Geography and Geography Education (IGGE)
 • Uluslararası Hakemli 2017, SEZER ADEM,İNEL YUSUF,SEÇKİN AHMET ÇAĞDAŞ,ULUÇINAR UFUK, The Relationship between Attention Levels and Class Participation of First-Year Students in Classroom Teaching Departments, International Journal of Instruction
 • Ulusal Hakemli 2017, İNEL YUSUF,SEZER ADEM, Coğrafya Konuların Öğretiminde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması, Journal of History Culture and Art Research
 • Ulusal Hakemli 2017, SEZER ADEM,ÇOBAN OKAN,AKŞİT İBRAHİM, Öğretmenlerin Sorumluluk Değeri Algılarının İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, SEZER ADEM,Şanlı Cennet, COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMINDA VE DERS KİTAPLARINDA GÖÇ OLGUSU, marmara coğrafya dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, SEZER ADEM,Çoban Okan, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK DEĞERİ ALGILARI, EARDE
 • Uluslararası Hakemli 2016, ŞANLI CENNET,SEZER ADEM,PINAR ADNAN, Perceptions of Geography Teachers to Integrating Technology to Teaching and their Practices, Review of International Geographical Education Online
 • Ulusal Hakemli 2016, TOPAL ERHAN,SEZER ADEM, Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi, MARMARA COĞRAFYA
 • Ulusal Hakemli 2012, DENİZ MEHMET,SEZER ADEM,İNEL YUSUF, Uşak İlinde Kültürel ve Sportif Amaçlı Yapılan Atçılık ve Sorunları, Türk Dünyası Araştırmaları
 • Uluslararası Hakemli 2011, SEZER ADEM,KARA HASAN,PINAR ADNAN, An Investigation of Non Thesis Master s Degree ProgramGeography Teacher Candidates Attitudes Towards Teaching Profession Regarding Several Socio Cultural Features, US-China Education Review
 • Ulusal Hakemli 2011, SEZER ADEM, Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2011, SEZER ADEM, Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Türk Dünyası Coğrafyasının Öğretimi, Türklük Bilimi Araştırmaları
 • Ulusal Hakemli 2011, SEZER ADEM, Valilik İnternet Sitelerini Coğrafya Öğretimi için Kaynak Haline Getirmek, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2010, SEZER ADEM, Turkish Geography Student Teachers Concerns towards the Teaching Profession, Educational Research and Reviews
 • Uluslararası Hakemli 2010, SEZER ADEM, Geography Teachers Usage of the Internet for Education Purposes, International Journal of Prograssive Education
 • Ulusal Hakemli 2010, SEZER ADEM,YILDIRIM TAHSİN,PINAR ADNAN, Coğrafya Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayar Öz Yerlik Algılarının İncelenmesi, Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2010, SEZER ADEM,PINAR ADNAN,YILDIRIM TAHSİN, Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bazı Profil Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Marmara Coğrafya Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2010, SEZER ADEM, Lise Coğrafya Dersi Öğrenme Yaşantılarının Gerçekleşme Düzeyinin Belirlenmesi, Doğu Coğrafya Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2007, KARAKOÇ İSA,SEZER ADEM, İlköğretim II Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularının Öğretiminde Çoklu Zekâ Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2006, SEZER ADEM, IX Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Coğrafya Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2006, SEZER ADEM,PINAR ADNAN,KOÇ MUSTAFA, Lise I Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2004, KOÇ MUSTAFA,AVŞAROĞLU SELAHATTİN,SEZER ADEM, ÜNİVERSITE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARI İLE PROBLEM ALANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2003, SEZER ADEM,TOKCAN HALİL, İş Birliğine Dayalı Öğrenmenin Coğrafya Dersinde Akademik Başarı Üzerine Etkisi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 30.10.2018, Uluslararası, İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, DİNÇ ERKAN,SEZER ADEM,UZTEMUR SERVET,İNEL YUSUF, Ortaokul Öğrencilerinin Demokratik Değerlere İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 30.10.2018, Uluslararası, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, DİNÇ ERKAN,SEZER ADEM,ÜZTEMUR SERVET,İNEL YUSUF, Ortaokul öğrencilerinin demokratik değerlere ilişkin bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi, Tam metin bildiri
 • 30.10.2018, Uluslararası, İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu 30 Ekim 2018-01 Kasım2018 Çanakkale, SEZER ADEM,DENİZ MEHMET,KO Em,Topuz Mustafa, Turgutlu Şehrinde Eğitim Kurumlarına Erişilebilirliğin CBS ile Analizi, Özet bildiri
 • 30.10.2018, Uluslararası, The Second ınternational Syposium on Social Sciences Education, SEZER ADEM,ŞANLI CENNET, A Critical Assesment on Geography Teacher Training Program, Özet bildiri
 • 30.08.2014, Uluslararası, 12. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, SEZER ADEM,TOPAL Erhan, Türkiye de 1980 Sonrası Ortaokul Sosyal Bilgiler ve Dengi Ders Kitaplarının Türk Dünyası Coğrafyası İçeriğinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 29.09.2016, Uluslararası, Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, ŞANLI CENNET,SEZER ADEM, Göç Kavramının Öğretimi, Özet bildiri
 • 28.04.2018, Uluslararası, III. Ines International Education and Social Science Congress 2018, 28 April - 01 May Alanya, Turkey, DENİZ MEHMET,SEZER ADEM,Topuz Mustafa, Uşak Şehrinde Eğitime Erişebilirliğin CBS İle Analizi., Özet bildiri
 • 28.04.2014, Uluslararası, Uluslarası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III, SEZER ADEM,DERE İLKER, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojileri Öz yeterlik Algıları, Tam metin bildiri
 • 28.04.2014, Uluslararası, Uluslarası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III, SEZER ADEM,KOLUMAN Serkan, Sosyal Bilgiler Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Kullanımı Konulu Tezlerin Analizi, Tam metin bildiri
 • 28.04.2014, Uluslararası, Uluslarası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III, SEZER ADEM,Okan ÇOBAN,AKŞİT İbrahim, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnterneti Öğretim Amaçlı KullanmaDurumları, Tam metin bildiri
 • 27.05.2015, Uluslararası, International Educational Technology Conference–IETC 2015, Istanbul, TURKEY, May 27-29, 2015, SEZER ADEM,İNEL YUSUF,SEÇKİN AHMET ÇAĞDAŞ,ULUÇINAR UFUK, AN INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS ATTENTION LEVELS IN REAL CLASSROOM SETTINGS WITH NEUROSKY S MINDWAVE MOBILE EEG DEVICE, Tam metin bildiri
 • 27.04.2007, Ulusal, VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, SEZER ADEM,AKGÜL Nadir İhsan, Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullandıkları Yöntemler ve Yöntem Seçiminde Karşılaşılan Sorunlar Niğde İl Örneği, Tam metin bildiri
 • 26.05.2005, Ulusal, II. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, SEZER ADEM,BÖLÜKBAŞ ORHAN,POLAT ÜMİT, Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyallerini Kullanma Düzeyleri ve Kullanamama Sebeplerinin Belirlenmesi Niğde İl Örneği, Tam metin bildiri
 • 23.04.2015, Uluslararası, Uluslarası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu IV, SEZER ADEM,KOLUMAN Serkan, İlköğretim 6 Sınıf Öğrencilerinin Harita Kavramına İlişkin Algıları, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İNEL YUSUF,SEÇKİN AHMET ÇAĞDAŞ,SEZER ADEM, Eğitimsel Veri Madenciliği ve Veri Toplama Aracı Tasarımı, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, II. ULUSLARARASISOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, SEZER ADEM,ÇOBAN OKAN,AKŞİT İBRAHİM, 2005, 2010, 2015 ve 2017 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının Tema, Kazanım, Kavram, Değer ve Beceri Boyutları Açısından Karşılaştırılması, Tam metin bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, SEZER ADEM,İNESİ MEHMET AKİF, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE BİR OYUNLAŞTIRMA ÖNERİSİ, Özet bildiri
 • 15.05.2014, Ulusal, Kıbrıs Türk Kültür ve Edebiyatı Sempozyumu, SEZER ADEM,DENİZ MEHMET,TOPAL Erhan, Türkiye de Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersi ve Dengi Programlarda Kıbrıs, Tam metin bildiri
 • 14.05.2008, Uluslararası, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, SEZER ADEM,Erhan ÇEVİK, Coğrafya Öğretiminde Webquest Kullanımı 10 Sınıf Türkiye nin Nüfus Özellikleri Konusu İçin Bir Örnek Uygulama, Tam metin bildiri
 • 13.10.2011, Ulusal, 5. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, SEZER ADEM,KARA HASAN,ÇETİN TURHAN, Cumhuriyet Dönemi Ülkeler Coğrafyası Dersi İçeriğinin Ders Kitabı Bağlamında İncelenmesi, Özet bildiri
 • 12.04.2018, Uluslararası, Uluslararası Orta Asya Sempozyumu 12-20 Nisan 2018 Bişkek Kırgızistan, SEZER ADEM,DENİZ MEHMET, Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Coğrafya Ders Kitaplarında Orta Asya, Özet bildiri
 • 11.10.2018, Uluslararası, 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, SEZER ADEM,İNEL YUSUF,GÖKALP Ali, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitime Teknoloji Entegrasyonuna İlişkin Algıları, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, IV International EurasianEducational Research Congress, SEZER ADEM,ÇOBAN OKAN,AKŞİT İBRAHİM, Öğretmenlerin ve Öğrencilerin Etik Algıları ve Görüşleri Üzerine Bir İnceleme, Özet bildiri
 • 08.11.2018, Ulusal, 08-10 Kasım 2018 Nevşehir Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu, SEZER ADEM,DENİZ MEHMET, Coğrafya Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Lisans Üstü Tezlerden (2000- 2017) İçerik Analizi, Özet bildiri
 • 08.11.2017, Uluslararası, NTERNATIONAL CONGRESSOn The 75th AnniversaryOf TURKISH GEOGRAPHICAL SOCIETY, SEZER ADEM, Geographical Consciousness: The Change And Reflections in High School Geography Curriculum, Özet bildiri
 • 07.12.2018, Uluslararası, 2. Uluslararası Türk Düntası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, SEZER ADEM,KILIÇKAYA ÖZLEM, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YAŞANTILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, Tam metin bildiri
 • 06.07.2004, Ulusal, XIII. Eğitim Bilimleri Kurultayı, SEZER ADEM,KOÇ MUSTAFA,TUTKUN ÖMER FARUK,POLAT ÜMİT, Coğrafya Derslerinde Öğretim Materyali Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Tam metin bildiri
 • 05.09.2018, Uluslararası, III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, SEZER ADEM,KILIÇKAYA ÖZLEM, Social Studies Teachers’ Views on Social Studies Teacher Undergraduate Program, Tam metin bildiri
 • 04.05.2017, Uluslararası, II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU, ÇETİN TURHAN,KARA HASAN,SEZER ADEM, Üniversite Öğrencilerinin Yozgat’ın Doğal Ve Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik Farkındalıkları, Tam metin bildiri
 • 04.05.2017, Uluslararası, ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, SEZER ADEM,ARIBAŞ BİLAL BURAK,KARALI MEHMET AKİF,URHAN EMRAH,ÜNAL ABDULLAH İSMET, ORTAOKUL DERS KİTAPLARINDA AFETLER VE AFET EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR ANALİZ, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, INTERNATIONALACADEMIC RESEARCH CONGRESS, IŞIKLI MESUT,SEZER ADEM, TÜRKİYEDE COĞRAFYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMALARINDA EĞİLİMLER BİR LİTERATÜR TARAMASI, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS, ŞANLI CENNET,SEZER ADEM, ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCILERIN GÖÇ GÖRSEL ALGISI, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, SEZER ADEM,İNESİ MEHMET AKİF, ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA GÖÇ MIGRATION IN SECONDARY SCHOOL SOCIAL SCIENCES TEXT BOOKS, Tam metin bildiri
 • 02.05.2015, Uluslararası, I.International Research Congress on Social Sciences, SEZER ADEM, Cumhuriyet Dönemi Lise Coğrafya Ders Kitaplarında Balkan Ülkeleri Coğrafyası İçeriğinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 02.05.2015, Uluslararası, İnternational Researc Congres of Social Sciences, ÇOBAN Okan,SEZER ADEM, Ortaokul Öğrencilerinin Sorumluluk Değeri Algıları, Tam metin bildiri
 • 01.12.2016, Uluslararası, Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi. 1-4 Aralık 2016 Antalya, SEZER ADEM, Türkiye Üniversitelerinde Coğrafya Öğretimi Bir Envanter Çalışması Geography Teaching at Turkish Universities An Inventory Study, Tam metin bildiri
 • 01.05.2009, Uluslararası, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,, SEZER ADEM, Coğrafya Öğretmenlerinin İnterneti Öğretim Amaçlı Kullanma Durumları, Özet bildiri
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ŞANLI CENNET,SEZER ADEM, New Horizons Educational Sciences - I, 2018, LAMBERT Academic publishing, 978-613-9-92748-7
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, SEZER ADEM,DENİZ MEHMET, New Horizons, 2018, Lap Lambert Academic Publishing, 979-613-9-92753-1
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, SEZER ADEM, Coğrafya Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, 2017, Pegem Akademi, 978-605-241-018-9
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, SEZER ADEM,Çoban Okan, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, 2017, Pegem Akademi, 978-605-241-007-3
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, SEZER ADEM, Coğrafya Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, 2017, Pegem Akademi, 978-605-241-018-9
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, SEZER ADEM,İNESİ MEHMET AKİF, EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 2017, 2017, ÇİZGİ KİTABEVİ, 978-605-196-090-6
 • Ulusal 2013, Ders Kitabı, SEZER ADEM, İnsan Hakları Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi, 2013, Pegem Akademi, 978-605-364-484-2
 • Ulusal 2008, Ders Kitabı, SEZER ADEM, Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, 2008, Anı Yayıncılık, 978-9944-474-52-8
 • Ulusal 2006, Ders Kitabı, SEZER ADEM, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, 2006, Lisans Yayıncılık, 975-00304-8-6
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
 • Bilim - Sanat Ödülleri

  2016

  AHMET YESEVİ BAŞARI ÖDÜLÜ/ AHMET YESEVİ AWARD Of MERİT
  YAPMIŞ OLDUĞU BİLİMSEL ÇALIŞMALARLA ALANA KATKISI
  Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği/İnternational Eurasia Educational Syndicates Union