UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
ADEM DURU

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1994 - 1998

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • Yüksek Lisans

  1999 - 2002

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
 • Doktora

  2002 - 2006

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
  Bir fonksiyon ve onun türevi arasındaki ilişkiyi anlamada karşılaşılan zorluklar
 • ÜDS - İngilizce

  2005 - Güz

  İngilizce - 65
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2017

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2012

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2009

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2006

  KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2003

  GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2002

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Rektör Yardımcısı

  2018 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2011 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2009 - 2011

 • ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Enstitü Müdür Yardımcısı

  2007 - 2009

 • ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2007 - 2009

 • 2019

  Yüksek Lisans - SELMA DEMİRÖREN
  Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin tam sayılar ile ilgili bilgi düzeyleri ve yaptıkları hatalar
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - BÜŞRA GÖKSU
  Ortaokul matematik öğretmenlerinin derslerinde etkileşimli tahta kullanımına yönelik tutumlarının ve öz-yeterliklerinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - GÖZDE DEMİR
  8. sınıf öğrencilerinin kullandıkları problem çözme stratejileri ve problem çözme sürecinde karşılaştıkları hatalar
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MUHAMMED ARAS
  MTAL öğrencilerinin kesirlerle ilgili işlemsel ve kavramsal bilgisinin tutum, öz yeterlik kaynakları ve kaygı ile ilişkisi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - NURAN ÇAKIR
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının İşlemsel Tahmin Becerilerinin Ve İşlemsel Tahmine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - HÜSEYİN DEMİRKAN
  8.sınıf öğrencilerinin uzamsal becerileri ile geometri başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - HAKKI KAYA
  Matematik derslerinde hayat bağlantılarının kullanımı konusunda ortaokul matematik öğretmenlerinin görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - RESUL GÖL
  12. sınıf fen lisesi öğrencilerinin matematiksel düşünme becerilerinin özelleştirme, tahmin, ispat ve genelleme basamakları bağlamında incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Uluslararası Hakemli, BİRGİN OSMAN,BOZKURT ERHAN,GÜREL RAMAZAN,DURU ADEM, The Effect of Computer Assisted Instruction on 7th Grade Students Achievement and Attitudes toward Mathematics The Case of the Topic Vertical Circular Cylinder, Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje,
 • Ulusal Hakemli, Hacer Kasap Özalper,SAVAŞ EREN RAHMET,DURU ADEM, Matematik öğretmenlerinin matematik ve demokrasi arasındaki ilişkiye ait görüşlerin incelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, DURU ADEM,PEKER MURAT,BİRGİN OSMAN, Investigation of the pre service teachers attitudes toward using computer in teaching and learning mathematics 27 1 283 294, The New Educational Review
 • Uluslararası Hakemli, DURU ADEM, Pre service teachers perception about the concept of limit, Educational Sciences: Theory & Practice
 • Uluslararası Hakemli, DURU ADEM,KÖKLÜ ÖNDER, Middle school students reading comprehension of mathematical texts and algebraic equations, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology
 • Uluslararası Hakemli, DURU ADEM, Gender related beliefs and mathematics performance of preservice elementary teachers, School Science and Mathematics
 • Uluslararası Hakemli, DURU ADEM,PEKER MURAT,AKGÜN LEVENT,BOZKURT ERHAN, Pre service primary school teachers preference of the problem solving strategies for word problems, Procedia Social and Behavioral Sciences
 • Uluslararası Hakemli, DURU ADEM, Pre service mathematics and primary teachers experience about the computer sofware programs, e-Journal of New World Sciences Academy, Education Sciences,
 • Uluslararası Hakemli, DURU ADEM, The Experimental teaching in some of topics geometry, Educational Research and Reviews
 • Uluslararası Hakemli, AKGÜN LEVENT,İŞLEYEN TEVFİK,TATAR ENVER,SOYLU YASİN,DURU ADEM, Comprehension test in calculus course, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • Uluslararası Hakemli, DURU ADEM,PEKER MURAT,AKÇAKIN VEYSEL, High school students attitudes toward computer assisted learning in mathematics, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education.
 • Uluslararası Hakemli, DURU ADEM,KORKMAZ HİMMET, Teachers views about a new mathematics curriculum and difficulties encountering curriculum change, Hacettepe University Journal of Education
 • Uluslararası Hakemli, DURU ADEM,KÖKLÜ ÖNDER, Pre service mathematics teachers conceptions about the relationship between continuity and differentiability of a function, Scientific Research and Essays
 • Uluslararası Hakemli, SAVAŞ EKREM,TAŞ SELMA,DURU ADEM, Factors affecting students achievement in Mathematics, Inonu University Journal of The Faculty of Education, 1
 • Uluslararası Hakemli, AKGÜN LEVENT,DURU ADEM, Misunderstandings and difficulties in learning sequence and series A case study, Journal of the Korea Society of Mathematical Education Series D: Research in Mathematical Education.
 • Uluslararası Hakemli, SAVAŞ EKREM,DURU ADEM, Gender differences in mathematics achievement and attitude towards mathematics among first grade of high school 19 263 271, Eurasian Journal of Educational Research
 • Ulusal Hakemli, DURU ADEM,AKGÜN LEVENT,ÖZDEMİR MUHAMET EMİN, İlköğretim öğretmen adaylarının Matematiğe yönelik tutumlarının incelenmesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, ÖZDEMİR MUHAMET EMİN,DURU ADEM,AKGÜN LEVENT, İki ve üç boyutlu düşünme iki ve üç boyutlu geometriksel şekillerle bazı özdeşliklerin görselleştirilmesi, Kastamonu. Eğitim Dergis
 • Ulusal Hakemli, DURU ADEM,SAVAŞ EKREM, Matematik Öğretiminde Cinsiyet Farklılığı, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, DURU ADEM,İŞLEYEN TEVFİK, Matematik ve sanat, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,
 • Uluslararası Hakemli, ŞİAP İRFAN,DURU ADEM, Skills of using geometrical models in fractions, Journal of Kastamonu Education
 • 29.09.2016, Uluslararası, ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, DURU ADEM, MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK MATEMATİK ÖĞRETİMİ VE MATEMATİK ÖĞRENMEYE İLİŞKİN İNANÇLARI, Özet bildiri
 • 29.09.2016, Uluslararası, ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, DURU ADEM, MATEMATİK VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, Özet bildiri
 • 29.09.2016, Uluslararası, PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONALRESEARCH CONGRESS, DURU ADEM, INVESTIGATION OF LEARNING STYLES OF PRE SERVICEMATHEMATICS AND ELEMENTARY SCHOOL TEACHERSACCORDING TO SOME VARIABLES, Tam metin bildiri
 • 29.09.2016, Uluslararası, PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONALRESEARCH CONGRESS, DURU ADEM, BELIEFS OF MATHEMATICS TEACHERS ABOUT MATHEMATICS MATHEMATICS TEACHING AND MATHEMATICS LEARNING, Tam metin bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, IV. International Eurasian Educational Research Congress, BİRGİN OSMAN,TOPUZ FADEN,DURU ADEM, GeoGebra destekli öğretimin 7.sınıf öğrencilerinin geometriye yönelik tutumları üzerine etkisi, Özet bildiri
 • 06.09.2017, Uluslararası, 2nd International Conference on Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences, DURU ADEM,BİRGİN OSMAN, Turkish adaptation of reactions to test scale: The study of validity and reliability, Özet bildiri
 • 06.09.2017, Uluslararası, 2nd International Conference on Scientific Cooperation for Future in Economics and Administrative Sciences, DURU ADEM,PEKER MURAT, Investigation of economics and administrative sciences faculty (EASF) students attitude towards mathematics., Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, 1 st INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, DURU ADEM, TURKISH ADAPTATION OF THE SPATIAL THINKING ATTITUDESCALE THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY, Tam metin bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, DURU ADEM, UZAMSAL DÜŞÜNME TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, DURU ADEM, MATEMATİK ÇALIŞMA VE SINAVI KAYGISI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, 1st INTERNATIONALACADEMIC RESEARCH CONGRESS, DURU ADEM, STUDY ON DEVELOPING THE MATHEMATICS STUDY ANDEXAM ANXIETY SCALE, Tam metin bildiri
 • Ulusal, Ders Kitabı, BİRGİN OSMAN,DURU ADEM,BULUT YAKUP, Ortaokul Matematik 6 sınıf, 2016, Milli Eğirim, 978-975-11-4015-9
 • Ulusal, Ders Kitabı, DURU ADEM,BİRGİN OSMAN,Bulut YAKUP, Ortaokul Matematik 6, 2016, Milli Eğitim, 978-975-11-4015-9
 • Ulusal, Ders Kitabı, BİRGİN OSMAN,DURU ADEM,DOĞAN MUSTAFA, Ortaokul Matematik 6 sınıf, 2016, Milli Eğitim, 978-975-11-4015-9
 • Ulusal, Ders Kitabı, DURU ADEM,BİRGİN OSMAN,DOĞAN MUSTAFA, Ortaokul Matematik 6 sınıf, 2016, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI, 978-975-11-4015-9
Journal of Education, Society and Behavioural Science , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Journal of Scientific Research and Reports , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Educational Sciences: Theory & Practice , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Journal of Theoretical Educational Science , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Turkish Studies Türkoloji Araştırmalar , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Journal of Global Research in Education and Social , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Asian Research Journal of Arts & Social Sciences , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
British Journal of Education, Society & Behavioural Science , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
 • 8-15. yy. Türk İslam Matematik Bilginleri Sergisi

  27.12.2017 - 30.12.2017

  Düzenleyenler : Osman Birgin, Özer Çetin, Adem DURU, Erhan Bozkurt, Önder Düz
  Uşak