UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ABİDİN KEMEÇ

KARAHALLI MESLEK YÜKSEKOKULU
BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR.
 • Lisans

  2007 - 2011

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
 • Lisans

  2009 - 2013

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2011 - 2014

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
  J eğrisi Analizi ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama
 • Doktora

  2017 -

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (DR)
 • YDS - İngilizce

  2016 -

  İngilizce - 61.25000
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 65.0
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Kamu Yönetimi

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 -

  KARAHALLI MESLEK YÜKSEKOKULU - BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR.
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2015

  YALVAÇ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU - BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ - BANKACILIK VE SİGORTACILIK ANABİLİM DALI
 • Stratejik Lojistik Yönetimi - Önlisans, 2018-2019
 • Lojistik Optimizasyon Teknikleri - Önlisans, 2018-2019
 • Tedarik Zinciri Yönetimi - Önlisans, 2018-2019
 • Lojistik İlkeleri II. - Önlisans, 2018-2019
 • İşletme II. - Önlisans, 2018-2019
 • İşletme Yönetimi II. - Önlisans, 2018-2019
 • Uluslararası Lojistik ve Sigortacılık - Önlisans, 2018-2019
 • Lojistik İlkeleri I - Önlisans, 2018-2019
 • Genel İşletme - Önlisans, 2018-2019
 • İşletme I - Önlisans, 2018-2019
 • Lojistik - Önlisans, 2018-2019
 • İşletme Yönetimi - Önlisans, 2018-2019
 • İnsan Kaynakları Yönetimi - Lisans, 2014-2015
 • Çok Uluslu İşletmelerde Finansal Yönetim - Lisans, 2014-2015
 • Para ve Banka - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası Hakemli 2019, KEMEÇ ABİDİN,ŞENOL PERVİN,ÖZKAN YALÇIN, Practice of Urban Transformation in Terms of Financial and Economic Cycles: A Case Study of Isparta in Turkey, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 • Uluslararası Hakemli 2018, ŞENOL PERVİN,KEMEÇ ABİDİN, ENFORMASYON ÇAĞI – ZAMAN – MEKÂN İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BÖLGESEL KALKINMA KURAM VE SÜREÇLERİ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, KEMEÇ ABİDİN,PEKER YILDIZAN AYŞEN, Gelişmişlik Düzeyi Farklı Ülkelerdeki Metropol Kentlerin (Londra,İstanbul, Dakka) Karşılaştırılması, Akademia Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÜNLÜ HİDAYET,NIZIGIYIMANA EMANUEL,KEMEÇ ABİDİN, A comparative Analysis of Foreign Direct Investment, Institutional Quality and Economic Development in Developed and Underdeveloped Countries: From 1996 to 2015., ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)
 • Uluslararası Hakemli 2015, KEMEÇ ABİDİN,KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, J EĞRİSİ ANALİZİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • 18.06.2018, Uluslararası, 3. World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium, KEMEÇ ABİDİN,ŞENOL PERVİN,ÖZKAN YALÇIN, Urban Transformation Economy, Financialization of the Housing, Urban Transformation Incentives, Isparta, Özet bildiri
 • 12.10.2017, Ulusal, 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi (BBTMK2017), ŞENOL PERVİN,KEMEÇ ABİDİN, ENFORMASYON ÇAĞI- ZAMAN – MEKÂN İLİŞKİSİ BAĞLAMINDABÖLGESEL KALKINMA KURAM VE SÜREÇLERİ, Özet bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference, DEMİR FATMA,KEMEÇ ABİDİN, Avrupa Birliği ve Türkiye Örneğinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belirleyicileri, Tam metin bildiri
 • 08.05.2018, Uluslararası, IGCC ULUSLARARASI YEŞİL BAŞKENTLER KONGRESİ, ŞENOL PERVİN,ÖZKAN YALÇIN,KEMEÇ ABİDİN, EKOLOJİK MALİYET VE GERİ DÖNÜŞÜM EKSENİNDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM PRATİĞİ: ISPARTA ÖRNEĞİ, Tam metin bildiri
 • 08.05.2018, Uluslararası, IGCC ULUSLARARASI YEŞİL BAŞKENTLER KONGRESİ, KEMEÇ ABİDİN,GÜL HÜSEYİN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN HİZMET SUNUMUNDA DİJİTALLEŞME UYGULAMALARI VE NESNELERİN İNTERNETİNDEN YARARLANMA, Tam metin bildiri
 • 07.09.2018, Ulusal, III. KENFOR, ŞENOL PERVİN,ÖZKAN YALÇIN,KEMEÇ ABİDİN, DEVLET, İKTİSAT VE MEKAN: DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KENTSEL RANTLAR, Özet bildiri
 • 03.05.2018, Uluslararası, 5th International Congress of Social Sciences, Peker Yıldızan Ayşen,KEMEÇ ABİDİN, A Study On The Transformation Of The City Center: The Example Of Isparta City Center, Özet bildiri
 • 03.05.2018, Uluslararası, 5th International Congress of Social Sciences, KEMEÇ ABİDİN,PEKER YILDIZAN AYŞEN, Comparison of Development Levels of Metropolitan Cities in Different Countries (London, Istanbul, Dhaka) on Spatial Transformation, Özet bildiri
 • 01.11.2017, Uluslararası, KAYFOR 15, PEKER YILDIZAN AYŞEN,KEMEÇ ABİDİN,ÖZKAN YALÇIN,ÖZASLAN AHMET, DİJİTALLEŞME, KENT EKONOMİLERİ VE TURİZM, Özet bildiri
 • 01.11.2017, Uluslararası, KAYFOR 15, ŞENOL PERVİN,KEMEÇ ABİDİN, DİJİTAL ÇAĞIN DÖNÜŞEN KENTLERİ: AKILLI KENT- DİJİTAL KENT – KENTSEL YAŞAMVE KENTSEL POLİTİKALAR, Özet bildiri