UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
ABDURRAHMAN KEPOĞLU

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1985 - 1992

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR.
 • Yüksek Lisans

  1992 - 1995

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)
  Kitle Sporu ve Tesis Politikaları Giresun İli Uygulaması
 • Doktora

  2008 - 2011

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı spor yöneticilerinin iş doyumlarının insan kaynakları yönetimi açısından incelenmesi
 • ÜDS - İngilizce

  2010 - Bahar

  İngilizce - 53.750
 • KPDS - İngilizce

  2010 - Bahar

  İngilizce - 52
 • TOEFL IBT - İngilizce

  2013 - Diğer

  İngilizce - 91
 • Spor Bilimleri Temel Alanı
  Spor Bilimleri

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2021 -

  - SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ -
 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2019 - 2021

  - SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ -
 • DOÇENT - MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2019

  - SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ -
 • YARDIMCI DOÇENT - MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2015

  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU - SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 2014

  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU - SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ - SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2020 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2019 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2019 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2019 -

 • 2020

  Doktora - AYDIN PEKEL
  Spor örgütlerinde iç girişimcilik ve müşteri yönlü davranışlar geliştirmede içsel pazarlama algısı ve algılanan örgütsel desteğin aracılık rolü
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - EMİN SELMAN ÖCAL
  Farklı meslek gruplarında çalışan insanların spor yoluyla sosyal statülerindeki değişmenin incelenmesi: Konya ili örneği
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - ENES ÖZDEMİR
  Voleybol antrenörlerinin liderlik özelliklerinin öz yeterlilikleri üzerindeki etkisinin incelenmesi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - AHMET BİLİCİ
  Elit güreşçilerin yaşam amaçları ve gelecek kaygısı arasındaki ilişki
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - GAMZE ŞAHİN
  Özel spor işletmelerinde hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve sadakati (mücadele sporları hizmeti üretenlere yönelik bir inceleme)
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ONUR BOZAN
  Wada verilerine göre Türkiye'de dopingi en çok kullanan, atletizm, halter, güreş branşlarında ki sporcu, antrenör ve yöneticilerin doping bilgi seviyesinin analizi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Doktora - İLKER GÜNEL
  Algılanan hizmet kalitesinin sporcuların spora özgü başarı motivasyonu üzerine etkisi: Türkiye olimpik hazırlık merkezlerinde eğitim alan sporcular üzerine bir uygulama
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - FERHAT YILMAZ
  Kamu ve özel spor kurumlarında kadın çalışanlarda cam tavan sendromunun analizi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - MELTEM DEMİR
  Dalış turizmi sektöründe cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyet ön yargısının betimlenmesi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - MEHMET ALTUN
  Fitness salonlarına giden bireylerin beklentilerinin değerlendirilmesi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - SAMET KOÇ
  Örgüt kültürü ve özgecilik arasındaki ilişkinin incelenmesi kamu ve özel spor kurumlarında alan araştırması (Muğla ili örneği)
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - NİL NİHAL DUMAN
  Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünde görev yapan kadın personelin maruz kaldığı cam tavan sendromunun incelenmesi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - ÜMMÜGÜLSÜM ÇAKMAK
  Kamu ve özel spor kuruluşlarında görev yapan personelin iş tatmininin örgüt kültürüne etkisinin incelenmesi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - BEKİR SIDDIK YILDIZ
  Mobbing davranışlarının amatör futbolcuların tükenmişliğine etkisi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - ÜLKÜM ERDOĞAN YÜCE
  Muğla ilindeki lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışına sporun etkisi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - OKAN ÇENGEL
  Spor tüketicilerinin bireysel yenilikçilik ve tüketici alışveriş davranış biçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - SERDAR BAYRAKDAROĞLU
  Tekvandocuların psikolojik sağlamlık ve öz-anlayış düzeylerinin takım sporcularıyla karşılaştırılması
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Ulusal Hakemli 2021, DUMAN NİL NİHAL,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENELMÜDÜRLÜĞÜ’NDE GÖREV YAPAN KADINPERSONELİN MARUZ KALDIĞI CAM TAVANSENDROMUNUN İNCELENMESİ, Journal of ROL Sport Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2021, MUSA MİHRİAY, KEPOĞLU ABDURRAHMAN, SELÇUK FATMA, THE EFFECT OF EXERCISE DEPENDENCE LEVELS OF FACULTY OF SPORTS SCIENCES STUDENTS ON THEIR SPORTS-SPECIFIC ACHIEVEMENT, European Journal of Education Studies
 • Uluslararası Hakemli 2021, KEPOĞLU ABDURRAHMAN, BAYANSALDUZ MEHMET, Contributions of incorporated companies in business producing sports products to turkish sports organization education literature in late Ottoman Empire and early Turkish Republic period, Acta Scientiae et Intellectus
 • Uluslararası Hakemli 2021, KEPOĞLU ABDURRAHMAN, BAYANSALDUZ MEHMET, Cell production system in production management in recreation facilities, Acta Scientiae et Intellectus ASI
 • Uluslararası Hakemli 2021, KEPOĞLU ABDURRAHMAN, The Relationship Between the Sports Manager Behavior and Locus of Control of Students Taking Sports Management Education, Asian Journal of Education and Training
 • Uluslararası Hakemli 2021, KEPOĞLU ABDURRAHMAN, BAYANSALDUZ MEHMET, Validity and Reliability Study of "Sports Manager Behavior Scale" in Sports Manager Education, The International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP)
 • Ulusal Hakemli 2021, ÖZDEMİR ENES, KEPOĞLU ABDURRAHMAN, GÜNEL İLKER, Examination of the ınfluence of leadership Characteristics of Volleyball Coaches on Their Self-Efficacy, The Online Journal of Recreation and Sports
 • Ulusal Hakemli 2021, GÜNEL İLKER, MUSA MİHRİAY, KEPOĞLU ABDURRAHMAN, TATAR SUZAN TUĞÇE, KISA CİHAD, COMPARISON OF SPORTS SCIENCE STUDENTS ATTITUDES TOWARDS THE EDUCATION OF PERSONS WITH DISABILITIES AND THEIR ATTITUDES TOWARDS INTERNATIONAL SPORTS ORGANIZATIONS, The Online Journal of Recreation and Sport
 • Uluslararası Hakemli 2021, KEPOĞLU ABDURRAHMAN, MUSA MİHRİAY, Divrik Gülsün, Evaluation of the Metaphoric Perceptions of the Faculty of Sports Sciences Students Regarding the Concept of Physical Education, Asian Journal of Education and Training
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÇİNTİMAR FATİH, BAYANSALDUZ MEHMET, KEPOĞLU ABDURRAHMAN, YANAR ŞENOL, Evaluation of distance education activities generated partake of visual product by Turkish athletic federation in COVID-19 pandemic process, Acta Scientiae et Intellectus
 • Uluslararası Hakemli 2021, MUSA MİHRİAY, BAYANSALDUZ MEHMET, KEPOĞLU ABDURRAHMAN, YANAR ŞENOL, SUNAL YENER, An investigation of the empathy levels of team athletes during the competition in terms of certain variables, Acta Scientiae et Intellectus
 • Uluslararası Hakemli 2021, KEPOĞLU ABDURRAHMAN, MUSA MİHRİAY, BAYANSALDUZ MEHMET, YANAR ŞENOL, DEMİRTAS ÖMERCAN, A research on the physical education and sports teachers’ leisure attitude level: Adana sample, acta scientiane et ınlellectus
 • Uluslararası Hakemli 2020, MUSA MİHRİAY,YANAR ŞENOL,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,GÜNEL İLKER, Investigation of nutritional knowledge levels of faculty of sports science students, Acta Scientiae Et İntellectus
 • Uluslararası Hakemli 2020, MUSA MİHRİAY,YANAR ŞENOL,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,BAYANSALDUZ MEHMET, THE EFFECT OF SPORTIVE ACTIVITIES ON THE DEATHANXIETY LEVEL OF ELDERLY INDIVIDUALS, Acta Scientiae Et İntellectus
 • Uluslararası Hakemli 2020, Demir Meltem,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Description of gender discrimination and gender bias in recreational diving tourism sector in Turkey, Acta Scientiae et Intellectus
 • Uluslararası Hakemli 2020, KEPOĞLU ABDURRAHMAN, The relationship of family structure and women’s sport education in the Gokturk state, African Educational Research Journal
 • Uluslararası Hakemli 2020, Koç Samet,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Examining the relationship between organizational culture and altruism field research in publıc and private sports institutions (Mugla province case), Acta Scientiae et Intellectus, 6(3)2020
 • Uluslararası Hakemli 2020, KEPOĞLU ABDURRAHMAN, SKY-Squares and Their Management Organization Structure withMilitary Physical Education and Miscellaneous Sports Branches in theCity Structure of the Seljuk Empire, Journal of Advances in Sports and Physical Education
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÖZTÜRK EMRE,ÜNAL HAKAN,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Kişilik Özelliklerinin Spor Markası Tercih Nedenleri Üzerine Etkisinin Araştırılması, Spor Eğitim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, GÜNEL İLKER,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Büyük Selçuklu Devleti’nin İktisadi Anlayışı ve Gök Meydan ve Spor Tekkesi Kurumlarının Eğitim Yönetimi Yapıları ve Ekonomiye Etkileri, Turkish Studies Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2019, SAÇAKLI HALUK,PEKEL AYDIN,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Relationship Between Intrapreneurship and Customer Driven Behaviors (Case of Sports Istanbul), Journal of Education and Training Studies
 • Uluslararası Hakemli 2018, BULGURCUOĞLU AHMET NUSRET,KÜÇÜK VEYSEL,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,YORULMAZLAR MEHMET MUSTAFA,özçalı ümit, THE EFFECT OF PHYSICAL CHARACTERISTICSOF STADIUM ON SATISFACTION LEVELS OFFOOTBALL SPECTATORS’xx AGE GROUPSi, European Journal of Physical Education and Sport Science
 • Uluslararası Hakemli 2018, BULGURCUOĞLU AHMET NUSRET,KÜÇÜK VEYSEL,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,YORULMAZLAR MEHMET MUSTAFA,özçalı ümit, An Analysis of Satisfaction Levels of Soccer Spectators in Termsof Gender on Socio-Cultural Activities being Held in Stadiums, International Journal of Sports and Physical Education (IJSPE)
 • Uluslararası Hakemli 2018, BULGURCUOĞLU AHMET NUSRET,KÜÇÜK VEYSEL,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,YORULMAZLAR MEHMET MUSTAFA, An Analysis of Satisfaction Levels of Soccer Spectators in Terms of Gender on Socio-Cultural Activities being Held in Stadiums, International Journal of Sports and Physical Education (IJSPE)
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÖLMEZ ESİN,ÇAKMAK ÜMMÜGÜLSÜM,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, The relationship between occupational burnout levels of job satisfaction of Physical Education Teachers in the case of Muğla Province, International Journal of Physical Education, Fitness and Sports
 • Uluslararası Hakemli 2018, YILDIZ BEKİR SIDDIK,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,YILDIZ SÜLEYMAN MURAT, Mobbing Davranışlarının Amatör Futbolcuların Tükenmişliğine Etkisi, CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, KEPOĞLU ABDURRAHMAN,YANAR ŞENOL,GÜNEL İLKER, Determination of Psychological Endurance Perception According to Some Variables in Sports Workers, Acta Scientiae et Intellectus
 • Uluslararası Hakemli 2017, KEPOĞLU ABDURRAHMAN,ERDEM KAMİL, The Concept of ”Visual Product” Concerning the Transformation of the Subject ”GalatasarayNeuchâtel Xamax Match” into an Object through Speculative thinking via the Storability Properties of the Sports Viewing Product Services, International Journal of Advanced Engineering, Management and Science (IJAEMS)
 • Uluslararası Hakemli 2017, YORULMAZLAR MEHMET MUSTAFA,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, JOB SATISFACTION LEVELS OF VOLLEYBALL REFEREES SERVING AT TURKISH 1ST, 2ND AND 3RD LEAGUES (ISTANBUL SAMPLE), European Journal of Physical Education and Sport Science
 • Uluslararası Hakemli 2017, KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Sports Management Organızatıon ın Göktürk State, International Journal of Advanced Engineering, Management and Science
 • Uluslararası Hakemli 2017, KEPOĞLU ABDURRAHMAN,ÇAKMAK ÜMMÜGÜLSÜM, Investigatıon On The Organizatıonal Culture Of The Staff Working On Public And Private Sports Institutions, European Journal of Physical Education and Sport Science
 • Uluslararası Hakemli 2017, KEPOĞLU ABDURRAHMAN,YANAR ŞENOL,Günel İlker, Determination of psychological endurance perception according to some variables in sports workers, ACTA SCIENTIAE ET INTELLECTUS
 • Uluslararası Hakemli 2017, KEPOĞLU ABDURRAHMAN,YANAR ŞENOL,ÇENGEL OKAN, THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEENSPORTS PRODUCT CONSUMERS AND INDIVIDUAL INNOVATIONS AND SHOPPING BEHAVIORS, european journal of physcial education and sport science
 • Uluslararası Hakemli 2017, EKENCİ GÜNER,PEKEL AYDIN,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, EVALUATION OF THE CORRELATION BETWEEN TIMEMANAGEMENT PERCEPTIONS AND TIME MANAGEMENTBEHAVIORS OF SPORT MANAGEMENT STUDENTS, European Journal of Physical Education and Sport Science
 • Uluslararası Hakemli 2017, EKENCİ GÜNER,PEKEL AYDIN,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, EVALUATION OF THE CORRELATION BETWEEN TIMEMANAGEMENT PERCEPTIONS AND TIME MANAGEMENTBEHAVIORS OF SPORT MANAGEMENT STUDENTS, European Journal of Physical Education and Sport Science
 • Uluslararası Hakemli 2014, KEPOĞLU ABDURRAHMAN,ÖZEN ŞAHİN, Family influence on water polo players decision to take up this sport, Journal of Education and Sociology
 • Uluslararası Hakemli 2013, KEPOĞLU ABDURRAHMAN,KIRANDI ÖZLEM,EROL MUSTAFA, The effect of 8 week acedemy and peak pilates exercises on certain physical parameters, Internatıonal journaluf academic research
 • Uluslararası Hakemli 2013, KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Impact of the prıcıng factor in the free market economy implement in Turkey on the development of private sports enterprises, Internatıonal journaluf academic research
 • Ulusal Hakemli 2009, KIRIMOĞLU HÜSEYİN,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,DERECELİ ÇAĞATAY,PARLAK NECMETTİN,TOZOĞLU ERDOĞAN, İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜ-ZEYLERİNİN SPORA KATILIMLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2007, Tanır Ayşe,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,İNAL HABİBE SERAP,SUBAŞI FERYAL, Abdurrahman Kepoğlu, Revista da Sobama
 • Uluslararası Hakemli , Günel İlker,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİNİN İKTİSADİ ANLAYIŞI VE GÖK MEYDAN VE SPOR TEKKESİ KURUMLARININ EĞİTİM YÖNETİMİ YAPILARI VE EKONOMİYE ETKİLERİ, Turkish Studies-Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli , KEPOĞLU ABDURRAHMAN, MANAGEMENT STRUCTURE OF ”SKY SQUARES / GÖKMEYDAN” AND “SPORTS LODGES” WHICH WERE THE SPORTS-MAKING AND WAR-PHYSICAL EDUCATION INSTITUTION INTHE SELJUK EMPIRE - AN INVESTIGATION OF THEIR EFFECTS ON THE SELJUK ECONOMY, European Journal of Physical Education and Sport Science
 • Uluslararası Hakemli , EKENCİ GÜNER,PEKEL AYDIN,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, EVALUATION OF THE CORRELATION BETWEEN TIME MANAGEMENT PERCEPTIONS AND TIME MANAGEMENT BEHAVIORS OF SPORT MANAGEMENT STUDENTS, European Journal of Pyhsical Education and Sport Science
 • Uluslararası Hakemli , Ölmez Esin,Çakmak Ümmügülsüm,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, The relationship between occupational burnout levels of job satisfaction of Physical Education Teachers in the case of Muğla Province, International Journal of Physical Education, Fitness and Sports
 • Uluslararası Hakemli , KEPOĞLU ABDURRAHMAN, CONSIDERATION OF ”VISUAL PRODUCT” ASA NEW PRODUCT EXCEPT FROM ECONOMIC AND GOOD QUALITY IN THE RESPONSIBILITY OF SPORTING PRODUCTS, European Journal of Physical Education and Sport
 • Uluslararası Hakemli , KEPOĞLU ABDURRAHMAN,çakmak ümmü gülsüm, INVESTIGATION ON THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE STAFF WORKING ON PUBLIC AND PRIVATE SPORTS INSTITUTIONS, European Journal of Physical Education and Sport Science
 • Uluslararası Hakemli , BAYANSALDUZ MEHMET,AFYON YAKUP AKİF,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,DALLI MEHMET, Examination of Self-leadership Characteristics of Football Coaches, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • Uluslararası Hakemli , KEPOĞLU ABDURRAHMAN,SERARSLAN MUSTAFA ZAHİT,BULGURCUOĞLU AHMET NUSRET,ÖÇALMAZ SERKAN,ALBAYRAK EKREM, İSTANBUL GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPORMÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN SİNİZMDÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences
 • Uluslararası Hakemli , KEPOĞLU ABDURRAHMAN, The Sport Joınt Stock Companıes Actıvıtıes ın the Ottoman Empıre and Turkısh Republıc perıod, European Journal of Physical Education and Sport Science
 • Uluslararası Hakemli , KIRIMOĞLU HÜSEYİN,PARLAK NECMETTİN,DERECELİ ÇAĞATAY,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Spora Katılım Düzeylerine Göre incelenmesi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli , KEPOĞLU ABDURRAHMAN,ÖZEN ŞAHİN,YORULMAZLAR MEHMET MUSTAFA,Mina Korkmaz, Reasons for branch preferences of palette swimming athletes under the age of 14, International Journal of Academic Research
 • 30.04.2010, Ulusal, Kocaeli Üniversitesi Sualtı Topluluğu, Mavi Paylaşım,2010, 8.Sualtı Sporları ve Bilimleri Toplantısı, KEPOĞLU ABDURRAHMAN,ÖZEN ŞAHİN,AKTAŞ ŞAMİL,ÇOTUK HASAN BİROL, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Yeni Zellanda Liglerinde Sualtı Hokeyi Yapan Sporcuların Sosyoekonomik ve Kültürel Durumlarındaki genel Benzerlikler ve Farklılıklar, Tam metin bildiri
 • 30.04.2010, Ulusal, Kocaeli Üniversitesi Sualtı Topluluğu, Mavi Paylaşım,2010, 8.Sualtı Sporları ve Bilimleri Toplantısı, ÖZEN ŞAHİN,Kantekin İrem,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,Zeren Selva Mert,ÇOTUK HASAN BİROL, Elit Sualtı Hokeyi Erkek Sporcuların Müsabaka Öncesi ve Sonrası Solunum Fonksiyon Ölçümlerinin Karşılaştırılması, Tam metin bildiri
 • 30.04.2010, Ulusal, Kocaeli Üniversitesi Sualtı Topluluğu, Mavi Paylaşım,2010, 8.Sualtı Sporları ve Bilimleri Toplantısı, KEPOĞLU ABDURRAHMAN,ÖZEN ŞAHİN,Sayım Ahmet,ÇOTUK HASAN BİROL, Marmara Üniversitesi,Sualtı Yaz Kampına Katılan Öğrencilerin Sosyal-Kültürel ve Ekonomik Yapılarının İncelenmesi ve Cinsiyet Faktörünün Sualtı Kampına Bakışlarına Etkisi, Tam metin bildiri
 • 30.04.2010, Ulusal, ”, Kocaeli Üniversitesi Sualtı Topluluğu, Mavi Paylaşım,2010, 8.Sualtı Sporları ve Bilimleri Toplantısı, ÖZEN ŞAHİN,Esen Ö,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,ÇOTUK HASAN BİROL, Paletli Yüzme Bayan Sporcularında Bisiklet Ergometresinde VO2Max Ölçümü ve 100 m Su Üstü Dereceleri İle İlişkisi, Tam metin bildiri
 • 27.10.2002, Uluslararası, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, YORULMAZLAR MEHMET MUSTAFA,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,İKİZLER HÜSEYİN CAN, I. Ve II. Lig Badminton Sporcularının İş Doyumu, Tam metin bildiri
 • 27.10.2002, Uluslararası, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, YORULMAZLAR MEHMET MUSTAFA,Bakır Müslüm,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Türkiye’xxde Ve Dünya’xxdaki Elit Badminton Sporcularının Sosyoekonomik Bir Analizi, Özet bildiri
 • 20.10.2020, Uluslararası, II. International Congress of Athletic Performance Health in Sports(ICAPHS 2020)October 22 - 25, 2020, MUSA MİHRİAY,BAYANSALDUZ MEHMET,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,GÜNEL İLKER,Ayverdi Erdoğan,Durur İlyas,Tırtır Ahmet Selman, Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri İle Diğer Fakültelerde Eğitim Gören Öğrencilerin Umutsuzluk Ve Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin Çeşitli DeğişkenlerAçısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 19.09.2018, Uluslararası, İNTERNATİONAL 2nd Academic SportsResearch Congress, EROL MUSTAFA,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,DOĞAR YAHYA,ÖLMEZ ESİN GÜL, Muğla İli Örneğinde Kadin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kariyer Gelişimlerinde Rol Oynayan Engellerin – Cam Tavan Sendromunun İncelemesi, Tam metin bildiri
 • 17.05.2012, Uluslararası, XVI Internatıonal Scıentific Congress”Olympic Sports and Sport for All””V.Internatıonal Scientifich Congress,Sport,Stres,Adaptation” 17-19 May 2012, Bulgaria, EROL MUSTAFA,Çoşan Fehim,KIRANDI ÖZLEM,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,Koç S, Analysıs of Futsal Actıvıtıes ın Turkey ın Accordance Wıth the Approach of the Futsal Players, Tam metin bildiri
 • 15.11.2017, Uluslararası, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, ÖLMEZ ESİN,ÇAKMAK ÜMMÜGÜLSÜM,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Muğla İli Örneğinde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Tatminlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri İle İlişkisi, Özet bildiri
 • 15.11.2017, Uluslararası, 15.uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15-16 Kasım 2017, Antalya, ÖLMEZ ESİN,ÇAKMAK ÜMMÜ GÜLSÜM,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Muğla İli Örneğinde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Tatminlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri İle İlişkisi, Tam metin bildiri
 • 13.06.2020, Uluslararası, 3. International Congress Of Physıcal Education Sport, Recration And Dance, Erdoğan Yüce Ülküm,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Muğla İlindeki Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışına Sporun Etkisi- Effect Of Sport On Academic Procrastion Of Hight School Students İn Muğla, Özet bildiri
 • 11.10.2001, Uluslararası, Ege Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,II.Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu, İKİZLER HÜSEYİN CAN,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,Öçalmaz Serkan,Sadıkoğlu Serkan, Futbol Seyircisinin Profili ve Futbola Yönelik Tutumu, Özet bildiri
 • 11.10.2001, Uluslararası, Ege Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,II.Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu, İKİZLER HÜSEYİN CAN,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,ŞAHİN SÜLEYMAN, Hentbol Sporuyla Uğraşanların Psikolojik Antrenman Hakkındaki Bilgi ve Tutumları, Tam metin bildiri
 • 11.10.2001, Uluslararası, II. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu, YORULMAZLAR MEHMET MUSTAFA,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,İKİZLER HÜSEYİN CAN, İlköğretim Öğrencilerinin Badmintona Başlamasına Sosyal Faktörlerin Rolü, Özet bildiri
 • 11.09.2013, Uluslararası, European Association for Sport Management (EASM), İstanbul,Türkiye,11 Eylül,2013, Kılıç Çiğdem,KESİM ÜMİT,Pehlivanoğlu Aysel,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,Genç Şükrü, Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Modeli Oluşturma ‘İstanbul Sarıyer Pilot Çalışması, Tam metin bildiri
 • 11.05.2000, Uluslararası, Marmara Üniversitesi III. Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresi, 11-12-13 Mayıs, Polat Renaissance Hotel-İstanbul, SERARSLAN MUSTAFA ZAHİT,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,TÜRKSOY IŞIM AYŞE, Türkiye’de Spor Yöneticisi Yetiştirme Çalışmaları Çeşitli Ülkelerle Karşılaştırılması ve Yeni Öneriler, Özet bildiri
 • 11.05.2000, Uluslararası, Marmara Üniversitesi III. Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresi, 11-12-13 Mayıs, Polat Renaissance Hotel-İstanbul,, İKİZLER HÜSEYİN CAN,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,Koldaş Sinan, Spor Yöneticilerinin İş Doyumu- Sakarya Uygulaması, Özet bildiri
 • 10.09.2020, Uluslararası, İnternational Ejer Congress, MUSA MİHRİAY,GÜNEL İLKER,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,YANAR ŞENOL,BAYANSALDUZ MEHMET, Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Araştırılması, Özet bildiri
 • 10.09.2015, Uluslararası, 4. Ulead Kongresi Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (usbak), KEPOĞLU ABDURRAHMAN,BULGURCUOĞLU AHMET NUSRET,SERARSLAN MUSTAFA ZAHİT, Spor Genel Müdürlüğünde Kadın Personele Yönelik Cam tavan Sendromu ve üst Düzey Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki engeller, Özet bildiri
 • 09.10.2020, Uluslararası, International Symposium on Social Sciences and Educational Sciences, MUSA MİHRİAY,GÜNEL İLKER,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,BAYANSALDUZ MEHMET, Üniversite Birinci Ve Son Sınıf Öğrencilerin Liderlik Davranışlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi, Özet bildiri
 • 08.05.1997, Uluslararası, Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu , II. Spor Bilimleri Kongresi, AY SERAP,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Spor Faaliyetlerinin Spor Malzemeleri ve Spor Hizmetleri Açısından Genel Profili, Özet bildiri
 • 08.05.1997, Uluslararası, Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu , II. Spor Bilimleri Kongresi, ÇOTUK HASAN BİROL,KARAGÖZOĞLU CENGİZ,Kaptan Ali,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Hürtop: Yeni Bir Top Oyununun Tanıtımı, Özet bildiri
 • 08.05.1997, Uluslararası, Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu , II. Spor Bilimleri Kongresi, KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Giresun İli Kitle Sporu ve Tesis Politikalarına İlişkin Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 08.05.1997, Uluslararası, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, II. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, ERALP ÖMER FİKRİ,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,YORULMAZLAR MEHMET MUSTAFA,BURGUL NAZIM SERKAN, KKTC’xxde Kitle Sporu Ve Tesis Politikaları, Özet bildiri
 • 08.05.1997, Uluslararası, Marmara Ünivresitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu,II. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Aybeniz Mehmet,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,YORULMAZLAR MEHMET MUSTAFA, Spor Malzemelerinde Standardizasyon Ve Kalitenin Tüketiciye Yansıması, Özet bildiri
 • 08.05.1997, Uluslararası, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu, II. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Aybeniz Mehmet,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,YORULMAZLAR MEHMET MUSTAFA, Spor Malzemesi Üreten Sektörlerde Yer Alan İşletme Yöneticilerinin Ürettikleri Malzemenin Kalite Ve Standardizasyonuna Verdikleri Öneme Yönelik Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 07.11.2020, Uluslararası, 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, MUSA MİHRİAY,BAYANSALDUZ MEHMET,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,Başkurt Onur,Akça Furkan Mert,Besler İlker,Ok Gökhan, 13-19 Yaş Futbolcuların Eurofit Test Bataryası Sonuçlarının Yaş Gurupları Bakımından Karşılaştırılması, Özet bildiri
 • 07.11.2020, Uluslararası, 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, GÜNEL İLKER,MUSA MİHRİAY,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,Culha Hasan Hüseyin,Aslanlar Ahmet,Yıldız Emre, Spor Bilimleri İle Diğer Fakültelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Psikolojik Sağlamlık Ve Hedefe Bağlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması, Özet bildiri
 • 07.11.2020, Uluslararası, 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, MUSA MİHRİAY,BAYANSALDUZ MEHMET,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,YANAR ŞENOL,GÜNEL İLKER,Burak Berkehan, Fitness Merkezlerinde Spor Yapan Bireylerin Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 06.06.2014, Uluslararası, Eductional Researches and Publications Association, ERPA Congress,2014, İstanbul University, Turkey, 6-8 June 2014, BAYANSALDUZ MEHMET,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,Dallı Mehmet,MÜLAZIMOĞLU OLCAY, Futbol Antrenörlerinin Öz Liderlik Niteliklerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 05.07.2017, Uluslararası, , 22 annual Congress os the EUROPEAN COLLAGE OF SPORT SCIENCE, Jull,2017, Cologne, YILMAZ NURKAN,Özgür O B,Özgür T,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, The effect of Egıht Weeks Combıned Aerobıc Excercıse on Selected Varıables of Obese Women, Özet bildiri
 • 05.07.2017, Uluslararası, 22nd Annual European College of Sport Science, YILMAZ NURKAN,ÖZGÜR BAHAR,ÖZGÜR TURGAY,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, THE EFFECT OF EIGHT WEEKS COMBINED AEROBIC EXCERCISE ON SELECTED VARIABLES OF OBESE WOMEN, Özet bildiri
 • 05.07.2000, Uluslararası, 3. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, İKİZLER HÜSEYİN CAN,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, “ Spor Yöneticilerinin İş Doyumu Sakarya Uygulaması”, Tam metin bildiri
 • 03.04.2014, Uluslararası, 11.International Scientific Conference on Transformatıon Processes ın Sport Sport Performence, 3-6 April 2014, Podgorica-Montenegro, BULGURCUOĞLU AHMET NUSRET,KÜÇÜK VEYSEL,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,Özçalı Ümit, The Effect of Physıcal Features of Stadıums on Spectators Pleasure Accordıng to the Age of Groups, Tam metin bildiri
 • 03.04.2014, Uluslararası, 11.International Scientific Conference on Transformatıon Processes ın Sport Sport Performence, 3-6 April 2014, Podgorica-Montenegro, KÜÇÜK VEYSEL,BULGURCUOĞLU AHMET NUSRET,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,Özçalı Ümit, A Gender Based Research on the Satısfactıon Levels of Football Spectators From Socıocultural Actıvıtes That Take Place at Stadıums, Özet bildiri
 • 02.11.2013, Ulusal, Mustafa Kemal Üniversitesi,Denizcilik Meslek Yüksekokulu, XVI.Sualtı Bilim Ve Teknolojisi Toplantısı SBT’2013, ÖZEN ŞAHİN,Can E,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,AKTAŞ ŞAMİL,ÇOTUK HASAN BİROL, Tekrarlanan Soluk Tutmaların Suüstü ve Sualtı Sporcularındaki Kalp Atım Hızı ve Soluk Tutma Süresine Etkisinin Karşılaştırılması, Tam metin bildiri
 • 02.11.2010, Uluslararası, 16.World Productivity Congress and Europen Productivity Conference,02-05 November 2010, Maritim Pine Beach Resort –Convection Centre Belek-Antalya/Türkiye, SERARSLAN MUSTAFA ZAHİT,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,KÜÇÜK VEYSEL, Spor Kulüplerinde Finansal Verimlilik, Tam metin bildiri
 • 01.11.1996, Ulusal, Hacettepe Üniversitesi IV. Spor Bilimleri Kongresi,, YORULMAZLAR MEHMET MUSTAFA,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Takım sporlarında kaptanların liderlik özellikleri, Özet bildiri
 • 01.11.1996, Ulusal, Hacettepe Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, IV.Spor Bilimleri Kongresi, KEPOĞLU ABDURRAHMAN,SERARSLAN MUSTAFA ZAHİT, Spor Kulübü Yönetiminde Sistem Yaklaşımı, Özet bildiri
 • 01.05.2009, Ulusal, Kocaeli Üniversitesi Sualtı Topluluğu, Mavi Paylaşım,7.Sualtı Sporları ve Bilimleri Toplantısı, ÖZEN ŞAHİN,Kulakaç A Fatih,Zeren S Meral,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,ÇOTUK HASAN BİROL,AKTAŞ ŞAMİL, Kısa Mesafe Paletli Yüzmenin Solunum Fonksiyonlarına Etkisi, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, GÜNEL İLKER,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Algılanan Hizmet Kalitesinin Spora Özgü Başarı Motivasyonu Üzerine Etkisi: Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri, 2020, Lambert Academic Publishing, 978-620-2-80124-9
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, PEKEL AYDIN,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,EKENCİ GÜNER, Spor Örgütlerinde İç Müşteri Yaklaşımları, 2020, Lap Lambert Academic Publishing is a tredemark of İnternational Book Market Service Ltd., Member of OmniScriptum publishing group, 978-620-2-79587-6
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, YORULMAZLAR MEHMET MUSTAFA,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,BOZDOĞAN TUBA, Badminton’xxda Teknik Taktik Kondisyon Eğitsel Oyunlar ve Kuralları, 2020, Gazi Kitapevi, 975-625-7727-54-3
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, Koç Samet,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Her Yönüyle Spor, 2019, Güven Pulus Grup A.Ş., 978-605-7594-10-5
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, Yılmaz Ferhat,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Her Yönüyle Spor, 2019, Güven Pulus Grup A.Ş, 978-605-7594
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, KEPOĞLU ABDURRAHMAN,BAYANSALDUZ MEHMET,EROL MUSTAFA, Her Yönüyle Spor, 2019, Güven Pulus Grup A.Ş. Yayınları, 978-605-7594-10-5
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, Altun Mehmet,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Her Yönüyle Spor, 2019, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, 978-605-7594-10-5
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Göktürk Devletinde Spor Yönetimi ve Organizasyonu, 2018, Lap Lambert Academic Publishing is a tredemark of İnternational Book Market Service Ltd., Member of OmniScriptum publishing group, 978 613 6 91644 6
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, KEPOĞLU ABDURRAHMAN,AY SERAP,Öçalmaz Serkan, Spor Muhasebesi, 2018, Spor Yayınevi ve Kitabevi, 978-605-81186-6-9
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, GÜNEL İLKER,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,ÖZEN ŞAHİN, Spor Yönetimin Seçme Konular, 2017, Ege Reklam Basım Sanatları, 978-605-030-506-7
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, CAZ ÇAĞDAŞ, Spor Bilimleri, 2017, Doğu Kütüphanesi, 978-605-5227-84-5
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, BULGURCUOĞLU AHMET NUSRET,DONUK BİLGE,CAZ ÇAĞDAŞ,GÖKSEL ALİ GÜREL,İKİZLER HÜSEYİN CAN,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,SERARSLAN MUSTAFA ZAHİT,ŞAHİN SÜLEYMAN,YAZICI ÖMER FARUK, Spor Bilimleri - Cilt 1, 2017, Doğu Kütüphanesi Yayınları, 978-605-5227-84-5
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, BULGURCUOĞLU AHMET NUSRET,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Spor Yönetiminde Seçme Konular, 2017, Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd.Şti., 978-605-030-506-7
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, Günel İlker,ÖZEN ŞAHİN,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Spor Yönetiminde Seçme Konular I, 2017, Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic.Ltd.Şti, 978-605030-506-7
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Spor Yönetiminde Seçme Konular I, 2017, Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic.Ltd. Şti., 978-605-030-506-7
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, KEPOĞLU ABDURRAHMAN,BAYANSALDUZ MEHMET,BULGURCUOĞLU AHMET NUSRET,YANAR ŞENOL, Spor Yönetiminde Seçme Konular, 2017, Ege Reklam Basım, 978-605-030-506-7
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, YORULMAZLAR MEHMET MUSTAFA,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,KIZILET ALİ,YILMAZ NURKAN, Spor Yönetiminde Seçme Konular I, 2017, Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti., 978-605-030-506-7
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, BULGURCUOĞLU AHMET NUSRET,DONUK BİLGE,CAZ ÇAĞDAŞ,GÖKSEL ALİ GÜREL,İKİZLER HÜSEYİN CAN,KEPOĞLU ABDURRAHMAN,SERARSLAN MUSTAFA ZAHİT,ŞAHİN SÜLEYMAN,YAZICI ÖMER FARUK, Spor Bilimleri, 2017, Doğu Kütüphanesi Yayınları, 978-605-5227-84-5
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, KEPOĞLU ABDURRAHMAN,SERARSLAN MUSTAFA ZAHİT,BULGURCUOĞLU AHMET NUSRET,ŞAHİN SÜLEYMAN, Spor Bilimleri, 2017, DOĞU KÜTÜPHANESİ YAYINLARI, 978-605-5227-84-5
 • Ulusal 2005, , KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Spor Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi, 2005, Morpa,
 • Ulusal 2005, , KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Badminton, 2005, Morpa,
 • Ulusal 2002, , KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Sporda Sosyal Bilimler 2, 2002, Alfa, 975-297-001-X
 • Ulusal 2002, Bilimsel Kitap, MENGÜTAY SAMİ,DEMİR ALİ,COŞAN FEHİM,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Olimpiyatlar için sporcu kaynağı projesi Türkiye de çocukların spora yönlendirilmesinde uygulama modeli, 2002, Mart Matbacılık Sanatları Tic.Ltd.Şti,
 • Ulusal 2001, , KEPOĞLU ABDURRAHMAN, K K T C NDEKİ SPOR POLİTİKALARI VE SPORUN YAYGINLAŞTIRILMASI ÜZERİNE KAMUOYUNUN GÖRÜŞLERİ, 2001, K.K.T.C.GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI,
 • Ulusal 2001, Bilimsel Kitap, KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Türk Çocuklarının Fiziki Uygunluk Normları Spor Yapmayan 8 14 Yaş Grubu İstanbul Uygulaması, 2001, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Eğitim Yayınları Yayın No:1 Mart Matbaacılık Sanatları Tic.Ltd.Şti,
 • Ulusal 2000, , KEPOĞLU ABDURRAHMAN, Sport Management, 2000, işletme İktisadı Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı yayın No:9,
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , Dergi, Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri