UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ABDULLAH MERT

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1993 - 1999

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2002 - 2006

  BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)
  Erdemir eğitim merkezi tarafından verilecek eğitimlerde NLP(Neuro Linguistic programming)’xxnin yetişkin eğitimlerinde kullanılması
 • Doktora

  2011 - 2014

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER (DR)
  Sistemik aile yönelimli psiko-eğitim programının değerler, algılanan sosyal destek ve çift uyumuna etkisi
 • YÖKDİL - İngilizce

  2019 -

  İngilizce - 70.0
 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR.
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2018

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • Anabilim Dalı Başkanı

  2016 - 2018

 • 2019

  Yüksek Lisans - MÜSLÜM ÜNSAL ALPAY
  Ortaokul yöneticilerinin liderlik stillerinin okul iklimi açısından incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yüksek Lisans - MÜSLÜM ÜNSAL ALPAY
  ORTAOKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE OKUL İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  -
 • TEZ ÇALIŞMASI - Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Lisans, 2018-2019
 • GÖRÜŞME TEKNİKLERİ - Lisans, 2018-2019
 • REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ALAN ÇALIŞMASI - Lisans, 2018-2019
 • REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ - Lisans, 2018-2019
 • KURUM DENEYİMİ - Lisans, 2018-2019
 • MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR - Lisans, 2018-2019
 • DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI - Lisans, 2018-2019
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI - Lisans, 2018-2019
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ - Lisans, 2018-2019
 • AİLE DANIŞMANLIĞI - Lisans, 2018-2019
 • BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI - Lisans, 2018-2019
 • YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ - Lisans, 2018-2019
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2018-2019
 • PSİKOLOJİYE GİRİŞ - Lisans, 2018-2019
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • GÖRÜŞME TEKNİKLERİ - Lisans, 2017-2018
 • AİLE DANIŞMANLIĞI - Lisans, 2017-2018
 • PSİKOLOJİYE GİRİŞ - Lisans, 2017-2018
 • YAŞAM DÖNEMLERİ - Lisans, 2017-2018
 • KİŞİLİK KURAMLARI - Lisans, 2017-2018
 • ALTERNATİF OKUL SİSTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI - Lisans, 2017-2018
 • REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ - Lisans, 2017-2018
 • DAVRANIŞ BOZUKLUĞU - Lisans, 2017-2018
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI - Lisans, 2017-2018
 • İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM - Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ ETİK VE YASAL KONULAR - Lisans, 2017-2018
 • MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR - Lisans, 2016-2017
 • REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ALAN ÇALIŞMASI - Lisans, 2016-2017
 • REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ - Lisans, 2016-2017
 • İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM - Lisans, 2016-2017
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI - Lisans, 2016-2017
 • DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI - Lisans, 2016-2017
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2016-2017
 • BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI - Lisans, 2016-2017
 • MOTİVASYON - Lisans, 2016-2017
 • YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ - Lisans, 2016-2017
 • OKUL TEMELLİ ÖNLEYİCİ REHBERLİK - Lisans, 2016-2017
 • OKULLARDA GÖZLEM - Lisans, 2016-2017
 • PSİKOLOJİYE GİRİŞ - Lisans, 2016-2017
 • İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM - Lisans, 2015-2016
 • MESLEKİ ETİK - Lisans, 2015-2016
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ - Lisans, 2015-2016
 • DAVRANIŞ BOZUKLUĞU - Lisans, 2015-2016
 • Ulusal Hakemli, MERT ABDULLAH, A MODEL STUDY FOR THE EXPLANATION OF THE RELATIONSHIP BETWEENSOCIAL ANXIETY, PERFECTIONISM AND VALUES OF UNIVERSITY STUDENTS, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli, MERT ABDULLAH,DUMAN AYŞENAZ EKİN,KAHRAMAN MELİHA, Self-Esteem and Perceived Social Support in Secondary Education Students as Predictors of Career Decision-Making Self-Efficacy, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, MERT ABDULLAH, Üniversite Öğrencilerinin Öznel Mutluluk ve Pozitif Algı Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenlerle İncelenmesi, Mediterranean Journal of Educational Research
 • Uluslararası Hakemli, MERT ABDULLAH,ÖZDEMİR GİZEM, Öğretmenlerin Psikolojik Okul İklimi Algıları ile İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli, KARABABA ALİ,MERT ABDULLAH,ÇETİNER PINAR, DIFFERENTIATION OF SELF AS A PREDICTOR OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AMONG UNIVERSITY STUDENTS, KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli, MERT ABDULLAH,TOPAL İLYAS, Benlik Ayrımlaşmasının Manevi Yönelimi Yordayıp Yordamadığını ve Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, MERT ABDULLAH,KAHRAMAN MELİHA, Ortaokul Öğrencilerinin Aile İlişkileri Ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, MERT ABDULLAH,ÇETİNER PINAR, Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum ile Benlik Ayrımlaşması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Sakarya University Journal of Education
 • Uluslararası Hakemli, MERT ABDULLAH,ÖZDEMİR GİZEM, Yalnızlık Duygusunun Akıllı Telefon Bağımlılığına Etkisi, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, MERT ABDULLAH, The Predictive Role of Values and Perceived Social Support Variables in Marital Adjustment, Universal Journal of Educational Research
 • Uluslararası Hakemli, MERT ABDULLAH,GÜLMEZ EMİNE, Özgecilik İle Benlik Ayrımlaşması Arasındaki Yordayıcı İlişkinin Bazı Değişkenle, Journal of Turkish Studies
 • Ulusal Hakemli, MERT ABDULLAH,İSKENDER MURAT, Systemic Family Oriented Program Of Psycho-Education, Effect Of Values Of Spouses And Perceived Social Support On Dyadic Adjustment, International Journal of Human and Behavioral Science
 • Uluslararası Hakemli, TELEF BÜLENT BAKİ,ARSLAN GÖKMEN,MERT ABDULLAH,KALAFAT SEZAİ, The mediation effect of school satisfaction in the relationship between teacher support, positive affect and life satisfaction in adolescents, Educational Research and Reviews
 • Uluslararası Hakemli, KOCAYÖRÜK ERCAN,UZMAN ERSİN,MERT ABDULLAH, How the attachment styles associated with Student Alienation The Mediation Role of Emotional Well being, International Journal of Progressive Education
 • Ulusal Hakemli, MERT ABDULLAH,SOYER BETÜL, “Kevin Hakkında Konuşmalıyız” FilmininBowlby’nin Çocukluk Dönemi Bağlanma Stilleri VeMinuchin’in Yapısal Aile Sistemleri Yaklaşımı TemelKavramları Kullanılarak Değerlendirilmesi, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • 31.08.2018, Uluslararası, 13th International AGP Conference of Humanities and Social Sciences, MERT ABDULLAH,NAMALIR ZEYNEP, The Effect of Having an Internal or External Control Point on University Students’xx Satisfaction with Life, Özet bildiri
 • 31.08.2018, Uluslararası, 13th International AGP Conference of Humanities and Social Sciences, MERT ABDULLAH,ÖZBAY EMİNE, The Effects of Five-Factor Personality Characteristics on Social Anxiety Levels ofUniversity Students, Özet bildiri
 • 28.04.2016, Uluslararası, I.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, MERT ABDULLAH,SOYER BETÜL, “ Kevin Hakkında KonuĢmalıyız” Filminin Bowlby‟nin Çocukluk Dönemi Bağlanma Stilleri ve Minuchin‟in Yapısal Aile Sistemleri YaklaĢımı Temel Kavramları Kullanılarak Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 27.06.2019, Uluslararası, ULUSLARARASI V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, MERT ABDULLAH,IŞIKLAR ABDULLAH, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DÜŞÜNME STİLLERİNİNEŞ SEÇİMİNE ETKİSİ, Özet bildiri
 • 27.06.2019, Uluslararası, ULUSLARARASI V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, MERT ABDULLAH,AYDINLI RECEP, ERGENLERDEKİ AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ(NOMOFOBİ) GENEL ERTELEME VE OKULA BAĞLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ, Özet bildiri
 • 27.06.2018, Uluslararası, ULUSLARARSI 3. GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, MERT ABDULLAH,AKIN AYŞEGÜL, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ(NOMOFOBİ) GENELERTELEME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Tam metin bildiri
 • 27.06.2018, Uluslararası, ULUSLARARASI 3. GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, MERT ABDULLAH,MELİHA KAHRAMAN, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İYİLİK HALİ İLE BEDEN MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Tam metin bildiri
 • 25.10.2018, Uluslararası, 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, MERT ABDULLAH, Career Decision-Making In Secondary School Students Respect For Self-Esteem As A Predictor Of Self-Sufficiency And Perceived Social Support, Özet bildiri
 • 25.10.2018, Uluslararası, 20. ULULSLARARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, MERT ABDULLAH,ÇAĞLAYAN RABİA,AKGÜL AYSUN, Öğretmenlerin Nomofobi Düzeyleri ve Yaşam DoyumlarıArasındaki İlişkinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 25.10.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, MERT ABDULLAH,ÖZDEMİR GİZEM, Yalnızlık Duygusunun Akıllı Telefon Bağımlılığına Etkisi, Toplumsal Değerleri Anlamanın Özgeciliğe Etkisinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Özet bildiri
 • 25.10.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, MERT ABDULLAH,ŞÜKÜR ALİ, Toplumsal Değerleri Anlamanın Özgeciliğe Etkisinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Özet bildiri
 • 25.10.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, MERT ABDULLAH,BABUŞ AYSUN, Üniversitesi Öğrencilerinin Obsesif Kompulsif Belirti Düzeylerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 25.10.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, KARABABA ALİ,MERT ABDULLAH,ÇETİNER PINAR, Ortaokul Öğrencilerinde Okula Bağlılık ile Empati Arasındaki İlişkinin İncelenmesi., Özet bildiri
 • 25.10.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, MERT ABDULLAH,HİCRAN EKİNCİ, Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Korkusu İle Pozitif İyi Oluş Halleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 21.03.2019, Uluslararası, III. International Congress on Science and Education 2019, MERT ABDULLAH,KAHRAMAN MELİHA, Üniversite Öğrencilerinin Benlik Ayrımlaşmasının Pozitif-NegatifDuygu Düzeylerine Etkisi, Özet bildiri
 • 21.03.2019, Uluslararası, III. International Congress on Science and Education 2019, MERT ABDULLAH,KAHRAMAN MELİHA, Üniversite Öğrencilerinin İç Dış Kontrol Odağı Ve ÖzgecilikDüzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, ICES-UEBK 2017 26th International Conference on Educational Sciences 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, MERT ABDULLAH,TAŞDELEN KARÇKAY ARZU,GÜZEL MELİKE, Almanya’ya Göç Eden Türklerin Yaşadığı Sorunlar., Özet bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, MERT ABDULLAH,KILINÇ DAVUT, Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Öz Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göreİncelenmesi, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, MERT ABDULLAH,DUMAN SENA NUR, Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stillerinin Akıllı Telefon Kullanımını Yordaması, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I.Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi’ne (1st International Education Research and Teacher Education Congress), MERT ABDULLAH,BOSTANCI MİNE MERVE, Çocukluk Anılarının Özgecilik Tutumuna Üzerine Etkisi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I.Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi’ne (1st International Education Research and Teacher Education Congress), MERT ABDULLAH,ÖZTÜRK ÖZLEM, Akran İlişkileri Ve Akran Sapması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I.Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi’ne (1st International Education Research and Teacher Education Congress), MERT ABDULLAH,KILINÇ DAVUT, Uşak Üniversitesinde Okuyan Son Sınıf Öğrencileri İle Ara Sınıf Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Kaygılarının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, V. International Eurasian Educational Research Congress/, MERT ABDULLAH,ŞENSOY GÖZDE, Üniversite Öğrencilerinde Yaşamın Anlamı İle Öznel Zindelik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, 1 st International Science,Education, Art Technology Symposium, MERT ABDULLAH,KAHRAMAN MELİHA, Ortaokul Öğrencilerinde Akranİlişkilerinin Yordayıcıları Olarak Bağlanma Stilleri ve Duygu Düzenleme, Özet bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, 1 st International Science,Education, Art Technology Symposium, MERT ABDULLAH,KAHRAMAN MELİHA, Üniversite Öğrencilerinin BenlikAyrımlaşması, Özgecilik, İç-Dış Kontrol Odağı ve Pozitif-Negatif Duygu DüzeyleriArasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, MERT ABDULLAH,AKIN AYŞEGÜL, EVLİ ÇİFTLERDEKİ BENLİK AYRIMLAŞMASININ AİLE YILMAZLIĞINA OLAN ETKİSİ İNCELENMESİ, Özet bildiri
 • 01.06.2016, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education 2016, MERT ABDULLAH,MÜNEVVER ÖZGEN, Ebevyn bakım ölçeği, Özet bildiri
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, MERT ABDULLAH, Eğitim Bilimlerine Giriş, 2018, Eğitim Yayınevi, 978-975-2475-58-8
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, MERT ABDULLAH, Eğitim Psikolojisi, 2018, Eğitim Yayınevi, 978-975-2475-01-4
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, MERT ABDULLAH, SİSTEMİK AİLE TERAPİSİNDE ÇİFT UYUMU, 2018, Nobel Akademik Yayıncılık, 978-605-320-922-5
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, MERT ABDULLAH, Meslek Etiği ve Yasal Konular, 2017, Lisans Yayıncılık, 978-605-5044-96-1
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, KESİCİ ŞAHİN,MERT ABDULLAH,GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR ÇAĞLA,SOYSAL ESRA, Aile Terapisinde Kullanılan Teknikler, 2017, Nobel Akademik Yayıncılık, 978-605-133-561-2
 • Uluslararası, Bilimsel Kitap, KESİCİ ŞAHİN,MERT ABDULLAH,KÖKLÜ BAYRAKÇI EDA,KİPER CENK, Vaka Örnekleri ile Birlikte Aile Danışma Kuramları ve Teknikleri, 2017, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-544-5
 • Uluslararası, Kitap Tercümesi, KESİCİ ŞAHİN,MERT ABDULLAH,CENK KİPER, AİLE TERAPİSİNİE GİRİŞ, 2016, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-180-5
Journal of Education and Training Studies , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
International Journal of Psychology and Counselling , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
OPUS Ululararası Toplum Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Turkish Journal Of Business Ethics , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Turkish Studies , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık