UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ABDULKERİM DİKTAŞ

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2008 - 2011

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2013 - 2014

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal metinleri anlama düzeyleri
 • Doktora

  2014 - 2018

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (DR)
  Kur’xxânî değerler perspektifinde sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlerin incelenmesi
 • ÜDS - İngilizce

  2012 - Güz

  İngilizce - 87.50000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Sosyal Bilimler Eğitimi

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bologna Koordinatörü

  2017 -

 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2018-2019
 • Sosyal Proje Geliştirme - Lisans, 2018-2019
 • Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya - Lisans, 2018-2019
 • Seçmeli I: Değerler Eğitimi - Lisans, 2018-2019
 • Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği - Lisans, 2018-2019
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2018-2019
 • Seçmeli II: Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri - Lisans, 2018-2019
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2018-2019
 • Temel Hukuk - Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası Hakemli 2017, BALTAOĞLU ALİ GALİP,DİKTAŞ ABDULKERİM, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda Yer Alan Değerlerin Kur’an’da Yer Alan Değerlerle Karşılaştırılması, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2016, DENİZ ALİ ÇAĞLAR,BALCIOĞLU MERVE,DİKTAŞ ABDULKERİM, Romanların Maruz Kaldıkları Damgalanma ve Dışlanma Mekanizmaları Uşak Örneği, Tarih Okulu Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, DİKTAŞ ABDULKERİM,DENİZ ALİ ÇAĞLAR,BALCIOĞLU MERVE, Uşak’ta Yaşayan Romanların Türk Eğitim Sistemi İçerisinde Yaşadıkları Problemler, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, DİKTAŞ ABDULKERİM,ÜZTEMUR Servet Suna, Kritik Öneme Sahip Bazı Sosyal Meselelerle İlgili İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Düşünceleri, Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, DİKTAŞ ABDULKERİM, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Şehre Üniversiteye ve Öğrenim Gördükleri Bölümlere İlişkin Memnuniyet Durumları, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • 23.04.2015, Uluslararası, Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu IV, DİKTAŞ ABDULKERİM,Üztemur Servet Suna, Toplumsal Barışın Tesisinde Rol Oynayan Bazı Temel Konularla İlgili İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Beyanatı, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, DİKTAŞ ABDULKERİM, Bir Kültürel Miras Ögesi Olarak Ayasofya’nın Cami Kimliğiyle Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılması, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, DİKTAŞ ABDULKERİM,DENİZ ALİ ÇAĞLAR,BALCIOĞLU MERVE, Uşak’ta Yaşayan Roman Öğrencilerin Eğitim Sürecinden Beklentileri, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, DİKTAŞ ABDULKERİM, Sosyal Bilgilerin Kapsam Derinliği, Özet bildiri
 • 14.04.2016, Uluslararası, Uluslararası Kent konseyleri ve Kentler Kongresi, BALCIOĞLU MERVE,DENİZ ALİ ÇAĞLAR,DENİZ MEHMET,DİKTAŞ ABDULKERİM, Taşranın Dışlanan Bedenleri: Uşak Örneği, Tam metin bildiri
 • 04.05.2017, Uluslararası, VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, DİKTAŞ ABDULKERİM, Dil-Kültür İlişkisi Bağlamında Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Okuduklarını Anlama Durumları, Özet bildiri
 • 04.05.2017, Uluslararası, VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, DİKTAŞ ABDULKERİM, Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Değerlerin Atasözü Karşılıklarının Belirlenmesi, Özet bildiri
 • 04.05.2015, Uluslararası, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, DENİZ MEHMET,DENİZ ALİ ÇAĞLAR,DİKTAŞ ABDULKERİM,BALCIOĞLU MERVE, Türk Kültür Coğrafyasının Bir Öğesi Çingeneler Romanlar, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, USBES II, Uygun Kamil, Avaroğulları Muhammet, Diktaş Abdulkerim, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Evrensel Değerlere İlişkin Görüşleri, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, Baş Kenan,DİKTAŞ ABDULKERİM, Current Trends in Social Studies Education, 2018, Lambert Academic Publishing, 978-613-9-92761-6
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, DİKTAŞ ABDULKERİM,Baş Kenan, Current Trends in Social Studies Education, 2018, Lambert Academic Publishing, 978-613-9-92761-6
 • Uluslararası 2015, Bilimsel Kitap, DENİZ MEHMET,DENİZ ALİ ÇAĞLAR,DİKTAŞ ABDULKERİM,BALCIOĞLU MERVE, Republic of Turkey at the Beginning of 21st Century Past and Present, 2015, ST. Kliment Ohridski University Press, Sofia 2015,