UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
ALİ YILMAZ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1973 - 1978

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
 • Doktora

  1980 - 1985

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  Süleyman Şeyhî-i Köstendilî ve Bahrü'l-Velayesi
 • - Arapça

  -

  Arapça -
 • İlahiyat Temel Alanı
  İslam Tarihi ve Sanatları

 • PROFESÖR - ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  1996 -

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ - TÜRK İSLAM EDEBİYATI ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  1989 - 1996

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ - TÜRK İSLAM EDEBİYATI ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  1979 - 1996

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ - TÜRK İSLAM EDEBİYATI ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2018 -

 • PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Rektör Yardımcısı

  2012 - 2016

 • PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2012 - 2016

 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2008 - 2012

 • CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Dekan

  1997 - 2003

 • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  1995 - 1996

 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  1994 - 1995

 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  1989 - 1997

 • 2017

  Doktora - AYNUR KURT
  Asi Divanı
  Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - AYNUR KURT
  Abdî'nin Feżâil-i Ḫulefâ-i Râşidîn ve Ḫaṣâil-i Çehâr-yâr-i Güzîn adlı Mesnevisi: İnceleme - metin - tıpkıbasım
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - BİLGE İLHAN
  Âşık Ruhsatî'nin şiirlerinde dinî-tasavvufî muhtevâ
  Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Doktora - ŞERİFE NİHAL ZEYBEK
  Türkülerimizde dinî motifler: TRT Repertuarı kapsamında
  Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2009

  Doktora - MELEK DİKMEN
  Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi H. 1221 nolu Siyer-i Nebî'de metin minyatür ilişkisi
  Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Yüksek Lisans - AYŞE NUR MERMER
  On dokuzuncu yüzyıl mevlevi şairleri
  Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Yüksek Lisans - GÜLDEN ÖZAY
  Celâl-Zâde Sâlih Çelebi Dîvânındaki dinî muhtevâ
  Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Yüksek Lisans - ŞERİFE NİHAL ZEYBEK
  Dinî edebiyat açısından Mavera dergisi (1?80. sayılar) incelenmesi
  Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2007

  Yüksek Lisans - YASEMİN DEMİR
  Tayyib-zâde Hâfız Mehmed Zühdî, hayatı,eserleri ve Nevbâve'si
  Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Doktora - ABDURRAHMAN ADAK
  Za'fi-i Gülşeni hayatı, eserleri, edebi şahsiyeti ve divanının incelenmesi
  Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2005

  Doktora - MÜNİRE KEVSER BAŞ
  Sezai Karakoç`un düşünce ve sanatında temel kavramlar
  Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2004

  Yüksek Lisans - KENAN MERMER
  Mustafa Ma`nevi`nin hayatı ve divanı
  Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2004

  Yüksek Lisans - ŞAHİN KIZILABDULLAH
  Hakim Seyyid Mehmed Efendi hayatı, eserleri ve Mamzum Şerh-i Esma-i Hüsna`sı
  Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2002

  Yüksek Lisans - ŞENOL DOĞAN
  Hasan Nadir Efendi'nin hayatı, eserleri ve mevlitleri
  Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1999

  Yüksek Lisans - MÜNİRE KEVSER BAŞ
  Lamii Çelebi'nin Şerh-i Muammeyat Ala Esma-i Hüsna'sı
  Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1998

  Doktora - BİLAL KEMİKLİ
  Sun`ullah-i Gaybi divanı inceleme-metin
  Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1998

  Yüksek Lisans - MAHMUT BOZÇALI
  Bektaşilik ve Bektaşi nefeslerinde dini muhteva
  Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1997

  Yüksek Lisans - NECMİ ATİK
  Yesevilik ve Cevahirü`l-Ebrar Min Emvaci Bihar
  Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1997

  Yüksek Lisans - YUSUF KARACA
  Süleyman Nahifi Efendi ve mevlidi
  Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1996

  Doktora - HOURİA YEKHLEF
  Katip Çelebi ve Süllemül-Vusul`u
  Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1995

  Yüksek Lisans - MEHMET ERGİN
  Cemaleddin-i Uşşaki'nin hayatı, eserleri ve Divanı'nın edisyon kritiği
  Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1994

  Yüksek Lisans - ZÜLFİKAR GÜNGÖR
  Tahirü'l-Mevlevi (Olgun) hayatı, eserleri ve dini edebiyatla ilgili şiirleri
  Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Türk-İslam Edebiyatında Türler - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Osmanlı Türkçesi Tarihi Metinler - Lisans, 2018-2019
 • Osmanlı Türkçesi Klasik Metinleri - Doktora, 2016-2017
 • Osmanlı Türkçesi Klasik Metinleri - Doktora, 2015-2016
 • Ulusal Hakemli 1999, YILMAZ ALİ, Ahmed i Yesevî Yunus Emre ve Hacı Bektaş ı Velî nin İslâm Çizgisindeki Bütünlük 9 Bahar, Bilig
 • Ulusal Hakemli 1995, YILMAZ ALİ, Hacı Bektaş ı Velî Gerçekten Kalenderî mi İdi Makâlât Hacı Bektaş ı Velî nin Değil mi, Türkiye Günlüğü
 • Ulusal Hakemli 1994, YILMAZ ALİ, Esmâ i Hüsnâ Şârihi İbn i Îsâ yı Saruhânî, Diyanet İlmi Dergi
 • Ulusal Hakemli 1993, YILMAZ ALİ, Ahmet Yesevi nin Hikmetleri ile Yunus Emre nin Şiirlerinde Tasavvufî Muhteva Benzerlikleri, Diyanet İlmi Dergi
 • Ulusal Hakemsiz 1992, YILMAZ ALİ, Kültürümüzde Bayram, Diyanet Aylık Dergi
 • Ulusal Hakemsiz 1992, YILMAZ ALİ, Elmalılı Hamdi Yazır ın Türkçesi, Din Öğretimi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 1989, YILMAZ ALİ, Hacı Bektaş ı Velî nin Makâlât ında İnsanlar İçin Kullandığı Sıfatlar ve Hitap Şekilleri, Din Öğretimi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 1987, YILMAZ ALİ, Edebiyatımızda Kırk Hadis ler, İlim ve Sanat
 • Ulusal Hakemli 1987, YILMAZ ALİ, Tanınmayan Bir Evliya Tezkiresi Bahrü l Velâye, İlim ve Sanat
 • 27.06.1989, Ulusal, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, YILMAZ ALİ, Eski Harfli Türkçe Kaynaklara Dayalı Araştırmaların Önemi ve Problemleri Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu 27 30 Haziran 1989 Samsun 1989 s 385 396, Tam metin bildiri
 • 26.05.1993, Uluslararası, Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu, YILMAZ ALİ, Ahmet Yesevî nin Hikmetleri ile Yunus Emre nin Şiirlerinde Tasavvufi Muhteva Benzerlikleri Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu 26 29 Mayıs 1993 Erciyes Üniversitesi Kayseri Baskı Erciyes Üniversitesi Yayınları Kayseri 1993 s 389 413, Tam metin bildiri
 • 20.04.2007, Ulusal, Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Sempozyumu, YILMAZ ALİ, Şiirimizde Sevgi Teması Sevginin Poetikası Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Sempozyumu 20 21 Nisan 2007 Kahramanmaraş, Tam metin bildiri
 • 17.05.2008, Ulusal, Elmalı’nın Canları Sevgi ve İrfan Sempozyumu, YILMAZ ALİ, Ümmi Sinan Divanı nda İrfan ve Ârif Kavramları Elmalı nın Canları Sevgi ve İrfan Sempozyumu 17 18 Mayıs 2008 Antalya, Tam metin bildiri
 • 15.04.2008, Ulusal, Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Sempozyumu, YILMAZ ALİ, Bir Arada Yaşama Tecrübesi Bektaşilikte Canlar İmgesi Kutlu Doğum Sempozyumu 15 17 Nisan 2008 Trabzon, Tam metin bildiri
 • 13.10.2009, Ulusal, Şâir Nâbî Sempozyumu, YILMAZ ALİ, Nâbî Dîvânı nda Nefs Şâir Nâbî Sempozyumu 13 15 10 2009 Şanlıurfa, Tam metin bildiri
 • 07.09.2007, Uluslararası, II. Uluslararası İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu, YILMAZ ALİ, İbrahim Hakkı Divanında Âyet ve Hadis İktibasları Çerçevesinde İşlenmiş Konular II Uluslararası İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu 7 9 Eylül 2007 Siirt, Tam metin bildiri
 • 04.10.2009, Ulusal, İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Sempozyumu, YILMAZ ALİ, Hulûsî i Dârendevî Dîvânı nda İhramcızâde İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Sempozyumu 04 10 2009 Sivas, Tam metin bildiri
 • 02.06.2005, Ulusal, I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, YILMAZ ALİ, Türk Atasözleri Deyimler ve Manilerde Gül I Ulusal Isparta Gül Sempozyumu 2 3 Haziran 2005 Isparta, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, YILMAZ ALİ,İLHAN BİLGE, Ruhsati Şiirleri, 2018, KETEBE Yayınları, 978-975-2482-98-2
 • Ulusal 2015, Bilimsel Kitap, YILMAZ ALİ, Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni 6 cilt, 2015, İnsan Yayınları, 978-975-574-764-4
 • Ulusal 2012, Ders Kitabı, YILMAZ ALİ, Osmanlı Türkçesi, 2012, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları,
 • Ulusal 2012, Ders Kitabı, YILMAZ ALİ, Türk İslâm Edebiyatı El Kitabı, 2012, Grafiker Yayınlar,
 • Ulusal 2007, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, YILMAZ ALİ, Hacı Bektâş ı Velî Makâlât, 2007, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 978-975-389-488-3
 • Ulusal 2006, , YILMAZ ALİ, Mektûbât ı Hulusî i Dârendevî, 2006, Nasihat Yayınları, 9944-5490-1-0
 • Uluslararası 2006, Kitap Tercümesi, YILMAZ ALİ, Sefîne i Evlîyâ, 2006, Kitabevi, 975-6403-92-6
 • Ulusal 2006, Ders Kitabı, YILMAZ ALİ, Türk Dili ve Edebiyatı Tarihi Ders Kitabı Yrd Doç Dr Zülfikar Güngör ile birlikte, 2006, Ankara Üniversitesi İLİTAM,
 • Ulusal 2006, Bilimsel Kitap, YILMAZ ALİ, Dîvân ı Hulûsî i Dârendevî Prof Dr Mehmet Akkuş ile birlikte, 2006, Nasihat Yayınları,
 • Ulusal 1996, Bilimsel Kitap, YILMAZ ALİ, Kanunî Sultan Süleyman a Yazılan Kasîdeler, 1996, Kültür Bakanlığı,
 • Ulusal 1989, Bilimsel Kitap, YILMAZ ALİ, Köstendilli Süleyman Şeyhî, 1989, Kültür Bakanlığı,
 • Ulusal 1986, Kitap Tercümesi, YILMAZ ALİ, Amasya Tarihi I Dr Mehmet Akkuş ile birlikte, 1986, Amasya Belediyesi,
Pamukkale Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
İSTEM (İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Musiki) Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat